Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων

Σήμερα Τρίτη 19-3-2013 και ώρα 13.30 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1.Απευθείας ανάθεση των γεωλογικών μελετών α) Βελτίωση δημοτικής οδού από επαρχιακή οδό Άρτας-Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας και β) Βελτίωση δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Μύτικα-Ανέζα-Γαβριά-Κωστακιοί.
2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου Αρταίων
3.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ¨Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Αρταίων¨
4.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, χαρτιού φωτοτυπικού και μελανιών για εκτυπωτές φωτοτυπικά κλπ του Δήμου Αρταίων έτους 2013¨
5.Σύνταξη όρων διαγωνισμού για την προμήθεια αμμοχάλικου
6.Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση δημοτών εν όψει των εορτών του Πάσχα
7.Ορισμός δικηγόρου σχετικά με αγωγή του Κωνσταντίνου Διαμάντη του Γεωργίου κατά του Δήμου Αρταίων και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (Αναγνωριστική κυριότητα ακινήτων & διόρθωση αρχικών εγγραφών)