Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Νέες θέσεις παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Σεισμοπλήκτων

Ο Σύλλογος Οικισμού Σεισμοπλήκτων ενημερώνει τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές ότι έχει ανακοινωθεί από τον Δ.Σ. τουΔήμου Ιωαννιτών πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Σεισμοπλήκτων.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί λαϊκών αγορών να προσέλθουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, ήτοι από 11.03.2013 έως 30.03.2013, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους και να λάβουν την άδεια πωλητή παραγωγού Λαϊκών Αγορών.Πληροφορίες:Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ιωαννιτών, Μ. Μπότσαρη 17 – 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Βασιλική Βασιλάκη, τηλ: 2651361166