Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Η Ήπειρος να δώσει βάρος στην καλλιέργεια της πέστροφας

Για να στηριχθεί σημαντικά η οικονομία της περιοχής
Σε έναν από τους κλάδους, στους οποίους μπορεί να βασιστεί τα επόμενα χρόνια η οικονομία της Ηπείρου αναδεικνύονται οι ιχθυοκαλλιέργειες και ειδικά αυτές της πέστροφας.Η περιοχή μας, βέβαια, έχει μακρά παράδοση στο συγκεκριμένο τομέα, όμως πλέον ανοίγονται για τα καλά οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και εμπορίας, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό.Η αισιοδοξία που υπάρχει αποτυπώθηκε και στα χθεσινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα οποία φαίνεται η άνοδος των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις του χώρου, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ήπειρο.

Πολλές μονάδες
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην περιοχή μας λειτουργούν περίπου 100 μονάδες καλλιέργειας ψαριών και οστράκων (Θεσπρωτία, Πρέβεζα- Αμβρακικός), ενώ αρκετές είναι και οι μονάδες πεστροφοκαλλιέργειας (Λούρος-Κόνιτσα- Γόρμος).Σύμφωνα με ειδικούς, η καλλιέργεια ψαριών σε γλυκά νερά ευνοείται στην περιοχή μας, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών είναι κατάλληλα για την εκτροφή αρκετών ειδών, όπως της πέστροφας.Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά. Όπως σημειώνουν κύκλοι, πρέπει να γίνουν πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία και την ίδια την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως π.χ. μεγαλύτερη στήριξη του κλάδου ή ενημερωτικές εκδηλώσεις και στοχευμένη, αλλά και πιο οργανωμένη τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό, τόσο για τις ιχθυοκαλλιέργειες στη θάλασσα όσο και για τις πεστροφοκαλλιέργειες στα νερά των ποταμών μας.Γι’ αυτό εξάλλου, επιβεβλημένη κρίνεται και η παραμονή του τμήματος Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα, καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του κλάδου, δίνοντάς του καταρτισμένα νέα στελέχη.

Από την Ήπειρο…
Να σημειωθεί ότι η διαδρομή του κλάδου της πεστροφοκαλλιέργειας έχει ξεκινήσει από την Ήπειρο, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ιδρύθηκε και λειτούργησε ο Κρατικός Ιχθυογεννητικός Σταθμός στο Λούρο.Έκτοτε, έχουν ιδρυθεί πολλές μονάδες, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, ενώ σχεδόν οι μισές από αυτές είναι στην Ήπειρο! Γι’ αυτό γίνεται αντιληπτό, ότι η περιοχή μας είναι αυτή που πρέπει να στηριχθεί κυρίως, για την ενίσχυση του κλάδου.

Τα στοιχεία…
Γενικότερα πάντως, οι ιχθυοκαλλιέργειες «κρατούν ψηλά τη σημαία» των ελληνικών εξαγωγών και πωλήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν χθες γνωστά από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2012 η μέση τιμή του λαβρακιού διαμορφώθηκε σε 5,10 ευρώ το κιλό, από 4,20 ευρώ το 2011, ενώ της τσιπούρας στα 5,08 ευρώ το κιλό, έναντι 5,40 ευρώ το κιλό το προηγούμενο έτος.Σύμφωνα με την έρευνα, σημαντική εξέλιξη για την αγορά αποτέλεσε η απορρόφηση της INTERFISH Α.Ε. από την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. στις αρχές του 2012. Οι δύο όμιλοι αναμένεται να αναπτύξουν συνέργειες στη διαχείριση των μονάδων τους. Στη μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 102 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, είναι:
* Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας το 2011 αυξήθηκε κατά 4,7% από το 2010, στα 845,29 εκ. ευρώ. Ωστόσο, η μέση μεταβολή εσόδων ανά εταιρεία ήταν οριακά αρνητική (-0,7%, έναντι -8,7% στο σύνολο της οικονομίας).
* Εξαιρουμένων των υψηλών ζημιών σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, η εξέλιξη των κερδών του δείγματος ήταν γενικά θετική.
* Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών ενισχύθηκε το 2011 σε 10%, βελτιώνοντας έτσι τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 8,9% και 0,9% αντίστοιχα.
* Η γενική ρευστότητα παρέμεινε σταθερή στο 1,3 ενώ η άμεση υπολείπεται της μονάδας (0,6). Ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώθηκε στις 109 ημέρες κυρίως λόγω του υψηλού διαστήματος διακράτησης Αποθεμάτων (8 μήνες).

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ