Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Αναστέλλει συμβολικά τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αντίθετο στις απολύσεις και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ. 990/28-11-2012 επιβεβαιώνει τη θέση της ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων.Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όχι μόνον δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά λειτουργεί, εδώ και αρκετά χρόνια, με διαρκή και υπερβολικό φόρτο εργασίας των διοικητικών του υπαλλήλων. Συνολικά εργάζονται λιγότεροι από 270 διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζοντας σε καθημερινή βάση πάνω από 19.000 άτομα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επισκέπτες από άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητές, εργαζόμενους με σύμβαση και βοηθητικό προσωπικό).Το διοικητικό προσωπικό συνίσταται κατά 63% από Ι.Δ.Α.Χ., που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές υπό την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου Α.Σ.Ε.Π.Για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναγκάζεται να διαθέτει επιπλέον δικούς του πόρους με συμβάσεις ανάθεσης έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αντί να καλυφθούν τα κενά στη διοίκηση του Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φαίνεται να διακινεί λίστες και αριθμούς, όπου σύμφωνα με περίεργες ερμηνείες του Νόμου, επιχειρεί να συνάγει ότι τέσσερα Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εμπίπτουν στις απολύσεις προσωπικού. Δηλώνουμε ότι με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δεν υφίσταται και δεν συντρέχει καμία απόλυση ΙΔΑΧ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Με βάση τα παραπάνω :
-Καλούμε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μην επιμείνει σε μια μη σύννομη ερμηνεία νόμων που οδηγεί στην άδικη εκτέλεση τεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο), με σημαντική προσφορά στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας.
-Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες που έχει ως εποπτεύον Υπουργείο και να προστατεύσει τα Πανεπιστήμια από την κατάρρευση.
-Καλούμε την Κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει με προχειρότητα και οριζόντια μέτρα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η επιβίωση και η ομαλή λειτουργία σημαντικών ελληνικών Πανεπιστημίων.
-Αποφασίζουμε τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την επόμενη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, και Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να αναδειχθεί το μείζον ζήτημα που θα δημιουργηθεί με πιθανή απόλυση των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το σημαντικότατο έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα.
Όσον αφορά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το οποίο δρομολογείται υπό το πρόσχημα του «εξορθολογισμού» από το Υπουργείο Παιδείας, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συντάσσεται με την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων και εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι: « α) Η κατεπείγουσα εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης υποδηλώνει προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια, β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών Αρχών τους και γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα με βάση ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια».Η Σύγκλητος εκφράζει την αγωνία και την αντίθεσή της με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ αριθμ. 229/19-11-2012, με την οποία τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα κολλέγια θα αναγνωρίζουν επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.Η πράξη αυτή, πέρα από τα ουσιώδη προβλήματα που δημιουργεί, υποστηρίζοντας τα ιδιωτικά συμφέροντα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι πρόδηλα και αντισυνταγματική σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην αντισυνταγματική και κοινωνικά άδικη αυτή ρύθμιση και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας έστω και τώρα να επανορθώσει, αποκαθιστώντας την αναγνώριση των πτυχίων και διπλωμάτων που δίνουν τα Πανεπιστήμια με βάση τα προγράμματα σπουδών.Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της για τις διώξεις μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνδικαλιστική δράση και την ελευθερία γνώμης. Οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν δικάζονται, δεν καταδικάζονται.Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, δίνει τον αγώνα του για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων που απονέμει, ως απάντηση στις πραγματικές ανάγκες της νεολαίας, της Κοινωνίας και του Δημόσιου συμφέροντος, που πλήττονται ιδιαίτερα σήμερα από την κρίση.

Σύσκεψη στα Γιάννενα για δημόσια κτίρια και μισθώματα

Σύσκεψη με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που παραμένει αναξιοποίητη καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό από μισθώματα που καταβάλλονται για ακίνητα που στεγάζουν υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ηλία Θεοδωρίδη στα Ιωάννινα.Στη διάρκεια της σύσκεψης οι προϊστάμενοι των κτηματικών υπηρεσιών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν στο Γενικό Γραμματέα τα στοιχεία από τα καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα που υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες αρμοδιότητάς τους και παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς και τα στοιχεία από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4081/2012(Α’ 184) περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.Ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων όπου ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ άλλων τόνισε: «Στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία είναι χρέος μας να επιδείξουμε άμεσα ανακλαστικά και να συμβάλουμε στον περιορισμό των εξόδων και των δαπανών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο δημόσιο κτίριο. Είναι επιβεβλημένο να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα σπατάλης δημόσιου χρήματος.» Κλείνοντας ζήτησε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών για να αξιοποιηθούν τα δημόσια κτίρια στα οποία θα μπορούσαν άμεσα να μετακομίσουν κρατικές υπηρεσίες.Ορίστηκε μάλιστα για το προσεχές διάστημα νέα συνάντηση όπου θα κατατεθούν και θα εξετασθούν εξειδικευμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου.

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών από χρυσοχοεία στο Μέτσοβο και την Ηγουμενίτσα

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου για εξιχνίαση τεσσάρων -4- κλοπών από 37χρονο ημεδαπό σε χρυσοχοεία στις πόλεις των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Πτολεμαΐδας, ανακοινώνεται ότι εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο -2- κλοπές σε χρυσοχοεία στο Μέτσοβο και την Ηγουμενίτσα, που διέπραξε ο ίδιος.Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από το Τμήμα Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας και το Αστυνομικό Τμήμα Μετσόβου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων, προέκυψε ότι ο 37χρονος ημεδαπός διέπραξε επιπρόσθετα τις παρακάτω κλοπές:
-Την 15-06-2011 το μεσημέρι, ο 37χρονος εισήλθε σε χρυσοχοείο στην Ηγουμενίτσα και αφαίρεσε χρυσαφικά αξίας (20.000) ευρώ
-Την 30-01-2012 το μεσημέρι, ο 37χρονος εισήλθε σε χρυσοχοείο στο Μέτσοβο και αφαίρεσε χρυσαφικά αξίας (2.500) ευρώ
Ερευνάται η συμμετοχή του σε παρόμοιες περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηγουμενίτσας.

Αναβολή Ορκωμοσιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες ορκωμοσίες των πτυχιούχων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών.Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Σύσκεψη στην Άρτα για την πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping»

Σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άρτα, με αντικείμενο συζήτησης την πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping», μια κίνηση που στοχεύει στη στήριξη των τοπικών αγορών της Ηπείρου, αλλά και των καταναλωτών.Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων κ. Τσιρογιάννης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Παπάζογλου, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας ο κ. Χουλιάρας, ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου κ. Βαγενάς και ο Δ/ντής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας κ. Μιχάλης.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των επιχειρηματιών της περιοχής στην πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping» και ομόφωνα συμφωνήθηκαν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση και την προώθησή της.Με την έναρξη της πρωτοβουλίας όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να συμμετέχουν, θα αναρτούν το ειδικό σήμα του «Epirus Friendly Shopping» με το ποσοστό έκπτωσης και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά. Παράλληλα θα υπάρχει ιστοσελίδα, μέσα από την οποία ο επισκέπτης – καταναλωτής θα μπορεί να αναζητεί τις τρέχουσες προσφορές και όλες τις σχετικές πληροφορίες.Ο κ. Πότσης επισήμανε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των επιχειρηματιών καθώς οι ίδιοι θα κρίνουν πότε και με ποιο τρόπο θα συμμετάσχουν. Τόνισε ότι η Περιφέρεια και ειδικότερα η Π.Ε. Άρτας θα έχει υποστηρικτικό ρόλο, ενώ το χρονικό διάστημα συμμετοχής, το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών θα καθορίζεται από τον εκάστοτε επιχειρηματικό φορέα.Ο κ. Ψαθάς δήλωσε ότι για την επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι αναγκαία τόσο η συμμετοχή των επιχειρηματιών της περιοχής μας όσο και η στήριξή της από τους καταναλωτές και τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου για τη στήριξη και τόνωση της τοπικής αγοράς.

Δείτε το βίντεο με τον εκπαιδευτικό που βγάζει λόγο σε μάζωξη της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής

Εκπαιδευτικός που είναι διορισμένος σε δημόσια σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γιάννενα, την περασμένη Κυριακή βεβήλωσε τη μνήμη του ήρωα Λορέντζου Μαβίλη και βροντοφώναξε σε μάζωξη νεοναζί Χρυσαυγιτών: "Ζήτω ο αρχηγός Μιχαλολιάκος" και "Ζήτω η Χρυσή Αυγή". Όλα αυτά έλαβαν χώρα στη Βασιλική Ιωαννίνων μετά το πέρας των εκδηλώσεων του δήμου Ιωαννιτών προς τιμή του ποιητή που θυσιάστηκε μαχόμενος για την ελευθερία του τόπου μας. Ας δουν το αποκαλυπτικό βίντεο και το όνομα του εκπαιδευτικού,οι συνδικαλτσαράδες της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων και οι υπεύθυνοι της δευτεροβάθμιας εκπαιδευσής πατώντας ΕΔΩ

Σε λίγο στο epirusgate βίντεο από την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής

Εκπαιδευτικός που είναι διορισμένος σε δημόσια σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γιάννενα, την περασμένη Κυριακή βεβήλωσε τη μνήμη του ήρωα Λορέντζου Μαβίλη και βροντοφώναξε σε μάζωξη νεοναζί Χρυσαυγιτών: "Ζήτω ο αρχηγός Μιχαλολιάκος" και "Ζήτω η Χρυσή Αυγή".Σε λίγο στο epirusgate το βίντεο.

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Τον ανάδοχο του έργου προσθήκης στην παλαιά γέφυρα στη θέση «Νάτση» του επαρχιακού οδικού δικτύου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτία, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 132.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΕΔΕ Σπυρίδων Τσιρώνης.Επίσης η Οικονομική Επιτροπή όρισε την 7η Δεκεμβρίου 2012, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου» στην Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Η αρχική δημοπρασία δεν είχε πραγματοποιηθεί εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην Π.Ε. Άρτας.

Αναζητούν πόρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα«LEADER» για την τοπική ανάπτυξη της Πρέβεζας και της Άρτας

Πόρους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα«LEADER» για την τοπική ανάπτυξη της Πρέβεζας και της Άρτας, διεκδικούν με συστηματικές προσπάθειες μέσω συνεργασίας οι αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου είναι η μόνη εφικτή δυνατότητα για την ανάπτυξη της περιοχής σε ένα οικονομικό περιβάλλον δυσχερές στο οποίο οι εθνικοί πόροι και οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ελαχιστοποιηθεί έως και εκμηδενιστεί. Η πρόταση που υπεβλήθη από τις δύο Περιφερειακές Ενότητες αφορά δράσεις προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, στο πλαίσιο του σχεδίου ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων. Ανάμεσα στις προτεινόμενες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται: η δημιουργία διαφημιστικού υλικού υψηλής ποιότητας, η συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου, η προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση του αρχαιολογικού- οδικού δικτύου του νομού, για τη διευκόλυνση της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος και η ανάρτηση διαφημιστικών πανό της Πρέβεζας στο αεροδρόμιο του Ακτίου, για την προώθηση της περιοχής στο μέρος όπου δέχεται το μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών στο νομό Πρέβεζας.

Ξεκινά το έργο των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων

Ξεκινά εντός των επομένων ημερών το μεγάλο έργο των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες θα αρχίσουν από την οδό Παπαδοπούλου και θα εξελίσσονται τμηματικά προκειμένου να υπάρχει η μικρότερη όχληση.Με απόφαση του Δημάρχου Φίλιππα Φίλιου, από τις 3 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, στην οδό Παπαδοπούλου απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων πλην εκτάκτων αναγκών.Επίσης κατά το ίδιο διάστημα η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης.Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα είναι πλέον πεζόδρομος.

Τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ζίτσας

Ποιοι αναλαμβάνουν από το Γενάρη-Όλο το παρασκήνιο
Με σημερινό του αποκαλπτικό ρεπορτάζ το  zitsagate  αποκαλύπτει ποιους θα κάνει αντιδημάρχους το Γενάρη ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Ρογκότης, ποιοι τράβηξαν και ποιοι απέτυχαν.Ενάμιση μήνα πριν τις αλλαγές και ενώ ο εσωτερικός εμφύλιος πήρε μεγάλες διαστάσεις στην παράταξη Ρογκότη “βγάζουμε στον αέρα” τις αποφάσεις του δημάρχου για τα πρόσωπα και θα κριθούμε για την εγκυρότητα της πληροφόρησής μας.Συγκεκριμένα οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζίτσας από τον Ιανουάριο του 2013 θα είναι οι :…
1. Γκαβρέση Βούλα : Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (στη θέση του κ. Σπ. Πάικα)
2. Κολιούσης Βαγγέλης : Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικών Υπηρεσιών (στη θέση του κ. Φ. Ράρρα)
3. Γκαραλέας Δημ. : Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού και προμηθειών (στη θέση του κ. Βασ. Γαρδίκου)
4. Μαρκούλας Θανάσης : Υπεύθυνος Μολοσσών και αγροτικών θεμάτων (στη θέση του κ. Σπ. Μάντζιου) και
5. Γαρδίκος Βασ. : Συντήρησης και επισκευής έργων και πρασίνου με τα μηχανήματα του Δήμου. (Υποβάθμιση στη θέση του κ. Κ. Σιώζιου).

Ο μισθός…
Επειδή σύμφωνα με το νέο Νόμο μισθό μπορούν να παίρνουν μόνο τρείς από τους πέντε αντιδημάρχους, ο κ. Ρογκότης θα αποφασίσει να παίρνουν μισθό οι κ. Γκαραλέας, Γαρδίκος και η κ. Γκαβρέση.Άμισθοι θα είναι οι κ. Κολιούσης και Μαρκούλας.

Το παρασκήνιο…
Απομακρύνεται ο κ. Πάικας (θέλει να πάει για πρόεδρος στην ΕΠΣΗΠ) ο οποίος αποδεσμεύεται από την σκληρή παραταξιακή γραμμή (δεν είναι άσχετο το άδειασμά του από τον κ. Ρογκότη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό) αναζητώντας ευρύτερες συνεργασίες στο ποδοσφαιρικό πεδίο, ίσως όχι ανεξάρτητες από αυτοδιοικητικές –ένθεν και εκείθεν- στοχεύσεις. Ο κ. Πάικας σημειωτέον εξακολουθεί να είναι Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Πασσαρώνος. Στη θέση του τοποθετείται η κ. Γκαβρέση, της οποίας “το καλαμάκι επικοινωνίας” με τον κ. Ρογκότη έχει αρκετές τρύπες. Ορισμένοι μάλιστα ρισκάρουν – ίσως όχι αναίτια- την πρόβλεψη ότι δεν θα ολοκληρώσει την θητεία της. Επισημαίνεται ότι η κ. Γκαβρέση –σύμφωνα με την “αυλή” του Δημάρχου- προτιμά την θέση του κ. Κολιούση.Απομακρύνεται ο κ. Φώτ. Ράρρας ο οποίος κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες στον τομέα του οι οποίες όμως επειδή στόχευαν υπέρμετρα στην Ελεούσα, συχνά “αποδοκιμάζονταν” από το Δήμαρχο και τον κ. Γαρδίκο. Στη θέση του τοποθετείται ο κ. Κολιούσης, ο οποίος σε έναν πολιτικό οργανισμό όπως ο Δήμος Ζίτσας, αναμένεται εξαιρετικά υπηρεσιακός.Επίσης απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη κατά κοινή ομολογία είναι η απομάκρυνση του κ. Σπ. Μάντζιου ο οποίος αντικαθίσταται από τον ταχυδρόμο κ. Θαν. Μαρκούλα.Απομακρύνεται ο κ. Κ. Σιώζιος του οποίου η παραμονή δεν κατέστη δυνατή παρά την προσπάθεια του κ. Ρογκότη. Ο κ. Σιώζιος επέδειξε συντονιστική και οργανωτική ικανότητα και συνέπεια στις συνεννοήσεις του με τους προέδρους και η άρνησή του να συνεχίσει συνδέεται με το γενικότερο “μπάχαλο” που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης Ρογκότη. Αναγκαστικά λοιπόν ο κ. Ρογκότης κρατάει τον κ. Γαρδίκο με υποβαθμισμένες αρμοδιότητες και ρόλο.Τέλος μετά την υποβάθμιση του κ. Βασ. Γαρδίκου (ο οποίος κατακρίθηκε για τεράστιες καθυστερήσεις στην προώθηση των έργων ΕΣΠΑ, για ιδιαίτερη εύνοια προς το χωριό του την Άνω Λαψίστα, για το ότι με 13 μηχανικούς στην τεχνική υπηρεσία είχε ελάχιστη παραγωγή μελετών και για την ακύρωση των μελετών εντάξεων περιοχών στο σχέδιο πόλης), ο κ. Ρογκότης στη θέση του τοποθετεί τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Δημ. Γκαραλέα (από το Μικρό Γαρδίκι, προηγούμενο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Πασσαρώνος) με βασικό σκοπό έστω και το τρίτο έτος της δημοτικής αρχής να ξεκινήσει κάποιο έργο του ΕΣΠΑ και να προχωρήσουν μελέτες και πολεοδομικά θέματα.

ΝΤΡΟΠΗ - Εκπαιδευτικός στα Γιάννενα βγάζει λόγο σε μάζωξη της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής

Εκπαιδευτικός που είναι διορισμένος σε δημόσια σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γιάννενα, την περασμένη Κυριακή βεβήλωσε τη μνήμη του ήρωα Λορέντζου Μαβίλη και βροντοφώναξε σε μάζωξη νεοναζί Χρυσαυγιτών: "Ζήτω ο αρχηγός Μιχαλολιάκος" και "Ζήτω η Χρυσή Αυγή". Όλα αυτά έλαβαν χώρα στη Βασιλική Ιωαννίνων μετά το πέρας των εκδηλώσεων του δήμου Ιωαννιτών προς τιμή του ποιητή που θυσιάστηκε μαχόμενος για την ελευθερία του τόπου μας. Πέρα από το γεγονός ότι η νεοναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής κατάφερε να αμαυρώσει την εκδήλωση, αυτό που ξεπερνά κάθε λογική, είναι το ότι στα... "κουμάντα" ήταν δημόσιος λειτουργός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του τόπου μας. Μόνο που ενώ πληρώνεται από την πολιτεία για να δώσει στα παιδιά μας τα παιδαγωγικά και επιστημονικά του... "φώτα" , αυτός πρωταγωνιστεί στα ρατσιστικά και νεοναζιστικά παραληρήματα της Χρυσής Αυγής. Να τον χαίρονται τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα του τόπου μας που κάθε χρόνο δεν του χαλούν χατήρι στις αποσπάσεις, καθώς και οι ταγοί της τοπικής εκπαίδευσης που στέλνουν τέτοια "μπουμπούκια" να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Μετά λέμε γιατί η Χρυσή Αυγή κάνει θραύση στα σχολεία του νομού...

Άνω-κάτω η τοπική ΝΔ από την εμμονή Γκόντα να κατέβει για δήμαρχος το 2014!!!

Τρίβει τα χέρια του το επιτελείο Φίλιου, ενάμιση χρόνο πριν τις εκλογές

Για την ενιαία κεντροαριστερή δημοτική παράταξη του δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου, δεν υπάρχει καλύτερος εκλογικός "πελάτης" από τον χαμένο των τελευταίων δημοτικών εκλογών, που δεν είναι άλλος από τον Νίκο Γκόντα. Αυτό το ομολογούν οι πάντες στα Γιάννενα και μάλιστα δεν είναι λίγοι οι παροικούντες στην τοπική ΝΟΔΕ που διαβεβαιώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι η εμμονή Γκόντα να κατέβει ξανά ως υποψήφιος δήμαρχος το 2014 θα ισοδυναμεί για μια νέα ήττα της τοπικής κεντροδεξιάς. Το παράδοξο είναι ότι ο μεγάλος χαμένος των τελευταίων δημοτικών εκλογών βιάζεται και ενάμιση ακριβώς χρόνο πρις τις εκλογές της 8ης Ιουνίου 2014, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής διαμηνύει παντού ότι θα ηγηθεί για ακόμα μία φορά της γαλάζιας παράταξης στο δήμο Ιωαννιτών. Αυτό προκαλεί αναταράξεις στη ΝΔ τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, καθώς από τη μία τονίζουν ότι είναι πολύ νωρίς άρα και άκαιρα να ανοίξει τοπικά μια τέτοια κουβέντα, ενώ από την άλλη αυτή την περίοδο βολιδοσκοπούν μια σειρά από αξιόλογες προσωπικότητες της τοπικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, που θα μπορούσαν υπό όρους να αλλάξουν σελίδα στον πρώτο δήμο της Ηπείρου. Τα καμώματα του Νίκου Γκόντα όμως βάζουν φρένο σε αυτές τις διεργασίες και ανοίγους τους ασκούς του αιόλου στη ΝΔ. Ας πρόσεχαν...

Ανησυχία και στην Πρέβεζα από τις αλλαγές που έρχονται στις δομές της ΕΛ.ΑΣ.

Ανησυχία υπάρχει και στην Πρέβεζα από τις αλλαγές που έρχονται στις δομές ΕΛ.ΑΣ αφού σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό προβλέπεται να μπει λουκέτο σε πολλά αστυνομικά τμήματα που έχουν μικρή δύναμη έως 25 αστυνομικούς και να δημιουργηθούν μεγάλα τμήματα με σημαντικό αριθμό ένστολων, οι οποίοι θα σχηματίσουν μικρές και ευέλικτες μηχανοκίνητες μονάδες, οι οποίες θα τεθούν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας. Το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του διοικητική συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών υπαλλήλων και την Πρέβεζα θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της τοπικής Ένωσης και μέλος της ΠΟΑΣΥ κ. Μυλωνάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφαρμογή ενός «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» στα αστυνομικά τμήματα, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι από αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, υπάρχουν σκέψεις να μείνει ένα αστυνομικό τμήμα στην έδρα κάθε Δήμου και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, να κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα Λούρου, Πάργας και Θεσπρωτικού και να μεταφερθούν αντίστοιχα σε Πρέβεζα, Καναλλάκι και Φιλιππιάδα .Την ίδια στιγμή και με αφορμή την λήξη στις 2 Δεκεμβρίου των αποσπάσεων των 15 αστυνομικών από την Πρέβεζα που βρίσκονται στο Παρανέστι της Δράμας κανείς δεν γνωρίζει επίσημα εάν αυτές θα συνεχιστούν και από ποιες αστυνομικές διευθύνσεις θα προέρχονται. Σύμφωνα πάντως με ανεπίσημες πληροφορίες οι αστυνομικοί από την Πρέβεζα θα επιστρέψουν στις θέσεις τους και θα δεν υπάρξουν νέες μετακινήσεις. Πληροφόρηση για το συγκεκριμένο θέμα δηλαδή για το θα γίνει με τις αποσπάσεις της επιχείρησης Ξένιος Ζευς, στον Έβρο ζητάει με δημόσια επιστολή της προς το Γενικό Αρχηγείο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, αναρωτιέται τι θα γίνει τις γιορτές κι αν όλοι οι αστυνομικοί θα μπορούν να είναι με τις οικογένειές τους και θέτει και θέμα αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών στην Ήπειρο, παραθέτοντας στοιχεία, από τις κατασχέσεις ναρκωτικών.

Καλό... Μάρτη για τις συγχωνεύσεις σχολείων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του υπουργείου παιδείας, μέχρι τον προσεχή Μάρτιο θα πρέπει να περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις για τη διαδικασία των συγχωνεύσεων και καταργήσεων για τα σχολεία όλης της χώρας, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο νέος γύρος συγχωνεύσεων είναι δεδομένος, όμως μέχρι αυτή την ώρα επίσημα δεν έχει ληφθεί καμία κυβενρητική απόφαση για το θέμα. Το υπουργείο σήμερα βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και συλλογής των εισηγήσεων και των γνωμοδοτήσεων και δεν αποκλείεται τελικά να πιάσει μικρό "μαχαίρι" και να καταργήσει μόνο όσα σχολεία έχουν προτείνει τα αρμόδια εκπαιδευτικά όργανα. Αυτό θα συμβεί επειδή την ίδια περίοδο (τον προσεχή Μάρτιο) θα μπει σε εφαρμογή και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οπότε δεν γίνεται η κυβέρνηση ανοιξιάτικα να ανοίξει με εκπαιδευτικούς και δήμους δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Κλείνοντας να αναφέρουμε, ότι άμεσα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Συγχωνεύονται Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων και 24 αγροτικοί συνεταιρισμοί!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4015/2011, η Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων αποφάσισε την μετατροπή της σε αγροτικό συνεταιρισμό του παραπάνω νόμου και αποφασίστηκε ταυτόχρονα η συγχώνευση αυτή με τους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συν/σμούς μέλη της 1)Α.Σ. Πεδινής, 2) Α.Σ. Ροδοτοπίου, 3) Α.Σ., Καρίτσας, 4) Α.Β.Λ.Σ. Καρίτσας , 5) Λαψίστας, 6)Α.Σ. Παλιουρής, 7) Α.Σ. Σερβιανών, 8)ΑΣ Πέρδικας 9) Α.Σ. Βαρλαάμ, 10)ΑΣ Ζίτσας, 11)Α.Σ. Κοπάνης, 12) ΑΣ Μουζακαίων, 13) Α.Σ. Μεγ. Γότιστας, 14) ΑΣ Νεοχωρίου, 15) ΑΣ Βαριάδων, 16) Α.Σ. Μάζιας, 17) ΑΣ Πετραλώνων, 18 Αγ. Ιωάννης 19) Α.Κτηνοτροφικός Συν . –Η ΔΩΔΩΝΗ 20) Α.Σ. Μικρής Γότιστας, 21) Α.Σ. Αμπελιάς - ,22) Α.Σ. Κορύτιανης, , 23) Α.Σ. Κρανούλας 24) Α.Σ. Βροσύνας, σύμφωνα και με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των παραπάνω συνεταιρισμών.Ταυτόχρονα εγκρίθηκε το σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης και εξουσιοδοτήθηκαν τα Δ.Σ. των Οργανώσεων για την υπογραφή της πράξης σύμβασης συγχώνευσης

Με εντολή των ΔΣ. των συγχωνευμένων ΑΣ.
και ΕΑΣ Ιωαννίνων
Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11-2012 θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από 08 00 πμ έως 10 00 πμ και λόγω απαραιτήτων εργασιών στα δίκτυα της Δ.Ε.Η α.ε στις παρακάτω περιοχές .
ΔΔ-ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ,
ΔΔ-ΚΑΡΤΕΡΙ,
ΟΙΚ ΚΟΔΡΑ
ΔΔ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ
ΔΔ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ,
ΑΡΙΛΛΑ ,
ΔΔ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ,
ΔΔ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ,
ΔΔ-ΚΡΥΟΒΡΙΣΗ
ΔΔ-ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ ,
ΔΔ-ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ,
ΔΔ- ΨΑΚΚΑΣ ,
ΔΔ-ΑΜΠΕΛΙΑΣ ,
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.Για το λόγω αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνεχεία ρεύμα.Έτσι για λογούς ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς η αλλά στοιχειά του δικτυού ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.

Αναζητείται το «γιατί» για το μακελειό στο Πέραμα…

Σε κλίμα οδύνης έγιναν χθες οι κηδείες των δύο θυμάτων
Μέσα σε ατμόσφαιρα οδύνης και με ένα μεγάλο «γιατί» να πλανάται στην ατμόσφαιρα έγιναν χθες το μεσημέρι στο Πέραμα και στο Βουτσαρά Ιωαννίνων αντίστοιχα οι κηδείες των δύο τραγικών πρωταγωνιστών του μακελειού που έλαβε χώρα στα γραφεία του Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος. Μια τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία κι έκανε το γύρο ολόκληρης της Ελλάδας.Ο άτυχος 35χρονος Γιάννης Ζαλαβράς, πατέρας ενός μικρού αγοριού, κηδεύτηκε στο Πέραμα, ενώ ο εκτελεστής του και αυτόχειρας Νικηφόρος Διαμάντης, πατέρας τριών παιδιών, κηδεύτηκε στο χωριό του Βουτσαρά, όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Τι ερευνά η Ασφάλεια
Στο μεταξύ, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή αυτή τραγωδία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων. Στόχος της να εντοπίσει το κίνητρο που οδήγησε το Νικηφόρο Διαμάντη στη δολοφονία του συναδέλφου του και εν συνεχεία στην αυτοκτονία του.Ήδη από το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν και έλαβε χώρα στο Πέραμα το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έχουν συλλέξει μία σειρά από στοιχεία για την υπόθεση τα οποία εξετάζουν με προσοχή, ενώ παράλληλα ανακρίνουν ανθρώπους που γνώριζαν τους δύο άνδρες. Συλλέγουν τις μαρτυρίες συγγενών, φίλων, συναδέλφων τους, προκειμένου να εξιχνιάσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 54χρονου Διαμάντη με την καραμπίνα και τον οδήγησαν στο φόνο και την αυτοχειρία.

Δεν υπήρχε κάτι…
Γεγονός είναι ότι οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παλιά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αντιληπτή στο παρελθόν κάποια διαφορά ή κόντρα ανάμεσά τους που θα μπορούσε ίσως να έχει οδηγήσει στην προχθεσινή τραγωδία. Πάντως, οι Αρχές φαίνεται πως εστιάζουν την έρευνά τους στην επαγγελματική διασύνδεση και συνεργασία θύτη και θύματος και σε προβλήματα που μπορεί να είχαν προκύψει απ’ αυτήν. Όπως και να’ χει, το θολό αυτή τη στιγμή «τοπίο» ενδέχεται να ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα…

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Δωδώνης για το καθορισμό του νέου Δ.Σ

Την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου, να πραγματοποιηθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» κατά την διάρκεια της οποίας θα αποφασιστεί η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της γαλακτοβιομηχανίας. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας (δείτε εδώ) έχει αναρτηθεί η σύνθεση του Δ.Σ. με την συμμετοχή δύο εκπροσώπων των ΕΑΣ της Ηπείρου. Πρόκειται για τους κ.κ. Βασίλειο Μήτσιο, γενικό διευθυντή της ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεοχάρη Γκουλιούμη, Πρόεδρο της ΕΑΣ Θεσπρωτίας.Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωαννίνων, κ. Χριστόδουλος Μπαλταγιάννης για το θέμα: «Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η εταιρεία. Θα το δούμε στην Γενική Συνέλευση την οποία προκάλεσε για τις 5 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε επίσης ποιοι θα μείνουν. Όλα θα αποφασιστούν την ημέρα εκείνη».Όσον αφορά πλέον την διάρθρωση της Δωδώνη, υπενθυμίζουμε ότι κάτοχος του 67,77% είναι το εταιρικό σχήμα, “Todyro Ltd”, που αποτελεί θυγατρική της “S.I.”. Ακολουθεί ο δεύτερος μέτοχος του 24,78% (ΕΑΣ Ιωαννίνων), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών μοιράζεται στις ΕΑΣ Άρτας, Πωγωνίου, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.Το Δ.Σ όπως έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της γαλακτοβιομηχανίας έχει ως εξής:
Michael A. O'Neill – Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Μήτσιος Βασίλειος – Αντιπροεδρος Δ.Σ.
Dmitri Razorenov – Μέλος Δ.Σ.
Θεοχάρης Γκουλιούμης – Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Βιτάλης – Μέλος Δ.Σ.
Tom Seepers – Μέλος Δ.Σ.
Ηλίας Κοιμτζόγλου – Μέλος Δ.Σ.

Σύλληψη νεαρών για κλοπή κινητού τηλεφώνου στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων

Από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Ιωαννίνων σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο νεαρών,ηλικίας 17 και 18, οι οποίοι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προ διμήνου αφαίρεσαν από 18χρονο ημεδαπό στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων ένα κινητό τηλέφωνο.Στην κατοχή των δραστών βρέθηκε το προαναφερόμενο κινητό, το οποίο και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Kαι στην Πάργα θα λειτουργήσει η ακαδημία πολιτών!

Μετά την Πρέβεζα και στην Πάργα θα λειτουργήσει η ακαδημία πολιτών το ανοικτό λαϊκό Πανεπιστήμιο, ένας θεσμός ελεύθερης και δημιουργικής επιμόρφωσης, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, διανοουμένων και επιστημόνων και σημαντικό εύρος θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εγγραφές συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τους Ζουροφίδου Μαρία (6949207185) Μίχα Σπύρο (6974202381) και Δημητρίου Βασιλική (6949318040).

Ανοίγει η πολιτική συζήτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής

Μετά από μήνες προκλητικών ενεργειών των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, για πολλές από τις οποίες πρόκειται μάλιστα να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ο πολιτικός κόσμος αρχίζει να συζητά για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ.Βενιζέλος άνοιξε δημοσίως τη συζήτηση, λέγοντας: «Όταν έχεις απέναντί σου ένα αντισυνταγματικό κόμμα πρέπει να βρεις τρόπους να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο αυτό». «Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής έχουν παρανομήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Ακούω αυτά που λέει ο κ. Βενιζέλος αλλά δεν ξέρω αν το ισχύον Σύνταγμα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα» σχολίασε ο Ν.Δένδιας.Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να τεθεί ενδεχομένως και εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή.Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με μία άτυπη επιτροπή ειδικών αναζητώντας τρόπους με τους οποίους μπορεί να αμφισβητηθεί η κοινοβουλευτική παρουσία της Χρυσής Αυγής.«Εχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα οξύτατο φαινόμενο ρατσιστικής, φασιστικής, ξενοφοβικής βίας. Εχουμε στη Βουλή ένα αντισυνταγματικό, ναζιστικό, φιλοχουντικό, προκλητικό κόμμα», είπε, δίνοντας ένα στίγμα των πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα.Για το ίδιο ζήτημα ρωτήθηκε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας, ο οποίος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.Ειδικότερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε: «Οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής έχουν παρανομήσει σε αρκετές περιπτώσεις. ... Ακούω με προσοχή αυτά που λέει ο κ. Βενιζέλος αλλά δεν ξέρω αν το ισχύον Σύνταγμα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα».

Τρόπους να παρακάμψει την άρνηση των δημάρχων για τη διαθεσιμότητα ψάχνει η κυβέρνηση

Εναλλακτικούς τρόπους για να διασφαλίσει την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας μελετά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιχειρώντας να παρακάμψει την άρνηση των δημάρχων να στείλουν στοιχεία για τους υπαλλήλους τους.Κύκλοι του υπουργείου διαμηνύουν ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί με κάθε τρόπο», όπως αναφέρουν Τα Νέα.Ένα από τα σενάρια αφορούν την κατάθεση ρύθμισης ώστε να παρακαμφθεί η αναγκαιότητα υπογραφής από τους δημάρχους των διαπιστωτικών πράξεων υπαγωγής σε διαθεσιμότητα, ενδεχόμενο όμως που αιρετοί και δημοτικοί υπάλληλοι έχουν χαρακτηρίσει ως αντισυνταγματικό καθώς παραβιάζει την αυτονομία των δήμων.Ειδικότερα, μελετάται σύμφωνα με πληροφορίες εάν το υπουργείο μπορεί να πατήσει πάνω στη διάταξη με την οποία καθιερώθηκε η έννοια του κρατικού υπαλλήλου για όλους τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και βάσει αυτής να εκδοθούν σε κεντρικό επίπεδο οι διαπιστωτικές πράξεις.Παράλληλα, ένα άμεσο μέτρο για το οποίο έχει εξάλλου προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί και η υπαγωγή σε διαθεσιμότητα όλων των υπαλλήλων των κατηγοριών που περιγράφονται στο νόμο, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτουν σε κάποια από τις εξαιρέσεις. Θα οδηγούσε, δηλαδή, σε περικοπή στο 75% των αποδοχών και εργαζομένων που κανονικά δεν επηρεάζονται.Στελέχη του Δημοσίου δεν αποκλείουν το μέτρο να εφαρμοστεί και οι περικοπές να γίνουν στις αποδοχές του Δεκεμβρίου, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει αντιδράσεις εν όψει Χριστουγέννων.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:58χρονος παρέσυρε 33χρονη πεζή στη νέα παραλιακή οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε απογευματινές ώρες χθες στη νέα παραλιακή οδό της Ηγουμενίτσας όταν Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό 58χρονο παρέσυρε 33χρονη πεζή, η οποία προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.Η 33χρονη τραυματίας διεκομίσθη σε ιδιώτη ιατρό για παροχή των πρώτων βοηθειών.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ «ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΧΡΕΟΥΣ»

Του Γεωργίου Παπασίμου-Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο

Ο εκρηκτικός συνδυασμός της διόγκωσης του Δημοσίου χρέους και της παραγωγικής αποσάθρωσης των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, που ξεκίνησε το 2008 και των εγκληματικών πολιτικών των ντόπιων πολιτικοοικονομικών "ελίτ", και της διαδικασίας «γερμανοποίησης» της Ε.Ε., εξαιτίας του έντονου Γερμανικού οικονομικού εθνικισμού, που εκμεταλλεύεται την αντιδημοκρατική δομή της Ε.Ε. και την οικονομική του υπεροπλία, που στηρίχθηκε και στις τεράστιες εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών από τις χώρες του Νότου, οδηγεί στο ανήκουστο αποτέλεσμα της δημιουργίας ευρωπαϊκών χωρών ως "αποικίες χρέους". Το πείραμα αυτό μετατροπής μιας τυπικά ισότιμης Ευρωπαϊκής χώρας εντός του σκληρού πυρήνα του ευρώ σε «αποικία χρέους» στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κυριαρχίας του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται ολοένα και συστηματικά μέσω των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας. Ο όρος «αποικία χρέους», που εισήχθη στον δημόσιο διάλογο από τον καθηγητή Νίκο Κοτζιά, απεικονίζει πληρέστερα τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδος, αφού ο όρος «προτεκτοράτο» που συνήθως χρησιμοποιείται από πολλούς, αφορά χώρες που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με ένα ισχυρότερο τρίτο που αναλαμβάνει να τις προστατεύει με βάση θεσμοποιημένες συνθήκες εξάρτησης. Αντίθετα, η "αποικία" εξακολουθεί να διατηρεί την τυπική ανεξαρτησία της αλλά επί της ουσίας η κυριαρχία της έχει υπονομευθεί μέσω του ειδικού μηχανισμού απώλειας της ανεξαρτησίας που είναι το χρέος της.Πρόκειται για μια εθνικά επονείδιστη εξέλιξη για την Ελλάδα. Τεράστιες ευθύνες γι' αυτήν έχει το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε της τύχης της στην ύστερη περίοδο της μεταπολίτευσης και η προδοτική οικονομική ολιγαρχία, αφού σε πλήρη συνεργασία και διαπλοκή διέλυσαν τον παραγωγικό ιστό και μετέτρεψαν την Ελλάδα σε ένα κλεπτοκρατικό καθεστώς. Εγκληματικές επίσης ευθύνες έχουν αναμφισβήτητα οι μνημονιακές κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδήμου, που ενέταξαν την χώρα στον μνημονιακό κηδεμόνα δημιουργώντας τις συνθήκες για την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Τέλος, βαρύτατες ευθύνες έχει και η σημερινή τρικομματική κυβέρνηση που ως κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας» παραβιάζοντας την προεκλογική δέσμευση για σοβαρή επαναδιαπραγμάτευση της μνημονιακής πρόσδεσης, έθεσε ως πρώτο όρο την πλήρη υποταγή στις ορέξεις των δανειστών και κυρίως του γερμανικού οικονομικού εθνικισμού, κάτι που οδηγεί σε απώλεια και αυτού του στόχου για κάποιας μορφής αναδιαπραγμάτευσης, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Eurogroup.Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ μεγάλο πολιτικό, οικονομικό και εθνικό κίνδυνο. Η διαδικασία μετατροπής της χώρας μας σε ιδιότυπη ευρωπαϊκή «αποικία χρέους» πρέπει άμεσα να ανατραπεί. Απαιτείται μία άλλη προοδευτική, δημοκρατική, πατριωτική κυβέρνηση αντιμνημονιακού προσανατολισμού και με βάση τις Ευρωπαϊκές συνθήκες και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε συνδυασμό με την πολιτική συνεργασία των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, στις οποίες τελευταίως εντάσσεται και η Γαλλία να σταματήσουν την αντιευρωπαϊκή πολιτική της δημιουργίας ευρωπαϊκών «αποικιών χρέους» εντός της Ε.Ε. και τους ξεκάθαρους πλέον στόχους της γερμανικής οικονομικής ελίτ να επεκτείνει την οικονομική και εν συνεχεία την πολιτική της κυριαρχία σε όλη την Ευρώπη. Αν αυτό δεν ανατραπεί το συντομότερο τότε όπως η ιστορία πολλές φορές έχει καταδείξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατραπεί σε «ναυάγιο» και θα αναιρεθούν όλες οι κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρωπαϊκή Ήπειρο και τους λαούς της.

Ξεκινά το δεύτερο τμήμα του υποχρεωτικού προγράμματος κατάρτισης των νέων αγροτών της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας

Ξεκινά το δεύτερο τμήμα του υποχρεωτικού προγράμματος κατάρτισης των νέων αγροτών της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Πρόκειται για πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση και με την συμβολή του ελληνικού κράτους. Το πρόγραμμα κατάρτισης που ξεκινά σήμερα θα ολοκληρωθεί στις 28 Δεκεμβρίου για το δεύτερο τμήμα για τους νέους αγρότες που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα του 2010 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Φαναριού αλλά και της Πάργας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα τμήμα το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2013. Η εκπαίδευση για το δεύτερο τμήμα θα γίνει στο Καναλάκι .Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 102 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 48 ώρες πρακτικής άσκησης στον τομέα Φυτικής παραγωγής (ελαιοκομία) της κτηνοτροφίας και της μελισσοτροφίας. Τα μαθήματα της θεωρίας και πρακτικής διδάσκουν πιστοποιημένοι γεωπόνοι καθηγητές που έχει ορίσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η Ένωση νέων αγροτών Πρέβεζας θα συμβάλει με κάθε τρόπο για την άψογη λειτουργία του προγράμματος κατάρτισης των νέων αγροτών και θέλει να ευχαριστήσει για την συνεργασία που είχε τον Υπεύθυνο του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» κύριο Σπύρο Κοτρώτσο τον διευθυντή της Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Π. Πρέβεζας κύριο Ιωάννη Αυγέρη αλλά και τον δήμαρχο Πάργας κύριο Αθανάσιο Λιόλιο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Με άδειες από το... 1930!


Μία σειρά από ευτράπελες καταστάσεις και γεγονότα, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα ειρωνικό χαμόγελο, έχει προκύψει από την πρώτη στα χρονικά προσπάθεια δημιουργίας μητρώου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ιωαννιτών. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από τη Δημοτική Αστυνομία πριν από μερικούς μήνες με την αρχή να γίνεται από τη Δημοτική Ενότητα Περάματος και τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ενός απαραίτητου μητρώου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ουδέποτε υπήρχε στα αρχεία και τις καταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο χαώδη και σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί να βάλει τέλος η Δημοτική Αστυνομία. Κατά τους πρώτους μήνες διενέργειας των ελέγχων και της καταγραφής όμως διαπιστώνεται ότι υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν διαθέτουν καν άδεια λειτουργίας, ακόμη και στο κέντρο της πόλης, όπως επίσης ότι και άλλα λειτουργούν με άδειες από το... 1930! Μία κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Νάστο καταβάλλεται μία σημαντική προσπάθεια να αλλάξει. Σε αυτή την προσπάθεια όμως η υπηρεσία βρίσκεται πολλές φορές αντιμέτωπη με ελλείψεις που προκαλούν πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών σε βάθος δεκαετιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντάσσονται στην κατηγορία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στο Επιμελητήριο, όπου υποχρεούνται να πληρώνουν και την ετήσια συνδρομή τους, όμως σύμφωνα με τη Δημοτική Αστυνομία υπάρχουν δεκάδες καταστήματα, τα οποία δεν βρίσκονται πουθενά στους καταλόγους. «Υπάρχουν καταστήματα στο κέντρο της πόλης που λειτουργούν μόνο με τις προεγκρίσεις, χωρίς να έχουν την κανονική άδεια λειτουργίας. Δε θέλουμε να κυνηγήσουμε κανέναν, κάνουμε συστάσεις όμως εάν δεν τις ακολουθήσουν, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε κυρώσεις», σημείωσε ο κ. Νάστος. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε κυλικεία σχολικών μονάδων, αλλά και σε παιδότοπους. Απάντηση για το παραεμπόριο Ο κ. Νάστος από την άλλη έδωσε και τη δική του απάντηση στους εμπόρους χαλιών και μοκετών της πόλης, που εξέφρασαν δημοσίως τον προβληματισμό και τα παράπονα τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εμπορίου της αντιμετώπισης του παραεμπορίου που γίνεται κατ’ εξακολούθηση από πλανόδιους. Ο κ. Νάστος τόνισε ότι στο βιβλίο καταγγελιών για το 2012 δεν υπάρχει ούτε μία καταγεγραμμένη καταγγελία, καλώντας τους επαγγελματίες του κλάδου να απευθύνονται επισήμως στη Δημοτική Αστυνομία. «Παρ’ όλα αυτά οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και υπάρχει μία μείωση στο παραεμπόριο σε ποσοστό 80%. Σε εβδομαδιαία βάση επιβάλλονται περισσότερα από δέκα πρόστιμα για το παραεμπόριο, παρότι υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, αλλά και τεχνικού εξοπλισμού. Έχουμε ζητήσει την προμήθεια δύο μοτοσικλετών για τη Δημοτική Αστυνομία, όμως μέχρι στιγμής το αίτημά δεν έχει ικανοποιηθεί», σημείωσε ο κ. Νάστος.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συναντήσεις αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στην Κωνσταντινούπολη

Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα αποτελέσματα των συναντήσεων και επαφών που είχε στην Κωνσταντινούπολη, αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτών.Στην αποστολή συμμετείχαν ο ΔήμαρχοςΦίλιππας Φίλιος, ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Νίκος Γκόλας, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της ίδιας επιτροπήςΒασίλης Χήτος και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Στέφανος Ζέρβας.Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων και του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανταλλαγέντων της Λωζάνης. Αποτέλεσε δε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης με το Προεδρείο των Τουρκικών Αερογραμμών.Κατά την παραμονή της αντιπροσωπείας του Δήμου στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μία σειρά συναντήσεων:
- με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Κ.Σ κ. Ισακίδη Θεοφάνη
- με το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανταλλαγέντων Λωζάνης
- με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Πατριαρχείο
- με τον Πρόεδρο και ανώτατα στελέχη των Τουριστικών Πρακτόρων Κων/πολης (TURSAB) και
- με Εκπροσώπους των Τουρκικών Αερογραμμών.
Στόχος των επαφών και των συναντήσεων αυτών ήταν η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της περιοχής μας , η ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης και η προώθησή της ως έναν πολλά υποσχόμενο Τουριστικό προορισμό.Στη συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία του Δήμου Ιωαννιτών με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων, συζητήθηκε ο προγραμματισμός για την διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Καππαδοκών στα Ιωάννινα, τον Σεπτέμβριο του 2013.Κατά τις συζητήσεις που έγιναν με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ανταλλαγέντων Λωζάνης, κατατέθηκε η πρόταση για συνδιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων στα Ιωάννινα και Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα πάνω σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος.Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκαν τρεις ακόμη ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις.Η πρώτη με τον Πρόεδρο των Τουριστικών πρακτόρων Κων/πολης TURSAB Basaran Ulusoy, η δεύτερη με τον Πρόεδρο των Τουριστικών πρακτόρων Κων/πολης TURSAB, και τη Διευθύντρια Εμπορικών Σχέσεων Ela Atakan και η Τρίτη με το Γενικό Διευθυντή Μάρκετινγκ των Τουριστικών Αερογραμμών κ. Faruk CizmeciogluΜε την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Κων/πολης και τις Τουρκικές Αερογραμμές συμφωνήθηκε να προγραμματιστεί αποστολή 30-35 ατόμων, αποτελούμενη από τουριστικούς πράκτορες , εκπρόσωπους των τουρκικών αερογραμμών και δημοσιογράφους, η οποία θα επισκεφτεί τα Ιωάννινα μέσα στον Ιανουάριο 2013 (αναμένονται λεπτομέρειες της επίσκεψης).Επίσης αποφασίστηκε από την Turkish airlines η δημιουργία προωθητικού αφιερώματος για τα Ιωάννινα στο περιοδικό ‘SKYLIFE’ που εκδίδουν και παρέχουν εντός των αεροπλάνων στις πτήσεις τους. Το συγκεκριμένο περιοδικό έχουν τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουν οι επιβάτες πτήσεων προς 287 προορισμούς του κόσμου.

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων για τις αποσπάσεις στον Έβρο

Με αφορμή την λήξη του δεύτερου διμήνου αποσπάσεων στον Έβρο σε συνδυασμό με την "σιγή ιχθύος" από πλευράς του Αρχηγείου για το τι μέλλει γενέσθαι θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την δικαιολογημένη αγανάκτηση των μελών μας για τον απαράδεκτο τρόπο αντιμετώπισης από την Αστυνομική Ηγεσία.Συγκεκριμένα παρότι σε λιγότερο από δέκα ημέρες τελειώνουν οι αποσπάσεις και στο επόμενο δίμηνο μεσολαβούν εορτές Χριστουγέννων , Πρωτοχρονιάς και Φώτων, δεν υπάρχει ενημέρωση :
-για το αν θα συνεχιστούν οι αποσπάσεις
-τον αριθμό των αποσπασμένων
-από ποιες Αστυνομικές Διευθύνσεις θα προέρχονται
-ούτε καν αν υπάρχει μέριμνα λόγο της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου(γιορτές), αυτές οι αποσπάσεις να είναι από ένα μήνα και όχι δίμηνο προκειμένου όλοι οι συνάδερφοι να είναι για κάποιες μέρες από τις γιορτές δίπλα στις οικογένειες τους.
Τέλος επειδή το όλο ζήτημα εκτός από τους συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους αγγίζει και την τοπική κοινωνία και επειδή γνωρίζουμε την βαρύτητα που η Αστυνομική και Πολιτική ηγεσία δίνουν στα στατιστικά στοιχεία σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής που αφορούν την Α.Δ. Ιωαννίνων:
-Μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2012. Αριθμός αποσπασμένων συναδέλφων στον Έβρο 250. Τον πρώτο μήνα κατασχέθηκαν περίπου 4 γραμμάρια κάνναβης και 11 δενδρύλλια ενώ τον δεύτερο μήνα περίπου 117 κιλά κάνναβης.
-Μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος 2012. Αριθμός αποσπασμένων συναδέλφων στον Έβρο 70. Τον πρώτο μήνα κατασχέθηκαν περίπου 664 κιλά κάνναβης ενώ τον δεύτερο μήνα μέχρι και σήμερα περίπου 1 τόνος και 200 κιλά κάνναβης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΤΑ-Κινητοποιήσεις μέχρι την Παρασκευή και… ίδωμεν

Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού Ιωαννίνων.Αυτό προκύπτει μετά τη χθεσινή γενική συνέλευση των εργαζομένων, οι οποίοι θα συναντηθούν εκ νέου μεθαύριο προκειμένου να δουν πως θα κινηθούν το επόμενο διάστημα αναφορικά πάντα με το μείζον ζήτημα της διαθεσιμότητας.Αν μη τι άλλο, η παραπάνω απόφαση συνεπάγεται πως μέχρι την Παρασκευή τα δημοτικά κτίρια θα παραμείνουν υπό κατάληψη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις στον τομέα καθαριότητας οπότε η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται μόνο σε ευαίσθητα σημεία της πόλης όπως έξω από σχολεία και νοσοκομεία.Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τέθηκαν επί τάπητος οι θέσεις και υπερίσχυσαν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή η κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της περί διαθεσιμότητας.Όπως τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων Χρήστος Μεντής στόχος της κυβέρνησης είναι οι απολύσεις, όπως επιβάλλει η τρόικα.Για το λόγο αυτό οι εργαζόμενοι δεν εμπιστεύονται ούτε την ηγεσία του υπουργείου ούτε τους αιρετούς όταν μιλούν για μετακινήσεις υπαλλήλων και αξιολόγηση.Παράλληλα ο κ. Μεντής επέκρινε την συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕ ΟΤΑ αλλά και της ΑΔΕΔΥ ότι υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις και κάλεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του νομού Ιωαννίνων να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σήμερα στις 6 το απόγευμα έξω από το Δημαρχείο των Ιωαννίνων.Κινητοποίηση από την ΑΔΕΔΥΠαράλληλα, με ανακοίνωσή του το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα να συμμετέχουν στην σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις απολύσεις.Η συγκέντρωση θα γίνει μπροστά από το Δημαρχείο και θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

ΑΡΤΑ:Ομιλία Όλγας Γεροβασίλη στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα τη βία κατά των γυναικών

Η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Άρτας Όλγα Γεροβασίλη ήταν η ομιλήτρια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σημερινή ειδική αναφορά που έγινε στην Ολομέλεια, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου).Στην ομιλία της ανέφερε χαρακτηριστικά:«Η έμφυλη βία έχει πολλές εκφάνσεις.Εκδηλώνεται ως σωματική και ψυχολογική βία, οικονομική βία, σεξουαλική βία.Κακοποιημένες από τους συντρόφους ή τους συζύγους τους γυναίκες, γυναίκες που πλήττονται από την ανεργία και τη φτώχεια, γυναίκες θύματα παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, γυναίκες θύματα trafficking στα δίχτυα της πορνείας.Βία είναι ακόμα να ζητάς δουλειά από έναν εργοδότη και να σε ρωτά αν πρόκειται να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.Βία είναι για μια μητέρα η -υποχρεωτική- μετανάστευση των παιδιών της, για βιοποριστικούς λόγους.Η βία δεν αναλύεται, κυρίες και κύριοι, βιώνεται. Είναι βίωμα και πόνος που δύσκολα περιγράφεται».Η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε στη σημερινή οικονομική κατάσταση που πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθιστώντας τες ευάλωτες στην κάθε είδους εκμετάλλευση και καταλήγοντας τόνισε:«Σήμερα, γυναίκες και άντρες, οφείλουν να συσπειρωθούν και να χειραφετηθούν εκ νέου.Γιατί στην παγκόσμια καπιταλιστική κατανομή εργασίας κάθε ένας από εμάς, άντρας ή γυναίκα, είναι εν δυνάμει θύμα ολοκληρωτικής βίας».

Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού

Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Πιο αναλυτικά:Τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα δυτικά, περιμένουμε σήμερα Τετάρτη. Σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά αλλά και επικράτηση πολύ ενισχυμένων νοτίων ανέμων στα πελάγη. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί σχεδόν θυελλώδεις, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε θυελλώδεις και πιθανόν τοπικά το βράδυ πολύ θυελλώδεις. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο Πέμπτη. Στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, αρχικά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Έκθεση παραδοσιακών κεντημάτων της ΦΛΟΓΑΣ Ηπείρου

Έκθεση παραδοσιακών κεντημάτων της ΦΛΟΓΑΣ Ηπείρου φιλοξενείται από σήμερα μέχρι και 5 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας, Και φέτος στην Ήπειρο τα μετάξια, οι βελόνες και οι χρυσοκλωστές δίνουν τη μάχη τους στον αγώνα του παιδιού κατά του καρκίνου. Οι γυναίκες της ΦΛΟΓΑΣ Ηπείρου στρατολόγησαν βελονιά τη βελονιά, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια βελονιές και τις έκαναν πολύτιμα κεντήματα-έργα τέχνης, ανεκτίμητης αξίας. Στην ετήσια έκθεση χειροτεχνημάτων Ηγουμενίτσας, με κάθε αγορά σας συμβάλλετε και εσείς στη λειτουργία του «Σπιτιού των παιδιών της Φλόγας» που βρίσκεται στην Αθήνα όπου φιλοξενούνται οικογένειες απ΄’ όλη την Ελλάδα για όσο διάστημα τα παιδιά τους υποβάλλονται σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας.Στην έκθεση εκτός από τα κεντήματα μπορείτε να βρείτε και πολλά άλλα είδη, όπως τοπικά προϊόντα που προσφέρονται από φορείς και ιδιώτες, καθώς και χειροποίητα δώρα που με αγάπη περισσή κατασκευάζουν μαθητές σχολείων και ευαισθητοποιημένοι φίλοι της φλόγας

ΠΡΕΒΕΖΑ:Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού ξεκίνησαν οι μεταδόσεις από το θέατρο Μπολσόι

Με μεγάλη συμμετοχή του κοινού ξεκίνησαν οι μεταδόσεις από το θέατρο Μπολσόι που εγκαινίασε ο Δήμος και το Δημοτικό Ωδείο «Σπύρος Δήμας», δείχνοντας να αγκαλιάζει το κοινό και την νέα αυτή πρωτοβουλία του Δήμου και ότι αποζητά ποιοτικό θέαμα. Η πρεμιέρα έγινε με την η πομπώδη ιστορική παραγωγή «Η κόρη του Φαραώ», όπου και μάγεψε τους πρεβεζάνους. Με το που άνοιξαν οι κουρτίνες και αποκαλύφθηκε η σκηνή οι θεατές καθηλώθηκαν στις θέσεις τους Το θέατρο με την καταπληκτική ακουστική γέμισε με ήχους και κινήσεις, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα αστέρι του Θεάτρου Μπολσόι η πρίμα μπαλαρίνα, Svetlana Zakharova (Σβετλάνα Ζακάροβα). Στον φανταστικό κόσμο των Μπολσόι μας ταξίδεψαν οι χορευτές και οι χορεύτριες, μαγεύοντας το κοινό με τις χορευτικές και υποκριτικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου με τον «Καρυοθραύστη» μια από τις πιο αγαπημένες συνθέσεις του Π.Ι. Τσαϊκόφσκι.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «6η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων» στην Παραμυθιά

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (23-11-2012) και το Σάββατο (24-11-2012) η «6η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων» που οργάνωσε και για φέτος η ΘΕΑ ΤΟ στην Παραμυθιά, προσελκύοντας ανέλπιστο πλήθος κόσμου.Την Παρασκευή η Πατρινή Θεατρική Ομάδα «Ρεφενέ» παρουσίασε την ξεκαρδιστική παράσταση τις «Χαμηλές Πτύσεις» και «Η ζωή μετά» του Αρκά και το Σάββατο, σε δύο συνεχόμενες παραστάσεις, οκτώ θεατρικά σχήματα παρουσίασαν τα δικά τους θεατρικά δεκάλεπτα χαρίζοντας ποικίλα συναισθήματα στον κόσμο που παρακολουθούσε. Ο συνδετικός κρίκος, που υποστηρίζονταν από ερασιτέχνες ηθοποιούς της ΘΕΑΤΟ, ήταν ο μεγάλος λαϊκός ήρωας του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης και η παρέα του, που βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν και κάποια σατυρικά σχόλια της σημερινής ζοφερής ελληνικής πραγματικότητας. Την παράσταση υποστήριζε ζωντανή μουσική κομπανία, χρωματίζοντας με καθοριστικό τρόπο την όλη προσπάθεια..Η Καραγκιοζοπαρέα αρχικά εμφανίστηκε πίσω από τον μπερτνέ, σε μια απομίμηση του θεάτρου σκιών, ο οποίος σύντομα υποχώρησε για να περάσουμε στον τρισδιάστατο θεατρικό χώρο του άπλετου φωτισμού και του χρώματος, σηματοδοτώντας το πέρασμα «Από τη Σκιά στο Φώς» που ήταν και το κεντρικό σύνθημα της όλης φετινής εκδήλωσης.Η περσινή μεγάλη συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την πρωτοποριακή πολιτιστική εκδήλωση, μας έκανε να μπούμε φέτος στην επίπονη προσπάθεια (για μας αλλά και για τις άλλες θεατρικές ομάδες) για δύο συνεχόμενες παραστάσεις, ώστε κάθε φίλος θεατής να μπορέσει να παρακολουθήσει την παράσταση. Παρά την πρόβλεψη το θέατρο πλημύρισε κατά κυριολεκτικό τρόπο και στις δύο παραστάσεις ώστε αρκετοί δεν μπόρεσαν τελικά να μπούνε και από τους οποίους ζητάμε ταπεινά συγνώμη.Η ΘΕΑΤΟ ευχαριστεί και συγχαίρει όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στη 6η Θεατρική Συνάντηση, οφείλει δε ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Σουλίου και το Συμβούλιο της «Αρωγής» για την σημαντική υποστήριξη που παρείχαν στην υλοποίηση του εγχειρήματος ,καθώς και στον Ο.Λ.ΗΓ. (Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας). Πάνω απ’ όλα όμως πρέπει να εκφράσει τις θερμότερες ευχαριστίες της στον κόσμο της Παραμυθιάς αλλά και σε όλους αυτούς που ήρθαν από μακρύτερα και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της. Αν η μεγάλη ανταπόκριση αποτελεί δικαίωση των κόπων ταυτόχρονα αποτελεί και μια βαριά υποχρέωση για συνέχεια.

Ενημερωτική Ημερίδα eTwinning για εκπαιδευτικούς στα Γιάννενα

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ΠΕ Ιωαννίνων στο πλαίσιο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων προωθεί σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες.Την Τετάρτη στις 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στο 7ο ΓΕΛ (Λύκειο) Ιωαννίνων (Δωδώνης 33, Ιωάννινα) ενημερωτική ημερίδα με θέμα:«eTwinning – H Κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης». Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα λάβει χώρα Workshop επίδειξης της πλατφόρμας eTwinning, από τον πρεσβευτή του eTwinning στην Ήπειρο κ. Χρήστο Μπίτση.Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
http://www.etwinning.gr/2011/events/reservations.php?id=500

Πρόσκληση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προς την Ηπειρωτική Νεολαία της Αττικής

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος καλεί νέες και νέους από 18- 35 ετών που είναι μέλη Αδελφοτήτων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών της Ηπειρωτικής Αποδημίας σε σύσκεψη στην αίθουσα της ΠΣΕ (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος) τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 6,30 μ.μ., με θέμα: Λειτουργία τμήματος Νεολαίας (ρόλος, περιεχόμενο δραστηριοτήτων, δομή) στα πλαίσια της ΠΣΕ.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Εκδήλωση του ΚΚΕ με αφορμή τα 95 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Με αφορμή τα 95 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση και τα 94 χρόνια ζωής του ΚΚΕ η Κομματική Οργάνωση Πρέβεζας του κόμματος πραγματοποίησε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή το μέλος της γραμματείας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Κώστα Μπάτσικα. Ο κ. Μπάτσικας έκανε αναφορές στους αγώνες του ελληνικού λαού, στους οποίους το Κόμμα ήταν μπροστάρης: «Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε παιδιά του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, της Ηλέκτρας, του Άρη, του Ζαχαριάδη, του Σαράφη, των μαχητών του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ, του Δημοκρατικού Στρατού», είπε ο κ. Μπάτσικας και τόνισε πως στόχος της λαϊκής οικογένειας και των μελών της θα πρέπει να είναι η απαλλαγή από κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο». Επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ξεκαθάρισε ότι στόχος του κινήματος πρέπει να είναι η πάλη των τάξεων και η ανατροπή και όχι η διαχείριση του συστήματος. Σε όποιο ευρωπαϊκό κράτος οι Κομμουνιστές συμμετείχαν στην Κυβέρνηση, οδηγήθηκαν στην αποτυχία. Η λύση, σύμφωνα με τον κ. Μπάτσικα είναι να πιστέψει η νεολαία στη λαϊκή εξουσία-λαϊκή οικονομία, ενώ ανακάλεσε στη μνήμη όλων τα πολλά οφέλη και ανέσεις που είχαν οι κάτοικοι των σοβιετικών δημοκρατιών (παιδεία, υγεία, θέρμανση, ζεστό νερό, πάμφθηνη πρόσβαση στις μετακινήσεις και σε πολιτιστικά δρώμενα). «Όλα αυτά μοιάζουν με παραμύθι για τους νέους σήμερα», συμπλήρωσε ο κ. Μπάτσικας.

Τουριστικοί πλόες ξανά στην Παμβώτιδα

Μπορεί η προσπάθεια για τουριστικούς πλόες στη λίμνη Παμβώτιδα πριν μερικά χρόνια να μην στέφθηκε με επιτυχία και τα δύο πλωτά που είχαν καθελκυστεί για το λόγο αυτό, να άλλαξαν την άδειά τους με σκοπό να εκτελούν συγκοινωνιακούς πλόες, ωστόσο μία νέα απόπειρα θα ξεκινήσει σύντομα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, που με πρότυπο τις κρουαζιέρες σε λίμνες και ποτάμια σε όλο τον κόσμο, αποφάσισε να απευθυνθεί στο Σωματείο Λεμβούχων και στον Σύλλογο Τουριστικών Πρακτόρων Ιωαννίνων, προκειμένου από κοινού να προχωρήσουν, πιο οργανωμένα αυτή τη φορά, στη διενέργεια τουριστικών πλόων. Οι μίνι κρουαζιέρες στην Παμβώτιδα, στην ουσία δεν σταμάτησαν ποτέ, ωστόσο γινόταν περιστασιακά και με αφορμή κυρίως κάποια μεγάλα ιατρικά συνέδρια. Ωστόσο, αυτή τη φορά η όλη προσπάθεια τίθεται σε συγκεκριμένη βάση και δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που εγγυώνται πως οι τουριστικοί πλόες θα είναι ελκυστικοί για τους επισκέπτες της περιοχής και όχι μόνο, αλλά και το ότι θα έχουν διάρκεια στο χρόνο. Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν τρεις περίπου μήνες, όταν μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων και του Σωματείου Λεμβούχων, καθώς και εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συζήτησαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τουριστικών πλόων, πιλοτικά σε πρώτη φάση.

Διπλός ο στόχος 
Στόχος της όλης προσπάθειας δεν είναι μόνο η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με τη δυνατότητα μιας επιπλέον επιλογής για τους επισκέπτες, αλλά και η ευαισθητοποίηση όσων επιλέξουν τη μίνι κρουαζιέρα σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παμβώτιδα αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο στα σκάφη «Εν Πλω» και «Μάλτα», που θα αναλάβουν λόγω των προδιαγραφών τους να εκτελούν τις κρουαζιέρες, θα βρίσκεται όχι μόνο διπλωματούχος ξεναγός που θα είναι επιφορτισμένος με την παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τη λίμνη και τη γύρω περιοχή, αλλά και υπάλληλος του Φορέα Διαχείρισης της Παμβώτιδας, που θα ενημερώνει τους επιβάτες για την οικολογική σημασία της λίμνης.

Χωρίς στάσεις σε πρώτη φάση 
Η μίνι κρουαζιέρα θα έχει διάρκεια 40 λεπτά και με αφετηρία το Μώλο θα πραγματοποιείται περιήγηση κοντά στα οθωμανικά τζαμιά του Κάστρου, στην περιοχή της Ντραμπάτοβας και στη Μονή Δουραχάνη, ενώ στη συνέχεια τα πλωτά θα κάνουν το γύρω του Νησιού, θα προσεγγίζουν το Πέραμα και τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στη Λιμνοπούλα, για να επιστρέψουν στο Μώλο. Σε πρώτη φάση επιλέχθηκε να μην υπάρχουν στάσεις, ωστόσο στις σκέψεις των υπευθύνων είναι μελλοντικά να γίνεται στάση στο Νησί και στο λιμανάκι του Περάματος, με δυνατότητα να υπάρχουν συνδυασμένες επισκέψεις στα μουσεία και στις Μονές του Νησιού, καθώς και στο Σπήλαιο Περάματος. Η επιλογή της πορείας έχει γίνει από τους ίδιους τους λεμβούχους και έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διαταράσσονται οι δραστηριότητες των αλιέων της λίμνης, αλλά και οι προπονήσεις των ναυταθλητικών σωματείων. Οι τουριστικοί πλόες θα γίνονται κατόπιν ραντεβού και εφόσον υπάρχουν οργανωμένα γκρουπ με μίνιμουμ επιβατών 25 έως 30 άτομα και μάξιμουμ 100 άτομα. Τα ραντεβού θα κλείνονται από τους ίδιους τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες της περιοχής, σε άμεση συνεννόηση με το Σωματείο Λεμβούχων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το κέρδος που θα προκύπτει, θα πάει αποκλειστικά στο ταμείο των λεμβούχων, καθώς οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισαν να μην κρατούν προμήθεια. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «ανέβει» στο Internet και ιστοσελίδα για τις τουριστικές περιηγήσεις στην Παμβώτιδα, στην οποία θα υπάρχει η σχετική πληροφόρηση για το δρομολόγιο, τα αξιοθέατα, αλλά και το εισιτήριο που έχει οριστεί στα 8 ευρώ. Την ιστοσελίδα έχουν συμφωνήσει να αναρτήσουν στις δικές τους ιστοσελίδες όλοι οι ξενοδόχοι της περιοχής, προκειμένου να διαφημίσουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα που τους προσφέρεται. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΡΤΑ: Ανακοίνωση ΟΓΑ για την απογραφή

Οι ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμου Αρταίων, θα δέχονται τους εκπροσώπους των συνταξιούχων και επιδοματούχων για την απογραφή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα κατά τόπους γραφεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αρταίων.Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.Πληρεξούσιο (πέραν του έτους απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση του απογραφόμενου για την ισχύ του πληρεξούσιου) ή ειδική εξουσιοδότηση για την καταγραφή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια αρχή.
2.Ιατρική γνωμάτευση (όχι από ιδιώτη γιατρό) για την αδυναμία μετακίνησης του δικαιούχου ή βεβαίωση νοσηλείας αν νοσηλεύεται. Σε περίπτωση υπέργηρου, για την αδυναμία μετακίνησης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου για την απογραφή. 
3.Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων του απογραφόμενου και του εκπροσώπου.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχουν τοποθετηθεί «χιονοφράχτες» στην Εγνατία Οδό

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα έχουν τοποθετηθεί επί της Εγνατίας Οδού, στα σημεία όπου δημιουργούνται προβλήματα, οι ειδικοί «χιονοφράχτες» για τα ανεμοσούρια.Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς τα τελευταία χρόνια χιλιάδες διερχόμενοι οδηγοί έγιναν μάρτυρες απίστευτων ολιγωριών εκ μέρους των Αρχών που άφηναν «γυμνή» την Εγνατία κάθε χειμώνα.Παρόντες στη σύσκεψη ήταν οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων οργάνων, από την Πολιτική Προστασία, την αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι τους δήμους. Ελήφθησαν μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετών, για τη χειμερινή περίοδο 2012 - 2013.

Η Ακαδημία Πολιτών στα Γιάννενα

Πραγματική θραύση κι ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε Ελλάδα- εξωτερικό έχουν τα σεμινάρια- μαθήματα της Ακαδημίας των Πολιτών, που οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν την συνέχιση των εγγραφών. Ιδιαίτερα συνεχίζονται οι εγγραφές για τις διαλέξεις της « Ακαδημίας των Πολιτών», που θα γίνουν ή γίνονται στα Ιωάννινα.Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως το συγκεκριμένο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο λειτουργεί ήδη παραρτήματα σε περισσότερες από 45 πόλεις στην Ελλάδα και σε 3 χώρες του εξωτερικού (Αννόβερο Γερμανίας, Λεμεσός- Λευκωσία της Κύπρου).Τα μαθήματα πραγματοποιούνται υπό τη μορφή τρίωρων εβδομαδιαίων διαλέξεων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 συμπεριλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: α) Ψυχολογία για το πρώτο εξάμηνο και β) Συμβουλευτική για το δεύτερο.Τις διαλέξεις δίνουν καθηγητές από όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, οι οποίοι αναλύουν ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων- μαθημάτων θα λειτουργήσουν ομάδες αυτογνωσίας, συμβουλευτικής, ψυχοδράματος, ειδικής αγωγής, μάθησης μέσω της περιπέτειας και οικογενειακής θεραπείας.Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τους κατά τόπους συντονιστές ή από την γραμματεία στα τηλέφωνα με αριθμούς κλήσης 22.510 – 54.739 και 6970-069.007 .Υποβάλλονται, επίσης και ηλεκτρονικά στα e-mail: info@civilacademy.eu και academy@aigaion.orgΓια την εγγραφή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι-ες να προσκομίσουν μία φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, μία μικρή φωτογραφία για τη σπουδαστική ταυτότητα και ποσό ύψους 80 ευρώ για την ετήσια συνδρομή τους.Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 40 ευρώ για ενδιαφερόμενους –ες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες ,οι πολύτεκνοι, καθώς και οι φοιτητές.«Τέκνο της κρίσης είναι η Ακαδημία, της εσωτερικής και καθάριας, αποτέλεσμα αυτού του συμβολικού οίστρου, που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Βοηθήστε μας να πάμε παντού, και εμείς θα επιχειρήσουμε από κοινού να μιλήσουμε για μία νέα εναλλακτική: την αναβίωση του πολίτη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ακαδημίας των Πολιτών, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, κοινωνιολόγος- ψυχολόγος, Ευστράτιος Παπάνης.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Ατομικό Σχολικό Κύπελλο και Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα σκακιού

Ατομικό Σχολικό Κύπελλο και Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα σκακιού διοργανώνουν ο Δήμος Πρέβεζας και η «Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας». Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την Απελευθέρωση της Πόλης και θα διεξαχθούν 1 και 2 Δεκεμβρίου. Η συμμετοχή των μαθητών και των σχολείων θα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθούν μετάλλια και βραβεία στους μαθητές και στις ομάδες που θα διακριθούν. Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου στα τηλέφωνα2682022786 και 6972734036.

Aντιγριπικοί εμβολιασμοί σε ανασφάλιστους Γιαννιώτες

Πρόγραμμα Αντιγριπικών Εμβολιασμών, το οποίο αφορά τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιωαννιτών ξεκινώντας από την ερχόμενη εβδομάδα.Οι εμβολιασμοί θα γίνονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ώρες 8 π.μ. έως 1 μ.μ. στα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης, που βρίσκονται στον χώρο του ΚΕΠΑΒΙ (Αρχιεπ. Μακαρίου 11).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Σμύρη και στην κα. Πλεσίτη στο τηλ.: 26513 - 61315.

Δωρεάν τρόφιμα σε κατοίκους ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι επίκειται δωρεάν διανομή τροφίμων από τα προϊόντα παρέμβασης στους μόνιμους κατοίκους ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Ε.Ε. 2012.Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι : Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, τυρί Φέτα ΠΟΠ, ελαιόλαδο, ζυμαρικά και ρύζι parboiled. Ενδεικτικά και σύμφωνα με τις εκδοθείσες Υ.Α., σε οικογένεια με 4 μέλη θα δοθούν 3 κιλά γραβιέρα, 3,5 κιλά φέτα, 5 λίτρα ελαιόλαδο, 13 κιλά ζυμαρικά και 20 κιλά ρύζι.Πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (γραφείο 110).

ΑΡΤΑ:Εκλογές για την ανάδειξη πρόεδρου στο ΤΕΙ

Στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο ΤΕΙ Ηπείρου, σε εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.Υποψήφιοι είναι ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ευριπίδης Γλαβάςκαι ο πρώην Πρόεδρος του ιδρύματος Νίκος Μαλισσόβας.

Ανακοίνωση του επιμελητηρίου Πρέβεζας

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εντοπισμός των δέκα (10) επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και σε έντυπη μορφή στο Επιμελητήριο Πρέβεζας με καταληκτική ημερομηνία έως 15 Δεκεμβρίου 2012 (Τηλ. Επικοινωνίας: 2682029414).

ΠΡΕΒΕΖΑ:Θετικός ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου

Θετικός, παρά τις δυσχέρειες και τις ελλείψεις που προκάλεσε στα σώματα ασφαλείας η οικονομική κρίση , ήταν ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου για την Πρέβεζα. Όπως επεσήμανε ο Διοικητής της Π.Υ Πρέβεζας Απόστολος Βασδέκης παρότι εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές, αυτές αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Ο κ.Βασδέκης ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν το έργο της υπηρεσίας, ειδικότερα όμως θέλησε να επισημάνει την συμβολή του αντιδημάρχου Πρέβεζας Ευάγγελου Ροπόκη, του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα Νίκου Ντίτσου και της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων οι οποίοι, όπως επεσήμανε, ήταν παρόντες όποτε τους ζητήθηκε από την Πυροσβεστική. Από την πλευρά του ο κ. Ροπόκης ευχαρίστησε το Διοικητή της Π.Υ Πρέβεζας και όλο το προσωπικό για την άοκνη προσπάθεια που κατέβαλλαν όλο το καλοκαίρι προκειμένου να προασπίσουν το περιβάλλον, τις περιουσίες και κυρίως τις ανθρώπινες ζωές από τις φωτιές. «Ο Δήμος της Πρέβεζας θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας» τόνισε ο αντιδήμαρχος, σημειώνοντας ότι στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στις υπηρεσίες και να αξιοποιείται ο εθελοντισμός. Τόσο ο κ.Ροπόκης όσο και ο κ. Ντίτσος εξάλλου επεσήμαναν το έργο των μελών της ΛΕΚ που ανταποκρίνονται χωρίς δεύτερη σκέψη, όπου ζητηθεί η βοήθειά τους.