Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Διαγωνισμός ασφάλισης οχημάτων Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αρταίων. Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως τις 14-3-2013 και ώρα 11:00 π.μ. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (2ος όροφος Δημαρχείου),εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός 37 & Αυξεντίου, Άρτα, ΤΚ47100, Τηλέφωνο: 26813-62225, FAX 26813-62254. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».