Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Απολογισμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών

Εκδήλωση απολογισμού του έργου της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2012, έγινε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Για πρακτική άσκηση υπήρξε ενδιαφέρον από περίπου 1000 φοιτητές με το Γραφείο να ικανοποιεί περίπου 600 αιτήματα.Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για πρακτική άσκηση το καλοκαίρι, ενώ το 72% των θέσεων προέκυψαν από τον ιδιωτικό τομέα και το 28% από τον δημόσιο.