Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ο Φώτης Νάκιας αναλαμβάνει αστυνομικός διευθυντής στην Πρέβεζα

Ο Φώτης Νάκιας αναλαμβάνει αστυνομικός διευθυντής στην Πρέβεζα μετά την αποστράτευση του Ιωάννη Ρίζου που στις τελευταίες κρίσης των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος προήχθει στο βαθμό του ταξίαρχου. Ο κ. Νάκιας που κρίθηκε προακτέος στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ήταν διοικητής στο αστυνομική τμήμα Καναλακίου.