Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας να πραγματοποιήσουν την ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας να πραγματοποιήσουν την ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής Πρέβεζας ή στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία. Σύμφωνα με απόφαση πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία φωτοτυπία τόσο του νέου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων όσο και του παλαιού τύπου μητρώου. Όσοι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων δεν έχουν ήδη προμηθευτεί το νέο «Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων», το οποίο είναι υποχρεωτικό, καλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο στο οποίο ανήκουν , για να το παραλάβουν. Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου του Μελιταίου Πυρετού των αιγοπροβάτων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχει ξεκινήσει την εφαρμογή εμβολιασμού στα αμνοερίφια, που διατηρούνται στις εκτροφές για αναπαραγωγή. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα των εμβολιασμών είναι υποχρεωτική και δεν θα χορηγείται βεβαίωση για την παράδοση γάλακτος στις γαλακτοβιομηχανίες και τα τυροκομεία σε όσους δεν μετέχουν σε αυτό. Τέλος με δεδομένο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα λύσσας στην Βόρεια Ελλάδα τόσο σε σκύλους, όσο και σε κόκκινες αλεπούδες, πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά με αντιλυσσικό εμβόλιο και να καταγραφούν όλοι οι ποιμενικοί σκύλοι της περιοχής.