Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Στη βουλή φέρνει ο Χρήστος Μαντάς το θέμα της απαξίωσης των δομών δημόσιας υγείας στο νομό Θεσπρωτίας

Στη βουλή φέρνει ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς το θέμα της απαξίωσης των δομών δημόσιας υγείας στο νομό της Θεσπρωτίας, με έμφαση στην ανάγκη λειτουργίας της νέας πτέρυγας του ΓΝ Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.Στην ερώτηση που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Υγείας γίνεται αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων λειτουργίας του ΓΝ Φιλιατών. Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου, που εγκρίθηκε για το 2013, είναι μειωμένος κατά 250.000€ και αυτό τη στιγμή που αποπερατώθηκε η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου και εγκρίθηκε η δαπάνη νέου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει τις βασικές ανάγκες του Νοσοκομείου καθώς ελλείψεις σε αναλώσιμα σημειώνονται στα περισσότερα τμήματα, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του.Επίσης γίνεται αναφορά στα ζητήματα που αφορούν στο νεότευκτο ΤΕΠ του ΓΝ Φιλιατών που βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα και του οποίου το κτίριο έχει ολοκληρωθεί (υπολείπεται μόνο η σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης) αλλά δεν έχει παραληφθεί. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτούνται 60 νέες θέσεις εργασίας ενώ έχει εκδοθεί η απόφαση για την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας-εγκατάστασης ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του.Τέλος, γίνεται αναφορά στη μείωση των πιστώσεων και την ελάττωση του προσωπικού που αφορά στα Κέντρα Υγείας καθώς και στις δομές ψυχικής υγείας της περιοχής.Συγκεκριμένα, ο Αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:
-Πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν οι εργασίες του κτιρίου του ΤΕΠ και πότε οι αντίστοιχες της Νέας Πτέρυγας του ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών ;
-Πότε υπολογίζεται να γίνει η παραλαβή των δύο νέων κτιρίων για να λειτουργήσουν; Γιατί δεν έγινε η σύνδεσή του ΤΕΠ με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης;
-Έχει ληφθεί μέριμνα φύλαξης για το νεότευκτο κτίριο του ΤΕΠ μια και βρίσκεται σε σχετικά απομονωμένο σημείο και έχουν ήδη αρχίσει να παρατηρούνται όπως πληροφορούμαστε φθορές ;
-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της προμήθειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΤΕΠ; -Που θα ανήκει οργανικά το ΤΕΠ;
-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της προμήθειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας του ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών; Θα παραμείνει το Νοσοκομείο αυτόνομη υγειονομική μονάδα ή θα διασυνδεθεί με άλλο νοσοκομείο;
-Τι προβλέπεται για την πρόσληψη του απαιτούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στο ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας;
-Γιατί στο νοσοκομείο Φιλιατών που εξυπηρετεί ασθενείς από ακριτική περιοχή οι περικοπές στα κονδύλια των ήδη πετσοκομένων εφημεριών φτάνουν το 42% και είναι μάλλον οι μεγαλύτερες περικοπές στα αντίστοιχα κονδύλια από όλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου;
-Πότε θα καταβληθούν στο μη ιατρικό προσωπικό τα οφειλόμενα δεδουλευμένα (από νυχτερινά και αργίες) του 2012 και τί θα γίνει με τις περικοπές δεδουλευμένων από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο του 2012;
-Πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη και ώστε να γίνει η προμήθεια της λυχνίας και να λειτουργήσει ο αξονικός τομογράφος του ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών; Έχουν βρεθεί οι απαραίτητες πιστώσεις;
-Ποιό είναι τελικά το συγκεκριμένο σχέδιο του Υπουργείου και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα για τις υπηρεσίες υγείας της Θεσπρωτίας;