Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΠΑΣΟΚ Άρτας: «Όχι στην κατάργηση του ΤΛΠΜ του ΤΕΙ»


Από το Γραφείο Τύπου κ’ Επικοινωνίας της ΝΟΕΣ ΠΑΣΟΚ Άρτας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου: "Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας αιφνιδιαστικά και στο τέλος της διαβούλευσης, ανακοινώνει ως τελική πρότασή του, μια εντελώς διαφοροποιημένη πρόταση που είναι σε πλήρη αντίθεση και δυσμενέστερη για το ΤΕΙ Ηπείρου. Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η υπαγωγή του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής σε καθεστώς «μεταβατικότητας» γιατί αυτό ισοδυναμεί με ετεροχρονισμένη κατάργησή του, αφού πλέον το Τμήμα δεν θα δέχεται εισακτέους και η λειτουργία του προκαθορίζεται να λήξει τον Οκτώβριο του 2018, με την αποφοίτηση όλων των υφιστάμενων φοιτητών του, οπότε και προβλέπεται το επιστημονικό του προσωπικό να μεταφερθεί σε ένα Τμήμα με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο (Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με έδρα το Ληξούρι). Για την πόλη της Άρτας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, στα 13 χρόνια ζωής του έχει κατά γενική ομολογία καταστεί οργανικό κομμάτι της πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής της πόλης μας της Άρτας, της Ηπείρου γενικότερα, αλλά και της ακαδημαϊκής οντότητας του Ιδρύματος. Το τμήμα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 1ης – 3ης προτίμησης από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, ενώ το 97,5% των εισακτέων γενικής σειράς έχουν βαθμό εισαγωγής άνω της βάσης του 10. Το κύρος του συγκεκριμένου Τμήματος είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την συνεισφορά του στην διατήρηση, αναβάθμιση και μετάδοση της λαϊκής μουσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που τόσο έχουμε ανάγκη.Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας ενστάσεις, αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για το σχέδιο «Αθηνά» και τούτο διότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ως βασικό γνώμονα, ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί από την ΑΔΙΠ (Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανωτάτης Εκπαίδευσης) και σύμφωνα με το νόμο χρειάζεται τεκμηρίωση για κάθε περίπτωση. Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για μας η διαβούλευση στα θέματα Παιδείας, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι τηρούνται δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά στις επιμέρους περιπτώσεις συγχωνεύσεων.Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσει άμεσα την ειδική επιστημονική τεκμηρίωση για το προαναφερθέν σχέδιο «Αθηνά» και να αιτιολογηθούν πλήρως οι «ειδικές μεταχειρίσεις», όπως
α) γιατί συγχωνεύονται τμήματα με σαφώς διακριτά επιστημονικά αντικείμενα, ακόμη και διαφορετική διάρκεια φοίτησης.
β) γιατί διατηρούνται μονοτμηματικά παραρτήματα σε ορισμένες πόλεις και σε άλλες συγχωνεύονται,
γ) γιατί διατηρούνται ή δημιουργούνται τμήματα με ελλιπή ή καθόλου στελέχωση, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι.
Αυτές οι επιλογές παραπέμπουν σε κριτήρια πολιτικών συσχετισμών και όχι ορθολογικής αναδιάρθρωσης! Είναι χαρακτηριστικό ότι το σχέδιο που παρουσιάστηκε έχει αλλάξει 4 φορές σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η αποδοχή μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα πρόσωπα που επηρεάζονται, αλλά και από την κοινωνία συνολικά, εξαρτάται απόλυτα από την ίση και ακριβοδίκαιη αντιμετώπιση των επιμέρους περιπτώσεων με βάση κοινά αποδεκτές αρχές και κριτήρια.Το Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου ανήκει και θα παραμείνει στην Άρτα. Θα παλέψουμε με κάθε τρόπο ώστε να μην μπεί σε καθεστώς «μεταβατικότητας» γιατί αυτό πραγματικά ισοδυναμεί με την ετεροχρονισμένη κατάργησή του.
Ανδρέας Οικονόμου:
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου κι Επικοινωνίας ΝΟΕΣ Άρτας"