Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δ.Σ. της ΠΕΔ Ηπείρου

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 07.03.2013 και ώρα 13.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της ΠΕΔ στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
2.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, του Δήμου Ζίτσας, του Δήμου Δωδώνης και του Δήμου Ζαγορίου για την διαχείριση και την λειτουργική ενοποίηση του Ευρυζωνικού Δικτύου
3.Σχετικά με την έγκριση των πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, και την ανάδειξη αναδόχου του έργου « Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης ΄΄ Bridges of History and Tradition ΄΄» που υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013.
4.Σχετικά με τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ».
5.Ορισμός και αντικατάσταση εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.
6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου οικονομικού έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο AGRO – ΖΩ.
7.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για πληρωμή δαπανών. 
8.Σχετικά με αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Βορειοδυτικής Ελλάδος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.
9.Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 13.02.2013 και σε συνάντηση εργασίας στις 12.02.2013 για το πρόγραμμα « ΑΘΗΝΑ ».
10.Έγκριση πληρωμής δαπανών μετακίνησης Αντιπροέδρου στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας με στην Κ.Ε.Δ.Ε. στις 04.02.2013. 
11.Ορισμός Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την άρση κυκλοφορίας του οχήματος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου λόγω ακαταλληλότητας. 
12.Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.