Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Άρτας για το σχέδιο "Αθηνά"

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση καλούνται αύριο στις 7μ.μ. τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Άρτας για το θέμα του ΤΕΙ. Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται: "Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Πέμπτη 7-3-2013 και ώρα 7:00μ.μ, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:«Λήψη απόφασης σχετικά με το επικαιροποιημένο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ Ηπείρου)»Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης.Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των εκτάκτων εξελίξεων σχετικά με κατάργηση τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου