Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

«Εμπλοκή» με τις οικοδομικές άδειες στην Πολεοδομία Ιωαννίννων

Πολλές αιτήσεις πολιτών δέχεται η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι ζητούν παράταση για οικοδομικές άδειες των οποίων λήγει η ισχύς.Αυτό μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είναι εφικτό αφού, όπως έγινε γνωστό, από την εν λόγω Υπηρεσία δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος που να επιτρέπει κάτι τέτοιο.Παρόλα αυτά, φαίνεται πως σε άλλες περιοχές της χώρας μας τα πράγματα είναι διαφορετικά και δίνεται αυτόματα παράταση των οικοδομικών αδειών που λήγουν! Αυτό συμβαίνει επειδή πρόσφατος Νόμος, ο υπ’ αριθμ. 4067/12 (αρθ. 9 παραγρ. 5α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τροποποιεί σχετικό προηγούμενο και ορίζει ότι παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών κατά τρία έτη από την ημερομηνία λήξεώς τους, χωρίς καμιά περαιτέρω διαδικασία.

Διευκρίνιση ΥΠΕΚΑ
Σχετική είναι η κατωτέρω απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Γενική Δ/νση Πολεοδομίας), με το υπ’ αριθ. 45244/18-10-2012 έγγραφό του, προς τον Δήμο Καβάλας (Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού) σε ερώτημά του:«Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 5α του Ν. 4067/12, για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1-3-2011, παρατείνεται η ισχύς τους κατά τρία έτη από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς καμιά περαιτέρω διαδικασία. Η ανωτέρω παράταση ισχύει είτε αφορά στην πρώτη τετραετία ισχύος της οικοδομικής άδειας, είτε στη δεύτερη τετραετία, με την προϋπόθεση ότι είχε εκδοθεί αναθεώρηση για παράταση ισχύος της».

Ερώτημα απ’ το Δήμο
Επειδή στην Πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών έχουν κατατεθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων για την αναθεώρηση οικοδομικών αδειών που λήγει η ισχύς τους, ήδη διατυπώθηκε εγγράφως στο Υπουργείο σχετικό ερώτημα, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις.Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος Νόμος (ο τροποποιηθείς) όριζε ότι σε περίπτωση αναθεωρήσεως οικοδομικής άδειας (εφ’ όσον λήγει η ισχύς της), απαιτούνται συμπληρωματικές μελέτες. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να αντιμετωπίζουν δυσβάστακτες δαπάνες και μάλιστα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΤΑ: Αποχή δικηγόρων έως και 16 Νοεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, σε έκτακτη συνεδρίασή του την 11η Νοεμβρίου 2012, επικύρωσε την ομόφωνη απόφαση της Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας της 10ης Νοεμβρίου 2012, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: Την αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012. Την υποβολή αιτήματος για άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις του δικηγορικού σώματος και την επιχειρηματολογία του όσον αφορά στη στοχοποίηση του κλάδου.Την ανάληψη κάθε θεσμικά και νομοθετικά προβλεπόμενης ενέργειας κατά του πρόσφατα ψηφισθέντος «Τρίτου Μνημονίου», αμέσως μόλις εκδοθούν σχετικές εκτελεστές πράξεις που μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας.Την προώθηση της διαδικασίας διεξαγωγής κοινού πανδικαστικού συνεδρίου με τη συμμετοχή Δικηγόρων, Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Γραμματέων, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της Δικαιοσύνης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποβολή προτάσεων προς την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία για μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και αναγκαίες, οι οποίες θα αναμορφώσουν το θεσμό προς το συμφέρον των πολιτών και όλων των συλλειτουργών του δικαίου, αποκηρύσσοντας κάθε ρύθμιση που τυγχάνει ασύμβατη με το δικαιικό μας σύστημα, το νομικό μας πολιτισμό και τα αντίστοιχα ισχύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διακηρύσσουμε την πίστη μας στη θεσμική διαδικασία της εκπόνησης νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να κινηθεί η τελευταία πάνω στον αναγνωρισμένο και διαχρονικά κατοχυρωμένο θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομής της δικαιοσύνης και θεματοφύλακα θεσμών, μακριά από λογικές εμπορευματοποίησης και απαξίωσης ενός κλάδου με σημαντικότατη προσφορά στα κοινωνικά δρώμενα και στους αγώνες για τη δημοκρατία και τις ατομικές ελευθερίες των πολιτών.
Διατρανώνουμε την αποφασιστικότητά μας να αντισταθούμε με κάθε νόμιμο και, γενικότερα, θεμιτό μέσο στην αποτροπή της φαλκίδευσης των δικαιωμάτων των μελών μας και γενικότερα των ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία θα προκύψει από την – κατά τις πληροφορίες – επεξεργασία νέου φορολογικού νομοσχεδίου, περιέχοντος διατάξεις κοινωνικά άδικες και ιστορικά πρωτόγνωρες που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους κανόνες της λογικής και της αγοράς, καταλήγοντας να καταδυναστεύουν συλλήβδην, χωρίς καμία διάκριση και με πλήρη παραμερισμό των εννοιών της φορολογικής ισότητας και της κατανομής των δημόσιων βαρών ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη, ελεύθερους επαγγελματίες που βιώνουν αποδεδειγμένα στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της παρούσας δυσμενούς συγκυρίας.Η επαναξιολόγηση της στάσης του δικηγορικού σώματος θα προκύψει – ενόψει των μελλοντικών εξελίξεων και της στάσης της πολιτείας – σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων και της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα ακολουθήσει για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.Οι Δικηγόροι της χώρας, σε πνεύμα πλήρους σύμπνοιας και ομοψυχίας, αρνούνται να συναινέσουν σε μέτρα «μνημονιακής» λογικής που πλήττουν κατά τρόπο βάναυσο το χώρο της Δικαιοσύνης και εν γένει το δικαιικό μας σύστημα και δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να δεχτούν αμαχητί το στρεβλό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό στην Ελλάδα το δήθεν άνοιγμα του δικηγορικού επαγγέλματος στο βωμό της εξυπηρέτησης αδιέξοδων πολιτικών έξωθεν επιβαλλόμενων, που στοχοποιούν τον κλάδο, παραμερίζοντας κάθε έννοια λογικής, σύγχρονων κανόνων της αγοράς και κοινωνικής δικαιοσύνης.Η αποχή αφορά τις παραστάσεις ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού ως και ενώπιον κάθε άλλης Διοικητικής Αρχής, που συνεδριάζει ως επιτροπή ή συμβούλιο, τις καταθέσεις από δικόγραφα και παράσταση σε συμβόλαια.
Άδεια παράστασης θα χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Αυτοφώρων,
β) Συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης,
γ) Παραγραφής,
δ) Προθεσμίας,
ε) προσωρινών διαταγών και
στ) Αναστολής πλειστηριασμού.
Η Επιτροπή χορήγησης αδειών θα συνεδριάζει καθημερινά 09:00-10:00.

Εντοπίστηκε «καβάντζα» με 883 κιλά κάνναβης στην περιοχή Λίστα Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε χθες σε δασώδη – απόκρημνη περιοχή στη Λίστα Θεσπρωτίας, ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα κάνναβης, που ξεπερνά τα (883) κιλά.Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας, ενώ συνέδραμαν και αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας.Κατά την αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν και περισυλλέγησαν είκοσι πέντε (25) σάκοι, με επτακόσια ενενήντα (790) δέματα κάνναβης συνολικού βάρους (883) κιλών και (445) γραμμαρίων.Ενεργούνται εκτεταμένες έρευνες, από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που ενδεχομένως σχετίζονται με την υπόθεση .Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν χαρίζω σε κανέναν το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ ήμουν, ΠΑΣΟΚ είμαι και αυτό δεν το χαρίζω σε κανένα. Μπήκα στη πολιτική με το ΠΑΣΟΚ, θα φύγω με το ΠΑΣΟΚ αλλά δεν θα φύγω από το ΠΑΣΟΚ, τόνισε ο Κώστας Σκανδαλίδης μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής.Αφού σημείωσε ότι υπηρέτησε το κίνημα χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες, υποστήριξε πως το ΠΑΣΟΚ, που είναι ο μόνος ιστορικός ιδεολογικός χώρος της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, πρέπει να βρει ένα σταθερό βηματισμό και να σταθεί όρθιο.Τέλος ο Κώστας Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον προϋπολογισμό. «Ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά ένας νόμος του κράτους. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση. Η καταψήφιση του σημαίνει εκλογές οι οποίες δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Αντίθετα θα οδηγούσε σε περιπέτειες τη χώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά εξηγώντας έτσι τη στάση που θα κρατήσει κατά την κρίσιμη ψηφοφορία του.

Σωρεία παραβάσεων διαπιστώθηκε σε ελέγχους για την πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων!

Σωρεία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων εντόπισαν ειδικά κλιμάκια του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ελέγχου βυτιοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, στις πύλες εισόδου της χώρας.Οι επιχειρήσεις σχεδιάσθηκαν και διενεργήθηκαν από 30.10.2012, κατόπιν εντολής του υπουργού Οικονομικών προς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ για πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης καυσίμων –εμπορευμάτων.Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 24ωρη βάση.Η σημαντικότερη παράβαση ήταν η εξής: Εντοπίσθηκε φορτηγό τρίτης χώρας να προμηθεύεται καύσιμο από αντλία πρατηρίου, με την ένδειξη Diesel. Κατά τον έλεγχο, που έγινε, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, των οποίων η συνολική ποσότητα στη δεξαμενή ήταν 10.400 λίτρα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι είχαν διατεθεί 4.000 λίτρα νοθευμένου καυσίμου, που είχε κατασχεθεί σε προγενέστερο έλεγχο και διατέθηκε, αφού παραβιάσθηκαν οι σφραγίδες, που είχαν τεθεί.Περαιτέρω, ο έλεγχος εντόπισε και κατάσχεσε 23 φιάλες αλκοολούχων ποτών και 470 πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων, που δεν είχαν τελωνιστεί. Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, που ήταν υπότροπος σε άλλες 2 περιπτώσεις, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου και καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση. Από τους λοιπούς ελέγχους, οι σημαντικότερες παραβάσεις είναι: Δέκα περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγά, χωρίς συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία.Έξι περιπτώσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς φορτωτικές. Μία περίπτωση λαθρεμπορίας (εισαγωγή επιπλέον ποσότητας καυσοξύλων από την Αλβανία στην Ελλάδα). Μία δέσμευση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου με βουλγάρικες πινακίδες, προκειμένου να διερευνηθεί η νόμιμη κυκλοφορία του. Έντεκα λεωφορεία, που μετέφεραν επιβάτες από Ελλάδα προς Αλβανία, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία σε 87 περιπτώσεις.

Πέντε επίλεκτοι του Ν.Ο.Ι. στο Σχινιά για κοινόβιο της Εθνικής Ομάδας

Το πρώτο προπονητικό κοινόβιο της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου θα διεξαχθεί από τις 12 ως τις 18 Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Μαραθώνα. Από την Εθνική έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σ’ αυτό 22 συνολικά επίλεκτοι αθλητές απ’ όλη την Ελλάδα και δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν οι κωπηλάτες του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Ενός σωματείου που παραδοσιακά προσφέρει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο αριθμό αθλητών για τις ομάδες του εθνικού μας συγκροτήματος.Στο πρώτο αυτό κοινόβιο λοιπόν έχουν προσκληθεί από τους ομοσπονδιακούς προπονητές να λάβουν μέρος πέντε αθλητές του Ν.Ο.Ι.. Πρόκειται για τους τέταρτους Ολυμπιονίκες του Λονδίνου Γιάννη Τσίλη και Γιώργο Τζιάλλα, για την Λένα Διαμάντη, τον Θανάση Τσιάλιο και τον Κώστα Μαγκλάρα. Στο κοινόβιο δεν μπορεί να συμμετάσχει ένας ακόμη σημαντικός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, οΑποστόλης Λαμπρίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο κάνει την στρατιωτική του θητεία.Την ευθύνη του προπονητικού κοινοβίου θα έχει ολόκληρο το τεχνικό τιμ της ΕΚΟΦΝΣ με επικεφαλής το Τζιάνι Ποστιλιόνε. Οι αθλητές που κλήθηκαν σ’ αυτό συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες να ενταχθούν στην Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

ΑΡΤΑ: "Ναι" στο έργο Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας-Τζαβέλλα

Προς δημοπράτηση βαίνει το έργο «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας – Τζαβέλλα – Πύρρου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, μετά και από την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το υπ.αριθμ.4543/31-10-2012 έγγραφό της.

Ξενώνας Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες από τον Δήμο Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» πραγματοποίησε  στο Δημαρχείο Τεχνική Σύσκεψη με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου «Ξενώνας Φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες». Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπεύθυνοι έργου από τον Δήμο Ιωαννιτών , Πατρέων, Άρτης και Αγρινίου.Επίσης , τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Ζέτα Μακρή, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κος Φίλιππας Φίλιος, ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. κος Φίλιππας Τσουμάνης και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. κος Δημήτριος ΠαπαδόπουλοςOυσιαστική ήταν η συμβολή της κας Γκόνου Γεωργίας ,υπεύθυνης του έργου για την ΕΕΤΑΑ καθώς και των υπευθύνων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κας Καφατσάκη Τίνας, κας Τελώνη Άλκηστης και της κας Μπούκη Έλλης.Στο Δήμο μας ο Ξενώνας Φιλοξενίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και το μόνο που μένει είναι η έγκριση του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη και την πρόσληψη του εγκεκριμένου προσωπικού.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΙ:«Μοντέρνοι Καιροί»

Πολιτιστικός Πολυχώρος Παλιά Σφαγεία
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ώρα 8.30 μμ, είσοδος ελεύθερη

«Είμαστε παιδιά χωρίς ευθύνη σε έναν κόσμο αυτομάτων, που έχουν βαρύνει κάτω από το βάρος του καθήκοντος». Με αυτή τη φράση, ο ίδιος ο Charlie Chaplin περιγράφει τη ζωή του θρυλικού alter ego του, του μικρού αλήτη, που γνωρίζει και ερωτεύεται μια επίσης μικρή αλήτισσα του δρόμου, με φόντο τους μοντέρνους καιρούς που ήρθαν μαζί με μια βιομηχανική κοινωνία που ακολουθεί την εποχή της μεγάλης ύφεσης, και οδηγεί στη μαζοποίηση, τον κονφορμισμό αλλά και την ανεργία λόγω του αυξανόμενου αυτοματισμού. Μετά την διπλά αποτυχημένη σταδιοδρομία του ως βιομηχανικού εργάτη, σε ένα περιβάλλον απάνθρωπης μονοτονίας και αποβλάκωσης που παράγει ανορθολογισμό, ο μικρός αλήτης δεν μπορεί να στεριώσει σε κανένα επαγγελματικά οργανωμένο περιβάλλον, και ο παρορμητισμός και ο πηγαίος αναρχισμός του προκαλούν πάντα μπελάδες με την αστυνομία. Όταν καταλήξει στο καμαρίνι του music hall μαζί με τη σύντροφό του, εκεί θα βρει το πραγματικό του σπίτι, και θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, θα τραγουδήσει σε μια γλώσσα ακαταλαβίστικη και γνώριμη μαζί, το γνωστό τραγούδι “Je cherche après Titine”, με στίχους καμωμένους από όλες τις γλώσσες του κόσμου, φτιάχνοντας μια παγκόσμια γλώσσα, τη γλώσσα της παντομίμας, τη γλώσσα του κινηματογράφου.Ο Chaplin τραγουδά αλαμπουρνέζικα πεπεισμένος ότι θα γίνει κατανοητός: Αν μιλήσει, θα γίνει ένας ακόμα κωμικός. 9 χρόνια κράτησε η αντίστασή του στον ομιλώντα κινηματογράφο, που ήταν άλλο ένα επίτευγμα της βιομηχανικής εποχής που τόσο περιγελούσε. Ακούμε λοιπόν για πρώτη φορά τη φωνή του Chaplin, και αυτό θα είναι το τέλος της περσόνας του μικρού αλήτη, ο οποίος είναι το μαύρο πρόβατο που μόλις διακρίνεται μέσα στο κοπάδι των λευκών προβάτων που βγαίνει από το μαντρί στο πρώτο πλάνο της ταινίας.Σε όλες του τις ταινίες, ο μικρός αλήτης αποτελούσε ένα δραματουργικό παράδοξο: Ήταν ένας χαρακτήρας που δεν έχει ανοδική πορεία, δεν αποκηρύσσει τη ζωή του δρόμου, παραμένει ένας αλήτης σε πείσμα όλου του κόσμου. Αυτή η θριαμβευτική αποδοχή της φτώχειας, των ελαττωμάτων και των πρωταρχικών μας αναγκών, δημιουργεί αυτό το αίσθημα ευφορίας στους θεατές των ταινιών του. Οι «Μοντέρνοι Καιροί» πρόκειται για το τέλος μιας εποχής ενός καλλιτέχνη που έκανε (μαζί με άλλους βέβαια) μια πρωταρχική και αρχαία καλλιτεχνική έκφραση, την παντομίμα και το θέατρο του δρόμου, ολοκληρωμένο σινεμά με σκηνές και χαρακτήρες.

Νέο γύρο επισκέψεων στην Ήπειρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος

Νέο γύρο επισκέψεων στην Ήπειρο πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, έχοντας να ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες για τα Αρχαία Θέατρα της περιοχής. Ο κ.Μπένος και οι συνεργάτες του ήδη βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο της Γιτάνης όπου και επιθεώρησαν τις εργασίες που εκτελούνται εκεί. Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και Παιδείας κ. Παντελής Κολόκας τόνισε πως όραμα της Περιφέρειας δεν είναι μόνο η αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, αλλά παράλληλα η ανάδειξή τους σε κεντρικό σημείο αναφοράς του πολιτιστικού μας θησαυρού και η ενίσχυση της επισκεψιμότητάς τους.«Για το ΔΙΑΖΩΜΑ η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μια πιλοτική Περιφέρεια. Τα πιο καινοτόμα προγράμματά μας και τα πιο προωθημένα όνειρά μας, πρώτα εδώ θα τα εφαρμόσουμε.»τόνισε ο κ.Μπένος προαναγγέλλοντας ενέργειες όπως είναι οι ψηφιακές ξεναγήσεις στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου μέσω κινητού τηλεφώνου και η πρώτη πολιτιστική διαδρομή. Ο κ. Μπένος θα βρεθεί στην Πρέβεζα στις 20 Νοεμβρίου και επιφυλάσσεται για ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. «Θα επισκεφθώ τόσο την Κασσώπη όσο και τη Νικόπολη» τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, σημειώνοντας ότι θα έχει μαζί του ένα δίκτυο συνεργατών οι οποίοι θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τις νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο φορέας καθώς και συνεργείο της ΝΕΤ το οποίο θα αποτυπώσει σε ντοκιμαντέρ τα σπουδαία αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.

Έντονη αντίδραση των πρώην εργαζομένων στα Κλωστήρια Πρέβεζας

Την έντονη αντίδρασή τους για την κατάργηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας που ελάμβαναν τα τελευταία χρόνια από τον ΟΑΕΔ, εκφράζουν οι πρώην εργαζόμενοι στα Κλωστήρια Πρέβεζας. Σε ψήφισμα που επέδωσαν προς τον βουλευτή του Νομού Δημήτρη Τσουμάνη και το οποίο υπογράφουν 36 δικαιούχοι του επιδόματος κατηγορούν την κυβέρνηση για την απόφασή τους να τους πετάξει στον κοινωνικό καιάδα, καταργώντας την ειδική επιδοματική τους ενίσχυση. «Μετά από 30 χρόνια εργασίας στο εργοστάσιο αντιμετωπιζόμαστε ως νεοεισερχόμενοι στην ανεργία με όσες συνέπειες θα έχει αυτό» τονίζουν οι εργαζόμενοι, υπογραμμίζοντας ότι εντελώς ξαφνικά η προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή αποδιοργανώνεται και οι ίδιοι δεν μπορούν κα καλύψουν την υποχρέωση αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Στο 28,5% σκαρφάλωσε η ανεργία στην Ήπειρο!!!

Χωρίς «φραγμό» εμφανίζεται να αυξάνεται πλέον η ανεργία στη χώρα, καθώς ακόμη και τον Αύγουστο (κατ' εξοχήν τουριστικό μήνα, με «παραδοσιακά» εποχική αύξηση των θέσεων εργασίας), το ποσοστό της ανεργίας «εκτινάχθηκε» στο 25,4%, σημειώνοντας νέο αρνητικό ρεκόρ.Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε πέντε έτη (2008- 2012), συνολικά 896.457 άτομα έμειναν χωρίς εργασία, ενώ, όπως επισημαίνουν οικονομικοί παράγοντες, η ψήφιση χθες των νέων μέτρων (κυρίως με την ανατροπή του ισχύοντος εργασιακού καθεστώτος), εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Η οποία, γίνεται δραματική ειδικά στους νέους έως 24 ετών, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας εξακοντίστηκε στο 58% ή κατά 13 μονάδες υψηλότερα από τον Αύγουστο πέρυσι.Σύμφωνα με την έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο εφέτος ανήλθε σε 25,4%, έναντι 18,4% τον Αύγουστο 2011 και 24,8% τον Ιούλιο 2012. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.267.595 άτομα, και αυξήθηκαν κατά 351.666 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (αύξηση 38,4%) και κατά 23.442 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (αύξηση 1,9%).Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.726.663 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 327.658 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (μείωση 8,1%) και κατά 36.597 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (μείωση 1%).Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.375.297 άτομα και αυξήθηκε κατά 14.003 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (αύξηση 0,4%) και κατά 9.554 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (αύξηση 0,3%).Εκτός από τους νέους, από την ανεργία συνεχίζουν να πλήττονται κυρίως οι γυναίκες (ποσοστό 29% τον Αύγουστο εφέτος από 22,1% τον Αύγουστο 2011), ενώ στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22,7% και 15,7%.Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών, η ανεργία έφτασε στο 58% (από 45% τον Αύγουστο 2011), ενώ αυξήθηκε σημαντικά και στις πλέον παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού, στα άτομα 25- 34 ετών (32,9% από 25,9%) και 35- 44 ετών (21,5% από 15,1%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 45- 54 ετών (18,3% από 12,9%), 55- 64 ετών (14,5% από 8,3%) και 65- 74 ετών (5,6% από επίσης 5,6%).Σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, τα «σκήπτρα» κατέχει η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (28,5% τον Αύγουστο εφέτος από 19,4% τον Αύγουστο πέρυσι). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,4% από 18,8%), η Αττική- όπου διαμένουν τα περίπου 2/3 του πληθυσμού της χώρας (25,9% από 18,5%), η Μακεδονία- Θράκη (25,8% από 20%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (23,3% από 16,5%), το Αιγαίο (20% από 17,3%) και η Κρήτη (19,6% από 19,5%).

ΠΡΕΒΕΖΑ:Με λάπτοπ και εξοπλισμό θα προμηθευτούν 12 σχολεία

Με λάπτοπ και εξοπλισμό θα προμηθευτούν 1.138 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα μέσω του υπουργείου παιδείας, εκ των οποίων 12 από αυτά στο Ν. Πρέβεζας. Πρόκειται για κινητά εργαστήρια πληροφορικής, μεμονωμένους φορητούς Η/Υ, εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης στις αίθουσες των δημοτικών σχολείων που περιλαμβάνονται στο έργο για εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών. Στο νομό Πρέβεζας η προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει σε σχολεία κυρίως μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια που βρίσκονται σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του νομού μας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός θα αφορά τα μονοθέσια σχολεία Πέτρας, Γυμνοτόπου, Γοσργομύλου, Χειμαδιού και Κρανιάς, τα διθέσια σχολεία Αγ. Γεωργίου, Κερασώνα, Βουβοποτάμου και Τύριας και τα τριθέσια σχολεία Ανθούσας, Αγιάς και Ριζοβουνίου

Νέα «βουτιά» 48,2% στις οικοδομικές άδειες

Συνεχίστηκε και τον Αύγουστο η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες να υποχωρούν κατά 48,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 1.210 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 265,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.186,7 χιλιάδες m3 όγκου.Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 48,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 37,3% στην επιφάνεια και κατά 27,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.201 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 254,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.141,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 48,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,8% στην επιφάνεια και κατά 28,8% στον όγκο, σε σχέση με πέρυσι.Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2012, είναι 3,8%.

Υπερκαλύπτει τους στόχους του το Πρόγραμμα Ηπείρου 2007-2013

Στα Καμένα Βούρλα πραγματοποιήθηκε χθες η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013». Βασικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η εξέταση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος, η αναθεώρησή του, καθώς και η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.Όπως τόνισε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης,το Πρόγραμμα που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, παρουσιάζει ικανοποιητικά στοιχεία υλοποίησης. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η ενεργοποίηση του φθάνει το 166%, οι νομικές δεσμεύσεις το 92% και οι πληρωμές το 50%.«Σήμερα – είπε- διαχειριζόμαστε για την ένταξη νέων έργων την εγκριθείσα υπερδέσμευση, συνεχίζοντας να διεκδικούμε την μεταφορά πόρων από άλλα Προγράμματα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν - που απευχόμαστε- θα δρομολογήσουμε μεταφορά έργων σε άλλα Προγράμματα όταν οι νομικές δεσμεύσεις ξεπεράσουν το 100% και οι πληρωμές το 70% και πάντως όχι εντός του τρέχοντος έτους».Ο Περιφερειάρχης ζήτησε να υπάρξει άμεση υλοποίηση του προγράμματος για τις ΜΜΕ, ενώ για τη νέα προγραμματική περίοδο, τόνισε ότι επιβάλλεται για την κατάταξη των Περιφερειών να ληφθούν υπόψη τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και να μη στηρίζονται σε αυτά του 2007, που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Υπογράμμισε δε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία, μέσω της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της προστασίας του Περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στον αγροτοδιατροφικό κλάδο και την ενίσχυση της απασχόλησης. Καταλήγοντας δε και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, το Πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη να είναι πλήρως αποκεντρωμένο.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας κ. Ελένη Ρόκου, έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος ν+2/ν+3 του Προγράμματος για το έτος 2012, καθώς έως σήμερα οι πληρωμές ανέρχονται σε 136 εκ. ευρώ και στο τέλος του χρόνου αναμένονται να φθάσουν σε 180 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το όριο του στόχου και για το 2013.Το τελικό ποσό που έχει εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για διαχείριση ανέρχεται σε 293 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 486 εκ. ευρώ, οι νομικές δεσμεύσεις σε 269 εκ. ευρώ, προς συμβασιοποίηση βρίσκονται έργα ύψους 104 εκ. ευρώ. Το προβλεπόμενο ύψος των ήδη ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 343 εκ. ευρώ και τα υπό ένταξη έργα σε 20 εκ. ευρώ.Όσον αφορά στα εννέα έργα προτεραιότητας για την Ήπειρο, τα οκτώ εξελίσσονται ομαλά και μόνο το έργο «Δημιουργία νέου ΤΕΠ Φιλιατών» απαιτεί επιτάχυνση, καθώς απομένει η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού.

Κίνηση αλληλεγγύης απ' το ΤΕΙ Ηπείρου

Το εργαστήριο Γεωργίας του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, στο πλαίσιο των πειραματικών καλλιεργειών παρήγαγε 450 κιλά αλεύρι άριστης ποιότητας. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου Γρηγόριος Γκίκας αποφάσισε να διατεθεί στην Ένωση Πολυτέκνων Άρτας ως συμβολική ένδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας.

Στα Γιάννενα το Ark Festival

To ARK Festival, το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ που φιλοξενεί τα καλύτερα και δημοφιλέστερα ελληνικά ονόματα, καταφτάνει και στα Ιωάννινα στις 7 και 8 Δεκεμβρίου. Μετά τις πρόσφατες εξορμήσεις του σε πόλεις της Ελλάδας, όπως η Πάτρα (σε ένα sold out διήμερο), ο Βόλος, η Λάρισα και η Αθήνα, η παρέα του ARK Festival θα μεταφερθεί στο Boxx Live Stage με ένα line-up που ξεχειλίζει από αγαπημένα νεανικά ονόματα: η Μόνικα (που θα παρουσιάσει και καινούργια τραγούδια από τον επερχόμενο τρίτο δίσκο της), οι Imam Baildi και οι Fuzzy Nerds επιβιβάζονται στη μουσική κιβωτό, μαζί με τον τοπικό ήρωα των Ιωαννίνων, Σπύρο Γραμμένο, και τους Folk ‘n’ Roll, σε μια αναπάντεχη συνεργασία που θα συζητηθεί.Η Μόνικα, εκτός από τα τραγούδια της που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό ένα δείγμα από το επερχόμενο τρίτο της άλμπουμ, ενώ οι Imam Baildi θα φροντίσουν να ανεβάσουν το κέφι στα ύψη, όπως συνηθίζουν εντός και εκτός ARK, με τη δοκιμασμένη ρυθμική συνταγή τους που τους έκανε ένα από τα κορυφαία γκρουπ της Ευρώπης. Oι Fuzzy Nerds, που υποδέχθηκαν ξανά τη Μαρία Χολεβά στο line-up τους, θα σερβίρουν και πάλι τα fuzzy tunes τους, ενώ η μεγάλη έκπληξη του διημέρου είναι η επί σκηνής σύμπραξη του Σπύρου Γραμμένου με το συγκρότημα Folk ‘n’ Roll, που θα δοκιμάσει τα όρια των μουσικών «μαγειρεμάτων».Το ARK Festival έκανε φέτος ένα θαρραλέο βήμα επέκτασης και σε πόλεις εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συναντώντας ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό, που, διψασμένο για μια αξέχαστη μουσική απόδραση με προσιτό αντίτιμο, αγκάλιασε το φεστιβάλ που έγινε θεσμός από την πρώτη κιόλας χρονιά διεξαγωγής του (2010) στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί, ό,τι κι αν συμβαίνει, in music we trust!Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, στο δισκοπωλείο Rock Shop, στα Ναυτάκια και online στο www.viva.gr. Μέχρι τότε, δικτυωθείτε στο www.arkfestival.gr, το www.twitter.com/ARK_Festival και το www.facebook.com/ARKFestival.

Τρίποντο-ανάσα ο ΠΑΣ

Σπουδαία νίκη πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα απέναντι στην Ξάνθη, σπάζοντας έτσι μία αρνητική παράδοση που είχε απέναντι στους Ακρίτες στην έδρα του. Ο Ντε Βινσέντι στο 10' πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Αν και η Ξάνθη είχε την πρώτη προσπάθεια για γκολ στο παιχνίδι με τον Ονουάτσι, ωστόσο ο ΠΑΣ ήταν αυτός που μπήκε δυνατά και επέβαλλε το ρυθμό του.Οι γηπεδούχοι πίεσαν και τελικά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 10' με ωραία κεφαλιά του Ντε Βινσέντι από σέντρα του Γεωργίου. Οσο περνούσαν τα λεπτά ο ΠΑΣ "κέρδιζε" μέτρα στο γήπεδο και έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ, με τον Λοντίγκιν να λέει "όχι" σε Ντε Βινσέντι και Μιχαήλ. Η είσοδος του Κεϊτά στη μεσαία γραμμή βοήθησε τα μέγιστα έτσι ώστε οι γηπεδούχοι να σταματήσουν τη δράση των αντιπάλων τους στο χώρο του κέντρου.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Χριστόπουλος): Φεγκρούς, Πάντος, Τζημόπουλος, Κολοβέτσιος, Μιχαήλ, Λίλα, Τσουκαλάς (70' Κεϊτά), Ντε Βινσέντι (82' Βίλα), Γεωργίου, Κοροβέσης, Ίλιτς (90' Γιάκος).
ΞΑΝΘΗ (Νίκος Κωστένογλου): Λοντίγκιν, Φλίσκας, Βάλλας, Βασιλακάκης, Μαρκόφσκι, Κομεσίδης, Καζούμπα (46' Νάκας), Γκατσολάρι (46' Γούτας), Μάνταλος, Τριάδης, Ονουάτσι (72' Κούτεβ).