Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΤΑ: Δημοπρατείται ο κόμβος της επαρχιακής οδού στο ύψος της Ράχης

Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής της Δ.Ε. Αμβρακικού για ασφαλή διέλευση γίνεται πραγματικότητα. Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Ράχης με την Επαρχιακή οδό Άρτας Σαλαώρας», με προϋπολογισμό 1.170.000,00 ΕΥΡΩ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/3/2013 και ώρα 10:00, στα γραφεία της ΔΤΥ Δήμου Αρταίων. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013». Χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».