Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Μέχρι και τη Δευτέρα οι αιτήσεις αδιόριστων εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων όπως και αυτές της υπόλοιπής Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της χώρας, έως και την 1η Απριλίου 2013 θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων, των κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06 οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία -ανά ειδικότητα και Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες. Στα Γιάννενα οι αιτήσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων ( Ανεξαρτησίας 146Α και Φιλικής Εταιρείας-Γυαλί Καφενέ). Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου από τις 8.30 π.μ.- 14.00 μ.μ. στο γραφείο 6 (κ. Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα).Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ιωαννίνων http://dide.ioa.sch.gr/sp/?p=7006