Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Μέσω ΣΔΙΤ η χρηματοδότηση του εργοστασίου απορριμμάτων;

H Περιφέρεια Ηπείρου κατάθεσε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αίτηση - πρόταση αξιολόγησης για την υπαγωγή του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ηπείρου», στο πλαίσιο του Ν.3389/2005, περί Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα.Ταυτόχρονα κατατέθηκε στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτηση για τον έλεγχο νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των ΦΟΔΣΑ, συνοδευόμενη από κάθε απαιτητό έγγραφο και στοιχείο.
Διαφωνεί με τη διαδικασία η παράταξη «Ήπειρος – Τόπος να ζείς», η οποία μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η Περιφέρεια βιάζεται να «παραχωρήσει» το έργο σε ιδιώτες, χωρίς να έχουν αποφασίσει σχετικά οι 2 από τους 4 ΦΟΔΣΑ.Ταυτόχρονα, αντιδρούν στις απαλλοτριώσεις για το έργο οι κάτοικοι της περιοχής Ελευθεροχωρίου ΔΩΔΩΝΗΣ, η οποία προκρίνεται ως θέση χωροθέτησης της μονάδας ΑΣΑ.