Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Ερώτηση Όλγας Γεροβασίλη για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγνάντων

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, προς τον κ. υπουργό Υγείας με θέμα την "Ομαλή λειτουργία Κέντρου Υγείας Αγνάντων", με αφορμή επιστολή της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Αγνάντων προς τους Βουλευτές του Νομού Άρτας, όπου επισημαίνεται η αδυναμία ολοκλήρωσης του προγράμματος εφημεριών λόγω έλλειψης ιατρών.Αναλυτικά η ερώτηση της κας Γεροβασίλη έχει ως εξής:"Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο χώρο των νοσοκομείων, δημόσιων ιατρείων και κέντρων υγείας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα, στον Νομό Άρτας, οξυμένα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι συνοδοί τους και οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Άρτας, που αφορούν σε ελλείψεις στοιχειωδών αναλώσιμων υλικών, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα, παρουσιάζεται αδυναμία αποπληρωμής των εφημεριών για το τρέχον οικονομικό έτος.Η κατάσταση στο χώρο της υγείας καθίσταται πλέον εκρηκτική. Μεταξύ των προβλημάτων και η έλλειψη ιατρών στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού.Ειδικότερα, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 71/6.3..2013 επιστολή της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Αγνάντων προς τους Βουλευτές του Νομού επισημαίνεται η αδυναμία ολοκλήρωσης του προγράμματος εφημεριών, επειδή κατά το μήνα Απρίλιο θα εργάζονται μόνο ένας ειδικευμένος ιατρός και τρεις ειδικευόμενοι (εκ των οποίων ο ένας στο Περιφερειακό Ιατρείο Ράμιας), ενώ κατά το μήνα Μάιο θα εργάζονται μόνο ένας ειδικευμένος ιατρός και ένας ειδικευόμενος στο Περιφερειακό Ιατρείο Ράμιας.Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει, με ικανοποιητικούς όρους, το Κέντρο Υγείας Αγνάντων του Νομού Άρτας μόνο με ένα (1) ειδικευμένο ιατρό και τρεις (3) ειδικευόμενους για το μήνα Απρίλιο και ένα (1) ειδικευμένο και ένα (1) ειδικευόμενο (σε εξωτερικό Ιατρείο) για το μήνα Μάιο;
- Σε ποιο χρονικό βάθος θα υλοποιηθούν όλες οι αποφάσεις που εκκρεμούν για άμεση κάλυψη κενών με αποσπάσεις και πότε θα προκηρυχτεί διαγωνισμός, από το Υπουργείο Υγείας, για τις κενές θέσεις αγροτικών ιατρών που, όπως έχουμε επισημάνει (σε προηγούμενη ερώτησή μας), σήμερα με τους όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις της με οικ. 8246/31.1.2009 (ΦΕΚ Β 70/2009) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Τρόπου, διαδικασίας, καθορισμού κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων ή μη) υπηρεσίας υπαίθρου Εθνικού Ληξιαρχείου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.», καθυστερούν υπέρμετρα;"