Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Δεκτή η ένταση της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» για τα ΟΠΑΑΧ

Με απόφαση που υπέγραψε στις 27 Φεβρουαρίου 2013 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, έγινε δεκτό το πρακτικό της 11ης Απριλίου 2012 της Επιτροπής Εντάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, με την οποία αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τα ΟΠΑΑΧ η ΑΣΗΚ Α.Ε., ύστερα από την ένσταση που είχε καταθέσει η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.». Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος δήλωσε ότι τα ΟΠΑΑΧ πλέον ανατίθενται στις Αναπτυξιακές εταιρίες της Περιφέρειας (ΗΠΕΙΡΟΣ – ΕΤΑΝΑΜ) στις οποίες από την αρχή έπρεπε να είχαν κατακυρωθεί.«Εμείς ζητούσαμε το αυτονόητο, αυτό που έγινε σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος, στις οποίες τα ΟΠΑΑΧ δόθηκαν στις Αναπτυξιακές εταιρίες των Περιφερειών. Η εξαίρεση του κανόνα «πλην Ηπείρου» αποκαταστάθηκε στις 27 Φεβρουαρίου με την απόφαση του Υπουργού. Ενδιάμεσα είχα ζητήσει να συνεργαστούν οι εταιρείες ΗΠΕΙΡΟΣ, ΕΤΑΝΑΜ και ΑΣΗΚ Α.Ε. βάσει του προσωπικού που η κάθε μία διέθετε, που όμως δεν έγινε αποδεκτό και κατόπιν αυτού η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. συνέχισε να διεκδικεί δικαστικά το δίκιο της για κακή συμμετοχή της ΑΣΗΚ στο διαγωνισμό», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο κ. Καχριμάνης, τόνισε ότι: «Θα ήταν πολύ καλύτερο το ενδιαφέρον που τελευταία εκδηλώθηκε, για τις αναπτυξιακές εταιρίες της Περιφέρειας να υπήρχε από καιρό. Εμένα με όρισε ο λαός να είμαι Περιφερειάρχης Ηπείρου και να διαφυλάσσω τα συμφέροντα του Ηπειρωτικού λαού και κανενός άλλου».Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεοχαρόπουλου, με αντικείμενο την 2η πρόσκληση των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ και ιδιαίτερα για τον προϋπολογισμό που αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου. Από αυτή προέκυψε ότι η Ήπειρος, ήταν από τις Περιφέρειες που είχε εξαντλήσει σχεδόν το αναλογούν ποσό με την πρώτη προκήρυξη, και ότι τα κονδύλια που τώρα εγκρίθηκαν (1.850.000 ευρώ) είναι συμπληρωματικά. Υπάρχει όμως η πρόβλεψη και η δυνατότητα για μεταφορά κονδυλίων από άλλες περιφέρειες που δεν θα καλύψουν με αποδεκτές προτάσεις τα εκχωρηθέντα σε αυτές ποσά.