Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Παραλήφθηκε το νέο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης από το Δήμο Αρταίων

Παραλήφθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Καθαριότητας το νέο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης το οποίο αποτελεί δωρεά της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης προς το Δήμο Αρταίων. Με αφορμή την παραλαβή του οχήματος ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Από την αρχή της θητείας μας στο Δήμο Αρταίων η οργάνωση του τομέα Καθαριότητας αποτέλεσε πρώτο μέλημά μας. Σε πρώτη φάση έγινε συγχώνευση των Υπηρεσιών Καθαριότητας των πρώην Δήμων σε μια ενιαία Υπηρεσία.Η αναδιάρθρωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων με βάση τα νέα δεδομένα, εξασφάλισε την ταχύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος.Οργανώθηκε και λειτούργησε Γραφείο Κίνησης Οχημάτων ενώ εφαρμόστηκαν και νέες τεχνολογίες με την εγκατάσταση συστήματος GPS στα οχήματα του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση, σωστός σχεδιασμός των δρομολογίων, έλεγχος της κατανάλωσης των καυσίμων και μείωση του λειτουργικού κόστους προς όφελος της Υπηρεσίας και των δημοτών.Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο κομμάτι της ανακύκλωσης για την μετατροπή των σκουπιδιών σε πηγές ενέργειας ή πρώτες ύλες με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων. Το σύστημα της ανακύκλωσης οργανώθηκε και επεκτάθηκε στα Δημοτικά Διαμερίσματα με την τοποθέτηση κάδων για τα ανακυκλώσιμα υλικά.Η προμήθεια νέων κάδων κοινών απορριμμάτων και ανακύκλωσης και η τοποθέτησή τους, με βάση τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, στα σημεία όπου υπήρχαν ελλείψεις, κυρίως έξω από σχολεία και επιχειρήσεις, ενίσχυσε τη συγκέντρωση και αποκομιδή των σκουπιδιών και των ανακυκλώσιμων υλικών, βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών.Έτσι, επιτυγχάνοντας διπλασιασμό των υλικών που συλλέχθηκαν και διατέθηκαν στην ανακύκλωση, ο Δήμος μας επιβραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Α.Ε. εξασφαλίζοντας δωρεάν ένα δεύτερο απορριμματοφόρο για τη διευκόλυνση του έργου του σ’ αυτόν τον τομέα, το οποίο με χαρά παραλαμβάνουμε σήμερα.Μετά την εξέλιξη αυτή θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την άριστη συνεργασία μας, καθώς και τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας, που σε μια περίοδο που το φάντασμα της ιδιωτικοποίησης πλανάται πάνω από τους δήμους της χώρας, εκείνοι με τη δουλειά τους δίνουν τις δικές τους απαντήσεις προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ποιότητας προς τους δημότες. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο κύριο Γρηγόρη Βλάρα για την άριστη συνεργασία μας αλλά και όλους τους δημότες για την ευαισθησία που δείχνουν στο θέμα της ανακύκλωσης».