Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Άρτας για τις απολύσεις υπαλλήλων

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Άρτας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012, με αφορμή τις απολύσεις εργαζομένων που δρομολογούνται λόγω Μνημονίου, τις περικοπές πόρων και τη δημιουργία "Παρατηρητηρίου", το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε την παρακάτω ομόφωνη απόφαση:ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη διατάξεις του ΔΚΚ 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και την πρόταση όπως διαμορφώθηκε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά συγκεκαλυμμένη απόλυση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στην τοπική αυτοδιοίκηση και τελικώς η απόλυσή τους δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η απαγόρευση προσλήψεων Υ.Ε. μέχρι το 2016 και ειδικότερα στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες τις οδηγεί στη διάλυσή τους.
2. Να μη συμπράξει ο Δήμος Αρταίων με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων.Στο δήμαρχο Αρταίων δίνεται η κατεύθυνση να μην επιτρέψει την αποστολή οποιασδήποτε λίστας εργαζομένων σε Κρατική υπηρεσία ή Υπουργείο ή άλλη δημόσια αρχή και την υπογραφή διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης θέσεων και παρέχεται σ’ αυτόν η αμέριστη στήριξη του Σώματος, αλλά και κάθε νομική και δικαστική συνδρομή, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί.Παρέχεται επίσης πλήρης πολιτική και νομική στήριξη στις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων.
3. Στηρίζει και πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στις απολύσεις και καλεί την Κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 για την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων.
4. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σ’ όλες τις περικοπές των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης, που έχει υποχρέωση επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα, πλήρους κάλυψης των λειτουργικών και λοιπών αναγκών της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις λοιπές διαλυτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία των Δήμων, τη στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος μέσα από τις δομές και τις δράσεις της καθώς και για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη και ενώ από 1-1-2013 περισσότερες από 200 νέες αρμοδιότητες, που αγκαλιάζουν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους, περιέρχονται στους Δήμους. Οι απολύσεις όμως των υπαλλήλων δημιουργούν μιαν εκρηκτική κατάσταση που διαλύει τις υπηρεσίες του Δήμου, αποδιαρθρώνει τους οργανισμούς του και ιδιαίτερα κρίσιμων διοικητικών υπηρεσιών κοινωνικοπρονοιακών δομών και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών αυτών.
5. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη δημιουργία «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ», το οποίο έχει προφανή στόχο την επιτροπεία των Δήμων. Η δημιουργία του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές διατάξεις για την Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ, εξυπηρετώντας άλλες σκοπιμότητες και όχι την πρόθεση παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων των Δήμων.Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Αώου

Η "Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Αώου" σας προσκαλεί σε σύσκεψη πού θα γίνει.Την Κυριακή 18/11/2012 στις 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ζαγορίου στους Ασπράγγελους Ζαγορίου.Θέμα σύσκεψης: Συγκρότηση & οργανωτική δομή φορέα για την προστασία του Αώου και αποτροπή οποιοσδήποτε μορφής παρέμβασης σε αυτόν.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Συνεχίζει την λειτουργία της η Αγροτική Αγορά

Στην απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν ενάντια στην λειτουργία της αγοράς αγροτικών προιόντων προχώρησε την Παρασκευή το Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας. Τον Δήμο Πρέβεζας ο οποίος υπερασπίστηκε την συνέχιση της λειτουργίας της αγοράς, εκπροσώπησε ο νομικός σύμβουλος Απόστολος Τάσσης ενώ παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και ο πρόεδρος της Ενωσης Νέων Αγροτών Λεωνίδας Ραβανός. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης δήλωσε για το θέμα:«Ο Δήμος της Πρέβεζας συμπάσχοντας με τους δημότες οι οποίοι ζουν πρωτοφανείς συνθήκες μείωσης των εισοδημάτων τους, ενημερώνει ότι επέτυχε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας την απόρριψη της αιτούμενης προσωρινής διαταγής αναστολής πώλησης αγροτικών προιόντων απευθείας από τους αγρότες στους δημότες μας, η οποία γίνεται κάθε Σάββατο στον χώρο που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο δίπλα στο γήπεδο. Ο Δήμος θα καταβάλλει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια ώστε να φθάνουν τα αγροτικά προιοντα στην φθηνότερη τιμή στους καταναλωτές προς αμοιβαίο όφελος των γεωργών και των δημοτών. Συνεπώς η Δημοτική θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο.Σε μια δύσκολη χρονική περίοδο η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς κρίνεται αναγκαία. Σκοπός της οποίας είναι οι καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να προμηθεύονται αγροτικά προιόντα σε πιο φθηνές τιμές απευθείας από τον παραγωγό, οι δε παραγωγοί να αυξήσουν και αυτοί το εισόδημά τους.»

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων για τις απολύσεις υπαλλήλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων εκφράζει την καθολική αντίθεσή του στο μέτρο της ετήσιας διαθεσιμότητας που αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο απόλυσης υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην κατάργηση θέσεων εργασίας. (ν.4093/2012).Λαμβάνοντας υπόψιν του την από 11.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου κι ακόμη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Νόμου 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)
-Τις διατάξεις του άρθρου 158 (Απόλυση λόγω κατάργησης θέσεως) του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων):
-Το γεγονός ότι για τους υπαλλήλους ΟΤΑ δεν έχει εκδοθεί έως και σήμερα το ΠΔ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3584/2007, που θα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία μετάταξης, όπως εκδόθηκε αντίστοιχα για τους δημοσίους υπαλλήλους (ΠΔ 117/2008).
-Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται κάποια αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια θα απολυθούν καθώς και το γεγονός ότι τίθενται αυθαίρετες ποσοστώσεις και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαθεσιμότητας- απόλυσης
-Οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με το αρ. 102 του Συντ. για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση για να ισχύσει το μέτρο αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του οικείου ΟΤΑ.
-Οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ), όπως κυρώθηκε με το Ν. 1850/1989.
-Έρχονται σε αντίθεση με την αρχή του «δημοσίου τοπικού συμφέροντος», όπως αυτό διαμορφώνεται από τον Ν. 3463/2006 και τον Ν. 38520/2010. Οι ΟΤΑ, με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας, σε συνδυασμό με την αναστολή των προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ έως 31.12.2016, τη μεταφορά περισσοτέρων από 200 νέων αρμοδιοτήτων από 1.1.2013 χωρίς μεταφορά πόρων και προσωπικού και τον περιορισμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις τοπικές υποθέσεις, αφού θα αποδιαρθρωθούν υπηρεσίες, ιδιαίτερα κρίσιμες διοικητικές υπηρεσίες κοινωνικοπρονοιακών και παραγωγικών δομών και υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο μέτρο της διαθεσιμότητας μονίμων ή αορίστου χρόνου δημοτικών υπαλλήλων, που αποτελεί ουσιαστικά συγκεκαλυμμένη απόλυση. Καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ψηφισθέντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και δηλώνει ότι, στηρίζει και πολιτικά και νομικά τον αγώνα των εργαζομένων.
2. Θεωρεί ότι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεδομένου ότι εργάζονται τουλάχιστον δέκα χρόνια και οι προσλήψεις τους ακολούθησαν όλη τη νόμιμη διαδικασία.
3.Να μη συμπράξει ο Δήμος Ιωαννιτών στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων και να παράσχει πλήρη κάλυψη σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες στη διαδικασία υλοποίησης της παρούσας απόφασης.
4. Να καταγγείλει κάθε προσπάθεια να τεθούν σε διαθεσιμότητα ή να απολυθούν υπάλληλοι άλλων φορέων της περιοχής
5. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων.

Τρέχοντας στα χνάρια της αρκούδας, με το Νίκο Καλοφύρη

Μια ευχάριστη έκπληξη θα περιμένει τους φίλους του ελληνικού ορεινού τρεξίματος την επόμενη άνοιξη! Αρκετοί είχαν ίσως σκεφτεί ότι έχει φτάσει ο καιρός που το Μέτσοβο και ο Νίκος Καλοφύρης θα προσφέρουν έναν όμορφο αγώνα, αντάξιο της φύσης του Μετσόβου και της προσωπικότητας του μεγαλύτερου Έλληνα αθλητή των τελευταίων χρόνων στο χώρο των βουνών. Το Advendure έχει τη χαρά να προαναγγείλει το νέο γεγονός, που από τον ερχόμενο Μάιο, θα αποτελέσει έναν ακόμα πόλο έλξης της μεγάλης ορεινής κοινότητας, ένας αγώνας που προσφέρεται για πολλούς, με βάση τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά του αλλά και τα χαρακτηριστικά της περιοχής που θα τον φιλοξενήσει.«Τρέχοντας στα χνάρια της αρκούδας» είναι ολόκληρο το όνομα του νέου αγώνα, που θα έχει μήκος 35 χιλιόμετρα, με το Μέτσοβο να αποτελεί την καρδιά του γεγονότος αλλά και την καρδιά του τόπου που βασιλεύει το πιο αγαπημένο ζώο της ελληνικής άγριας φύσης, που δάνεισε και το όνομά του στον νέο αγώνα. Τα «χνάρια της αρκούδας», θα αποτελέσουν ένα σπουδαίο αγωνιστικό γεγονός, το οποίο συμπυκνώνει την ομορφιά του τόπου και την εμπειρία των διοργανωτών του, επικεφαλής των οποίων τίθεται ο Νίκος Καλοφύρης, ως τεχνικός διευθυντής.Σε συνομιλία με τον Μετσοβίτη πρωταθλητή νωρίτερα σήμερα, πληροφορηθήκαμε τις πρώτες λεπτομέρειες του νέου αγώνα, ο οποίος θα έχει σαν αφετηρία αλλά και τερματισμό την κεντρική πλατεία του Μετσόβου, την Κυριακή 26 Μαΐου 2013. Η διαδρομή των «Χναριών», την οποία μόλις σήμερα ξαναέτρεξε ο εμπνευστής του, παρέα με μερικούς από τους πιο γνωστούς Ηπειρώτες αθλητές, καταμετρώντας την για πολλοστή φορά, έχει μήκος 35,5 χιλιόμετρα και συνολική ανάβαση 2350 μέτρα. Το χαμηλότερο υψόμετρο της διαδρομής είναι 920 μέτρα και το ψηλότερο 1890. Το σημείο εκκίνησης (και τερματισμού), η κεντρική πλατεία του Μετσόβου βρίσκεται στα 1150 μέτρα. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με τη χάραξη της διαδρομής, είναι ότι θυμίζει τον αριθμό «8». Ξεκινώντας από το Μέτσοβο, διαγράφει έναν κύκλο 20 χιλιομέτρων πριν ξαναφτάσει εκεί, για να κάνει έναν ακόμα κύκλο στη συνέχεια, με μήκος 15 χιλιόμετρα για να ξαναφτάσει στο Μέτσοβο και να τερματίσει.Η διαδρομή κινείται πάνω σε μονοπάτια κατά κύριο λόγο, μέσα σε πανέμορφα δάση πλατύφυλλων και κωνοφόρων, ανατολικά και δυτικά της πόλης. Για αρκετή απόσταση ακολουθεί το ίχνος του παλιού μουλαρόδρομου που ένωνε στα παλιότερα χρόνια την Ήπειρο με τη Θεσσαλία, δρόμος που ο θρύλος θέλει να αποτελεί την Εγνατία οδό των ρωμαϊκών χρόνων.Όπως μας είπε ο Νίκος, η διαδρομή έχει διαρκή ανεβοκατεβάσματα, ανεβάζοντας ψηλά και το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο χρόνος του νικητή θα κυμανθεί κοντά στις 4 ώρες και το πιθανό χρονικό όριο που θα τεθεί, θα είναι οι 9 ώρες.Φορέας διοργάνωσης των «Χναριών» θα είναι ο Αθλητικός Όμιλος Μετσόβου, μια πρωτοβουλία αθλητών του τόπου, που αποβλέπει στην προαγωγή του ορεινού αθλητισμού στην περιοχή, μέσα από καινοτόμες νέες δράσεις.Περισσότερα για τον νέο αγώνα, θα γίνουν γνωστά μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν και οι εγγραφές των αθλητών.

a-z.gr

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος τίμησε τους ήρωες του Πολυτεχνείου

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Πολυτεχνείου, κατέθεσε σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012, στεφάνι το χώρο του ΕΜΠ.Αντιπροσωπεία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, με επικεφαλή τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της, Γιώργο Οικονόμου και Κώστας Κωνή, κατέθεσε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012, όπως κάνει κάθε χρόνο από το 1975, στεφάνι στο μνημείο, των υπέρ της ελευθερίας πεσόντων, στο χώρο του ΕΜΠ.Μετά την κατάθεση του στεφανιού ο Πρόεδρος της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών, δήλωσε ότι ''Η προσφορά των ηρώων του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρη όσο ποτέ. Αυτή την περίοδο, που η χώρα μας βιώνει μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, που οδηγεί στο περιθώριο, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ο δρόμος και η θυσία των νέων της εξέγερσης του 1973 μας δείχνουν το δρόμο της αντίστασης και του αγώνα. Ας είναι αυτός ο δρόμος οδηγός μας και ας τους μιμηθούμε για αντίσταση στην τρόικα και τα συμφέροντα των λίγων της Ε.Ε.''.

Συνάντηση Περιφερειάρχη με Πρόεδρο Ε.Ε.Ε. UNESCO

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO κ. Μαρία – Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου – Τζιτζικώστα, είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ζητήματα που αφορούν τον Πολιτισμό και ιδιαίτερα αυτό της ένταξής των αρχαιολογικών χώρων Δωδώνης και Νικόπολης στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννιναοι εργασίες του παγκοσμίου συνέδριου της ISCA

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννιναοι εργασίες του παγκοσμίου συνέδριου της ISCA (Διεθνής Οργάνωση Τουριστικών Σπηλαίων ).Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν μέλη των διοικήσεων σπηλαίων από τριάντα πέντε χώρες ( ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ , ΚΙΝΑ, ΕΥΡΩΠΗ) και συζητήθηκαν σημαντικά θέματα σχετικά με την προστασία, δείχνοντας τον μεγαλύτερο σεβασμό στο ευαίσθητο οικοσύστημα των σπηλαίων, τη διαχείριση, καλύτερη αξιοποίηση και προβολή τους,Τα μέλη της ISCA χαιρέτισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Φίλιππας Φίλιος και καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Σπηλαίου και Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων κ. Κώστας Γκόγκος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.Στη συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της ISCA κ. David Summers, την ομιλία του οποίου παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι σύνεδροι οι οποίοι στο πλαίσιο της συνάντησης επισκέφθηκαν το Σπήλαιο Περάματος και τα αξιοθέατα των Ιωαννίνων.Οι συμμετέχοντες έμειναν εντυπωσιασμένοι από τον πλούσιο διάκοσμο του Σπηλαίου Περάματος και τις μοναδικές ομορφιές της περιοχής μας, και δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία και τη διοργάνωση του συνέδριου.Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που οργανώθηκε το τελευταίο βράδυ της παραμονής τους στα Γιάννινα απονεμηθήκαν αναμνηστικές πλακέτες στο προεδρείο της ISCA,στο Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φίλιππα Φίλιο, στον πρόεδρο της UIS (Διεθνής Οργάνωση Σπηλαιολογίας) κ. Andy Eavis, στην αντιπροσωπεία από την Τουρκία και στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Βασίλειο Γιαννόπουλο.Ο Πρόεδρος του Σπηλαίου Περάματος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του συνέδριου αναφέρθηκε σε ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα για την ISCA και το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σε ότι αφορά τη δραστηριοποίησή της, την ανταλλαγή απόψεων και κυρίως ενεργοποίησή της για την προώθηση προς επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σπήλαια.Ευχαρίστησε όλους τους σύνεδρους καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Σπηλαίου για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Περάματος, συνοδεία δημοτικού συγκροτήματος παρουσίασε χορούς του τόπου μας, δίνοντας το στίγμα του λαϊκού μας πολιτισμού, κάτι που χάρηκαν ιδιαίτερα οι σύνεδροι οι οποίοι χόρεψαν μαζί τους καθώς και με τη λαϊκή ορχήστρα που ακολούθησε.Στο τέλος οι ξένοι σύνεδροι εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους προς ΤΟΝ Πρόεδρο του Οργανισμού Σπηλαίου κ. Κ. Γκόγκο και εκφράστηκαν με τα πλέον κολακευτικότερα λόγια τόσο για το συνεχώς αναπτυσσόμενο Σπήλαιο Περάματος, το οποίο θεωρούν μεταξύ των καλυτέρων, όσο και για τα άλλα αξιοθέατα του τόπου μας που είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αλλά και για την ιδιαίτερη φιλοξενία και περιποίηση που είχαν.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στα Γιάννινα , τα μέλη της ISCA συνεχίζοντας το πρόγραμμα της παγκόσμιας συνάντησης την επομένη το πρωί επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και το απόγευμα τα Σπήλαια Αλιστράτης και Αγγίτη κλείνοντας έτσι τις εργασίες στον Ελληνικό χώρο.Ακολούθως οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν στην Αλάνυα της Τουρκίας , στις οποίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Σπηλαίου Περάματος ,όπου τα μέλη της ISCA τοποθετήθηκαν σε μια σειρά σπουδαίων θεμάτων για τα τουριστικώς αξιοποιημένα σπήλαια ενώ επισκέφθηκαν σπήλαια και αξιοθέατα (της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου) της ευρύτερης περιοχής της Ατάλλειας.Οι σύνεδροι εξουσιοδότησαν το προεδρείο της ISCA για τη διεκπεραίωση μιας σειράς σημαντικών ζητημάτων που αφορούν, την διαχείριση των επισκέψιμων Σπηλαίων, για τις επόμενες συναντήσεις τους στο Μπρνό της Τσεχίας το 1913 και το επόμενο συνέδριό τους στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2014.Να σημειωθεί πως για τις εργασίες του παγκοσμίου συνεδρίου της ISCA έδειξαν ξεχωριστό ενδιαφέρον τα Ελληνικά ΜΜΕ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, με πολλές συνεντεύξεις του Προέδρου κ. Κ. Γκόγκου, τα διεθνή Μέσα με μεγάλη προβολή των εργασιών του συνεδρίου και βεβαίως τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης τα οποία έδειξαν, όπως πάντα, ιδιαίτερη ευαισθησία.

Δεκάδες φορείς της Ηπείρου συστρατεύονται για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων ενόψει των εορτών

Δεκάδες φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά πληθυσμιακά ομάδων της Ηπείρου. Χθες το απόγευμα, σε συνάντηση που έγινε, με αθρόα συμμετοχή, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας συγκροτήθηκε το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο σε εθελοντική βάση μετέχουν πολιτιστικοί, αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι. Η πρώτη δράση, που αναλαμβάνεται και είναι κριτήριο για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας, είναι η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων την περίοδο των εορτών.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης – στην οποία προήδρευσε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Οδυσσέας Πότσης και παρίσταντο στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας- έγινε εκτενής αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές οικογένειες στην Ήπειρο, έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη στήριξη ευπαθών ομάδων και αναλύθηκε το σχέδιο ενόψει των εορτών.Βάσει αυτού αποφασίστηκε η συγκέντρωση ειδών διατροφής με μακρά ημερομηνία λήξεως καθώς και ειδών ατομικής υγιεινής και χαρτικών, τα οποία θα διατεθούν σε Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας (Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, Γηροκομεία, Θεραπευτήρια χρονίως Πασχόντων, Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Συσσίτια Ενοριών, Κοινωνικά Παντοπωλεία κ.α.).«Είναι αξιέπαινη και συγκινητική η έκφραση αλληλεγγύης που επιδεικνύουν πολίτες και φορείς της περιφέρειάς μας. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας με πρωτοβουλίες, όπως αυτές που έχουμε αναλάβει. Όμως αμβλύνονται σε σημαντικό βαθμό ορισμένα ζητήματα άμεσης ανάγκης και κυρίως νοιώθουν όλοι ότι σιγά – σιγά αναπτύσσεται μια ομπρέλα κοινωνικής προστασίας, που μπορεί να τους στηρίξει και να τους προστατεύσει σε δύσκολες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Οδ. Πότσης.Η συγκέντρωση ειδών άρχισε ήδη και συνεχίζεται καθημερινά (ώρες λειτουργίας υπηρεσιών) στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, γραφείο 128. της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας. (τηλ. 26510 87129-87128).

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ :Η ίδια η ζωή έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. να πρωτοστατεί στη μάχη για δημοκρατία και αξιοπρέπεια

Συνέντευξη στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ,παραχώρησε σήμερα ο γραμματέας  της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ιωαννίνων κ. Κώστας Βενέτης.Αναλυτικά ο κ. Βενέτης ανέφερε τα εξής:"Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ολομέτωπη επίθεση που έχουν εξαπολύσει η τρόικα εσωτερικού και η τρόικα εξωτερικού απέναντι στον ελληνικό λαό.Μέρα με την ημέρα η επίθεση οξύνεται και βλέπουμε η κρίση να παίρνει χαρακτηριστικά κοινωνικού ολοκαυτώματος.Τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόζονται στοχεύουν στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων του λαού, στοχεύουν την αξιοπρεπή ζωή που τη στερούν από εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες κάθε ηλικίας, στοχεύουν την ίδια τη δημοκρατία.Η ίδια η ζωή έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. να πρωτοστατεί στη μάχη για δημοκρατία και αξιοπρέπεια ,στον αγώνα ενάντια ενάντια στα μνημόνια, αρωγό στη μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού να σταματήσει την καταστροφή του και να θέσει τις βάσεις για μια άλλη πορεία της χώρας.Μέσα στην κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ «διάβασε» σωστά το τι συμβαίνει, προσπάθησε να συμβάλει στην οργάνωση των αντιστάσεων χωρίς ηγεμονισμούς και υστεροβουλία, επιχείρησε να συμβάλει με αυταπάρνηση στην υπεράσπιση των αυτονόητων και γι’ αυτό συκοφαντήθηκε και συκοφαντείται, χτυπήθηκε και χτυπιέται ανελέητα από τα καθεστωτικά και διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τους πολιτικούς του αντιπάλους.Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία ενοποίησής του.Για τη δημιουργία της μεγάλης αριστερής, δημοκρατικής, παράταξης του σήμερα και του αύριο.Αυτή την περίοδο απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται ανοιχτές συνελεύσεις μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ με τελική κατάληξη την Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ στις 30 του Νοέμβρη και 1 και 2 του Δεκέμβρη.Στα Γιάννενα η γενική συνέλευση θα γίνει αυτή την Κυριακή στα Λιθαρίτσια στις 11 το πρωί με τη συμμετοχή του Παύλου Κλαυδιανού και Χρήστου Λάσκου μέλη της ΠΣΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ που θα παρουσιάσουν τις αποφάσεις και τις θέσεις μας.Οι αιτήσεις εγγραφής μελών του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται .Τη μεθεπόμενη Κυριακή 24 του Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί και η εκλογή των αντιπροσώπων των οργανώσεων των Γιαννίνων για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη .Καλούμε τα μέλη και τους φίλους να λάβουν μέρος στην κυριακάτικη συνέλευσή μας καθώς και στις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων".

Δημοτικά τέλη: Σημαντικές μειώσεις στους επαγγελματίες, καμία αύξηση για τρίτη χρονιά

Οι σημαντικές μειώσεις, σε κρίσιμες κατηγορίες, ειδικά σε αυτές που αφορούν σε επαγγελματίες, αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό των δημοτικών τελών για το 2013, ενώ για τρίτη χρονιά και μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικά περιβάλλον η Δημοτική Αρχή κρατά σταθερές τις τιμές σε όλες τις άλλες κατηγορίες.Τα δημοτικά τέλη ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Νίκου Μάντη.Μετά την περσινή απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μειώσεις που για το Δήμο ανήλθαν στο ένα εκατομμύριο ευρώ, φέτος δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στους επιχειρηματίες της περιοχής.Έτσι ο Δήμος προχωρά στη μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά 20% και στις δύο ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων, ενώ αντίστοιχη είναι η μείωση στις Δημοτικές Ενότητες Περάματος και Μπιζανίου.Επίσης αποφασίστηκε ευνοϊκότερος διακανονισμός στον τρόπο πληρωμής η οποία θα μπορεί να γίνεται πλέον σε τρεις δόσεις.Σημαντικές μειώσεις γίνονται και σε άλλες κατηγορίες δημοτικών τελών, όπως:
-Μείωση των τελών προστίμων κατά 12%
- Μείωση των τελών διαφήμισης επί οχημάτων δημόσιας χρήσης κατά 10%
- Μείωση των τελών χρήσης κοινοτικών εκτάσεων στις Τοπικές Κοινότητες κατά 50%
- Μείωση του τέλους δικαιώματος βοσκής στο κατώτερο όριο που προβλέπει ο νόμος.
- Μείωση των τελών στο δημοτικό νεκροταφείο κατά 20%.
Όλα τα άλλα τέλη μένουν σταθερά. Να σημειωθεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της δεν επιβάρυνε ούτε στο ελάχιστο τα νοικοκυριά, αντιθέτως και πέρυσι και φέτος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας.«Προτείνουμε πάγωμα για τρίτη συνεχή χρονιά όλων των δημοτικών φόρων και τελών σε τιμές του 2011, που ήταν ίδιες με αυτές του 2010. Σε πραγματικές τιμές δεν έχουμε πάγωμα αλλά μείωση των τελών. Κι αυτό γίνεται όταν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και τα αναλώσιμα υλικά έχουν αυξηθεί άνω του 10%.Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σ’ ένα οικονομικό περιβάλλον, εξαιρετικά δύσκολο, το πιο δύσκολο που έχουν διανύσει μέχρι σήμερα οι Δήμοι. Είναι γνωστό σε όλους ότι οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% ενώ το 2013 μας περιμένουν ακόμη πιο δύσκολες μέρες, αφού έρχονται νέες μεγάλες περικοπές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, ο πρώτος στόχος μας ήταν να μην επιβαρύνουμε στο ελάχιστο τα νοικοκυριά και να μειώσουμε τα τέλη, εκεί που είναι εφικτό, τόσο όσο αντέχουν τα οικονομικά του Δήμου», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Μάντης.Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος από την πλευρά του, σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή, προχωρά στις συγκεκριμένες μειώσεις, μέσα από μελέτη που προηγήθηκε και με κριτήριο να διαφυλαχθεί η βιωσιμότητα του Δήμου.«Εάν η πολιτεία δεν προχωρούσε σε τόσο μεγάλες περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων της αυτοδιοίκησης, στραγγαλίζοντας στην κυριολεξία τους Δήμους, τότε και με το νοικοκύρεμα που έχουμε κάνει στα οικονομικά μας, θα είχαμε δυνατότητες για περαιτέρω μειώσεις. Όμως πρέπει να αποφασίζουμε με βάση την πραγματικότητα και στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε ο Δήμαρχος.Η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης πρότεινε μείωση των δημοτικών τελών κατά 10%. Η πρόταση διατυπώθηκε από τον επικεφαλής της Νίκο Γκόντα και αναλύθηκε από τον βασικό εισηγητή Αχιλλέα Σίντο, ο οποίος συμπλήρωσε πως μετά τα νέα σκληρά μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση, η μείωση αυτή θα ανακούφιζε τα νοικοκυριά.Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης, ανέφερε ότι η μείωση της τάξης του 10%, σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών στην πόλη των Ιωαννίνων ισούται με 2,3 ευρώ το δίμηνο, ενώ στις δημοτικές ενότητες αντιστοιχεί σε ποσό μικρότερο των πενήντα λεπτών.Εξ ίσου μικρές θα ήταν οι διαφορές και για τα καταστήματα της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων, όμως το συνολικό κόστος για το Δήμο θα ανέρχονταν στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, απώλεια που δεν την αντέχει ο προϋπολογισμός.Την διαφωνία τους με την τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Αρχής εξέφρασαν οι κύριοι Στέφανος Σκοπούλης και Χρήστος Μαντάς και καταψήφισαν τις προτάσεις για τα δημοτικά τέλη του 2013.

Μήνυμα του Μιχάλη Κασσή με αφορμή τον αυριανό εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

39 χρόνια μετά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε την κορύφωση του αντιδικτατορικού αγώνα και της προσπάθειας ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να αποτινάξουν το καθεστώς της ανελευθερίας, της βίας, του διχασμού και της κοινωνικής υποβάθμισης που είχε επιβάλλει η δικτατορία των συνταγματαρχών, τα μηνύματά της, δυστυχώς, παραμένουν επίκαιρα.Το τρίπτυχο «Ψωμί –Παιδεία – Ελευθερία» εκφράζει απόλυτα τις σημερινές συνθήκες της οικονομικής δοκιμασίας των πολιτών, της ανεργίας, της ύφεσης, της υποβάθμισης εκπαιδευτικών δομών, του περιορισμού δικαιωμάτων, της εξάρτησης της χώρας από εξωγενείς παράγοντες και της χειραγώγησης της πληροφόρησης.Σήμερα η κοινωνική συνοχή απειλείται με κατάρρευση ενώ, δυστυχώς, όσοι «παρεξήγησαν» τον αγώνα που έδωσαν στο Πολυτεχνείο δείχνουν να προσπαθούν να περισώσουν στρεβλώσεις που οι ίδιοι δημιούργησαν στην μεταπολιτευτική Ελλάδα στο όνομα της Δημοκρατίας και της «εξέλιξης» και επιχειρούν να παραμείνουν χειριστές των γεγονότων μετακυλώντας βάρη στις γενιές που έρχονται.Χρειάζεται άμεση αλλαγή της πορείας αλλά και των δομών λειτουργίας της χώρας για να ανατραπεί κάθε τι στρεβλό που δημιούργησε η μεταπολίτευση. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι προϊόν έξωθεν επιβολής όσων επιθυμούν να λειτουργήσουμε ως «δορυφόροι των επιδιώξεών τους» για μια Ελλάδα που δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα.Στις δύσκολες αυτές στιγμές που αντιμετωπίζουμε, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η αλληλεγγύη προς τους αδύνατους ως βασικό μέλημα της πολιτείας αλλά και του καθένα από εμάς.Μόνο αν η κοινωνία είναι ενωμένη υπάρχει ελπίδα για τον τόπο.Μόνο εάν επανακαθορίσουμε, μόνοι μας, τους στόχους για την Ελλάδα που θέλουμε τις επόμενες 10-ετίες, μπορούμε να ελπίζουμε ότι το σύνθημα «Ψωμί –Παιδεία – Ελευθερία» θα βρει «ανοιχτά αυτιά» και βήματα ουσιαστικής εκπλήρωσης.

Αναλυτικά στοιχεία για τον ΟΚΠΑΠΑ έδωσε ο Φίλιππας Τσουμάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Αναλυτικά στοιχεία, που αποτελούν πλήρη κι ολοκληρωμένη απάντηση σε όσα επαναλαμβάνει σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του ΟΚΠΑΠΑ έδωσε κατά την τελευταία συνεδρίαση του σώματος, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Φίλιππας Τσουμάνης. Μάλιστα ο κ. Τσουμάνης κατέθεσε κι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ και για τα συσσίτια κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, χωρίς όμως να υπάρξει καμία απάντηση που θα δικαιολογούσε τα υπερβολικά υψηλά ποσά που καταξοδεύτηκαν.«Απαντάω στις κατασκευασμένες «ερωτήσεις», μόνο και μόνο για να ενημερώσω και το σώμα αλλά και τους συμπολίτες μας, υπερασπιζόμενος ταυτόχρονα και τον εαυτό μου. Και για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα άπαξ δια παντός. Όσο θα είμαι πρόεδρος στον ΟΚΠΑΠΑ, μην ονειρεύεστε καμιά παρανομία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε την παραμικρή. Θα είναι άδικος ο κόπος σας. Άλλωστε με δύο στελέχη της παράταξής σας συλλειτουργούμε στο Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠΑ και μπορούν να σας βεβαιώσουν γι’ αυτό. Ρωτήστε τους!», τόνισε ο κ. Τσουμάνης.Ο κ. Τσουμάνης στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι δεν έγινε καμία απολύτως μετατροπή ΤΕ Νηπιαγωγών. Η διοίκηση του ΟΚΠΑΠΑ λειτούργησε με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα και με βάση τις γνωμοδοτήσεις και τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ. Ξεκαθάρισε δε πως στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΟΚΠΑΠΑ έχουν περιληφθεί οι θέσεις που ακριβώς περιέχονταν στους παλιούς Οργανισμού των Νομικών Προσώπων.

Βοήθεια στο Σπίτι
Ο κ. Τσουμάνης θύμισε στη συνεδρίαση ότι επί θητείας του Νίκου Γκόντα το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Σήμερα αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό.Στο Δήμο Ιωαννιτών λειτουργούν έξι δομές, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 350 συμπολίτες μας που έχουν την ανάγκη του προγράμματος. Οι επισκέψεις στους ωφελούμενους όλων των δομών είναι καθημερινές, γίνονται βάσει προγραμμάτων, τα οποία όπως και τα απολογιστικά στοιχεία κάθε δομής αποστέλλονται κάθε μήνα στην ΕΕΤΑΑ.« Όμως, ειλικρινά κ. Γκόντα, επειδή το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα αυτό ήταν μεγάλο και δύο χρονιές το επιχορηγήσατε γενναία, μπορείτε να μας πείτε τι έγιναν τα 1.040.000 € που διαθέσατε για το Βοήθεια στο σπίτι, το 2008, όπως επίσης και τα 2.760.000 € που διαθέσατε το 2009; (Αυτά είναι δικά σας απολογιστικά στοιχεία). Να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρόγραμμα αυτό με 6 δομές και με 350 ωφελούμενους (και όχι 178 όπως επί ημερών σας) έχει ετήσιο κόστος 353.000€ (μισθοί, αναλώσιμα, καύσιμα και όλα τα έξοδα)», τόνισε ο κ. Τσουμάνης.Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού –Οικονομικού, όπως και οι άλλες Αναπληρώτριες Διευθύντριες του ΟΚΠΑΠΑ, πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό κατέστησε σαφές ο Πρόεδρος του Οργανισμού συμπληρώνοντας πως με βάση τον νόμο 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄, τεύχος 163, 4 Σεπτεμβρίου 2009) (αυτόν που δεν υλοποιήσατε) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατατάσσεται υποχρεωτικά στη βαθμολογική διάρθρωση κάθε υπηρεσίας και μπορεί να επιλεγεί σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας.

Για τα ΚΑΠΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τσουμάνης τα ΚΑΠΗ, κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, είχαν 8.000 μέλη και όχι 10.000, με μέση ημερήσια κίνηση από δύο (ΚΑΠΗ Νέας Ζωής) έως 50 μέλη. Σήμερα έχουν 2.000 μέλη με μέση ημερήσια κίνηση από 35 έως 50 μέλη σε κάθε ΚΑΠΗ.Όσον αφορά την περιβόητη συνταγογράφηση, είναι γνωστό ότι από 1.1.2011, απαγορεύτηκε κάθε είδους πρόσληψη (ειδικά με απόδειξη παροχής υπηρεσιών όπως συνέβαινε στο παρελθόν).Για τη φετινή χρονιά ο Οργανισμός πήρε έγκριση για έξι θέσεις γιατρών ορισμένου χρόνου για τα ΚΑΠΗ, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά είχαν καταψηφιστεί από την μείζονα αντιπολίτευση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.«Όμως, η απορία που μου δημιουργήθηκε και θα ήθελα μια απάντηση γι’ αυτό, αφορά το τι γινόταν στα ΚΑΠΗ επί ημερών σας. Σε κάθε ΚΑΠΗ είχατε δύο Διοικητικούς Υπαλλήλους!!! Μήπως γνωρίζετε το 8ωρο διοικητικό έργο που επιτελούσαν οι δύο Διοικητικοί υπάλληλοι σε κάθε ΚΑΠΗ;Σήμερα το ετήσιο κόστος λειτουργίας των 12 ΚΑΠΗ του Καλλικρατικού Δήμου (12 είχατε κι εσείς στην πόλη) ανέρχεται σε 434.824€ (το 2011 ). Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί επί των ημερών σας ήταν 1.000.000€ το 2007, 2.858.736€ το 2008, 6.150.000€ το 2009 και μόλις 788.9037€ το 2010; Μπορείτε να μας εξηγήσετε που πήγαν τα χρήματα αυτά των φορολογούμενων συμπολιτών μας;Επειδή ως Δήμαρχος δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον για τα ΚΑΠΗ, μπορείτε να μας πείτε ποιες εκδηλώσεις διοργανώσατε μέσω του Πνευματικού Κέντρου, με 450.000€ το 2008 και με 847.649,53€ το 2009; Το 2007 και το 2010 (προεκλογική χρονιά) δεν διοργανώσατε καμία απoλύτως εκδήλωση, γιατί; Γιατί το ενδιαφέρον σας εξαντλήθηκε το 2008 και το 2009», αναρωτήθηκε ο κ. Τσουμάνης.

Για τα συσσίτια
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στον Οργανισμό οι οικογένειες που σιτίζονταν επί δημαρχίας Ν. Γκόντα ήταν 145 κι όχι 309.Πάρα πολλοί από αυτούς δεν είχαν καταθέσει ούτε εκκαθαριστικό της Εφορίας για να αποδεικνύεται ότι έχουν ανάγκη σίτισης, ενώ σε αυτούς που το είχαν καταθέσει υπήρξαν πολλοί άποροι με εισοδήματα πάνω από 15.000 € ετησίως!!!Σήμερα 376 οικογένειες του Δήμου μας –πραγματικών απόρων, με κριτήρια αντικειμενικά και με πλήρη διαφάνεια- έχουν κάρτα κοινωνικών παροχών και προμηθεύονται εντελώς δωρεάν και με απόλυτη αξιοπρέπεια, από το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και ρούχα, παπούτσια, είδη υγιεινής και καθαριότητας ως παιχνίδια και βιβλία!!! Ότι είναι απαραίτητο σε μια οικογένεια για να ζήσει αξιοπρεπώς.«Σήμερα ασκούμε για πρώτη φορά στα Γιάννενα μια συνολικά σχεδιασμένη κοινωνική πολιτική για όλους ανεξαίρετα τους συμπολίτες μας!!! Βέβαια ο όρος κοινωνική πολιτική είναι άγνωστος για εσάς και την παράταξή σας γιατί ποτέ δεν είχατε!!! Και βεβαίως ο κοινωνικά ανάλγητος στην προκειμένη περίπτωση είστε εσείς και μόνον εσείς!!!Προς ενημέρωσή σας ακόμη, από τις 145 οικογένειες που σιτιζόταν στα συσσίτιά σας, αίτηση και δικαιούχοι της κάρτας κοινωνικών παροχών έκαναν και είναι μόνον οι 51. Οι άλλοι τι έγιναν; Ή δεν το δικαιούνται και δεν έκαναν αίτηση ή αποφάσισαν από μόνοι τους να πεινάσουν για να δικαιώσουν εσάς!!! Για αυτούς ανησυχείτε και χύνετε κροκοδείλια δάκρυα; Ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα. Στείλτε τους να κάνουν αίτηση για το Κατάστημα Αλληλεγγύης!!!», υπογράμμισε ο κ. Τσουμάνης.Εντυπωσιακά δε είναι και τα οικονομικά στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κ. Τσουμάνης στη συνεδρίαση.Το 2007 διατέθηκαν 250.000€, το 2008 το ποσό έφτασε στο 1.151.143€, το 2009 στις 561.000€ και το 2010 ήταν μηδενικό. Απλά έμειναν χρέη τριακοσίων χιλιάδων τα οποία εξόφλησε η νέα διοίκηση.«Αν τα συσσίτια το 2010 κόστισαν 300.000€, μπορείτε, όμως, να μας πείτε τι αγοράσατε για τα συσσίτια με 1.151.143€, το 2008 και τι με 561.000€ το 2009; Και για να γνωρίζετε, το κόστος του Καταστήματος Αλληλεγγύης σήμερα ανέρχεται περίπου στις 10.000 € μηνιαίως, ήτοι 120.000€ περίπου το χρόνο για 376 οικογένειες και όχι 145 που σιτίζατε εσείς!!!», τόνισε ο κ. Τσουμάνης.Ο Πρόεδρος του Οργανισμού ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις της διοίκησης με το προσωπικό είναι άριστες και τα περί πολιτικών διώξεων ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.«Για πρώτη φορά στα Γιάννενα μέσω του Οργανισμού αυτού ασκείται μια συγκροτημένη και συνολική κοινωνική πολιτική!!! Αναπτύξαμε πολλές νέες δράσεις και δομές που ήταν άγνωστες επί των ημερών σας και σχεδιάζουμε και νέες στα πλαίσια της σύγχρονης και ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής που αναπτύσσουμε σήμερα στο Δήμο μας. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε νέες δράσεις και δομές!!!», κατέληξε ο κ. Τσουμάνης.

Ξανά στο εδώλιο ο Κ. Βαξεβάνης!!!

Μετά την έφεση που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Σε δίκη παραπέμπεται εκ νέου ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης μετά την έφεση που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, κρίνοντας νομικά εσφαλμένη την αθωωτική απόφαση της 1ης Νοεμβρίου για την υπόθεση δημοσιοποίησης της φερόμενης ως λίστας Λαγκάρντ.Η εισαγγελία μιλά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και έτσι ο εκδότης του περιοδικού HOT DOC θα βρεθεί και πάλι στο εδώλιο ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.«Πρωτοφανές. Η Εισαγγελία άσκησε έφεση στην αθωωτική μου απόφαση. Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί αποκάλυψη, συγκαλύπτουν», ήταν το σχόλιο του κ. Βαξεβάνη στο twitter.Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας Έδρας του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου είχε εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό η υπόθεση, είχε ζητήσει την καταδίκη του δημοσιογράφου, επικαλούμενος την παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Έκανε μάλιστα λόγο για «κανιβαλισμό» σε βάρος ανθρώπων που δεν έχει κριθεί αν παρανόμησαν ή όχι.Πηγές της εισαγγελίας ανέφεραν ότι για την άσκηση έφεσης υπέρ του νόμου υπήρξαν αιτήματα από πολίτες και δικηγόρους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ:Αγώνας για αποχετευτικό και λαϊκή αγορά

Ψήφο εμπιστοσύνης στο απερχόμενο Δ.Σ. έδωσαν οι κάτοικοι της περιοχής

Ψήφο εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο που τα προηγούμενα είχε τα «ηνία» του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσιάς – Πεντέλης, έδωσαν οι κάτοικοι της περιοχής, μετά τη γενική συνέλευση και τις εκλογές που έγιναν την Τετάρτη στο Σύλλογο.Έτσι και το επόμενο χρονικό διάστημα στο Δ.Σ. θα βρίσκονται οι Ελένη Βασιλείου, Γιώργος Πέτρου, Γιώργος Μπούρης, Σωκράτης Μπαλάφας, Κώστας Ντούλιας και Χαρίκλεια Ντάση, οι οποίοι την επόμενη εβδομάδα, όπως προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου θα συνεδριάσουν για την συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ.Παράλληλα κατά την προχθεσινή εκλογική διαδικασία η απερχόμενη Πρόεδρος Ελένη Βασιλείου, στην ομιλία της αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Συλλόγου για τα δυο τελευταία χρόνια, σημειώνοντας αρχικά πως το Δ.Σ. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά το κάθε αίτημα του Συλλόγου αποδεικνύεται χρονοβόρο και προσκρούει σε ένα σωρό εμπόδια από μέρους των φορέων.Στη συνέχεια η κα. Βασιλείου αναφέρθηκε στην έγκριση της πολεοδομικής μελέτης Δροσιάς – Πεντέλης, ένα θέμα για το οποίο είπε τα εξής: «Έπειτα από μεγάλο αγώνα του Συλλόγου, φαντάζομαι ότι όλοι τον γνωρίζετε, με παραστάσεις σε φορείς και αιρετούς, με συνεχή έγγραφα προς όλες τις κατευθύνσεις, με δημοσιοποίηση του προβλήματος στα τοπικά ΜΜΕ, με τακτική επικοινωνία, προφορική και εγγράφως με το Υπουργείο και πλείστες άλλες κινήσεις, καταφέραμε μετά από 25 χρόνια, να εγκριθεί επιτέλους η πολεοδομική μελέτη της περιοχής μας. Το επόμενο βήμα για εμάς είναι η διεκδίκηση υλοποίησης της πράξης εφαρμογής, πράγμα πολύ δύσκολο στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Είναι όμως στόχος μας, όνειρο ζωής για πάρα πολλούς, να δούμε την περιοχή μας όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και πολλά χρόνια, με κοινόχρηστους χώρους, με σωστή δόμηση, με πεζοδρόμια, δρόμους, αποχετευτικό, κλπ.».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Mini Bus του Αστικού ΚΤΕΛ που πραγματοποιεί εδώ και λίγους μήνες δρομολόγια από και προς τη Δροσιά, ζητώντας από τους κατοίκους να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, ενώ έδωσε αναλυτικά στοιχεία και για το μείζον θέμα με το αποχετευτικό της περιοχής.«Προκαλέσαμε συναντήσεις με φορείς, εδώ στην περιοχή μας σε ότι αφορά το αποχετευτικό και ζητήσαμε εγγράφως από τη Δημοτική αρχή να μας συμπεριλάβει στο γενικότερο σχεδιασμό της πόλης των Ιωαννίνων. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή η Δροσιά και η Πεντέλη να συμπεριλαμβάνονται σε δύο μελέτες, μία της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας με την τοποθέτηση δύο αγωγών ακαθάρτων και σε μία του Δήμου, που αφορά την επέκταση του δικτύου σε πολλές περιοχές της πόλης. Έχουμε επίσημες διαβεβαιώσεις από τη ΔΕΥΑΙ ότι στη μελέτη θα καλυφθεί όλη η περιοχή», τόνισε μεταξύ άλλων η κα. Βασιλείου.Τέλος η απερχόμενη Πρόεδρος αναφερόμενη στο θέμα της λαϊκής αγοράς τόνισε και τα εξής: «Πέρυσι το Σεπτέμβριο ζητήσαμε την άδεια λειτουργίας λαϊκής αγοράς από τους αρμόδιους φορείς. Δυστυχώς παρ’ όλες τις ενοχλήσεις από την πλευρά μας φτάσαμε ένα χρόνο και δύο μήνες μετά να ζητάμε ακόμα τη λειτουργία της. Στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε προ ημερών με τους φορείς, Δήμο και Περιφέρεια, μας διαβεβαίωσαν ότι από αύριο θα αρχίσει επίσημα τη λειτουργία της. Ας το ελπίσουμε κι ας τη στηρίξουμε. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε αίτημα μας απεύθυναν οι κάτοικοι της περιοχής και ανήκε φυσικά στις αρμοδιότητές μας. Επίσης διαθέσαμε προσωπικό χρόνο, χρήματα, όρεξη, συνεργασία και θετική διάθεση, φροντίσαμε και αγωνιστήκαμε μόνο για το καλό της περιοχής μας».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Σε κατάληψη και το Δημαρχείο Άρτας για τις απολύσεις

Από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: Τα εξοντωτικά μέτρα της συγκυβέρνησης και της τρόικας, μέτρα υποδούλωσης, σκλαβιάς και εξαθλίωσης, για το σύνολο του Ελληνικού λαού, βρίσκουν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή του αγώνα και δηλώνουν την αντίθεση τους στο μεσαίωνα που μας προσφέρουν και στις χιλιάδες απολύσεις των συναδέλφων. Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων αποφάσισε τη συνέχιση της κατάληψης του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Γραφείου Προσωπικού, ώστε να αποφθεχθεί οποιαδήποτε αποστολή στοιχείων των συναδέλφων προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που σκοπό έχει την απόλυσή τους ,που βαφτίζουν «διαθεσιμότητα».Εκφράζει την αντίθεσή του και προστατεύει κάθε συνάδελφο που κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του .Όπλο μας η ενότητα, η αλληλεγγύη και η αγωνιστικότητα.
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ……

Το Πανεπιστήμιο στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Μη Κερδοσκοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΑΠΑ) διοργανώνουν την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης “Δημήτρης Χατζής” του Πανεπιστημίου ανοικτή εκδήλωση με θέμα: “2012 - Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών: Μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η συνεταιριστική απάντηση στην κρίση”.Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει εισηγήσεις από τους εξής:
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Klaus Niederlander, Διευθυντής των Συνεταιρισμών Ευρώπης
Marc Noel, Υπεύθυνος Συνεταιριστικής Ανάπτυξης των Συνεταιρισμών Ευρώπης
Λουκάς Μπρέχας, Εκπρόσωπος του Δικτύου ΚΑΠΑ
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Επιμένουν αγωνιστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομόφωνη ήταν η απόφαση στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση επ’ αόριστον των 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων, μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους τα οποία φυσικά επικεντρώνονται στην ακύρωση της σχετικής εγκυκλίου για την διαθεσιμότητα δεκάδων υπαλλήλων. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και η κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένου των φοιτητών, των καθηγητών και των εργαζομένων, βρίσκεται σε αναβρασμό, λόγω της πρόσφατης εγκυκλίου και των προβλέψεών της, που οδηγεί σε πρώτη φάση τουλάχιστον 28 υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Από μία πρώτη ανάλυση των στοιχείων, οι 22 είναι εργαζόμενοι σε διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι έξι είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, στις φοιτητικές εστίες στη Δομπόλη. Για τους έξι αυτούς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα υπήρχε θέμα εάν οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας δεν είχαν μεταβιβαστεί στο Πανεπιστήμιο... Σε δύσκολη θέση εξακολουθούν φυσικά να βρίσκονται οι πρυτανικές αρχές που καλούνται, εφαρμόζοντας το νόμο και την εγκύκλιο, να αποστείλουν με λεπτομερή στοιχεία τις καταστάσεις με τα ονόματα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις και μπαίνουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Πάντως, με βάση το μοντέλο που φαίνεται πως ακολουθούν και οι φορείς της αυτοδιοίκησης και η ακαδημαϊκή κοινότητα εικάζεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα αποσταλούν οι λίστες με τα ονόματα, όμως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το εάν θα προκύψει θέμα με τη μισθοδοσία του συνόλου του προσωπικού ή όχι.

 Σε κατάληψη το ΤΕΙ Ηπείρου 
Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΤΕΙ Ηπείρου. Οι εργαζόμενοι του ΤΕΙ συμμετέχουν στον αγώνα όλων των εργαζομένων της κοινωνίας για την αποτροπή των νέων μέτρων με αναστολή της διοικητικής λειτουργίας του ΤΕΙ, κλείσιμο όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, των Σχολών και των παραρτημάτων του Ιδρύματος. Επίσης οι εργαζόμενοι προχωρούν σε κατάληψη του διοικητηρίου του ΤΕΙ Ηπείρου από χθες Πέμπτη και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις αυτές με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Στο ψήφισμά τους καλούν την Ομοσπονδία τους να σταθεί στο ύψος των κρίσιμων στιγμών που ζουν με στόχο να μη βρεθεί ούτε ένας εργαζόμενος σε ΤΕΙ, σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα, καλούν την ακαδημαϊκή κοινότητα να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους αλλά και την κοινωνία να συμβάλλει ώστε να μην προχωρήσει η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σημαντικά θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έγινε ύστερα από πρόσκληση της Turkish Airlines.Στην αποστολή εκτός από τον Δήμαρχο μετείχαν ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Νίκος Γκόλας, ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Βασίλης Χήτος και ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Στέφανος Ζέρβας.Ο Δήμαρχος μετέφερε το έντονο ενδιαφέρον των τουρκικών αερογραμμών να συνδέσουν τα Γιάννινα με την Κωνσταντινούπολη. Προς την κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τις αδειοδοτήσεις.Η αντιπροσωπεία του δήμου συναντήθηκε στο Φανάρι και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.Το αμέσως επόμενο διάστημα αντιπροσωπεία του Δήμου θα μεταβεί εκ νέου στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει η Υπηρεσία για τα μουσουλμανικά μνημεία και στην οποία έχουν κληθεί αυτοδιοικητικοί κι από άλλες περιοχές της Ελλάδας.Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε και συζητήθηκε το θέμα της διακοπής επιδότησης του Αστικού ΚΤΕΛ. Κατά την προηγούμενη χρονιά ο Δήμος είχε επιχορηγήσει το Αστικό ΚΤΕΛ με το ποσό των 70 χιλιάδων ευρώ, φέτος όμως η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει ανάλογη κίνηση.Επίσης συζητήθηκε για μία ακόμη φορά το θέμα του ΧΥΤΑ αλλά και του εργοταξίου.Ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος υπογράμμισε πως απαιτείται νέα χωροθέτηση του εργοταξίου ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και δεν απέκλεισε την πιθανότητα στον ίδιο χώρο να λειτουργήσει και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.Σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ο αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θωμάς Μπέγκας, υπογράμμισε στο σώμα ότι δεν προκύπτει από κανένα επιστημονικό στοιχείο ανάγκη για κλείσιμο του ΧΥΤΑ. Ακόμη και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, έχουν εντοπίσει ορισμένα ζητήματα για τα οποία ζητούν διευκρινίσεις όμως δεν θέτουν τέτοιο θέμα.«Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει την προσπάθειά της για σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων. Κανένας επιστήμονας δεν λέει να κλείσουμε τον ΧΥΤΑ. Στην εποχή της Δουρούτης δεν θα επιστρέψουμε» τόνισε ο κ. Μπέγκας.Σχετικά με το Σταθμό Μεταφόρτωσης, σημείωσε ότι πρόκειται για μία κλειστή εγκατάσταση από τη λειτουργία της οποίας δεν προκύπτει η παραμικρή όχληση για το περιβάλλον.Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και με την αρνητική ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης να προχωρήσει στη διακήρυξη για τη διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.Ο χώρος όπου θα φιλοξενηθεί θα είναι και φέτος το Πάρκο Λιθαρίτσια ενώ τους όρους της διακήρυξης θα τους αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Υπολειτουργούν οι ΜΕΘ και στα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων

Tην απόφασή του να καλέσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας να τεκμηριώσει τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα για ελλείψεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος. Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «είναι πολύ εύκολο να δημιουργεί κανείς εντυπώσεις, παρά να απαντά με την γλώσσα της αλήθειας και να αναφέρεται στην πραγματικότητα. Διότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, που παρακολουθώ καθημερινά, μου αναφέρει ότι όλες οι ανάγκες καλύπτονται στις διάφορες περιοχές που έχουμε διαθέσιμες μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται ενδεχομένως να ενισχύσουμε το δίκτυο των μονάδων εντατικής θεραπείας και εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις, που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερα κρεβάτια…». Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Απόστολος Αρμαγανίδης έκανε λόγο για τραγικές ελλείψεις στις ΜΕΘ, οι οποίες στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Όπως σημείωσε, λόγω έλλειψης προσωπικού 154 κλίνες σε ολόκληρη τη χώρα είναι κλειστές σε σύνολο 540 ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη 40 έως 50 κλίνες στις ΜΕΘ με την έναρξη του 2013 αφού λήγουν συμβάσεις προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου. Περισσότερο κοντά πάντως στην πραγματικότητα φαίνεται πως βρίσκονται οι επισημάνσεις του κ. Αρμαγανίδη, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υποστήριξε μιλώντας στην εφημερίδα «Ελευθερία» ο διευθυντής της ΜΕΘ του ΠΠΓΝΙ, καθηγητής Γ. Νάκος. Οι ελλείψεις είναι δεδομένες σε νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν αυτή τη στιγμή οι 11 από τις 14 κλίνες της ΜΕΘ. Ωστόσο εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την πορεία λειτουργίας της Μονάδας από τη νέα χρονιά, αφού λήγουν οι συμβάσεις νοσηλευτών. «Είχαμε επιπλέον 12 νοσηλευτές μέχρι το τέλος του 2011 από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Μετά τη λήξη των συμβάσεων μας έδωσαν τρεις νοσηλευτές οι οποίοι φεύγουν το Φεβρουάριο. Αν αυτό υλοποιηθεί, το πρόβλημα στο ΠΠΓΝΙ θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Δεν είναι θέμα ηρωισμού των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού, αλλά ότι η λειτουργία των ΜΕΘ, όταν υποβαθμίζεται έχει επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς», σημείωσε ο κ. Νάκος. Ο Διευθυντής της ΜΕΘ σημείωσε πάντως πως η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί και μέσα από την προοπτική των συγχωνεύσεων των νοσοκομείων και των κλινικών, με καλύτερη οργάνωση και διευθέτηση του πλεονάζοντος προσωπικού. «Η ΜΕΘ του ΠΠΓΝΙ καλύπτει μία τεράστια περιοχή, ενώ δέχεται και ασθενείς από ολόκληρη την Ελλάδα όταν δεν υπάρχει η σχετική δυνατότητα σε άλλα νοσοκομεία. Την Τρίτη παραλάβαμε ασθενή στη ΜΕΘ από την Πάτρα. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για μία κλινική που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με λίγους νοσηλευτές, οι οποίοι πέραν των άλλων αντιμετωπίζουν και μία ιδιαίτερη πίεση αφού έχουν να κάνουν με την σωτηρία ανθρώπινων ζωών», τόνισε.

Αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου υπέβαλλε η παράταξη « ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των απολύσεων υπαλλήλων της Περιφέρειας και των υπολοίπων ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού κατ’ εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Όπως αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Παπαδημητρίου, η αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου οφείλει να αρνηθεί τη συναίνεση στις διαθεσιμότητες υπαλλήλων, να αποστείλει τα στοιχεία τους και να διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο αυτή την πολιτική. Οφείλει να γίνει φορέας συλλογικής αντίδρασης και να στηρίξει τον αγώνα των υπαλλήλων της, που ήδη έχουν προβεί σε καταλήψεις κτιρίων της Περιφέρειας, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να διατρανώσει την αντίθεσή του στις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές και να αγωνιστεί για την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης καταλήγει μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της παράταξης κ. Γιάννης Παπαδημητρίου.

Κατάληψη και από τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Ηπείρου!!!

Στην κατάληψη των γραφείων της Περιφέρειας Ηπείρου,θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι,από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη 20 Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή πάνω από 200 δήμοι τελούν υπό κατάληψη ώστε να μην καταστεί δυνατή η αποστολή των ονομάτων όσων υπαλλήλων επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις, ενώ η ΑΔΕΔΥ ετοιμάζεται να ασκήσει κάθε μέσο για την ακύρωση του μέτρου της διαθεσιμότητας.

Κατάληψη των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας!

Με κατάληψη των γραφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στην διαθεσιμότητα. Η απόφαση πάρθηκε χθες μετά από Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων .

Aποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν και οι εργαζόμενοι του Δήμου Πρέβεζας

Με «σφράγισμα» των γραφείων προσωπικού και πρωτοκόλλου συνεχίζει να απαντά η ΠΟΕ-ΟΤΕ στην απόφαση υπαγωγής υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς θεωρούν ότι αυτό θα είναι προάγγελος απολύσεων, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις από το υπουργείο. Aποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν και οι εργαζόμενοι του Δήμου Πρέβεζας, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη του Δημαρχείου, δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο μέτρο της διαθεσιμότητας και των απολύσεων που δρομολογεί η κυβέρνηση. «Ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης» τονίζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Πρέβεζας, καλώντας τους φορείς και κάθε πολίτη να συμμετάσχει στην προσπάθεια ανατροπής της πολιτικής που έχει φέρει σε αδιέξοδο τον ελληνικό λαό. Μετά το Δήμο Πρέβεζας καθώς και άλλους δήμους της χώρας και ο Δήμος Πάργας, μετά από συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα, να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων στους ΟΤΑ, να στηρίξει τον αγώνα τους και να μη στείλει ονομαστικούς καταλόγους στο Υπουργείο. Να σημειωθεί πως ο Δήμος Πάργας είναι από εκείνους τους δήμους που έχει κενά στις υπηρεσίες του και όχι πλεονάζον προσωπικό, ωστόσο προχώρησε στην ομόφωνη απόφαση, η οποία είναι ακόμη ένα βήμα, προς τη συνολική κατάργηση του αντιλαϊκού νόμου στην πράξη.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Παρουσίαση μελέτης για πέντε νέους κόμβους

Πέντε κυκλικούς κόμβους, σε καίρια σημεία της πόλης των Ιωαννίνων σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή, με στόχο να ρυθμίσει αλλά και να διευκολύνει την κυκλοφορία.Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων έγινε η παρουσίαση της μελέτης και η παραλαβή της, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για υποβολή των έργων στο ΕΣΠΑ ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.Οι κόμβοι είναι οι εξής:
- Εφύρας, Άρη Βελουχιώτη και οδού προς την εκκλησία Περιβλέπτου
- 28ης Οκτωβρίου, Πουκεβίλ και Κοραή
- Μακαρίου, Γεννηματά και Κύργιου
- Παπανδρέου, Ευαγγελίδη και Κουντουριώτου
- Βελισσαρίου με εθνική οδό Ιωαννίνων- Αθηνών, στο ύψος του πρώην Πολυκλαδικού.
Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Μασσαλάς στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι ορισμένες μελέτες που είχε ολοκληρώσει η προηγούμενη δημοτική αρχή είχαν εκπονηθεί με λάθος τρόπο και ήταν επιβεβλημένη η ανάγκη να γίνουν εξ αρχής και σε τέτοια μορφή που θα επιτρέπει την επεξεργασία τους για την υποβολή του φακέλου στο ΕΣΠΑ.Την παρουσίαση των μελετών έκανε εκ μέρους της μελετητικής ομάδας ο κ. Κώστας Κολοκούρης.Τα κριτήρια σχεδιασμού, όπως ανέφερε, ήταν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και η σύνθεση της κυκλοφορίας. Με την μελέτη που ολοκληρώθηκε επιτυγχάνεται καλύτερη ροή της κυκλοφορίας, άμβλυνση των σημερινών προβλημάτων και δημιουργούνται συνθήκες ασφάλειας.

«Τίποτα δεν τελείωσε, αν δεν πούμε εμείς την τελευταία λέξη» λένε οι εργαζόμενοι στην Π.Ε Πρέβεζας

«Τίποτα δεν τελείωσε, αν δεν πούμε εμείς την τελευταία λέξη» λένε οι εργαζόμενοι στην Π.Ε Πρέβεζας οι οποίοι συνεχίζουν και σήμερα την κατάληψη του κεντρικού κτιρίου στην Σπηλιάδου, ώστε να «μπλοκαριστεί» ο νόμος της τρικομματικής κυβέρνησης, περί απολύσεων. Σε ψήφισμα που εξέδωσαν μεταξύ των άλλων καλούν τη Διοίκηση να μην συναινέσει σε καμία διαθεσιμότητα και να μην αποστείλει κανένα στοιχείο ή λίστα υπαλλήλων, βάζοντας βόμβα στην ήδη προβληματική λειτουργία της. Επίσης καλούν τις τοπικές κοινωνίες να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων , μιας και η εφαρμοζόμενη πολιτική συγκυβέρνησης, ΕΕ, τρόικας οδηγεί σε εξόντωση τους μικροεπιχειρηματίες και τους εργαζομένους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ με τη δρομολογούμενη υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης μεταβιβάζονται τα βάρη σε όλη την κοινωνία. Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Στράτος Ιωάννου, όσο και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ηπείρου κ.κ. Γιώργος Ζιάκας και Κώστας Κωτσαντής. Σε κατάληψη των κτιρίων έχουν προχωρήσει και οι εργαζόμενοι στο ΤΕΙ Ηπείρου.

Ομόφωνο «όχι» του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις απολύσεις

Την ομόφωνη και κάθετη αντίθετή του, σε οποιαδήποτε απόλυση εργαζομένων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, με το ψήφισμα που εκδόθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση.Ο Δήμος Ιωαννιτών δεν δέχεται καμία απόλυση και δεν θα συμπράξει στη διαδικασία αυτή. Έτσι δεν θα αποστείλει στοιχεία για κανέναν εργαζόμενο ενώ θα παράσχει πολιτική και νομική κάλυψη στους υπηρεσιακούς παράγοντες που απειλούνται με πειθαρχικές κυρώσεις.Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πέρα από το πολιτικό σκέλος περιλαμβάνει πολλά νομικά και διοικητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη θέση και την άποψή του, θα αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων.Το μέτρο της διαθεσιμότητας, όπως τόνισε ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος αποτελεί συγκαλυμμένη απόλυση και ο Δήμος στη διαδικασία αυτή δεν πρόκειται να συμπράξει. Εξάλλου ο Δήμαρχος Ιωαννίνων ήταν ο πρώτος που είχε τοποθετηθεί δημόσια, όταν ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία απόλυση.Στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση δέχεται συνεχή χτυπήματα, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες. Τα προβλήματα είναι οξύτατα, υπογράμμισε και σημείωσε πως θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα το συνέδριο της ΚΕΔΕ.«Καμία απόλυση για κανέναν εργαζόμενο» ήταν η θέση που διατύπωσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκος Γκόντας και τόνισε πως οι απολύσεις που ζητά το Υπουργείο είναι αντισυνταγματικές.Ο επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης Δημήτρης Τασούλας ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να σταλεί κανένα στοιχείο για τους εργαζόμενους και να μην γίνουν πράξεις απόλυσης και συμπλήρωσε πως οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν.Ο επικεφαλής της ΔΡΑΣΥ Στέφανος Σκοπούλης, στην τοποθέτησή του καυτηρίασε την κυβερνητική πολιτική υποστηρίζοντας ότι λύση στα προβλήματα των εργαζομένων μπορεί να δώσει η αντίσταση και η ανατροπή της πολιτικής αυτής.Ο επικεφαλής της παράταξης «3 κλικ Αριστερά» και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς τόνισε την σημασία της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην αποσταλούν στοιχεία και συμπλήρωσε πως τα μέτρα που λαμβάνονται στοχεύουν στον πυρήνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή στο αυτοδιοίκητο.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Χρήστος Μεντής, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι με τις κινητοποιήσεις τους θα μπλοκάρουν τις αποφάσεις αυτές.Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε ακόμη ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Χρήστος Γρίβας και η Αντιπρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Βούλα Δρόσου.Τέλος ο Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα, ότι μετά την δική του υπογραφή, εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων, τις οποίες είχαν ζητήσει οι ίδιοι και καλύπτουν ανάγκες που προέκυψαν με το νέο οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Ποδηλατική βόλτα, αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Σπύρο Παπαγιάννη

H Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με «Φίλους του Ποδηλάτου», συνδιοργανώνουν την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012, παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, ποδηλατική βόλτα, αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Θεσπρωτό ποδηλάτη-μέλος της εθνικής ομάδας και δημοσιογράφο, Σπύρο Παπαγιάννη.Στις 12.00 π.μ, θα προβληθεί βίντεο-αφιέρωμα στον Σπύρο Παπαγιάννη, στο Πνευματικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώ θα ακολουθήσει ο ποδηλατικός γύρος, με αφετηρία το «ΠΑΝΘΕΟΝ» και ώρα εκκίνησης 12.30 π.μΗ εκδήλωση θα έχει συμβολικό χαρακτήρα, ενώ η διαδρομή θα είναι σχετικά μικρή, αφού σκοπός είναι να συμμετάσχουν και παιδιά μικρότερων ηλικιών, που το επιθυμούν. (ΠΑΝΘΕΟΝ-κτίριο Π.Ε Θεσπρωτίας-αρχή ποδηλατοδρόμου-επιστροφή ΠΑΝΘΕΟΝ).Στην αρχή του ποδηλατοδρόμου μάλιστα, πρόκειται να σχεδιαστεί στο έδαφος, ποδήλατο, προς τιμήν του Σπύρου Παπαγιάννη, το οποίο και θα παραπέμπει στο βίντεο-αφιέρωμα που έχει «γυριστεί» για εκείνον και θα προβληθεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Πνευματικό Κέντρο και Πανεπιστήμιο τιμούν το Πολυτεχνείο

«Ομπρός οι δημιουργοί» είναι ο τίτλος της μουσικής εκδήλωσης με συνδιοργανωτές το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» στην Πανεπιστημιούπολη, το Σάββατο στις εννέα το βράδυ.Η Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου και η Χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων, υπό τη διεύθυνση του Φοίβου Παπαδόπουλου, ερμηνεύουν τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη Αντάτζο για κλαρινέτο και έγχορδα, τη Σουίτα «Ένας όμηρος», για πιάνο και ορχήστρα, αποσπάσματα από το Πνευματικό Εμβατήριο σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού καθώς και τραγούδια του συνθέτη από τη δεκαετία του ’70.Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

"ΟΧΙ" στις απολύσεις και από το δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας!

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας σε έκτακτη συνεδρίασή του την Πέμπτη 15η Νοεμβρίου 2012 , με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , αποφάσισε ομόφωνα ότι :Aντιτίθεται σε κάθε απόλυση εργαζομένου στο Δήμο Ηγουμενίτσας. Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας εντέλλεται να μην επιτρέψει την αποστολή οποιασδήποτε λίστας εργαζομένων ή αριθμού αυτών σε κρατική υπηρεσία ή Υπουργείο ή άλλη δημόσια αρχή και παρέχει σ’ αυτόν και στον Διευθυντή Διοίκησης και ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου την αμέριστη στήριξή του αλλά και κάθε νομική και δικαστική συνδρομή, εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί.Τέλος εκφράζουμε την κάθετη αντίθεση μας στον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό του Δήμου με τα νέα μέτρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ:Νωρίς ξεκινά και φέτος την προσπάθεια για την ανάρτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γαλάζιων σημαιών

Νωρίς ξεκινά και φέτος την προσπάθεια για την ανάρτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γαλάζιων σημαιών στις παραλίες του Νομού η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Συγκεκριμένα την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας θα συζητηθούν θέματα τα οποία αφορούν την πορεία υποβολής αιτήσεων για Γαλάζιες Σημαίες από τους παράκτιους Δήμους του Νομού καθώς και την δυνατότητα βοήθειας της Περιφέρειας προς τους Δήμους προκειμένου να αποκτήσουν Γαλάζιες Σημαίες οι παραλίες του Νομού. Την σύσκεψη συγκαλεί ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου και ο πίνακας αποδεκτών περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, τους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας, το Επιμελητήριο, την Κτηματική Υπηρεσία, το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, τις Ενώσεις Ξενοδόχων Πρέβεζας και Πάργας καθώς και τους συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων σε Πρέβεζα και Πάργας.

Στα Γιάννινα οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Θαλασσίου Σκι!!!

Μετά από δύο περίπου δεκαετίες, η πόλη των Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει και πάλι μία μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Πρόκειται για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Θαλασσίου Σκι Ανδρών- Γυναικών, οι οποίοι το 2013 θα φιλοξενηθούν στην Ηπειρωτική πρωτεύουσα.Το αίτημα είχε κατατεθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία και ανακοινώθηκε πλέον επίσημα ότι έγινε αποδεκτό.Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, αποφάσισε ομόφωνα κι ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Νίκου Γκόλα, να συνδράμει τη διοργάνωση και να φροντίσει για τη διαμόρφωση του στίβου.Ο κ. Γκόλας υπογράμμισε πως πρόκειται για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, που θα συμβάλλει στην τουριστική προβολή της πόλης.

Ημέρες σταδιοδρομίας στο Πανεπιστήμιο

Ανοικτή πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινωνία και τους φοιτητές, αποφοίτους της Περιφέρειας Ηπείρου, για συμμετοχή στην εκδήλωση «Ημέρες Σταδιοδρομίας 2012» απευθύνει η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Οι «Ημέρες Σταδιοδρομίας», θα διοργανωθούν στις 21-23 Νοεμβρίου στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και επιδιώκουν να φέρουν σε επαφή τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τον κόσμο της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης.Η πρώτη ημέρα (21/11/12) θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή «Εργαστηρίων Σύνδεσης με την αγορά εργασίας» που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους συμβούλους καριέρας, και την εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας».Κατά τη δεύτερη ημέρα (22/11/12), «Ημέρα Δικτύωσης», οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν συνοπτικά το κοινό, φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου. για τις δραστηριότητές τους, τα προσόντα που αναζητούν στα στελέχη τους και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που ακολουθούν, όταν αναζητούν προσωπικό.Η τρίτη ημέρα (23/11/2012) αφορά την Εργασία στο Εξωτερικό, όπου Σύμβουλοι Εργασίας θα ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό.

ΑΡΤΑ: Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με αφορμή τις απολύσεις λόγω μνημονίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 7:00μ.μ., με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για τις επιπτώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά τη ψήφιση του Ν. 4093/2012». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι μετά την έγκριση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου εφόσον προβλέπονται περικοπές πόρων, απολύσεις εργαζομένων και δημιουργία «Παρατηρητηρίου» στους Δήμους.Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει ο καλλικρατικός Δήμος Πάργας!!!

Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει ο καλλικρατικός Δήμος Πάργας, από τα απανωτά κατασχετήρια για παλιές οφειλές σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ Αθανάσιο Λιόλιο με αποτέλεσμα, ο Δήμος μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του. Ο κ. Λιόλιος ανέφερε ότι οφειλές του παρελθόντος, από τους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «πνίγουν στα χρέη» τον νέο καλλικρατικό Δήμο Πάργας. Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι μέσα σε μια εβδομάδα εκδόθηκαν κατασχετήρια, κατά του Δήμου από τελεσίδικες αποφάσεις πάνω από 400 χιλιάδες ευρώ. Αν σ’ αυτό το σύνολο, συνέχισε ο δήμαρχος προστεθούν και τα κατασχετήρια που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι αποφάσεις και αναμένονται τις επόμενες ημέρες τότε το γενικό συνολικό ποσό των κατασχετηρίων , μέσα σε λίγες μόνο μέρες, σε βάρος του Δήμου Πάργας μαζί βεβαίως με τις αντίστοιχες διαταγές πληρωμών θα ανέλθει στις 800 χιλιάδες ευρώ περίπου, που και πάλι όμως δεν σταματούν εδώ. Ο κ. Λιόλιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές απαιτήσεις του πρώην Δημάρχου Πάργας κ. Πηγή και του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Χαλκή που όπως λέει οδηγούν τώρα και την Δημοτική ενότητα του Φαναρίου σε χρεοκοπία και την ενότητα της Πάργας σε νέα χρεοκοπία. Να θυμίσουμε για τις συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις κατατέθηκε προσφυγή στο δικαστήριο, η οποία συζητήθηκε στις αρχές της εβδομάδας και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Δήμος από την πλευρά του ανέφερε τέλος ο κ. Λιόλιος προσπαθεί όπου είναι δυνατόν να προχωρήσει σε διακανονισμό, προκειμένου σε βάθος χρόνου να πληρώσει τις οφειλές του, ενώ όταν αυτό δεν είναι εφικτό ασκεί τα ένδικα μέσα που μπορεί αιτούμενος την αναστολή κατά των κατασχετηρίων και των διαταγών πληρωμής και κατά αυτό τον τρόπο κερδίζει χρόνο για να βρει τα χρήματα να πληρώσει.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Διήμερη απεργία στις 26 και 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι φαρμακοποιοί

Διήμερη απεργία στις 26 και 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουν οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας. Κλειστά αυτές τις ημέρες και τα φαρμακεία στην Πρέβεζα. Δυναμικές κινητοποιήσεις για το επόμενο διάστημα προγραμματίζουν οι φαρμακοποιοί «οικοδομώντας ένα μέτωπο για την υπεράσπιση της Δημόσιας υγείας και την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς και τους εκπρόσωπους εργαζομένων και συνταξιούχων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πρέβεζας – Λευκάδας Γρ. Κατσίλη, ο Σύλλογος τάσσεται υπέρ της απόφασης του Πανελλήνιου Οργάνου και θα συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις. Ο ίδιος επισήμανε πως η δύσκολη κατάσταση συνεχίζεται στα Φαρμακεία της Πρέβεζας, λόγω της έλλειψης φαρμάκων. Ανάλογες και οι δηλώσεις του γραμματέα του συλλόγου κ. Κύρλα ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι «Θα πρέπει όλοι οι φαρμακοποιοί να κρατήσουμε ενιαία διεκδικητική στάση. Κοινή συνισταμένη όλων μας είναι να υπάρξει συσπείρωση, όχι μόνο των φαρμακοποιών, αλλά όλων των κλάδων που αφορούν την Υγεία, συνδικάτων, εργαζομένων και συνταξιούχων, καθώς ο ΕΟΠΥΥ είναι υπόθεση όλων μας και μας επηρεάζει όλους».

Τσάι και θαυμασμός στην εκδήλωση της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών Άρτας

Λιλιπούτιοι χορευτές…έκλεψαν την παράσταση

Του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα-Αρτινού
Ένα τσούρμο λιλιπούτειων χορευτών… έκλεψε την παράσταση στο φθινοπωρινό αντάμωμα των απόδημων Θεοδωριανιτών Άρτας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε ξενοδοχείο των Αθηνών.Ανυποψίαστοι οι περισσότεροι εξ ημών προσήλθαμε στην εκδήλωση της Αδελφότητας Θεοδωριανιτών για να πιούμε το τσάι, τον καφέ και το αναψυκτικό που μας προσφέρθηκε από τους οικοδεσπότες, ν΄ανανεώσουμε τις σχέσεις, να γνωρίσουμε και άλλους πατριώτες που οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που διάγουμε τους κρατούν μακριά από τις ρίζες τους, ν΄ανταλλάξουμε χειραψίες, χαμόγελα, φιλιά, ευχές και ειδήσεις.Αλλά, ώ του θαύματος, όλα αυτά ήρθαν σε δεύτερη μοίρα όταν έκανε την εμφάνισή του το χορευτικό του καταξιωμένου χοροδιδασκάλου Νίκου Κουτσούκη. Ένα χορευτικό αποτελούμενο από χαμογελαστά πρόσωπα, κατακόκκινα μάγουλα,πλεξούδες και σγουρά μαλλιά, ντόπιες ποικιλόχρωμες φορεσιές. Αγόρια και κορίτσια από τεσσάρων έως δέκα χρονών περίπου, τα οποία κάτω από το άγρυπνο βλέμμα και την καθοδήγηση του δασκάλου τους χόρεψαν παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια σε παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς από τον τόπο καταγωγή τους, τα Θεοδώριανα, την Κωστηλάτα, την ευρύτερη τζουμερκιώτικη περιοχή.Και τα απέδωσαν με περίσσια χάρη και ομορφιά, τσαχπινιά και τσακίσματα. Δικαίως απέσπασαν την προσοχή και το θαυμασμό μας και καταχάρηκαν από τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα με τα οποία τα ανταμείψαμε. Τα οποία αν και πλουσιοπάροχα, δεν ήταν αρκετά να εκφράσουν τη συγκίνηση που νιώσαμε από τη χαρά που μας έδωσε αυτό το ελπιδοφόρο φυτώριο του λιλιπούτειου χορευτικού. Συγχαρητήρια στους γονείς τους, αλλά πρωτίστως στο δάσκαλό τους κ. Νίκο Κουτσούκη που φυτεύει βαθιά στην ψυχή, το μυαλό και τα πόδια τους τις ρίζες της παράδοσης.Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Αδελφότητας και στην πρόεδρό της, ερίτιμη κ. Ειρήνη Κορμέντζα-Σταματοπούλου, για την άψογη διοργάνωση, τη φιλική υποδοχή και το θερμό πατριωτικό χαιρετισμό που απηύθυνε καλοσωρίζοντας συγχωριανούς και καλεσμένους.Το πρόγραμμα κύλησε με χαιρετισμούς που έκαναν ο πρόεδρος του Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαϊας Κυριακο" κ. Χάρης Τομπούρογλου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Γιάννης Ντάσκας, ο οποίος μας ξενάγησε στο χώρο της θεατρικής τέχνης και του έργου που ανέβασε και πρωταγωνιστεί σε θέατρο των Αθηνών.Επ΄ ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ηπείρου από τον οθωμανικό ζυγό, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο γιατρός κ. Ζαχαρίας Καψάλης, εστιάζοντας κυρίως στις μάχες που έγιναν στην Άρτα και ιδιαίτερα στην περιοχή του τόπου καταγωγής του, τον Αμμότοπο.Το πατριωτικό αντάμωμα έληξε με θερμούς εναγκαλισμούς και με την ευχή να ξαναβρεθούμε όλοι σύντομα.

O "Πολίτης Κέην" στα Παλιά Σφαγεία

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2012 - ώρα 20.30 - Είσοδος Ελεύθερη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Ο ζάμπλουτος μεγιστάνας του Τύπου Τσαρλς Φόστερ Κέην, πεθαίνει μόνος και εξόριστος στην τεράστια έπαυλή του κρατώντας μια διακοσμητική χιονόμπαλα στα χέρια του και μουρμουρίζοντας τη λέξη Rosebud (μπουμπούκι τριαντάφυλλου). Ο θάνατός του γίνεται πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο δημοσιογράφος Τζέρι Τόμπσον ξεκινά την έρευνα για τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο του απόμακρου μεγιστάνα προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποκωδικοποιήσει το νόημα της τελευταίας του λέξης…Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Όρσον Γουέλς η οποία βασίστηκε εν μέρει στη ζωή του Γουίλιαμ Ράντολφ Χέρστ (1863-1951) ο οποίος μάλιστα απαγόρευσε σε όλες τις εφημερίδες του να αναφέρουν την ταινία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30 και του ’40 ο Γουέλς ήταν πανταχού παρών και στις τρεις μορφές της τέχνης και διασκέδασης όντας γνωστός πριν τον Πολίτη τόσο για τις θεατρικές του εμφανίσεις (ο «Καίσαρας» του στο Μπρόντγουεϊ έκανε ιδιαίτερη αίσθηση) όσο και για τις ραδιοφωνικά προγράμματα με τον «Πόλεμο των Κόσμων» να πανικοβάλλει χιλιάδες Αμερικανών ακροατών που πίστεψαν ότι όντως γίνονταν απόβαση εχθρικών εξωγήινων στη Γη!«Σπάζοντας» την παραδοσιακή γραμμική αφήγηση, ο Γουέλς διηγείται την ιστορία του Κέην μέσω εκτενούς χρήσης των φλασμπακ, μιας τεχνικής που αν και δεν ήταν πρωτόγνωρη στον κινηματογράφο ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε τέτοια διάσταση. Παράλληλα ο Γουέλς χρησιμοποίησε αριστοτεχνικά κάθε τεχνικό μέσο (γωνίες λήψης, ήχος, ειδικά εφέ, μακιγιάρισμα κ.α.) προκειμένου να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο φιλμ το οποίο θεωρείται και η απαρχή του «μοντέρνου» κινηματογράφου ενώ συχνά φιγουράρει στην πρώτη θέση στις λίστες με τα καλύτερα φιλμ όλων των εποχών.

ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

‘Όταν το 1988 μια ομάδα προπονητών και ανθρώπων που αγαπούσαν τον Κλασσικό Αθλητισμό που είχαν μεράκι για δουλειά και εμπειρία στο χώρο του στίβου όπως ο Γιώργος Τσιούμπος, ο Θόδωρος Φίνος και οΒασίλης Γιαννάκης βρήκαν σύμμαχους στην ιδέα τον κ. Καλογιάννη, την κ. Σιαμοπούλου τον κ. Κορδούλη και άλλους ανώνυμους συμπολίτες και προχώρησαν στην ίδρυση ενός σωματείου που θα έχει ως αντικείμενο μόνο τον Κλασσικό Αθλητισμό κάνεις τους δεν πίστευε ότι αύτο το σωματείο θα γινοταν κάποια στιγμή ένα από τα κορυφαία σωματεία στίβου στην Ελλάδα όπως και είναι τώρα!Για να γίνει αυτό όμως χρειάστηκαν ατελείωτους κόπους και αγώνες από τους εν λόγω κυρίους καθώς επίσης και από τον τωρινό αγωνιστή- συνεχιστή αυτού του εγχειρήματος! Ο λόγος για τον κύριο Κώστα Λώλη ο οποίος ανέλαβε τον σύλλογο από την αφάνεια και με σκληρή δουλειά κατάφερε να τον φέρει στην κορυφή! Ο coach λοιπόν εχει μεγαλώσει πολλές γενιές αθλητών,οι περισσότεροι από τους οποίους τον βλέπουν σαν πατέρα,φίλο, αδερφό! Επίσης έχει αναδείξει και μια σειρά από πρωταθλητές όπως:ο Γιάννης Σταματελόπουλος, η Πέννη Μανοπούλου, οΔημήτρης Βλάχας, η Μαρίνα Φωτιάδη, η Βάσω Παππά, η Διονυσία Κόλε, , ο Μάριος Παπαγιάννης, οΓιάννης Μπούκας και πολλοί άλλοι!Η ΕΚΑ έχει την τιμή να φιλοξενεί στις τάξεις τον καλύτερο αθλητή της δεκαετίας που μας πέρασε για τον χωρό του στίβου!Ο λόγος για τον ΠΕΡΙΚΛΗ ΙΑΚΩΒΑΚΗ για τον οποίο τα λόγια είναι περιττά καθώς έχει μιλήσει η ιστορία για αυτόν.Σήμερα στο σωματείο λειτουργούν 2 εξαιρετικά τμήματα ακαδημίων,οι οποίες κάτω από τις οδηγίες της κ. Μπιστολά και της κ. Χαλκιά στο Πανηπειρωτικό Στάδιο και του Μιχάλη Λώλη και του Βασίλη Ευσταθόπουλου στο στάδιο Ζωσιμάδων συνεχίζουν το έργο και το όραμα τον ανθρώπων αυτών!Εκεί λοιπόν περιμένουμε παιδιά κάθε ηλικίας να τα μυήσουμε στα μυστικά του κλασσικού αθλητισμού και πάνω από όλα να φτίαξουμε γερούς και υγιείς χαρακτήες!Η ΕΚΑ Δωδώνη τα τελευταία χρόνια είναι στην ελίτ του Ελληνικού στίβου γιατί έχει οργάνωση, ανθρώπους να στηρίζουν την προσπάθεια, αγαπούν τον κλασσικό αθλητισμό και κυρίως έχουν υγιείς απόψεις. Κάποιοι από αυτους είναι το Δ.Σ. της Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ το οποίο απαρτίζεται από:
Πρόεδρος Αρλέτος Πέτρος
Αντιπρόεδρος Βαγγέλης Παππάς
Ταμίας Γιώργος Βλάχας
Γραμματέας Βασίλης Γιαννάκης
Έφορος τμήματος Παπαζώης Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη Μαρία Θεοδωρίδου, Παππάς Δημήτριος
Εξελεγκτική επιτροπή Λιόντου Αριστούλα, Ευσταθόπουλος Παναγιώτης, Μανόπουλος Μιχάλης
Εφορος των Ακαδημιών είναι ο Γιώργος Βλάχας.Το μόνο που μπορούμε να πούμε στους κυρίους αυτούς είναι ένα μεγαλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καθώς δινουν ζωή στα όνειρα μας!Τέλος η ΕΚΑ διοργανώνει κάθε χρόνο μια σειρά από δράσεις!Μια από αυτές είναι και η εκδρομή(που τείνει να γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια).Η εκδρομή φέτος θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 17-18 νοεμβρίου στο πανέμορφο Νυμφαιο! Σκοπός της εκδρομής είναι να πάμε ήρεμοι και χαλαροί σε μια εκδρομή που γονείς,αθλητές και προπονητές συνηπάρχουν απολλαγμένοι απο το αγχος του αγωνα!Κ αυτό γιατί έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη αγωνιστική χρονιά με πολλούς αγώνες και πρέπει να πάμε ενωμένοι σε αυτούς για το καλό του συλλόγου μας!

ΠOY ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Καθημερινα από της 16:00 κ μετα στο στάδιο Ζωσιμάδων και απο της 16:00-18:00 στο Πανηπειρωτικό Στάδιο. Στα τηλεφωνα 2651035435 ,6947207281(κ.Κ.Λωλης), στο 6946226910 (κ. Λάππα) στο 6979340967( κ. Μιχάλη),στο 6979590453(κ. Βασιλης),στο 6993955120(κ. Κατερίνα) και στο 6973035507(κ. Μαιρη) . Στο site του συλλογου http://www.ekadodoni.gr