Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Πληρώνει σήμερα ο ΟΓΑ τα οικογενειακά επιδόματα

Σήμερα καταβάλλει ο ΟΓΑ τα επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού η πληρωμή αυτή αφορά δικαιούχους με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και μέχρι την κατάργηση των επιδομάτων.Τα ποσά που θα καταβληθούν άπαξ αντιστοιχούν στα αναδρομικά που δικαιούνται.Σήμερα εξάλλου ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου ύψους για το 2012. Δικαιούχοι είναι παραγωγοί και των 4 Νομών της Ηπείρου