Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Παρέμβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους πρώην εργαζομένους των Κλωστηρίων Πρέβεζας

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.», οι οποίοι κατέστησαν άνεργοι συνεπεία της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δικαιούνταν μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας, ύψους ίσου προς την πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.Δυστυχώς, όμως, η τρίτη μνημονιακή κυβέρνηση, με αιφνιδιαστικούς νόμους και ρυθμίσεις ανατρέπει τις ζωές των ίδιων των πρώην εργαζομένων της επιχείρησης «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.», και των οικογενειών τους, φέρνοντάς τους μπροστά στο τραγικό αδιέξοδο της εξαθλίωσης. Συγκεκριμένα, με βάση τον Ν. 4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016), η Διοίκηση του ΙΚΑ κοινοποίησε την υπ’ αριθ. Σ40/303 από 3/12/2012 λανθασμένη εγκύκλιο με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου» , βάσει της οποίας προκύπτουν οι εξής τραγικές συνέπειες:
1. Οι εργαζόμενοι χάνουν το δικαίωμά τους στη συνταξιοδότηση δεδομένου ότι απαγορεύουν την εξαγορά πλασματικών ένσημων για να βγουν στη σύνταξη.
2. Όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από έναν μήνα και όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο, τώρα με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ (Σ40/303/26-11-2012) και με βάση τον Νόμο 3996/2011, απορρίπτεται αναδρομικά η συνταξιοδότηση τους και πρέπει όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν τις συντάξεις που έχουν λάβει ως τώρα!
Σημειωτέων ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε αναλγησία ρυθμίσεις αφορούν όχι μόνο τους εργαζόμενους της επιχείρησης «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.», αλλά εκατοντάδες ανθρώπους που υπάγονται στα Ειδικά Προγράμματα Επιδότησης Ανεργίας.Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταργηθούν οι προδήλως παράνομες ρυθμίσεις που θεσμοθετούν την εξαθλίωση των εργαζομένων και θα επιδιώξουμε:Να ανακληθούν οι διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 3996/2011 που σε αντικατάσταση του άρθρου 40 του Νόμου 2084/1992, που συνυπολογίζουν στους πλασματικούς χρόνους την ειδική επιδότηση ανεργίας και απαγορεύουν να εξαγοράσουν, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, πλασματικό χρόνο για να συνταξιοδοτηθούν.Άλλωστε, ανεξάρτητα με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την ερμηνεία που από αυτό επιχειρήθηκε, η νέα τροποποιημένη διάταξη σχετικά με τον συνυπολογισμό στους αναγνωριζόμενους χρόνους και κάθε άλλου πραγματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί με άλλες διατάξεις, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους πρώην εργαζόμενους στα «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.» γιατί οι τελευταίοι, έχουν πληρώσει ένσημα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υπαγωγής τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Επιδότησης Ανεργίας, και, επομένως, δεν πρόκειται για εξαγορά πραγματικού ή πλασματικού χρόνου.
2. Να ανακληθεί η σχετική εγκύκλιες του ΙΚΑ Σ40/303/26-11- 2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3-12-2012) με όλες τις απαράδεκτες διατάξεις που αφορούν τους ανέργους που υπάγονται στο καθεστώς ειδικής επιδότησης ανεργίας και ιδιαίτερα τους ήδη συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας που τους υποχρεώνουν να επιστρέψουν τις συντάξεις τους. )Άλλωστε, η από 1.1.2013 κατάργηση του άρθρου 75 του ν. 3746/2009, δεν ασκεί απολύτως καμία επιρροή στο δικαίωμά όσων έχουν ήδη λάβει σύνταξη ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η κατάργηση του εν λόγω άρθρου ισχύει από 1.1.2013 και για το λόγο αυτό δεν ανατρέπει δικαιώματα που έχουν ήδη αναγνωριστεί και παροχές που έχουν ήδη χορηγηθεί με βάση τις τότε ισχύουσες διατάξεις.
3. Να ανακληθεί η κατάργηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου 75 του ν. 3746/2009.
Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ της ΕΕΚΕ Υπουργείου Εργασίας:
Μπάρκας Κώστας-Καραγιαννίδης Χρήστος-Μπόλαρη Μαρία-Σταθάς Γιάννης-Στρατούλης Δημήτρης-Χαραλαμπίδου Δέσποινα