Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Παραλαβή μετασκευασμένου απορ/φόρου από την Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Αρταίων

Παραλήφθηκε σήμερα από το Δήμο Αρταίων το απορριμματοφόρο της Καθαριότητας το οποίο είχε σταλεί σε εξειδικευμένο συνεργείο στην Αθήνα για τοποθέτηση νέας σύγχρονης υπερκατασκευής προσαρμοσμένης στις ανάγκες του Δήμου. Το όχημα βρίσκεται ήδη στο αμαξοστάσιο Υπηρεσίας και θα τεθεί γρήγορα σε κυκλοφορία.Η κίνηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων στα οχήματα που παρουσιάζουν βλάβες, ενώ έχει προγραμματιστεί η αποστολή και άλλων απορριμματοφόρων για τοποθέτηση υπερκατασκευών.Εκτός της συντήρησης και των υπερκατασκευών, στόχος είναι και η σταδιακή ανανέωση του μηχανοκίνητου στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας με αγορά νέων απορριμματοφόρων.Ο Δήμος Αρταίων ήδη έχει αποστείλει τις μελέτες για την προμήθεια 8 νέων απορριμματοφόρων, χωρητικότητας από 6-16 m3, καθώς και 295 κάδων χωρητικότητας 1.100 l και πέντε ημιβυθιζόμενων κάδων για τοποθέτησή τους στο κέντρο της πόλης, στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και διεκδικεί δια μέσω ΕΣΠΑ την υλοποίηση του προγράμματος.Με την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών ο Δήμος Αρταίων θα έχει πλέον στη διάθεσή του έναν αξιόπιστο στόλο οχημάτων που θα εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή απόδοση με παράλληλη αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες.