Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Πρόσληψη 143 εποχικών υπαλλήλων στις αρχαιότητες της Ηπείρου

45 στα Γιάννενα - 79 στην Πρέβεζα - 17 στην Άρτα - 2 στην Ηγουμενίτσα

45 εποχικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν άμεσα στις αρχαιότητες της Ηπείρου για χρονικό διάστημα ενός έτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και κυρίως για να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι θέσεις αφορούν κυρίως ειδικότητες Αρχαιολόγων, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικων,Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Εργατοτεχνιτών και Ειδικευμένων Εργατών που θα εργαστούν για την αποπεράτωση νέων μουσειακών υποδομών, στην αποκατάσταση οθωμανικών μνημείων, στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών,καθώς και στην ανάδειξη των σημαντικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τις κατά τόπους υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και με βάση την κατανομή των παραπάνω θέσεων, προβλέπονται για την ΙΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) στα Γιάννενα: 14 θέσεις Αρχαιολόγων, 1 θέση Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 12 θέσεις Ειδικευμένων Εργατών (ΥΕ). Για την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) στα Γιάννενα, προβλέπονται: 1 θέση Πολιτικού Μηχανικού, 2 θέσεις Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 9 θέσεις Εργατοτεχνιτών (ΔΕ). Στη ΛΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) στην Ηγουμενίτσα, προβλέπονται 2 θέσεις Εργατοτεχνιτών (ΔΕ). Για τη ΛΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) στην Πρέβεζα, προβλέπονται: 17 θέσεις αρχαιολόγων,4 θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 θέση Πολιτικού Μηχανικού, 9 θέσεις Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 1 θέση Μηχανικού Τ.Ε. και 64 θέσεις Εργατοτεχνιτών (ΔΕ). Τέλος στην 18η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ) στην Άρτα προβλέπονται: 4 θέσεις Αρχαιολόγων, 3 θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3 θέσεις Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 7 θέσεις Εργατοτεχνιτών (ΔΕ).