Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου από το Δήμο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θα τους παρακρατηθούν αναδρομικά οι αποδοχές που ελάμβαναν μέχρι να ενταχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας!
Σε καθεστώς διαθεσιμότητας τίθενται 75 διοικητικοί υπάλληλοι αορίστου χρόνου, των οποίων οι υπηρεσίες καθυστέρησαν να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία στο υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης. Οι υπάλληλοι καλούνται εντός 20 ημερών να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να μετακινηθούν σε επιπλέον θέσεις που προκηρύχθηκαν για τον σκοπό αυτό με απόφαση του υπουργού Αντώνη Μανιτάκη.Πρόκειται για υπαλλήλους που υπηρετούσαν στα υπουργεία Άμυνας κ Δικαιοσύνης στα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις Μακεδονίας Θράκης και Κρήτης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στους δήμους Ιωαννίνων, Πατρών, Χανίων, Καλαμάτας, Χαλκίδας κα Ρόδου. Σημειώνεται ότι η διαθεσιμότητα ισχύει και για αυτούς από τον Νοέμβριο του 2012 γεγονός που σημαίνει ότι θα τους παρακρατηθούν αναδρομικά οι αποδοχές που ελάμβαναν μέχρι να ενταχθούν στο καθεστώς διαθεσιμότητας.