Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ:Δεν απαντά στο αίτημα των μεταποιητών ξύλου για μείωση του ΦΠΑ το Υπουργείο Ανάπτυξης

Απάντησε στην από 26/2/2013 αναφορά του βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χρήστου Μαντά, το Υπουργείο Ανάπτυξης παραβλέποντας όμως το καίριο αίτημα των μεταποιητών ξύλου της Μηλιάς Μετσόβου για μείωση του ΦΠΑ στα ξύλινα είδη από 23% σε 7%.Όσον αφορά στο αίτημά τους για διάθεση των προϊόντων τους στο νομό Αττικής, υπενθυμίζεται η δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους σε όλη την Επικράτεια «πλανόδια» ή «στάσιμα» εφόσον λάβουν άδεια κατάληψης χώρου από τον αντίστοιχο Δήμο, έχοντας επιπρόσθετα και την άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.Τέλος σε σχέση με το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τον κλάδο των κατασκευαστών ξύλινων ειδών το Υπουργείο παραπέμπει στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ ,που θα πραγματοποιηθεί και στην Περιφέρεια της Ηπείρου με διάθεση 22.5 εκ ευρώ, με ποσοστά ενίσχυσης έως 50% για μεσαίες επιχειρήσεις και έως 60% για μικρές επιχειρήσεις , σε επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 30 χιλιάδες έως 300 χιλιάδες ευρώ για μια σειρά δραστηριοτήτων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η παραγωγή αντικειμένων από ξύλο.