Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Ανάθεση της μελέτης για την οδό «Πάργα – Ανθούσα»

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της οριστικής μελέτης για την «περιφερειακή οδό Πάργα – Ανθούσα», προεκτιμώμενης αμοιβής 361.944,63 ευρώ. Η μελέτη ανατίθεται στους «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».