Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΑΡΤΑ: Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα Ροδαυγή προς Σουμέσι

Από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου που αφορά την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ροδαυγή προς Σουμέσι: «Σας ενημερώνουμε ότι από την Υπηρεσία μας εκτελείται το έργο «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα-Ροδαυγή-γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή-Σουμέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή-Κακολάγκαδο», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ». Επειδή στη ΧΘ 2+000 έως ΧΘ 2+040 (ΧΘ 0+000 η διασταύρωση της Ροδαυγής) συνέβη κατολίσθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να καταστραφεί το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του, απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στο τμήμα Ροδαυγή προς Σουμέσι, για το χρονικό διάστημα από τις 04.03.2013 έως και τις 04.04.2013.Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας μπορεί να γίνεται από τον δρόμο «Άρτα – Πέτα – Γωνιά – Ανεμορράχη – Καλλονή - Ράμια – Λεπιανά – Σκοτωμένο – Άγναντα».Μαζί με το δελτίο τύπου εστάλη και σχεδιάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι δρόμοι μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας της περιοχής, καθώς και οι θέσεις όπου θα τοποθετηθούν οι πληροφοριακές πινακίδες με την ένδειξη «ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΑΥΓΗ».