Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για καθηγήτρια και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) απένειμε Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) με Αριθμ. 1007801, στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους εφευρέτες Μαρία – Ελένη Λέκκα, Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας και Θανάση Καρκαμπούνα, Διδάκτορα Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Δίπλωμα με τίτλο: «Ακινητοποίηση Λιπιδικών Υποστρωμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και την αξιολόγηση φθορισμομετρικής μεθόδου προσδιορισμού ενεργότητας φωσφολιπάσης Α2 σε βιολογικά δείγματα» ισχύει έως το Δεκέμβριο του 2031.Είναι πρώτη φορά που η απόκτηση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας επετεύχθη με τη συνεργασία της Επιτροπής Ερευνών και την ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη του Γραφείου Διαμεσολάβησης.Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην σημαντική προσφορά της κας Γεωργίας Κυριακάκου, η οποία βοήθησε αποτελεσματικά στη δόμηση της αίτησης.