Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΣΟΚ-Πρωτογενής Τομέας και Τουρισμός βάση ανάπτυξης για την Ήπειρο

Τι αναφέρουν οι Δ. Δημητρίου - Δ. Φίλης - Δ. Παπαδόπουλος
Ενόψει του 9ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που ξεκινά αύριο στην Αθήνα η Γραμματεία της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Ιωαννίνων (ΝΟΕΣ) καταθέτει δημόσια τις προτάσεις της, που αφορούν κυρίως την ανάπτυξη της πολύπαθης Ηπείρου.Τρία γνωστά τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καταξιωμένοι στον χώρο τους, οι Δ. Δημητρίου (Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου), Δ. Φίλης (Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου) και Δημήτρης Παπαδόπουλος Παπαδόπουλος (γεωπόνος, Δημ. Σύμβουλος Ιωαννίνων), παρουσιάζουν το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί η περιοχή μας, για να βγει από την απομόνωση, εκμεταλλευόμενη τον φυσικό της πλούτο, τις παραγωγικές δυνατότητες και το ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς.

Συγκριτικό πλεονέκτημα
Όπως τονίζουν η επιστροφή της περιοχής στην ανάπτυξη θα συντελεσθεί με την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης σε όλους τους τομείς και κυρίως σε αυτούς που διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα.Οι τομείς πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί το νέο αυτό αναπτυξιακό πρότυπο στην περιοχή και πιο διευρυμένα στην Περιφέρεια της Ηπείρου είναι η Πρωτογενής Παραγωγή και ο Τουρισμός.Η πρωτογενής παραγωγή θα πρέπει να βασιστεί πρωτίστως στην Ζωική και την Φυτική παραγωγή, με προέκταση την παραγωγή τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων, αξιοποιώντας παράλληλα το πλεονέκτημα των πρώτων υλών που παράγονται στην περιοχή.Υποτομέας αλληλοεξαρτώμενος της πρωτογενούς παραγωγής (ζωικής και φυτικής) είναι και η Μεταποίηση των αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων, με σκοπό την παραγωγή τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων, παραγόμενα σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και τηρώντας όλες τις προδιαγραφές.Δίνοντας λοιπόν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της Ηπείρου, αναπτύσσεται και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, με συνέπεια την αύξηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο τουρισμός
Ο δεύτερος σημαντικός τομέας πάνω στον οποίο θα πρέπει να βασιστεί το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας είναι ο Τουρισμός.Υποτομείς του τουρισμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζουν ενίσχυσης, είναι ο Αθλητικός τουρισμός, ο Αγροτουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός και πλήθος θεματικών επιλογών που βασίζονται στην πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Ηπείρου.

Τα πρώτα βήματα
Με γνώμονα τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη -αναφέρεται στην πρόταση- θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα πρώτα βήματα, που θα στηρίξουν το όλο εγχείρημα και τα οποία, μεταξύ άλλων, είναι:
* Εν όψει της ολοκληρώσεως του ΕΣΠΑ όσο και εν όψει της επομένης προγραμματικής περιόδου, θα μπορούσε να συσταθεί ένας φορέας στον οποίο θα συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων και εκπρόσωποι τοπικών φορέων για να σχεδιάσουν το μοντέλο, πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
* Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο διαχείρισης και να ευρίσκονται πολύ κοντύτερα σε αυτό που αποκαλείται περιφερειακή πολιτική.
* Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα όρια των οικονομικών ζωνών και περιοχών στοχευμένης δράσης (αστικές, ορεινές, αγροτικές, δυνητικά καινοτόμες κ.ο.κ.) και εν συνεχεία να καταστρωθούν τα σχέδια και οι κατανομές των πόρων.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ