Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Σε αναζήτηση νέου κτηρίου η Π.Υ. Άρτας

Σε αναζήτηση νέου κτηρίου για την μεταστέγασή της βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας. Σύμφωνα με τη διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Άρτας, το προσφερόμενο κτήριο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 965 τ.μ. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην Άρτα και σε σημείο τέτοιο έτσι ώστε να μπορεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δρα και στην πόλη και να έχει πρόσβαση και στην Εθνική οδό. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 12/ετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 4.900 €. Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22-02-2013 και από ώρα 11.30 έως 12.00 στο κτήριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Άρτας, Ξενοπούλου 3-5, 2ος όροφος.Πληροφορίες στο τηλ.:2681028172 (Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας)