Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Αυτόνομα ενεργειακά και φιλικά προς το περιβάλλον σχολεία δημιουργεί ο δήμος Ζηρού

Αυτόνομα ενεργειακά και φιλικά προς το περιβάλλον σχολεία δημιουργεί ο δήμος Ζηρού στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 842 χιλιάδες ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Φιλιππιάδας . Συγκριμένα προβλέπονται η κατασκευή θερμόνωσης σε όλη την κατακόρυφη τοιχοποιία, η τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η τοποθέτηση 2 φωτοβολταικών συστημάτων δυναμικότητας 10KW, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος BEMS και η τοποθέτηση 2 αντλιών θερμότητας 60 kw. Σύμφωνα με το Δήμαρχο κ. Γιολδάση η δημοτική αρχή προσπαθεί με κάθε τρόπο ακόμη και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία να εντάσσεται σε τέτοια μεγάλα έργα που βοηθούν στην αναβάθμιση της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αυτές προσθέτει ο κ. Γιολδάσης αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους των κτιρίων, αλλά και στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.