Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ερώτηση Γ.Στύλιου για την αξιολόγηση της πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με το Αθαμάνιο

Ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση της πρότασης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας», κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Άρτας Γιώργος Στύλιος.Ο κ. Στύλιος στην ερώτησή του αναφέρει ότι όπως ενημερώθηκε με επιστολή από την Περιφέρεια Ηπείρου (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η Περιφέρεια Ηπείρου, κατέθεσε στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το φάκελο για ένταξη του έργου με τίτλο: «Αθαμάνιο – Ενεργειακή Οικονομία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθημερινότητας» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 14.273.859,56 ευρώ.Όπως τονίζει ο κ. Στύλιος στην ερώτησή του, η μεθοδική και συντονισμένη συνεργασία, μεταξύ όλων των υπευθύνων των φορέων και των οργανισμών, συνετέλεσε στη συγκρότηση μιας πρότασης υποδειγματικής πληρότητας.Ο κ. Στύλιος ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
-Με ποια διαδικασία γίνεται η αξιολόγηση της ανωτέρω πρότασης καθώς και των συνυποψηφίων προτάσεων, και από ποιους; Ποια είναι η αναλογικότητα και η βαρύτητα των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση;
--Σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση της ανωτέρω πρότασης;
-Πότε θα ανακοινωθεί η βαθμολογία που αφορά την πρόταση και θα κριθεί αν τελικά θα λάβει την προσδοκούμενη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιηθεί;