Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Μια ειδική και μία τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού

Μια ειδική και μία τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού την Παρασκευή στις 6 και 7 το απόγευμα αντίστοιχα. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση αφορά την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ζηρού. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η 2η συνεδρίαση με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων η έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε. Σ. Π. Α. 2007 – 2013 για ένταξη της πράξης με τίτλο « Προμήθεια μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ζηρού» αλλά και η αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη » της πράξης με τίτλο : « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις ΕΞΕ σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια του 1ου και 2ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού ».