Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Α.Κ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 28-1-2013 για την ανάδειξη νέων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε Καθηγητών Ιωαννίνων, συγκροτήθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος : Μπόζιος Κωνσταντίνος ΠΕ017.03
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Στέφανος ΠΕ07
Γραμματέας: Ζέρβας Ευάγγελος ΠΕ11
Ταμίας: Βήκας Δημήτριος ΠΕ09
Οργανωτικός Γραμματέας : Σοφία Σιμιτζή ΠΕ01
Μέλος: Σκούρτης Δημήτριος ΠΕ20
Μέλος: Κοντογιάννη Νίκη ΠΕ02
Μέλος: Λαζοκίτσιος Παναγιώτης ΠΕ04
Μέλος: Σιχλιμίρης Βασίλειος ΠΕ01