Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Σε ισχύ οι κανονισμοί Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Αρταίων

Από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου Αρταίων ανακοινώνεται ότι: «Οι κανονισμοί Καθαριότητας και Πρασίνου, μετά τις εγκρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σε ισχύ, από τις 28/1/2013. Τα πλήρη κείμενα των δύο κανονισμών, έχουν αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr). Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους δύο κανονισμούς, μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης & Πρασίνου (τηλ. 2681362232, 2681362247)».