Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Ανοικτά παραμένουν 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους

Συνολικά 14 προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, παραμένουν αυτή την περίοδο ανοικτά και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους.Στόχος των προγραμμάτων είναι η απασχόληση ανέργων, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η ένταξη μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση του κλάδου του Τουρισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κάποια από τα προγράμματα είναι ειδικά και τοπικά, για ανέργους συγκεκριμένων επιχειρήσεων και περιοχών.Πιο αναλυτικά, ανοικτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής προγράμματα του ΟΑΕΔ:
-Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (δήμοι και περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και, γενικά, εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
-Πρόγραμμα επιχορήγησης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικότερα, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
-Ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «ΓΗ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE».
-Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ ΑΕ», «BELLE ΑΕ», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ», «EUROHOUSE ΑΕ», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ», «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του νομού Θεσσαλονίκης.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.
-Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
-Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
-Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
-Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ- ΣΕΛΕΤΕ
-Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση-ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2012.
-Αναμένεται να προκηρυχτεί άμεσα, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25) που αποσκοπεί στη διερεύνηση των ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα στο site του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα, σχεδόν 1.178.241 άτομα έχουν ενταχθεί σε 71 επιμέρους προγράμματα, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι.Η διοίκηση του οργανισμού εκτιμά ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί ανάσχεση-συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας κατά τουλάχιστον 5% έως 7%.Η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, ενώ, ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), το ποσοστό ανέρχεται στο 46,5%.Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί κατά το προηγούμενο διάστημα σε μείωση του προσωπικού, ενώ, δεσμεύονται να κρατήσουν τους εργαζόμενους από 3 έως 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.

«Καμπανάκι» κινδύνου για τις συνέπειες της υπερβολικής λιτότητας!

«Καμπανάκι» κινδύνου για τις συνέπειες της υπερβολικής προσήλωσης στις πολιτικές λιτότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγίανσης των δημοσιονομικών σε πολλές χώρες συγχρόνως, κρούουν οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ.Στην έκθεση για την Οικονομική Προοπτική της διεθνούς οικονομίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα, οι οικονομολόγοι του Οργανισμού προειδοποιούν ότι «η μεγάλη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης που επιχειρείται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες θα προκαλέσουν τη μείωση της ανάπτυξης κατά 1 έως 1,5 εκατοστιαίες μονάδες για το 2012».Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η επιβράδυνση αυτή αποδίδεται στο ότι οι προσπάθειες εξυγίανσης «γίνονται συγχρόνως σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ». Οφείλεται επίσης στο ότι «η μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται μέσω της περιστολής των δημόσιων δαπανών που ναι μεν θα αποδειχθεί ευεργετική μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα όμως βαραίνουν αρνητικά στην ανάπτυξη».Σύμφωνα μάλιστα με τους αναλυτές του ΟΟΣΑ, ο ορίζοντας μπορεί να είναι ακόμα πιο σκοτεινός για ορισμένες από τις χώρες της Ευρωζώνης.«Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες», εκτιμούν, «οι βραχυπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην ανάπτυξη, θα μπορούσαν να αποδειχθούν σημαντικότερες από αυτές που προαναφέραμε» (≥-1,5 %).Πρόκειται συγκεκριμένα για χώρες της Ευρωζώνης όπου «προϋπάρχουσες αδυναμίες και δυσλειτουργίες των οικονομικών συστημάτων θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν τις δαπάνες τους για την αντιμετώπιση νέων μέτρων λιτότητας».Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κρίση στην Ευρωζώνη επισημαίνονται σε πολλά σημεία της έκθεσης.«Η κρίση στην Ευρωζώνη», σημειώνουν οι οικονομολόγοι, «παραμένει για την ώρα η πιο σημαντική απειλή για την παγκόσμια οικονομία παρά τα πρόσφατα μέτρα που μείωσαν βραχυπρόθεσμα τις πιέσεις».Βάσει της έκθεσης, έχει μεν αρχίσει «η διόρθωση των ανισορροπιών που είναι βαθιά ριζωμένες ανάμεσα στις χώρες-μέλη», ωστόσο «χρειάζεται μια εντονότερη προσπάθεια για την εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας».Προς τούτο, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις ελλειμματικές χώρες, όσο και στις πλεονασματικές. Τονίζουν όμως επανειλημμένα ότι «μια υπερβολικά μεγάλη λιτότητα μέσα από την προσπάθεια εξυγίανσης των δημοσιονομικών θα μπορούσε να είναι επιβλαβής».

Ερώτηση Γ.Στύλιου για το καθεστώς στο φρέσκο γάλα


Ερώτηση προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων σχετικά με τις φήμες  για την επιμήκυνση της διάρκειας  ζωής του φρέσκου γάλακτος κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Άρτας Γιώργος Στύλιος.Ο κ. Στύλιος  στην ερώτησή του τονίζει ότι  μια τέτοια ενέργεια θα είχε δυσμενείς  επιπτώσεις για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, γεγονός που έχει αναφερθεί και  από τον αρμόδιο Υπουργό σε παλαιότερη δήλωση του όπου αναφέρει ότι: “Η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής για μία ή δύο ημέρες, θα ήταν καταστροφική ιδιαίτερα για τον τομέα της κτηνοτροφίας  και κυρίως για τον τομέα της αγελαδοτροφίας και παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο αδύναμη κτηνοτροφική παραγωγή στον τόπο μας.” Στη συνέχεια της  ερώτησής του ο κ. Στύλιος υπογραμμίζει ότι ήδη στους κτηνοτρόφους επικρατεί  μεγάλη αναστάτωση καθώς υπάρχει  ο φόβος για μαζική εισαγωγή γάλακτος από το εξωτερικό, αλλά και για συμπίεση της τιμής πώλησης προς τις ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες. Ειδικά σε μια περίοδο, αναφέρει ο κ. Στύλιος,  όπου η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και τους κτηνοτρόφους παραγωγής γάλακτος, καθώς πρόκειται κυρίως για οικογενειακές φάρμες, τέτοιου είδους κινήσεις θα ήταν όντως καταστροφικές.Ο κ. Στύλιος  καταλήγοντας ερωτά τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων:Ποια θα είναι  τελικά η στάση του Υπουργείου απέναντι στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος και εάν υπάρχει σχεδιασμός μείωσης του ΦΠΑ στην εφοδιαστική αλυσίδα των κτηνοτρόφων ώστε να υπάρξει και αντίστοιχη μείωση της τελικής τιμής του ελληνικού φρέσκου γάλακτος;Με αφορμή την  κατάθεση της ερώτησης ο Βουλευτής  της Νέας Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Σε μια περίοδο  όπου το εισόδημα των μικρών παραγωγών  γάλακτος πλήττεται, τόσο εξαιτίας της  οικονομικής κρίσης, όσο και της  αύξησης των τιμών στην εφοδιαστική  αλυσίδα, τυχόν επιμήκυνση της διάρκειας  του φρέσκου γάλακτος θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Εάν πραγματικά επιθυμεί η πολιτική ηγεσία την μείωση της τιμής του φρέσκου γάλακτος μπορούν να αναζητηθούν άλλοι τρόποι όπως η μείωση του ΦΠΑ τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα των κτηνοτρόφων, όσο και στην τελική τιμή  διάθεσης στους καταναλωτές»

Ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 5 ΑΝΔΡΕΣ

Γράφει ο Βασίλης Χήτος

Φιλόδοξη η ξανθιά υπάλληλος Μαρία Στέφη (φωτο)έγινε διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού καταλαμβάνοντας τη θέση που παλαιότερα και επί χρόνια κατείχε ο πατέρας της Γιώργος. Για τις μεγαλύτερες και πιο πολυσυζητημένες φυλακές της χώρας ήταν απλή η διαδικασία για να «παραιτήσουν» μια γυναίκα, καθώς τα τελευταία χρόνια ο Κορυδαλλός «καταβροχδίζει» κοτζάμ άνδρες. Ο Ιωάννης Ανέστης παραιτήθηκε μετά την 1η κινηματογραφική απόδραση με ελικόπτερο των Παλαιοκώστα-Ριτζάι. Ερχεται ο Γιώργος Μαρινάρος που αποχωρεί μετά τη φωτιά σε κελί της Γ’ πτέρυγας όπου κάηκαν 3 κρατούμενοι. Αναλαμβάνει ο επόμενος που καταφέρενει να κρατηθεί ως διευθυντής μέχρι που να έρθει και η 2η παρόμοια εναέρια φυγή των Παλαιοκώστα-Ριτζάι. Αναλαμβάνουν διαδοχικά οι κκ Παύλος Δουλάμης και Χάρης Ζανίδης οι οποίοι ζητούν και φεύγουν από μόνοι τους μπροστά στα τόσα προβλήματα των φυλακών. Το υπουργείο δικαιοσύνης επαναφέρει τον μετριοπαθή διευθυντή της πρώτης απόδρασης Παλαιοκώστα. Ο άνθρωπος όμως απηύδησε μετά τον φάκελο βόμβα που έστειλαν οι Νεοτρομοκράτες στο όνομά του αλλά και την απόπειρα απόδρασης του Παναγιώτη Βλαστού με ομηρία στα επισκεπτήρια. Ο Γιάννης Ανέστης δεν αντέχει την πίεση και ζητά από μόνος του να αφήσει τη θέση, την οποία και αναλαμβάνει η Μαρία Στέφη. Η ηλεκτρική καρέκλα των φυλακών Κορυδαλλού όμως δεν σήκωσε ούτε τη γυναίκα, αφού η αποφυλάκιση ενός εκ των δολοφόνων των αστυνομικών της ΔΙΑΣ ήρθε για να της δώσει τη χαριστική βολή!

Το πολυάγκιστρο

Είμαστε κυριολεκτικά σαν στη θάλασσα, το αγκιστρωμένο ψάρι ! Δίπλα μας σ άλλο αγκίστρι οι Πορτογάλοι, λίγο πιο πέρα σε άλλο οι Ισπανοί, οι Ιταλοί κλπ. !Μας ξεγέλασαν με την ψαροτροφή ! Όλοι αγκιστρωμένοι στο ίδιο πολυάγκιστρο ! Τα τελευταία τρία χρόνια οι Έλληνες αρχίζουνε και σπαρταράνε ! Αυτοί που κρατάνε απ έξω την πετονιά αρχίζουν και ανησυχούν, φοβούνται ότι θα τους κοπεί η πετονιά και θα τους φύγει το ψάρι! Ο κίνδυνος για τους απ έξω δεν είναι μικρός ! Πόσο μάλλον όταν αρχίζουν και τα άλλα ψάρια να σπαρταράνε !Αυτή την εικόνα έχουν μπροστά τους οι μετέχοντες στο Eurogroup κάθε φορά υπουργοί ! Ο έμπειρος ψαράς δεν το διακινδυνεύει ! Τι κάνει : Αμολάει σιγά-σιγά λίγο πετονιά , ρίχνει και λίγο ψαροτροφή ! Τι έχει να χάσει ! Μέχρι που να κουραστεί το ψάρι (Έλληνες, Γάλοι , Πορτογάλοι κλπ.) ! Αυτό ακριβώς έγινε χθες τη νύχτα , στο Eurogroup, στις Βρυξέλλες ! και το ημερολόγιο έδειχνε …27 Νοέμβρη 2012. Μερικά «ψάρια» πανηγυρίζουν για την ψαροτροφή, κάτι άλλα για την επιμήκυνση της πετονιάς !

Βοστινιώτης Παναγιώτης

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Γρονθοκόπησε αστυνομικό!

Τον μπελά του βρήκε άντρας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας σήμερα το μεσημέρι, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας.Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, στην διασταύρωση με τη Νέα Σελεύκεια, αντίκρυσε ένα ζευγάρι αθίγγανων να διαπληκτίζονται.Ο Αστυνομικός, στην προσπάθειά του να τους χωρίσει, δέχθηκε την επίθεση του άντρα, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τραυματίζοντάς τον ελαφρά.Ο άντρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο μετά από μήνυση που του υπέβαλε ο άτυχος Αστυνομικός.

Παρουσίαση του βιβλίου του Γρ.Ζαρωτιάδη στα Γιάννενα

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, 20:30, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων (Γιοσέφ Ελιγιά 7), διοργανώνεται παρουσίαση του βιβλίου «Νεοφιλελευθερισμός: Χυδαία απλός ή απλά χυδαίος;» του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Εκδόσεις Gutenberg.
Θα μιλήσουν:
- Δημήτρης Φίλης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου, 6ου Π.Τ. Ηπείρου
- Κωνσταντίνος Καρανάτσης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος (ΕΡΑ) Σωτήρης Αργύρης.

ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25-14

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τους άνδρες της ΦΕΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ κόντρα στον Μέγα Αλέξανδρο Φλώρινας, αφού επικράτησαν άνετα με 25-14. Η ομάδα της Άρτας παρουσιάστηκε σοβαρή και χρησιμοποίησε όλους τους αθλητές της δοκιμάζοντας διάφορα σχήματα σε επίθεση και άμυνα.Με συνδυασμό την παλιά φρουρά και τη νέα γενιά έδειξε ένα αξιόμαχο σύνολο, που το πρώτο που την χαρακτηρίζει είναι το καλό κλίμα. Οι νέοι έδειξαν αρετές χαντμπολικές, που μπορούν να βελτιώσουν με συνεχή δουλειά. Κολιούλης, Βαρής, Μπέκας, Γρούμπας είναι κάποιοι από τους μικρούς που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ και οι Μήτσιος, Δεληκούρας, Σακκάς, Μπουζάνης είναι παιδιά ελπιδοφόρα, που θα έχουν ευκαιρίες στη συνέχεια να δείξουν το ταλέντο τους.Στο αγωνιστικό κομμάτι η αρχή του παιχνιδιού ήταν κάπως αναγνωριστική και στη συνέχεια η Αναγέννηση πήρε μία διαφορά και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 12-7. Στο δεύτερο μέρος η διαφορά διευρύνθηκε στο 19-7 και κάπου εκεί το παιχνίδι είχε ήδη το νικητή του. Την ερχόμενη Κυριακή η ομάδα των Ντοϊτσίνοφ-Γιαμούρη ταξιδεύει στη Φλώρινα για να αντιμετωπίσει την έτερη ομάδα της Φλώρινας, την Ακαδημία, η οποία έχει κι αυτή δύο ήττες από Κοζάνη (14-22) και Παναιτωλικό (20-12). Να σημειώσουμε ότι δεν αγωνίστηκαν οι Διάρας, Μακρής λόγω υποχρεώσεων, παίκτες που θα δώσουν ακόμη περισσότερες λύσεις στην ομάδα.
Τα δεκάλεπτα: 4-2, 5-4, 12-7 (ημχ.), 19-7, 21-12, 25-14
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ: Μπέκας, Κωνσταντίνου 3, Κολιούλης 10, Λάκκας 4, Θεοχάρης 1, Φλούδας 1, Κωσταδήμας, Γρούμπας Γ., Γιαμούρης, Λάϊος 3, Βαρής, Γρούμπας Κ. 2, Τσατσαρώνης, Θάνος 1

Τις εντυπώσεις έκλεψε το περίπτερο του Δήμου της Πρέβεζας στην έκθεση «Philoxenia»

Τις εντυπώσεις έκλεψε το περίπτερο του Δήμου της Πρέβεζας στην έκθεση «Philoxenia» που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Οι ομορφιές της Πρέβεζας σε συνδυασμό με τοπικές γεύσεις και εδέσματα της περιοχής κέρδισαν τις εντυπώσεις των επισκεπτών, αποδεικνύοντας έτσι ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Το περίπτερο του Δήμου υποστηρίχθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων αλλά και την Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων δωματίων, ενώ στους επισκέπτες προσφέρθηκε αβγοτάραχο, λάδι, λαδόπιτα, τυρί και άλλα τοπικά προιόντα τα οποία άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους τα δοκίμασαν. Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης,ο αντιδήμαρχος Λάζαρος Παπαχρήστος, ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Νίκος Αναγνώστου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πολύκαρπος Χαλκίδης και τουριστικοί παράγοντες προκειμένου να υποστηρίξουν την παρουσία του Δήμου στις εκατοντάδες επισκέπτες του περιπτέρου. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Μπαΐλης χαρακτήρισε το περίπτερο του Δήμου ως ένα από τα καλύτερα της έκθεσης, υπογραμμίζοντας ότι αποτέλεσε μεγάλη προβολή για την περιοχή. Ο Δήμος Πρέβεζας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για τις χορηγίες τους επιχειρηματίες της περιοχής: Κατάτση Δημήτρη, Χασακή Βασίλη, Μπόκια Θεόδωρο, Σπυράκο Δημήτρη, Κονάκη Κωνσταντίνο, Πανταζή Σταύρο, Στύλο Ιωσήφ &Δημήτρη, Γκούμα Φρειδερίκη, Ρούμπου Άννα, Μικέλε Τόρε, Χόϊκα Ανδρέα, τον Συνεταιρισμό Γυναικών Θεσπρωτικού και την εταιρεία I FRAME.

Τσίπουρο Fest, το Σαββατοκύριακο στα Γιάννινα!!!

Καζάνια, τσίπουρο και παραδοσιακή μουσική. Ένα διήμερο διαφορετικό, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Ένα διήμερο που ζωντανεύει την παράδοση με στόχο να αποτελέσει θεσμό για την περιοχή.H Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ιωαννιτών και το Γραφείο Τουριστικής Προβολής TOY Δήμου Ιωαννιτών, διοργανώνουν το «1ο Τσίπουρο Fest» στα Ιωάννινα, το διήμερο 1 & 2 Δεκεμβρίου, 2012 στην κεντρική πλατεία της πόλης (Β. Πύρρου).Η εκδήλωση που γίνεται και με τη συνεργασία του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών θα ξεκινήσει το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου στις 1:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα τα ωράρια λειτουργίας της εκδήλωσης θα είναι:
• Σάββατο 1 Δεκεμβρίου από τις 4 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.
• Κυριακή 2 Δεκεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μ.μ.
Το Σάββατο στις 6.00 μ.μ. τα χορευτικά τμήματα των ΚΑΠΗ της πόλης θα παρουσιάσουν μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, ενώ το ίδιο θα κάνουν την Κυριακή στις 1.00 μ.μ. οι χορευτές όλων των ηλικιών του Συγκροτήματος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό στεγασμένο διαμορφωμένο χώρο επί της κεντρικής πλατείας (περίπου 200τ.μ.) και θα συμπεριλαμβάνει την παραδοσιακή διαδικασία απόσταξης τσίπουρου με καζάνια, δωρεάν τσίπουρο και ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς παρευρέθηκε στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα»

Ο βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς παρευρέθηκε στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», των παιδιών και των γονέων τους και μετά την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας κ. Θεοδωρίδη, έκανε τις εξής δηλώσεις:«Χθες αργά το βράδυ, ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι για την Ελλάδα ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Δυστυχώς η μέρα για την οποία κάνει λόγο ο κ. Σαμαράς είναι μέρα κοινωνικού Καιάδα για τους πιο αδύναμους και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα αυτιστικά παιδιά και τις οικογένειές τους καθώς και για τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη δομή. Οι περικοπές που αποφάσισε η μνημονιακή συγκυβέρνηση και για το τρέχον έτος αλλά και για το 2013 στα πλαίσια της εφαρμογής του τρίτου μνημονίου , που φτάνουν πάνω από το 50% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2010, καταδικάζουν πολλές από αυτές τις δομές σε ουσιαστικό κλείσιμο ή στη μετατροπή τους σε άσυλα ανθρωποφύλαξης. Ζητάμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί προσχήματα που αφορούν «ατασθαλίες» των συγκεκριμένων δομών, να προχωρήσει ταχύτατα στους αντίστοιχους ελέγχους με διαφάνεια και άμεσα να χρηματοδοτήσει τη Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», ώστε να καλυφθούν η μισθοδοσία των εργαζομένων και τα λειτουργικά έξοδα της Στέγης. Χρειάζεται επιτέλους ως κοινωνία να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο που φέρνει απίστευτη οδύνη και απελπισία στους πιο αδύναμους.»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων

 Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες την Κυριακή 25 του Νοέμβρη στην οργάνωση των Ιωαννίνων για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 30-11-2012 ως και την Κυριακή 2-12-2012 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.Εκλέχτηκαν 30 συντρόφισσες και σύντροφοι.Εκ μέρους της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες που πήραν μαζικά μέρος τόσο στις ανοιχτές συνελεύσεις όσο και στη διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων.Η οργανωτική ενίσχυση, η δημοκρατική συγκρότηση, η κινηματική δράση και οι προγραμματικές επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ιωαννίνων θα συνεχίσουν να αποτελούν τους στόχους μας.Η συμμετοχή όλο και μεγαλύτερου τμήματος αριστερών πολιτών στις διαδικασίες του νέου φορέα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να σταματήσει η καταστροφή και ν’ ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση της χώρας.Καλούμε τους ψηφοφόρους, τους φίλους, τους συμπολίτες μας που προσβλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ να ενταχθούν στο εγχείρημα της οικοδόμησης του νέου πολιτικού φορέα που θα ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων.

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

Η κρίση αλλά και τα σκληρά μέτρα του μνημονίου φέρνουν απεργίες και στα νοσοκομεία καθώς οι γιατροί που φοβούνται ότι το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας θα πλήξει και το ΕΣΥ, προχωρούν σε 24ωρη απεργία αύριο Τετάρτη. Οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν μεταξύ άλλων την αντίθεσή τους για τις περικοπές στους μισθούς τους. Εν τω μεταξύ συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας και στο οποίο θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. Πρέβεζας κάνει γνωστό πως παλεύει για δημόσιες δωρεάν και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους, για την άμεση επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου και για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας. Παράλληλα είναι ενάντια σε κάθε σχέδιο και πολιτική συγχώνευσης, συνένωσης, κατάργησης του δημόσιου νοσοκομείου της Πρέβεζας , καθώς και των κλινικών και τμημάτων του. Επίσης ο Σύλλογος εργαζομένων σε συντονισμό με συλλόγους άλλων περιοχών στα όρια των οποίων λειτουργούν νοσοκομεία τα οποία φημολογείται ότι θα συγχωνευτούν ή θα κλείσουν προτίθεται να διοργανώσει συλλαλητήριο πιθανότατα στις 3 Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν δεδουλευμένα μηνών από υπερωρίες και νυχτερινή εργασία και εκφράζουν την ανησυχία ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί από τη νέα χρονιά.

Δεν έχουν μεγάλη ...ζήτηση τα δημοτικά οικόπεδα

Για πληρωμή οφειλών από ρυμοτομίες
Η «πληρωμή» των μεγάλων οφειλών του δήμου Ιωανιτών σε ιδιώτες, από ρυμοτομίες, με τη διάθεση δημοτικών οικοπέδων στους δικαιούχους των αποζημιώσεων, φαίνεται ότι δεν αποδίδει, τουλάχιστον στο βαθμό που ήλπιζε ή υπολόγιζε η δημοτική αρχή, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται.Η δημοτική αρχή μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο που βρέθηκε παραλαμβάνοντας, κυρίως, τον παλιό δήμο Ιωαννιτών, με τεράστια χρέη και από ρυμοτομίες , αλλά και συνολικά μειωμένα έσοδα που ελέω κρίσης απομειώθηκαν δραματικά, επέλεξε να ...πληρώσει με γη, ιδίως όσους έχουν λαμβάνειν μεγάλα ποσά. Στη λογική ότι γη τους πήρε ο δήμος, γη τους δίνει.Έναν και πλέον χρόνο μετά την πλήρη καταγραφή των διαθέσιμων οικοπέδων, εντός σχεδίου, που ανήκουν στο νέο δήμο Ιωαννιτών, η ...κίνηση δεν είναι και τόσο μεγάλη, υπάρχει μεν ενδιαφέρον από δικαιούχους, αλλά δεν είναι πολλοί εκείνοι που φτάνουν σε συμφωνία με το δήμο.

«Ρεαλιστική λύση»
Μέχρι σήμερα έγιναν ορισμένες ανταλλαγές, άλλες...σκοντάφτουν σε προβλήματα που προκύπτουν σε τέτοιες διαδικασίες (όλοι ζητούν οικόπεδο με...πρόσωπο σε δρόμο, σε καλή περιοχή κλπ), και την ίδια στιγμή οι οφειλές από ρυμοτομίες αυξάνονται, παρόλο που, ετησίως, ο δήμος καταβάλλει σημαντικά ποσά σε δικαιούχους που πέτυχαν την έκδοση απόφασης πληρωμής και... απειλούν με κατάσχεση το δήμο.Ο αρμόδιος επί των οικονομικών αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης δηλώνει ότι «η λύση που επέλεξε ο δήμος για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του είναι ρεαλιστική και ενδεδειγμένη σε μια εποχή που οι χρηματοδοτήσεις της πολιτείας έχουν μειωθεί δραματικά και δεν υπάρχουν άλλα έσοδα στο δήμο για να καλύψει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ που οφείλονται».Επιπλέον, ο κ. Μάντης, τονίζει ότι οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν, τουλάχιστον, με το δήμο και να βρεθούν λύσεις με τα διαθέσιμα οικόπεδα. Αναγνωρίζει, βεβαίως, ότι σήμερα πολλοί αναζητούν ..ζεστό χρήμα αντί γης (ορισμένοι διαθέτουν ήδη πολλά οικόπεδα και επιθυμούν να πληρωθούν σε χρήμα), προσθέτει όμως ότι η αξία της γης δεν χάνεται, κυρίως δε ότι ο δήμος με την υπάρχουσα οικονομική στενότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες οφειλές.

Κίνδυνος κατασχέσεων
Συχνά ο δήμος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίζει κατασχέσεις από δικαιούχους σημαντικών ποσών από ρυμοτομίες και να σπεύδει για ανακοπές, πληρώνοντας όσα χρειάζονται, προκειμένου να σώσει δημοτικά ακίνητα.Ο αντιδήμαρχος Ν. Μάντης αποκάλυψε ότι, ακόμη και ακίνητο στην οδό Αβέρωφ που ανήκει σε κληροδότημα έγινε ...στόχος κατάσχεσης, θέλοντας να δείξει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με τις οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.Στο παρελθόν ο παλιός δήμος Ιωαννιτών που αντιμετωπίζει και το μεγάλο πρόβλημα, συνήψε δάνεια για να πληρωθούν οι ρυμοτομίες, όμως λύση δεν δόθηκε και οι οφειλές δεν έχουν τελειωμό. Περίπου 4 εκ. ευρώ πλήρωσε πέρυσι και μέχρι τώρα για το 2012 ο δήμος για ρυμοτομίες, όμως αντί να μειώνεται το συνολίκό ποσό, αυξάνεται αφού διαρκώς προστίθενται νέες οφειλές που συνολικά φτάνουν σήμερα τα 13,5 εκ. ευρώ και αφορούν 303 δικαιούχους. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν λαμβάνειν από 15.000 ευρώ και άλλοι μέχρι και 400.000 ευρώ, ποσά που δεν υπάρχουν στο δήμο για να δοθούν και τα οικόπεδα αποτελούν λύση και διέξοδο.

Τα διαθέσιμα, προς ανταλλαγή, οικόπεδα
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του δήμου, όπως προέκυψαν από την καταγραφή, η έκταση των δημοτικών, προς ανταλλαγή, οικοπέδων ανέρχεται σε 160,9 στρέμματα και αντιστοιχεί σε 168 συνολικά οικόπεδα με μικρότερο ή μεγαλύτερο εμβαδόν, τόσο στον παλιό δήμο, όσο και στις δημοτικές ενότητες, όπου και οι μεγαλύτερες εκτάσεις. Πάντως πολλά είναι τα οικόπεδα στα Καρδαμίτσια, το Σταυράκι και το Νεοχωρόπουλο, δηλαδή στον παλιό δήμο κια φυσικά η ανταλλαγή γίνεται εκεί που έγινε και η ρυμοτομία.Αναλυτικά ανά περιοχή η εικόνα των οικοπέδων έχει ως εξής
-Στη Νέα Ζωή ο Δήμος διαθέτει τρία οικόπεδα με συνολικό εμβαδόν 2.135 τ.μ.
-Στον Βοτανικό διαθέτει τρία οικόπεδα με συνολικό εμβαδόν 1200 τετραγωνικά μέτρα.
-Στο Κάτω Νεοχωρόπουλο, ένα οικόπεδο συνολικού εμβαδού 2.023 τετραγωνικών μέτρων.
-Στο Νεοχωρόπουλο ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης 45 οικοπέδων με συνολική έκταση 32.227 τ.μ.
-Στα Καρδαμίτσια τα οικόπεδα, ιδιοκτησίας του Δήμου ανέρχονται σε είκοσι και η έκτασή τους φτάνει στα 16.682 τετραγωνικά μέτρα.
-Στην περιοχή Βρυσούλας- Μπονίλα, ο Δήμος έχει ένα οικόπεδο έκτασης 243 τετραγωνικών.
-Στο Σταυράκι, ο Δήμος διαθέτει οκτώ οικόπεδα συνολικής έκτασης 7.325 τ.μ.
-Δέκα είναι τα οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πεδινής, με συνολική έκταση 44.722 τετραγωνικά μέτρα.
-Στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Κατσικάς, ιδιοκτησίας του Δήμου είναι 69 συνολικά οικόπεδα, συνολικού εμβαδού 49.985 τετραγωνικών μέτρων.
-Οκτώ είναι τα οικόπεδα του Δήμου στην Ανατολή, με συνολική έκταση 4.261 τετραγωνικά μέτρα.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Επίσκεψη του Βουλευτή Ιωαννίνων Μιχάλη Κασσή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συνάντηση με τον διευθυντή του ΙΚΑ καθώς και με αντιπροσωπεία εργαζομένων είχε ο Βουλευτής Ιωαννίνων Μιχάλης Κασσής στα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ στα Ιωάννινα. Κατά την συνάντηση με τους εργαζόμενους ενημερώθηκε για το θέμα που πρόεκυψε για 500 από αυτούς, οι όποιοι μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ 9Κ/2008 προσελήφθησαν στην Αγροτική Τράπεζα και στη συνεχεία υποχρεωθήκαν να αποδεχτούν το διορισμό τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εδώ και δυο χρόνια. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου η νομοθετική ρύθμιση που πρόβλεπε το διορισμό τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίθηκε αντισυνταγματική. Οι υπάλληλοι πληροφόρησαν τον κύριο Κασσή πως ο λόγος απόφασης του δικαστηρίου ήταν διότι εκκρεμούσε η πρόσληψη άλλων εργαζομένων μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ 8Κ/2008 που προορίζονταν για να καλύψει άμεσες ανάγκες σε προσωπικό.Από την πλευρά του ο διευθυντής του ΙΚΑ κ. Νίκος Γρηγορίου αφού ενημέρωσε τον κύριο Κασσή για τα προβλήματα και τα τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, σημείωσε πως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση και πως δεν επιθυμεί ο ίδιος να απολυθεί κανείς.Με το πέρας της συνάντησης ο κύριος Κασσής τόνισε πως ΄΄ Είμαι κατά κάθε μορφής απόλυσης, πόσο μάλλον όταν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του ΙΚΑ. Ειδικά αυτή την περίοδο, λόγω και του τεράστιου αριθμού αιτήσεων συνταξιοδότησης. Βέβαια η τήρηση του ΑΣΕΠ θα πρέπει να μην είναι διαπραγματεύσιμη κάτι που σημαίνει ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 8Κ/2008 θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απορροφηθούν άμεσα είτε στο ΙΚΑ είτε σε άλλο οργανισμό στενού η ευρύτερου δημόσιου τομέα .Οι απολύσεις δεν θα φέρουν ούτε ανάπτυξη ούτε εξωστρέφεια ούτε αλλαγή στη δημόσια διοίκηση. Το μόνο που μπορεί να φέρουν είναι μιζέρια που θα προστεθεί στην ήδη θλιβερή κατάσταση που ζούμε εδώ και 3 χρόνια. ΄΄

Διαδοχικές επισκέψεις Χρυσόστομου στον Αντιπεριφερειάρχη και στο Δήμαρχο Πρέβεζας

Διαδοχικές επισκέψεις στον Αντιπεριφερειάρχη και στο Δήμαρχο Πρέβεζας κ.κ Ιωάννου και Μπαΐλη πραγματοποίησε χθες ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος. Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι θα συνεργαστούν για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μια δύσκολη εποχή που οι πολίτες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικός, τόσο για το φιλανθρωπικό της έργο, όσο και για το πνευματικό της έργο, που δίνει ελπίδα στους πολίτες σημείωσε ο κ. Ιωάννου.Στην συνάντηση με το Δήμαρχο ο Σεβασμιότατος συζήτησε θέματα που αφορούν την Μητρόπολη, αναζητώντας τρόπους κοινών δράσεων με απώτερο σκοπό την ανακούφιση και την υποστήριξη των πολιτών εκείνων που έχουν ανάγκη. Τόσο στην συνάντηση που είχε προσωπικά ο Σεβασμιότατος και ο Δήμαρχος Πρέβεζας όσο και στην συζήτηση που ακολούθησε με την συμμετοχή των Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, υπογραμμίστηκε ότι εκείνο που προέχει είναι η όποια βοήθεια δοθεί στους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας να γίνει με εχεμύθεια , αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα. «Θα είμαστε δίπλα σας» διαβεβαίωσε ο Σεβασμιότατος, ενώ και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι η συνεργασία της Μητρόπολης και του Δήμου , η οποία θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, θα γίνει αφορμή να γεννηθεί η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στην σκληρά δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία.

Ψάχνουν το μυστικό στο ταμείο

Ενδοϋπηρεσιακό ζήτημα που πιθανόν συνδέεται με οικονομική διαχείριση είναι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, αυτό που όπλισε το χέρι του 54χρονου ταμία του πρώην Δήμου Περάματος Ιωαννίνων ο οποίος βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία εκτελώντας εν ψυχρώ με καραμπίνα 35χρονο υπάλληλο δημοτικού οργανισμού και στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη δική του ζωή με το ίδιο όπλο.
Οι δύο άνδρες συνεργάζονταν για τη λειτουργία του Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος, ενός ΝΠΔΔ που διαχειρίζεται το ομώνυμο σπήλαιο, με 100.000 επισκέπτες ετησίως. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του οργανισμού ήταν ο 35χρονος Ιωάννης Ζαλαβράς, θύμα του χθεσινού εγκλήματος, ενώ την οικονομική εποπτεία είχε ο 54χρονος δράστης και αυτόχειρας Νικηφόρος Διαμάντης, ταμίας του πρώην Δήμου Περάματος, που με τον «Καλλικράτη» έχει ενσωματωθεί στον Δήμο Ιωαννιτών. Οι δύο άνδρες συνυπέγραφαν τα εντάλματα πληρωμής μισθών και υποχρεώσεων του οργανισμού, συνεργάζονταν για την κατάθεση των εισπράξεων στην τράπεζα και για κάθε άλλο θέμα που σχετιζόταν με τα οικονομικά του.Μέχρι αργά το απόγευμα, στην Ασφάλεια κατέθεταν συνάδελφοι, συγγενείς και γνωστοί των δύο ανδρών, σε μια προσπάθεια να φωτιστεί το κίνητρο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προσανατολίζει τις έρευνές της στη διαχείριση του Οργανισμού Σπηλαίου, μη αποκλείοντας ωστόσο άλλο ενδεχόμενο. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται αναφορές για υποψία κακοδιαχείρισης μέσω της έκδοσης εισιτηρίων του σπηλαίου.Ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γκόγκος, τις διαψεύδει, υποστηρίζοντας στην εφημερίδα «Εθνος» ότι τα οικονομικά του οργανισμού είναι καθαρά και δεν είχε εντοπιστεί η παραμικρή ατασθαλία.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στην ανηφόρα της μετατροπής του πολιτικού σχηματισμού σε κόμμα. Στο τριήμερο της Συνδιάσκεψης, 30 Νοεμβρίου και 1-2 Δεκεμβρίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αναμένεται να διαμορφωθεί η φυσιογνωμία του νέου κόμματος της Αριστεράς και η μετάβαση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και των συνιστωσών σε ενιαίο κόμμα, μετά και το δημόσιο ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία που πραγματοποίησαν οι κατά τόπους οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο και στους δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού ολοκληρώθηκε την Κυριακή η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και σύμφωνα με το στέλεχος της τοπικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κ. Ηλία Χάιδα οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων έγινε με μεγάλη συμμετοχή. Την Πρέβεζα στην συνδιάσκεψη θα εκπροσωπήσουν 22 αντιπρόσωποι αφού εκτός από τους είκοσι εκλεγμένους θα συμμετέχουν και οι Σπύρος Παγκράτης μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής και Κώστας Μπάρκας Βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ. «Στο δρόμο για τον Ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας για την ανατροπή της πορείας παρακμής και του σάπιου πολιτικού συστήματος, που εκβαραθρώνει τη χώρα και τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα» είπε κ. Ηλίας Χάιδας, μιλώντας στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας αναφερόμενος στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που στόχο έχει τη διαμόρφωση ενός νέου μαζικού πολιτικού φορέα, που θα ανατρέψει τις δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων και θα οδηγήσει τη χώρα σε μια άλλου είδους διακυβέρνηση. Ο κ. Χάιδας ανέφερε ακόμη ότι ενόψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, σχεδιάζονται τοπικές δράσεις και τόνισε ότι στόχος είναι να γίνει πράξη το σύνθημα « ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΝΤΟΥ»

S.O.S εκπέμπει το ιστορικό Σχολείο Διλόφου Ζαγορίου!

Μόνη λύση το ΕΣΠΑ τονίζουν κάτοικοι της περιοχής
Σήμα κινδύνου για το ιστορικό σχολείο στο Δίλοφο Ζαγορίου εκπέμπουν οι κάτοικοι της περιοχής.Το κτίριο παρουσιάζει αλλοιώσεις στην εξωτερική του πλευρά, που επηρεάζουν τη στατική του επάρκεια, γι’ αυτό και καλούν, τόσο τον Δήμο, όσο και την Περιφέρεια Ηπείρου άμεσα να το εντάξουν στο ΕΣΠΑ ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, για να το αναστηλώσουν.Είναι χαρακτηριστικό, ότι το Δημοτικό Σχολείο Διλόφου, όπως και όλο το χωριό έχουν χαρακτηριστεί, όχι μόνο παραδοσιακά, αλλά ιστορικά και διατηρητέα. Το Δίλοφο μάλιστα είναι το μοναδικό χωριό στο Ζαγόρι που φέρει όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς! Ο Δήμος της περιοχής όμως, φαίνεται ότι μάλλον πήρε… αψήφιστα το θέμα, αν και πρόκειται για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, από την οποία ουσιαστικά ζουν οι κάτοικοι του Ζαγορίου (αφού στην περιοχή οι χιλιάδες επισκέπτες φθάνουν, όχι μόνο μαγεμένοι από τη φύση, αλλά και από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτισμάτων).

Το ιστορικό…
Η προσπάθεια αναστήλωσης του σχολείου, ξεκίνησε το 2008, όταν είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Νομάρχη – τότε- Ιωαννίνων Αλέκου Καχριμάνη και του δημάρχου Κεντρικού Ζαγορίου Γαβριήλ Παπαναστασίου, σημερινού δημάρχου Ζαγορίου. Η προγραμματική σύμβαση αφορούσε την «σύνταξη αρχιτεκτονικής, γεωτεχνικής και στατικής μελέτης για το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου».Τα χρόνια πέρασαν, χωρίς να υπάρξει καμία εξέλιξη, και πέρυσι στις 11 Νοεμβρίου, κάτοικοι του χωριού με επιστολή τους στον δήμαρχο Γαβριήλ Παπαναστασίου ζητούσαν να τους απαντήσει ο Δήμος τι μέλλει γενέσθαι με το κτίριο. Όπως υποστήριζαν οι κάτοικοι, υπήρξε ρωγμή στο κτίριο, η οποία τους ανησύχησε για τη στατική επάρκειά του. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Απαιτείται ταχύτατη αντίδραση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, με σκοπό να ελεγχθεί άμεσα η στατική επάρκεια του κτιρίου και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις, όποιες χρειαστούν, ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή καταστροφή, με την κατάρρευση του εν λόγω κτιρίου. Κατάρρευση, που θα είναι καταστροφική, όχι μόνο για το χωριό μας, αλλά και για όλο το Ζαγόρι, μιας και το κτίριο αυτό είναι ένα από τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και στοιχείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής».

Καμία αντίδραση…
Σχεδόν επτά μήνες μετά, στις 25 Ιουνίου 2012 (το καλοκαίρι που μας πέρασε δηλαδή) και η παράταξη της Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου «Ενιαία Δημιουργική Κίνηση Πολιτών Ζαγορίου», με επικεφαλής τον Βασίλη Σπύρου, σε επιστολή της στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου είχε επισημάνει την ανάγκη εκπόνησης στατικής και γεωτεχνικής μελέτης για το συγκεκριμένο κτίριο (η προγραμματική σύμβαση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είχε υπογραφεί από 2008!).

Φειδωλή απάντηση…
Μετά από όλα αυτά, ο δήμαρχος Γαβριήλ Παπαναστασίου πήρε, εγγράφως, θέση για το θέμα, απαντώντας, με …φειδώ όμως, στον κ. Σπύρου. Όπως σημείωνε (στις 16 Ιουλίου φέτος), «ύστερα από αυτοψία με αρμόδιο μηχανικό της ΤΥΔΚ στο σχολείο του Διλόφου, διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα – φθορές στο κτίριο. Δεν συνιστούν όμως κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου, θα προχωρήσουν σύντομα στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών».

Λύση το ΕΣΠΑ…
Και όμως, οι κάτοικοι στο Δίλοφο για μια ακόμη φορά, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κατάρρευσης του παραδοσιακού σχολείου και περιμένουν από τους αρμόδιους φορείς άμεσα να ενδιαφερθούν για το Δημοτικό Σχολείο. Μάλιστα, όπως τονίζουν, μόνη λύση για τη σωτηρία του κτιρίου είναι η αναστήλωσή του να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, για αυτό και καλούν τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη, ο οποίος είναι γνώστης του θέματος, να ενσκύψει πάνω σε αυτό και να δώσει οριστική λύση.Εξάλλου, το Ζαγόρι είναι συνυφασμένο με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα διατηρητέα κτίρια και την ανυπολόγιστης αξίας πολιτιστική του κληρονομιά. Αυτά άλλωστε, αποτελούν και τον πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών από Ελλάδα και Ευρώπη. Επιβάλλεται λοιπόν, οι αρμόδιοι φορείς να δείξουν τη δέουσα προσοχή, για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, πριν να είναι αργά.

Ιστορικός τόπος…
Ένα ακόμη γεγονός, που επιτάσσει την ανάγκη αναστήλωσης του κτιρίου είναι και το ότι μόλις πριν λίγους μήνες, στις 23 Αυγούστου, το χωριό χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος, «λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και λαογραφικής σημασίας του», απόφαση μάλιστα που δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ και την οποία υπέγραφε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κωνσταντίνος Τζαβάρας.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ανακοίνωση του Δήμου Ζίτσας για την Στέγη Αυτιστικών Ελένη Γύρα

Εκ μέρους του Δήμου Ζίτσας θα θέλαμε καταρχήν να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα σας.Έναν ύστατο αγώνα για την επιβίωση του κοινωνικού κράτους.Το έργο και η προσφορά του Ιδρύματος Γύρα σίγουρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί με λόγια.Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των υπαλλήλων, των οποίων η συγκεκριμένη παροχή εργασίας με ελάχιστες μπορεί να συγκριθεί.Και όμως φτάσαμε στο σημείο οι κύριοι της κεντρικής εξουσίας να απαξιώνουν ανάμεσα στα άλλα και αυτές τις δομές.Στη γενικότερη ισοπέδωση που επιχειρείται, προκειμένου κάποιοι να απεκδυθούν των ευθυνών τους, προσεγγίζεται το συγκεκριμένο θέμα με οικονομικά και μόνο κριτήρια.Χωρίς καμία κοινωνική διάσταση, χωρίς κανένα σεβασμό στην προσωπικότητα των ατόμων που φιλοξενούνται σε παρόμοια ιδρύματα.Αποτελεί απαίτησή μας η πολιτεία να εξετάσει άμεσα όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για το ίδρυμα Γύρα και να δώσει βιώσιμη λύση στο πρόβλημα.Βασικός άξονας των όποιων αποφάσεων πρέπει να είναι η κοινωνική προσφορά το ιδρύματος.Δεν μπορούμε επ’ ουδενί να αποδεχθούμε λογικές μνημονίων και μεσοπρόθεσμου σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.Επιτέλους ας κατανοήσουν άπαντες σε αυτή την οικονομική βαρβαρότητα που βιώνουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που είναι πάνω και πέρα από αριθμούς.Και αυτό πρέπει να γίνει κοινωνική συνείδηση.Στη κατεύθυνση αυτή θα είμαστε σύσσωμοι ως Δήμος δίπλα σας αρωγοί σε κάθε σας κίνηση και πρωτοβουλία.Κλείνοντας με την διαβεβαίωσή μας ότι ο Δήμος θα παρέχει στα πλαίσια των ελάχιστων δυνατοτήτων του οποιαδήποτε περαιτέρω συνδρομή απαιτηθεί για την λειτουργία του ιδρύματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση της οικίας Ισμήνη Τζαβέλλα

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος και οι εκπρόσωποι της αναδόχου κοινοπραξίας «Σπυρίδων Σαλούκας- Νικόλαος Μελάς» υπέγραψαν σήμερα την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου της οικίας Ισμήνη Τζαβέλλα.Με τον τρόπο αυτό, ένα από τα ιστορικά κτίρια των Ιωαννίνων, θα καταστεί και πάλι λειτουργικό, όπως είχε δεσμευτεί η σημερινή Δημοτική Αρχή.Η οικία της Ισμήνης Τζαβέλλα είναι ένα διώροφο νεοκλασικό που διακρίνεται για την λιτότητα, τη συμμετρία και την αυθεντικότητα. Χαρακτηρίστηκε διατηρητέο στις 27-11-1980 –ως αστική κατοικία 19ου αιώνα- και για πολλά χρόνια στο ισόγειο στεγάζονταν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Από την μεταφορά τους στο κτίριο του Σουφαρί Σεράι, παρέμεινε κλειστή.Το κτίριο ανήκε πάντα στην οικογένεια Τζαβέλλα. Η Ισμήνη Τζαβέλλα, είχε έντονη κοινωνική δραστηριότητα και με την διαθήκη της κληροδότησε την οικία της στο Δήμο.Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Παύλου Μελά 31 και κατασκευάστηκε το 1860.

Στην Πρέβεζα αύριο το STAND UP ECONOMY

Τον Οικονομο-(μονο) λόγο (STAND UP ECONOMY) παρουσιάζουν ο ηθοποιός Νίκος Αρβανίτης και η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας, αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας. Ο Νίκος Αρβανίτης συναντά, συνθέτει και ανασυνθέτει τον συναρπαστικό λόγο του Αμερικάνου οικονομολόγου Rick Wolff σε μια ιδιότροπη αφήγηση για την οικονομική κρίση στις ΗΠΑ. Γενική είσοδος 10 ευρώ.

Εγκαίνια στη Δημοτική Πινακοθήκη

Αύριο Τετάρτη, στις επτά το βράδυ, θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη τα εγκαίνια της έκθεσης τοιχογραφιών του «Αρχοντικού Πλακίδα».Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο των επετειακών εορτασμών για τα «100 χρόνια, Ελεύθερα Γιάννενα», από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και την Αδελφότητα Κουκουλιωτών «Ευγένιος Πλακίδας».Στην έκθεση παρουσιάζεται μέρος των αποτοιχισθέντων το 2004 τοιχογραφιών του Αρχοντικού. Πρόκειται για έργα διακοσμητικής ζωγραφικής τα οποία κοσμούσαν το σύνολο των τοίχων του. Η αποτοίχισή τους και η μετέπειτα συντήρηση-αποκατάστασή τους πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Συντήρησης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, όπου και φυλάσσονται μέχρι την επανατοποθέτησή τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης του Αρχοντικού.Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μέσα από αυτό το σπάνιο απόθεμα της τέχνης της ζωγραφικής, την πλούσια θεματογραφία από στυλιζαρισμένα φυτικά διακοσμητικά, με μπαρόκ, ροκοκό και νεοκλασσικά μοτίβα, που φιλοξενεί το Ζαγορίσιο τοπίο, μέσα στα αρχοντόσπιτά του.Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα: κλειστή για το κοινό
Τρίτη – Πέμπτη: 08.00 – 15.00
Τετάρτη – Παρασκευή: 08.00 – 21.00
Σάββατο – Κυριακή: 10.00 – 13.00 & 18.00 – 21.00

Εξόρμηση στα Τζουμέρκα θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο ο ΕΟΣ Πρέβεζας

Εξόρμηση στα Τζουμέρκα θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Δεκεμβρίου ο Ορειβατικός σύλλογος Πρέβεζας με στόχο την ανάβαση στην κορυφή "Σκλάβα" (υψόμετρο 2.088μ.). Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο στις 2.30 το μεσημέρι από την πλατεία Ανδρούτσου. Απαιτείται πλήρης ορειβατικός εξοπλισμός: ορειβατικά παπούτσια, αντιανεμικό-αδιάβροχο, μπατόν, νερό 1,5 λίτρο, σκούφος, γάντια, ρουχισμός κατάλληλος για την εποχή καθώς και δεύτερη αλλαξιά ρούχων. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και σήμερα στον αρχηγό της εξόρμησης Αναστασόπουλο Δημήτρη (τηλ. 6947377785). Περισσότερες πληροφορίες στους συμμετέχοντες και ενημέρωση για την εξόρμηση θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου (Ζαλόγγου 59 - τηλ. 2682102004) την Πέμπτη από τις 7:30 μέχρι τις 9:30 το βράδυ.

Πλήθος κόσμου στην συνάντηση των Μανοταρόφιλων Ηπείρου

Πολλοί ήταν αυτοί από τα Γιάννενα την Άρτα αλλά και τη Φιλιππιάδα που έδωσαν το παρών στην συνάντηση του συλλόγου Μανοταρόφιλων Ηπείρου που έγινε την Κυριακή το πρωί σε συνεργασία με το Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Φιλιππιάδας στη λίμνη του Ζηρού. Πάνω από δύο ώρες διήρκησε η μανιταροεξερεύνηση στο δάσος Ζηρού. Διαπίστωση από τους έμπειρους ότι υπάρχουν πολλά και ποικίλα είδη μανιταριών, ενώ για τα μανιτάρια μίλησε ο κ. Στάθης Βασδέκης. Μόλις ολοκληρώθηκε η αναγνώριση και η καταγραφή ονομασιών των μανιταριών που συλλέχθηκαν, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν την καθιερωμένη μανιταρόσουπα.

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Πανηπειρωτική σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Ηπείρου
Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, αφενός για τις περικοπές στους μισθούς και τις επαπειλούμενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων και αφετέρου για την υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων και την αδυναμία πρόσβασης των πολιτών σε αυτά, σε μία εποχή όπου η ανεργία άρα και οι ανασφάλιστοι πολίτες, αυξάνονται. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιούν καθημερινά γενικές συνελεύσεις σαν και αυτή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, παρουσία κλιμακίου της εκτελεστικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Παράλληλα σήμερα στο ΠΓΝΙ θα πραγματοποιηθεί πανηπειρωτική σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία της Ηπείρου, για να συζητηθούν τα προβλήματα και να αποφασιστούν οι μορφές αντίδρασης. Το κλιμάκιο της ΠΟΕΔΗΝ, τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΠΓΝΙ και ο αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Β. Οικονόμου, πριν από τη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς πέρα από τα γενικότερα προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει και ζητήματα υποχρηματοδότησης και ελλείψεων προσωπικού. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Σταύρος Κουτσουμπέλης σημείωσε πως το κυρίαρχο θέμα είναι η πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα του προσωπικού. «Μπορεί τώρα ο κλάδος της υγείας να έχει εξαιρεθεί, αλλά με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις νοσοκομείων σίγουρα θα δημιουργηθούν προβλήματα και στις θέσεις εργασίας», σημείωσε και πρόσθεσε πως όσο συνεχίζεται η συγκεκριμένη πολιτική, οι εργαζόμενοι έχουν καθήκον να κορυφώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΠΓΝΙ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Φλούδας. Όπως σημείωσε, από τις αρχές του χρόνου έχουν ήδη αποχωρήσει 100 άτομα και αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλα μέχρι το τέλος του 2012, ενώ ο Οργανισμός του Νοσοκομείου υπολείπεται των πραγματικών αναγκών σε προσωπικό, καθώς δεν περιλαμβάνει μεγάλες μονάδες όπως η ΜΕΘ και το Διαβητολογικό Κέντρο. «Παράλληλα υπάρχει το θέμα της υποχρηματοδότησης, καθώς το νοσοκομείο μας δεν λαμβάνει τα κονδύλια που θα έπρεπε σε σχέση με άλλα νοσοκομεία της χώρας, αν και η πρόσβαση έχει αυξηθεί. Το επόμενο διάστημα το νοσοκομείο μας θα βρεθεί σε πολύ δυσχερή θέση εξαιτίας αυτής τη μη ισότιμης αντιμετώπισης», σημείωσε. Εναντίον της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ καταφέρθηκε ο Γενικός Σύμβουλος, προερχόμενος από το ΠΑΜΕ Υγείας-Πρόνοιας, Γιώργος Πρέντζας, κατηγορώντας την ως συνυπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί η χώρα, αλλά και για την καλλιέργεια αυταπάτης στους εργαζόμενους, όλο το προηγούμενο διάστημα. «Τώρα προσπαθούν να διαμορφώσουν κίνημα και αυτή είναι μία στάση επικίνδυνη. Ο κόσμος πρέπει να απορρίψει την λογική τους, το σάπιο σύστημα, που στήριζαν και τους στήριζε. Το βέβαιο είναι ότι τα μέτρα θα περάσουν με φωτιά και τσεκούρι και με τέτοιες συσκέψεις δεν γίνεται τίποτα. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ταξικό προσανατολισμό και να αγωνιστούν ενάντια στο χέρι που ασκεί αυτή την πολιτική», σημείωσε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Με τις κηδείες θύματος και δράστη-αυτόχειρα, πέφτει η αυλαία της τραγωδίας στο Πέραμα Ιωαννίνων

Σήμερα με την κηδεία του θύματος , υπαλλήλου του οργανισμού Σπηλαίου Περάματος Γιάννη Ζαλαβρά 35 ετών και του 54χρονου υπαλλήλου του Δήμου Ιωαννιτών Νικηφόρου Διαμάντη .δράστη και αυτόχειρα, πέφτει η αυλαία του τραγικού περιστατικού που διαδραματίστηκε χθες το πρωί στα γραφεία του Οργανισμού Σπηλαίου  στο Πέραμα Ιωαννίνων και το οποίο συγκλόνισε το Πανελλήνιο.Χωρίς η προανάκριση να έχει ολοκληρωθεί ακόμη, παρά μόνο με τα ελάχιστα στοιχεία να έχουν συγκεντρωθεί από τις  μαρτυρίες, αλλά και από τον τόπο του εγκλήματος και της αυτοκτονίας που ακολούθησε, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, το έγκλημα να έγινε για κάποια ασήμαντη αφορμή και μόλις ο δράστης συνειδητοποίησε τι είχε κάνει να έβαλε τέλος στη ζωή του...

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η πρώτη –ειδική- συνεδρίαση θα γίνει στη μία το μεσημέρι, με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2011.Στις δύο θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΠΡΕΒΕΖΑ:«Πρεμιέρα» για το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

«Πρεμιέρα» για το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Πρέβεζα,σήμερα Tρίτη και ώρα 5 το απόγευμα στην αίθουσα της Θεοφανείου. Ομιλητής του πρώτου σεμιναρίου θα είναι το εκπαιδευτικό στέλεχος Μανώλης Μπελαβάκης ο οποιος θα αναπτύξει το θέμα «Γονείς πάνε σχολείο σε καιρό κρίσης». Η επίσημη έναρξη του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στην πόλη μας θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου με την τέλεση αγιασμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 130 άτομα, ενώ εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν τουλάχιστον άλλα 50. Τα μαθήματα θα έχουν τη μορφή τρίωρων διαλέξεων και τo ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες Ψυχολογία για το πρώτο εξάμηνο και Συμβουλευτική για το δεύτερο εξάμηνο. Καθηγητές από τα ελληνικά ΑΕΙ θα αναπτύξουν ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν ομάδες αυτογνωσίας, συμβουλευτικής, ψυχοδράματος, ειδικής αγωγής, μάθησης μέσω περιπέτειας και οικογενειακής θεραπείας, Οι επωφελούμενοι θα είναι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Νομού Πρέβεζας ανεξαρτήτως μόρφωσης, ηλικίας, φύλου, εθνικότητας ή άλλου δημογραφικού χαρακτηριστικού

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 09:30 π.μ συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με 45 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Νέο πρόγραμμα για ανέργους!

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 20.000 νέους ανέργους, αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, δίνει το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και αναμένεται να «τρέξει» από τον Ιανουάριο του 2013.Πρόκειται για ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών, που σε πρώτη φάση θα ωφελήσει ανέργους, μέσω στοχευμένων κλαδικών παρεμβάσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό και τον πολιτισμό, στις νέες τεχνολογίες, στην ενέργεια, στη ναυτιλία και στις υπηρεσίες Υγείας και κοινωνικής φροντίδας.Το σχέδιο -σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος»- περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, όπως είναι η πεντάμηνη πρακτική άσκηση, με 460 ευρώ τον μήνα, οι υπηρεσίες καθοδήγησης, τα κίνητρα διατήρησης θέσεων εργασίας, αλλά και η κατάρτιση ανέργων.Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει διάλογος του υπουργού Εργασίας, Γ. Βρούτση, τόσο με τους κοινωνικούς εταίρους όσο και με τα κόμματα, προκειμένου να υπάρξουν προτάσεις που θα ενισχύσουν τη δράση.

Συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών και διακινητών τους σε Άρτα και Ηγουμενίτσα

Συνελήφθη, χθες  το απόγευμα στην Ιόνια Οδό Άρτας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 35χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας έναν ομοεθνή του μη νόμιμο μετανάστη.Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητου, που οδηγούσε ο 35χρονος, διαπίστωσαν ότι αυτός μετέφερε στην ενδοχώρα, ένα 24χρονο μη νόμιμο μετανάστη, έναντι αδιευκρίνιστου χρηματικού ποσού.Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Άρτας.Επίσης,συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο αλλοδαποί, ένας υπήκοος Αφγανιστάν και ένας υπήκοος Ιράκ, ηλικίας 26 και 32 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να διευκολύνουν την έξοδο ενός παράνομου μετανάστη, Ιρακινής καταγωγής, από την ελληνική επικράτεια σε έδαφος τρίτης χώρας.Ειδικότερα, στα πλαίσια ελέγχων και δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην είσοδο της πόλης της Ηγουμενίτσας ένα Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο οι δύο διακινητές είχε επιβιβάσει έναν 28χρονο μη νόμιμο μετανάστη, με σκοπό να τον μεταφέρουν στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας ώστε να εξέλθει από την ελληνική επικράτεια.Το αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη λαθρομεταφορά καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας.

Προσωρινό καταφύγιο στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Ιωαννίνων βρήκε χθες μία πενταμελής οικογένεια με καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο!

Προσωρινό καταφύγιο στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Ιωαννίνων βρήκε χθες μία πενταμελής οικογένεια με καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, καθώς νωρίς το πρωί δικαστικός επιμελητής προχώρησε στην επίδοση της έξωσης από το σπίτι που είχαν νοικιασμένο τα τελευταία χρόνια.Η οικογένεια Ελευθεριάδη ζει το δικό της δράμα τους τελευταίους μήνες, πληρώνοντας και αυτή τη δικό της κόστος στην κρίση, καθώς οι γονείς κάνουν πια ελάχιστα μεροκάματα το μήνα, αδυνατώντας να παρέχουν τα αναγκαία στα πέντε παιδιά τους.Ο λόγος αυτός ήταν που οδήγησε τους γονείς πριν από τρεις μήνες να ζητήσουν από τον παπά Θανάση στη Μονή Δουραχάνης, να φιλοξενηθούν στο εξής εκεί το τρίτο και το τέταρτο παιδί της οικογένειας, ένα 11χρονο αγόρι και ένα 9χρονο κοριτσάκι.Στο σπίτι έμειναν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας 18 και 16 ετών, που πηγαίνουν και στο Νυχτερινό Γυμνάσιο, καθώς και ο βενιαμίν της οικογένειας ο δίχρονος Στέφανος.Χθες το πρωί, ενώ οι γονείς είχαν φύγει από το σπίτι, ο δικαστικός επιμελητής και ο ιδιοκτήτης έφτασαν στο σπίτι και ζήτησαν από τα μέλη της οικογένειας να το εγκαταλείψουν, καθώς είχε γίνει η έξωση λόγω των οφειλών των ενοικίων.Λίγες ώρες αργότερα, με λίγα από τα υπάρχοντά τους τα μέλη της οικογένειας βρέθηκαν στα γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων, που τους έχει βοηθήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και πολλοί γείτονές τους.Η μητέρα και τα δύο μεγάλα παιδιά αναφέρθηκαν στις δύσκολες στιγμές που περνάνε τους τελευταίους μήνες, στην απουσία των δύο παιδιών που βρίσκονται στη Μονή Δουραχάνης, αλλά και στην συγκινητική στήριξη και του Συλλόγου Πολυτέκνων και πολλών γειτόνων.Το μεσημέρι, συνοδεία του προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Μπαλωμένου βρέθηκαν στο γραφείο του Εισαγγελέα, προκειμένου να βρεθεί λύση, έστω προσωρινή στο πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αγκαλιάζουν την «ΠΟΜΠΗ» οι Αρτινοί

Ιδιαίτερη επιτυχία σημειώνει η έκθεση Γλυπτικής με τίτλο "Η Πομπή" του γνωστού Ηπειρώτη καλλιτέχνη και καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, Θεόδωρου Παπαγιάννη που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης». Η έκθεση παρουσιάζει γλυπτά και μικρογλυπτά, πήλινες μορφές με παραδοσιακές ενδυμασίες, καθώς και μεγάλα γλυπτά, έργα φιλοτεχνημένα από τα αποκαΐδια του Πολυτεχνείου.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδός ΑΕ»!

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδός ΑΕ», οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη μείωση των αρμοδιοτήτων της εταιρίας.Αναλυτικότερα, διαμαρτύρονται για την αφαίρεση της εποπτείας από την Εγνατία δύο μεγάλων οδικών έργων παραχώρησης: Μαλιακός – Κλειδί και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε-65.«Μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένης εποπτείας των συμβατικών όρων των δύο έργων και ιδιαίτερα του οδικού έργου Μαλιακός – Κλειδί, που το κατασκευαστικό του αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 80%, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών θεώρησε λογικό, στη λεπτή αυτή φάση διαπραγμάτευσης με τους παραχωρησιούχους των παραπάνω έργων, να μην υποστηρίζεται πλέον τεχνικά και διαχειριστικά από την ''Εγνατία Οδός ΑΕ'', το φορέα που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια στις πραγματικές τους διαστάσεις τα κατασκευαστικά και άλλα θέματα και τις συμβατικές εκκρεμότητες τους», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων της εταιρίας.Οι εργαζόμενοι καλούν το υπουργείο Υποδομών να αναθεωρήσει την απόφαση, καθώς όπως υποστηρίζουν, εκτός των άλλων αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη μοναδική μεγάλη τεχνική εταιρία διαχείρισης τεχνικών έργων της Βόρειας Ελλάδας και της στερεί την προοπτική στα έργα κατασκευής και συντήρησης των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας.«Η εξέλιξη συνδυάζεται και με τη δρομολογούμενη παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας και των καθέτων αξόνων, που ολοκληρώνει την εκχώρηση άνευ όρων στους ιδιώτες, ντόπιους και ξένους, του συνόλου των οδικών αξόνων της χώρας, με τραγικές συνέπειες για την απασχόληση του κλάδου, το κόστος των μεταφορών και την επιβάρυνση των χρηστών οδηγών», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι προχωρούν σε στάσεις εργασίας και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στα διόδια της Εγνατίας.

Στην 28η Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΡΗΙLΟΧΕΝΙΑ ο δήμαρχος Πρέβεζας

Το περίπτερο του Δήμου στην Έκθεση «Φιλοξένια» της Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας , ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Νίκος Αναγνώστου και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Σε δηλώσεις του ο κ. Χρήστος Μπαΐλης τόνισε ότι η προβολή της περιοχής και η προσέλκυση τουριστών αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή η οποία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο βουλευτής Χρήστος Γκόκας συμμετείχε σε σύσκεψη για θέματα που απασχολούν Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Εσπεριδοειδών

Ο βουλευτής Χρήστος Γκόκας συμμετείχε, μαζί με τους βουλευτές κ.κ. Γρηγοράκο Λεωνίδα, Ν. Λακωνίας - Αντιπρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων και Μανιάτη Ιωάννη, Ν. Αργολίδας – Γραμματέας Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθηγητή κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, για τα θέματα που απασχολούν Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Εσπεριδοειδών.Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βελτίωση της παραγωγής εσπεριδοειδών για χυμοποίηση, όπως επίσης και το πρόβλημα της προσβολής των εσπεριδοειδών από το ιό της tristetsas.Αναφορικά με τη βελτίωση της παραγωγής εσπεριδοειδών για χυμοποίηση, συζητήθηκε το θέμα της σύνδεσης της παραγωγής με τις καταβαλλόμενες ενισχύσεις και δηλώθηκε, από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 η χώρα μας έχει επιλέξει, από το 2010, την πλήρη αποσύνδεση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών για χυμοποίηση από την Ενιαία Ενίσχυση.Όμως, στα πλαίσια της υπό διαμόρφωσης Νέας ΚΑΠ 2014-2020, όπου με βάση το πρασίνισμα (greening), οι παραγωγοί για να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας (π.χ. ολοκληρωμένης διαχείρισης) και η σύνδεση της με τμήμα της Ενιαίας Ενίσχυσης. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει συζήτηση με τους φορείς, ώστε να προκριθούν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση αυτής της διαδικασίας.Όσον αφορά στο πρόβλημα της προσβολής των εσπεριδοειδών από τον ιό της tristetsas, από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλώθηκαν τα εξής:
1ον ) Δόθηκε εντολή και έχουν ελεγχθεί κατά το τρέχον έτος το σύνολο των φυτωριακών επιχειρήσεων της χώρας που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών για τον ιό της tristetsas, όπως επίσης και των παραγωγικών φυτειών (περίπου 7.500 δείγματα).
2ον ) Έχει ήδη εγκριθεί και δαπανηθεί το πόσο των 150.000€ για την υποδομή και την εισαγωγή καθαρών μητρικών φυτών, όχι μόνον απαλλαγμένων από την ίωση, αλλά για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού εσπεριδοειδών, ώστε τα φυτά ή οι φυτείες που καταστρέφονται για τη μη επέκταση της ιώσεως, να μπορούν να αντικατασταθούν με υγιή φυτά.
3ον ) Αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγή καθαρών φυτών από την Κύπρο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την προσεχή άνοιξη για την παραγωγή και διάθεση απαλλαγμένων και πιστοποιημένων εμβολίων.
4ον ) Σε κάθε περιοχή, όπου μετά τον εντοπισμό της προσβολής γίνεται καταστροφή των μεμονωμένων δέντρων ή των φυτειών, και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης της ασθένειας, θα χορηγείται διαβατήριο για τη μεταφορά των εσπεριδοειδών για εξαγωγές ή την εσωτερική αγορά. Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται και το κόψιμο μαζί με τον καρπό μικρών πράσινων φύλλων. Επίσης, θα επιτρέπεται η μεταφορά για εξαγωγές εσπεριδοειδών με μικρά πράσινα φύλλα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες δεν καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, όπως Ρουμανία, Ουκρανία και
5ον ) Για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί σημαντική ζημιά στις φυτείες τους, δίνεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης μέσω του μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η ιστορία του περίφημου Αρχοντικού Μίσιου,μέσα από μία έκθεση φωτογραφίας

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αρχοντικό Μίσιου – το χθες» οργανώνει στο Αρχοντικό Μίσιου (Ασωπίου 9) η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, συμμετέχοντας στον κύκλο των επετειακών εκδηλώσεων για τα «100στα Ελευθέρια Ιωαννίνων».Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων δράττει την ευκαιρία να παρουσιάσει στην «κρεββάτα» του Αρχοντικού, ένα ξεχωριστό οπτικό ταξίδι, μέσα από τα μάτια «φωτογράφων» και ερασιτεχνών, που το επισκέφθηκαν κατά το παρελθόν, όταν κατοικούνταν από την οικογένεια Μίσιου.Οι φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν από διάφορα φωτογραφικά αρχεία - πηγές, για να δημιουργήσουν την άγνωστη μεγάλη φωτογραφία του «Αρχοντικού Μίσιου – του χθες».Το σύνολο του φωτογραφικού υλικού της έκθεσης πρόκειται να εκδοθεί άμεσα από την Υπηρεσία σε Φωτογραφικό Λεύκωμα, με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τον Νοέμβριο 2012 έως και τον Φεβρουάριο 2013 και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Σειρά εκδηλώσεων στον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας

Ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας με την ευγενική συμπαράσταση των ντόπιων καλλιτεχνών ξεκινά εκδηλώσεις αφιερωμένες στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, πρόσφεραν και τώρα φιλοξενούνται στο Ζωγράφειο οικο Ευγηρίας .
- Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με την Στρατιωτική Μπάντα της VIII Μεραρχίας.
- Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 στις 18.00 η Γιαννιώτισσα Κλαρινετίστα Χριστίνα Τζαλαλή θα μαγεύσει με τη μελωδία της τους ανθρώπους της γ΄ ηλικίας .
- Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 στις 18.00 η Παιδική Χορωδία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από όλη την Ελλάδα.
- Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012 στις 18.30 ο Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας θα πλημμυρίσει από μελωδίες, που θα χαρίσουν στιγμές χαράς και απόλαυσης στους φιλοξενούμενους του.

Εκδηλώσεις του Δήμου για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων

Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή έχει θέσει υπό την αιγίδα τους και οι οποίες εντάσσονται στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών. Αυτές είναι οι εξής:
* Έκθεση τοιχογραφιών του Αρχοντικού Πλακίδα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων,μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Την έκθεση διοργανώνουν η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, οΔήμος Ιωαννιτών και η Αδελφότητα Κουκουλιωτών «Ευγένιος Πλακίδας».
* Ομιλία του Δρ. Μίμη Σοφοκλέους, Επιστημονικού Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού, με θέμα «Η Θυσία του Δημάρχου Λεμεσού, Χριστόδουλου Σιώζου, στο Μπιζάνι». Η ομιλία θα δοθεί το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου, ώρα 6.30 μ.μ., στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Είδη ανάγκης για τις έγκλειστες γυναίκες και τα φιλοξενούμενα παιδιά τους στις Γυναικείες Φυλακές Θήβας συλλέγει, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πρέβεζας

Είδη ανάγκης για τις έγκλειστες γυναίκες και τα φιλοξενούμενα παιδιά τους στις Γυναικείες Φυλακές Θήβας συλλέγει, η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Πρέβεζας. Ελλείψεις υπάρχουν σε είδη υπόδησης ρουχισμού, ιματισμού, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, κουζίνας αλλά και σε γραφική ύλη σε τηλεκάρτες, σε παιχνίδια και σε πάνες για μωρά. Οι ανάγκες παραμένουν υπαρκτές και ολοένα αυξανόμενες, λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό αν κάποιο από τα παραπάνω είδη βρίσκονται στη διάθεση σας μη διστάσετε να τα παραδώσετε στο Δικαστικό Μέγαρο Πρέβεζας,(1ος όροφος, Υπηρεσία Ανηλίκων). Τηλ. Επικοινωνίας: 26820 89529, 26820 22328 Πληροφορίες: Παπαμιχαήλ Αντωνία, Επιμελήτρια Ανηλίκων

ΠΡΕΒΕΖΑ: Ενάντιοι σε κάθε σχέδιο συγχώνευσης, συνένωσης ή κατάργηση του δημόσιου Νοσοκομείου οι εργαζόμενοι!!!

Διεκδικώντας δημόσιες δωρεάν και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, άμεση και επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου, ενίσχυση του Νοσοκομείου και των κέντρων υγείας με προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου της Πρέβεζας συμμετέχουν μαζί με άλλους συλλόγους εργαζομένων Νοσοκομείων της χώρας σε συγκέντρωση - συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, στο Υπουργείο Υγείας. Οι εργαζόμενοι της Πρέβεζας οι οποίοι θα αναχωρήσουν το πρωί της ίδιας μέρας λεωφορείο από τον χώρου του Νοσοκομείου, είναι ενάντιοι σε κάθε σχέδιο συγχώνευσης, συνένωσης ή κατάργηση του δημόσιου Νοσοκομείου ή κλινικών και τμημάτων του, ενώ αντιτίθενται στις απολύσεις εργαζομένων, τη διαθεσιμότητα και την εφεδρεία.

Στη Βουλή σχέδιο νόμου για τα Κληροδοτήματα

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εθνικά κληροδοτήματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 25 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

ΑΡΤΑ:Εκλογές για την ανάδειξη πρόεδρου στο ΤΕΙ

Στις 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο ΤΕΙ Ηπείρου, σε εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.Υποψήφιοι είναι ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ευριπίδης Γλαβάςκαι ο πρώην Πρόεδρος του ιδρύματος Νίκος Μαλισσόβας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»- Συγγενείς ασθενών αναλαμβάνουν χρέη συνοδού

Χωρίς συνοδό - βοηθό για τη μεταφορά των ασθενών με ό, τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών είναι τα νοσοκομειακά οχήματα στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Γιάννενα. Η μεταφορά ασθενή κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο είτε για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής, είτε για να μεταφερθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για άλλες εξετάσεις γίνεται με τους συγγενείς του ασθενή να αναλαμβάνουν το ρόλο του συνοδού - βοηθού. Δηλαδή ένας ασθενής που νοσηλεύεται και χρειάζεται κάποιες επιπλέον εξετάσεις, ή κάποιος ηλικιωμένος, εγχειρισμένος που πιθανά μένει μόνος του σε κάποιο από τα απομακρυσμένα χωριά του νομού Ιωαννίνων θα μεταφερθεί μόνο αν υπάρχει και έχει την τύχη να βρίσκεται μαζί του κάποιος συγγενής που θα συνοδέψει τον οδηγό του ασθενοφόρου, αναλαμβάνοντας χρέη συνοδού - βοηθού. Η τραγική αυτή κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών οφείλεται στις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.Στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» υπάρχουν μόνο 5 οδηγοί ασθενοφόρων που καταβάλουν απεγνωσμένα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλύψουν τα τρομακτικά κενά. Τους οφείλονται χιλιάδες ρεπό, αφού σε κάθε βάρδια αντιστοιχεί μόνο ένας οδηγός ασθενοφόρου. Αντί για μόνιμο προσωπικό, προσλαμβάνονται 5μηνίτες εργαζόμενοι μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ή μεταφέρεται προσωπικό από το ένα στο άλλο νοσοκομείο αφού παρόμοια κατάσταση επικρατεί και για τα νοσοκομειακά οχήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ανακοίνωση του επιμελητηρίου Πρέβεζας

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εντοπισμός των δέκα (10) επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και σε έντυπη μορφή στο Επιμελητήριο Πρέβεζας με καταληκτική ημερομηνία έως 15 Δεκεμβρίου 2012 (Τηλ. Επικοινωνίας: 2682029414).

Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο!!!

Τέλος στις φοροαπαλλαγές βάζει το προτεινομενο φορολογικό νομοσχέδιο, που φαίνεται να τιμωρεί όσους έχουν παιδιά και στεγαστικά. Βάσει των ρυθμίσεων, διατηρούνται μόνο οι εκπτώσεις φόρου 10% για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, έξοδα διατρτοφής μεταξύ πρώην συζήγων και δωρεές προς το δημόσιο, τους ΟΤΑ και κοινωφελή ιδρύματα.Σύμφωνα με Τα Νέα, με τον τρόπο αυτό, κάθε φορολογούμενος με στεγαστικό δάνειο που κέρδιζε μέχρι φέτος 100 ευρώ εξαιτίας της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής για το 10% των τόκων του δανείου του έως 1.000 ευρώ, επιβαρύνεται με την εφαρμογή των νέων διατάξεων με έξτρα φόρο 100 ευρώ.Ανάλογες επιβαρύνσεις προκύπτουν από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών για ενοίκια κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και ασφάλιστρα.Οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις παρακάτω δαπάνες:Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ. Επομένως η μείωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ και μόνο εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη.Τα ποσά -άνω των 100 ευρώ- που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία.

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων για τις αποσπάσεις στον Έβρο

Με αφορμή την λήξη του δεύτερου διμήνου αποσπάσεων στον Έβρο σε συνδυασμό με την "σιγή ιχθύος" από πλευράς του Αρχηγείου για το τι μέλλει γενέσθαι θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την δικαιολογημένη αγανάκτηση των μελών μας για τον απαράδεκτο τρόπο αντιμετώπισης από την Αστυνομική Ηγεσία.Συγκεκριμένα παρότι σε λιγότερο από δέκα ημέρες τελειώνουν οι αποσπάσεις και στο επόμενο δίμηνο μεσολαβούν εορτές Χριστουγέννων , Πρωτοχρονιάς και Φώτων, δεν υπάρχει ενημέρωση :
-για το αν θα συνεχιστούν οι αποσπάσεις
-τον αριθμό των αποσπασμένων
-από ποιες Αστυνομικές Διευθύνσεις θα προέρχονται
-ούτε καν αν υπάρχει μέριμνα λόγο της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου(γιορτές), αυτές οι αποσπάσεις να είναι από ένα μήνα και όχι δίμηνο προκειμένου όλοι οι συνάδερφοι να είναι για κάποιες μέρες από τις γιορτές δίπλα στις οικογένειες τους.
Τέλος επειδή το όλο ζήτημα εκτός από τους συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους αγγίζει και την τοπική κοινωνία και επειδή γνωρίζουμε την βαρύτητα που η Αστυνομική και Πολιτική ηγεσία δίνουν στα στατιστικά στοιχεία σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής που αφορούν την Α.Δ. Ιωαννίνων:
-Μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2012. Αριθμός αποσπασμένων συναδέλφων στον Έβρο 250. Τον πρώτο μήνα κατασχέθηκαν περίπου 4 γραμμάρια κάνναβης και 11 δενδρύλλια ενώ τον δεύτερο μήνα περίπου 117 κιλά κάνναβης.
-Μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος 2012. Αριθμός αποσπασμένων συναδέλφων στον Έβρο 70. Τον πρώτο μήνα κατασχέθηκαν περίπου 664 κιλά κάνναβης ενώ τον δεύτερο μήνα μέχρι και σήμερα περίπου 1 τόνος και 200 κιλά κάνναβης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.