Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Ερώτηση Κώστα Τασούλα για το ταμείο υγείας προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα o βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, προς τον κ. υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι.Βρούτση,με θέμα την" Συνέχιση της αυτοτελούς λειτουργίας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας".Αναλυτικά στην ερώτηση του ο κ. Τασούλας αναφέρει:"Το Ταμείο Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ), λειτουργεί στη χώρα μας περισσότερο από 75 χρόνια, καλύπτοντας τις υγειονομικές ανάγκες των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της ΑΤΕbank, αλλά και των μελών των οικογενειών τους (28.000 ασφαλισμένοι). Το ΤΥΠΑΤΕ διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια και πολυϊατρεία στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ευρύ δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών, εργαστηρίων και κλινικών, στελεχώνεται δε με 130 άτομα (υγειονομικό προσωπικό, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, διοικητικό προσωπικό) παρέχοντας κατά τεκμήριο υψηλής ποιότητας ιατρικές και διοικητικές υπηρεσίες.Μόνος πόρος του Ταμείου είναι οι νόμιμες εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένων, χωρίς ουδέποτε να έχει λάβει κρατικό πόρο, επιχορήγηση ή συνδρομή και χωρίς ποτέ να έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.Το ΤΥΠΑΤΕ είναι ΝΠΙΔ, καλύπτει όμως, χώρο άσκησης δημόσιας εξουσίας και ευθύνης, δηλαδή υποκαθιστά το κράτος στην κάλυψη του κλάδου υγείας, πρόνοιας και αντίληψης των ανωτέρω ασφαλισμένων. Το Ταμείο επομένως απαλλάσσει το κράτος από κάθε οικονομική επιβάρυνση για την κάλυψη αυτών των αναγκών, αφού διαθέτει αποκλειστικά ίδιους πόρους. Τονίζεται ότι, το εν λόγω Ταμείο δεν επηρεάσθηκε από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη κλάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία μάλιστα εξαιρούνται ρητώς.Μετά την ανάκληση λειτουργίας της ΑΤΕ, τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση και τη μεταβίβαση μέρους της περιουσίας της στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», δημιουργήθηκαν ζητήματα σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στην πρώην ΑΤΕ και ήδη εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς και των προστατευομένων μελών τους. Επίσης, σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνταξιούχων της ΑΤΕ και των προστατευομένων μελών τους, που επίσης υπάγονται στην αντίληψη του ΤΥΠΑΤΕ.Προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ και να μη διακινδυνεύσουν ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ απαιτείται, οι κατά το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδότη να συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ΤΥΠΑΤΕ και μετά την 27/7/2012, ημερομηνία απόκτησης από την Τράπεζα Πειραιώς περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ.Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Ι.Βρούτσης
-Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παραπάνω ασφαλισμένων και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ;"