Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Ξεκινά η εσωτερική οδοποιία της Ανατολής

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό της Ανατολής, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής μεταξύ του δημάρχου Φίλιππα Φίλιου και του αναδόχου.Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,2 εκατομμύρια και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, στα ολοκληρωμένα σχέδια για την αγροτική αναγέννηση.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών στην οδό Δεξαμενής, καθώς και στο τμήμα της οδού Ζωσιμαδών μεταξύ Προφήτη Ηλία και Αγ. Σοφίας), στο τμήμα της οδού Ιερέως Εμμανουηλίδη μεταξύ Παναγίας Σουμελά και Δεξαμενής, στο τμήμα της οδού Προφήτη Ηλία μεταξύ Ζωσιμαδών και Δεξαμενής, στο τμήμα της οδού Αγωνιστών Ανατολής μεταξύ Ζωσιμαδών και Δεξαμενής, στο τμήμα της οδού Ομήρου μεταξύ Ζωσιμαδών και Δεξαμενής και στο τμήμα της οδού Αγ. Σοφίας μεταξύ οδών Παναγίας Σουμελά και Λεωφόρο Ειρήνης.Οι οδοί αυτοί βρίσκονται στην περιοχή της νέας επέκτασης σχεδίου της Ανατολής.Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: κατασκευή δικτύου ομβρίων, κατασκευή οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωση, κατασκευή κρασπεδορείθρων, κατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού.Εν τω μεταξύ τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία το αντλιοστάσιο ακαθάρτων υδάτων στην περιοχή του Πανηπειρωτικού της Δ.Κ. Ανατολής, το οποίο κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων Δ.Δ. Ανατολής».Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ελέγχουν την λειτουργία του καθώς και την συνολική λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.