Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

ΠΡΕΒΕΖΑ:5o Aντάμωμα Σαρακατσαναίων

To 5o Aντάμωμα Σαρακατσαναίων διοργανώνουν στην Σαρακατσάνικη Στάνη στα Φλάμπουρα στην Πρέβεζα , την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Αυγούστου, η Π.Ε Πρέβεζας, ο Δήμος και Σύλλογος Σαρακατσαναίων Ν.Πρέβεζας. Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση στα ήθη και τα έθιμα των Σαρακατσαναίων. Θα συμμετέχουν οι μουσικοί: Κώστας Νάκας, Νίκος Γιαννακός, Χρήστος Γατσέλος, και Κώστας Γαρέφης στο τραγούδι, και ο Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο.

Δηλώσεις Μπέζα για την ενημέρωση των καταθετών και των εργαζόμενων στην Αγροτική Τράπεζα

«Η Αγροτική Τράπεζα δεν ήταν βιώσιμη στη βάση μιας σειράς εποπτικών και επιχειρηματικών κριτηρίων και γι αυτό το λόγο η ανακεφαλαιοποίησή της δεν θα μπορούσε να γίνει με κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Τα προβλήματά της ήταν συσσωρευμένα από χρόνια και δε δημιουργήθηκαν από το PSI. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, κατατάχθηκε στην τελευταία θέση σε σύνολο 91 μεγάλων ευρωπαϊκών Τραπεζών. Η λύση που προκρίθηκε από τις εποπτικές αρχές έχει το μεγαλύτερο όφελος για το δημόσιο και την κοινωνία».Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα από τα όσα ανέφεραν για το θέμα της μεταβίβασης της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, ο Υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουπολος, κατά την ενημέρωση που έκαναν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στην οποία προεδρεύει ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντ. Μπέζας.Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΤτΕ δήλωσαν ότι αξιολογήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τέσσερα εναλλακτικά σενάρια. Το κλείσιμο και η εκκαθάριση της Τράπεζας, η ανακεφαλαιοποίηση και η ριζική αναδιάρθρωσή της πέραν του μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενου σχεδίου, η αναδιάρθρωσή της υπό καθεστώς μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με στόχο την πώλησή της σε σύντομο χρονικό διάστημα και τέλος η μεταβίβαση των υγειών στοιχείων της Τράπεζας προς άλλη Τράπεζα, η οποία και τελικά επιλέχθηκε.Η επιλογή της μεταβίβασης, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος –η οποία είναι η μόνη αρμόδια εποπτική αρχή για τους χειρισμούς που γίνονται όταν μια Τράπεζα κρίνεται ως μη βιώσιμη- ήταν η καλύτερη λύση για τους εξής λόγους:Πρώτον, γιατί αποτελεί μόνιμη και βιώσιμη λύση σε σύγκριση με την ίδρυση μεταβατικής Τράπεζας, όπου θα έπρεπε να βρεθεί σύντομα ιδιώτης αγοραστής. Δεύτερον, γιατί δεν απαιτείται μείωση του προσωπικού και του δικτύου, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση της μεταβατικής Τράπεζας. Εντελώς αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει στο σύνολό του το προσωπικό και το δίκτυο της Αγροτικής. Τρίτον, γιατί επιταχύνει τις εταιρικές συνέργειες και αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα του μεταβιβαζόμενου υγιούς τμήματος και επομένως τις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Τέταρτον, γιατί υπάρχει μειωμένος κίνδυνος επιπρόσθετων αναγκών ανακεφαλαιοποίησης στο μέλλον, αφού εάν δεν βρισκόταν ενδιαφερόμενος επενδυτής για να αποκτήσει την μεταβατική Τράπεζα, η τελευταία θα χρειαζόταν νέα κεφάλαια από το Δημόσιο.Από τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Πρόεδρος της κ. Αντ. Μπέζας, για την ενημέρωση των καταθετών και των εργαζόμενων στην Τράπεζα, δήλωσε ότι προέκυψαν επίσης και τα ακόλουθα:
1) Το υγιές τμήμα της ΑΤΕ που μεταβιβάσθηκε στην Πειραιώς, περιλαμβάνει τα ενήμερα δάνεια (που αποτελούν το 80% του συνόλου των δανείων), τις καταθέσεις (για τις οποίες δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος), τις συμμετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα (πλην της ΑΤΕ Leasing), το χαρτοφυλάκιο τίτλων και τις υποχρεώσεις προς το ευρωσύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κεφαλαιοποιηθεί από το ΤΧΣ και επομένως μόνο κατ’ όνομα είναι ιδιωτική αφού επί της ουσίας βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο.
2) Οι συμμετοχές που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και η Δωδώνη δεν μεταβιβάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς, ούτε περιέρχονται στον εκκαθαριστή που έχει αναλάβει το μη υγιές τμήμα της Αγροτικής. Οι θυγατρικές αυτές θα αξιοποιηθούν από το δημόσιο ως περιουσιακό στοιχείο του ΤΑΥΠΕΔ. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ που είχε εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προέβλεπε ρητά την απεμπλοκή της ΑΤΕ από τις μετοχές της που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα όπως η Δωδώνη. Οι διαδικασίες που έχουν αποφασισθεί για τη Δωδώνη θα συνεχισθούν κανονικά και μέλημα της κυβέρνησης είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αφού έχει σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία.
3) Η υποθηκευμένη αγροτική γη που παραμένει στο μη υγιές τμήμα της Τράπεζας, δεν θα πάει στον εκκαθαριστή. Για τα μη ενήμερα δηλαδή αγροτικά δάνεια που έχουν ενέχυρο αγροτική γη, η κυβέρνηση (το Υπουργείο Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή ειδική νομοθετική διάταξη. Από την άλλη μεριά, οι πολλαπλάσιες εγγυήσεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα η Αγροτική Τράπεζα σε σχέση με τα δάνεια που έχει δώσει, αποτελούν ένα τεράστιο κόστος για τους αγρότες και τους ιδιώτες δανειολήπτες και θα αντιμετωπισθούν επίσης με άλλη ειδική νομοθετική ρύθμιση ώστε να απελευθερωθεί αγροτική γη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τα μεταφερόμενα στην Πειραιώς ενήμερα δάνεια προς τους αγρότες είναι 1,8 δις, η αξία των εγγυήσεων σε γη είναι πολλαπλάσια αφού ξεπερνά τα 20 δις.
4) Η ΑΤΕ Leasing παρέμεινε στο δημόσιο και δεν μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς γιατί αποτελεί μια εξαιρετικά προβληματική εταιρεία που κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει καθώς το 75% του χαρτοφυλακίου της είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
5) Η μεταβίβαση μιας μη βιώσιμης Τράπεζας πρέπει να γίνεται σε συνθήκες εμπιστευτικότητας γιατί διαφορετικά θα προκληθεί πανικός στους καταθέτες με πολύ αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία (μαζική απόσυρση των καταθέσεων). Ο νόμος εξάλλου είναι απολύτως σαφής και κατοχυρώνει το απόρρητο της διαδικασίας προβλέποντας πολύ υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες. Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες σχετικά με τη μεταβίβαση της ΑΤΕ έγιναν με ταχύτητα και μυστικότητα, στα πλαίσια όμως της υφιστάμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και μετά τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δύο θεατρικές παραστάσεις ακυρώνονται στην Πρέβεζα!

Δύο θεατρικές παραστάσεις ακυρώνονται στην Πρέβεζα με ευθύνη των ίδιων των εταιριών. Πρόκειται για την θεατρική παράσταση «Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ», του Ν. Γκόγκολ που ήταν προγραμματισμένη στην πόλη μας για το Σάββατο 11 Αυγούστου και σύμφωνα με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης, ακυρώνεται λόγω ανυπέρβλητων προβλημάτων κατά την εκτέλεση της περιοδείας. Η άλλη παράσταση είναι «Αναζητώντας τον ΑΤΤΙΚ» που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Αυγούστου και με ανακοίνωση της η εταιρεία ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOPMENT κάνει γνωστό ότι η ακυρώνεται λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της παραγωγής.

«Τα Ζαλόγγεια 2012» διοργανώνoυν η Π.Ε και ο Δήμος Πρέβεζας

«Τα Ζαλόγγεια 2012» διοργανώνoυν η Π.Ε Πρέβεζας και ο Δήμος, την Κυριακή 12 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου, καθώς η μετάβαση στον Iερό Βράχο είναι αδύνατη, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο Μνημείο Ζαλόγγου. Μια εκδήλωση μνήμης για την θυσία των Σουλιωτισσών, που το 1803 τραγουδώντας και χορεύοντας έπεσαν από το βράχο, προτιμώντας να πεθάνουν ελεύθερες παρά να παραδοθούν στο τούρκο κατακτητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 8 το πρωί της Κυριακής έπαρση Σημαίας στον Ιερό Βράχο Ζαλόγγου, και στις 8:10 Θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου. Αμέσως μετά θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων, ενώ για το ιστορικό της ημέρας θα μιλήσει ο Δ/ντης του 3ου Γυμνασίου κ. Φώτης Μπουζούκης. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας.

ΠΡΕΒΕΖΑ:Την καθιερωνένη «Γιορτή κρασιού», θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ωρωπού

Την καθιερωνένη «Γιορτή κρασιού», θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Συλλόγος Ωρωπού σήμερα το βράδυ στην Πλ Ωρωπού. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τους Αντώνη Κυρίτση, Γιάννη Παπακώστα και Παγώνα Αθανασιού στο τραγούδι. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Τσουμάνης, στο βιολί ο Κώστας Κωσταγιώργος, στο ντέφι ο Μιχάλης Σκόρδος, στην Κιθάρα ο Γιάννης Διαμάντης και στο λαούτο ο Αλέξανδρος Σωτήρχος .

Ανακοίνωση της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης για τον Άραχθο

Οι φαραωνικοί, αντικοινωνικοί και αντι-περιβαλλοντικοί σχεδιασμοί των κατασκευαστικών - ενεργειακών λόμπι επιστρέφουν απειλώντας την ηπειρωτική φύση.Από τη μία, η πρόταση για κατασκευή του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ συμφερόντων Πρ. Εμφιετζόγλου στον Άραχθο, από την άλλη, η πρόταση του πρώην βουλευτή Ιωαννίνων Λ. Καλογιάννη για μεταφορά νερού από τις πηγές Αώου στη λίμνη Παμβώτιδα από τις
εταιρείες ΤΕΡΝΑ-ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.Η κυνική ομολογία των μελετητών του σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην παρουσίαση που έγινε στα Γιάννενα, στις 11 Ιουλίου, πως έτσι αποφάσισε ο εργοδότηt; (το υπουργείο ή η εταιρεία δεν αντιληφθήκαμε επειδή οι ρόλοι πλέον είναι δυσδιάκριτοι) για την επαναφορά της πρότασης κατασκευής του φράγματος, αποτελεί τη φυσική απόληξη του περίφημου πολυνομοσχεδίου Παπακωνσταντίνου. Ενός νόμου που φτιάχτηκεκατ΄ εντολή των εταιρειών με σκοπό να νομιμοποιήσει σχεδιασμούς όπως η εκτροπή του Αχελώου, η φραγματοποίηση των ποταμών, η καταστροφή της Χαλκιδικής από τα μεταλλεία χρυσού, τα κερδοσκοπικά μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων. Ενός νόμου που με την πονηρή αβάντα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ επί κυβέρνησης Παπαδήμου, νομιμοποιεί ως ΑΠΕ τα μεγάλα φράγματα, ενώ η παγκόσμια και εγχώρια εμπειρία έχει αποδείξει πως οι συνέπειες για το οικοσύστημα είναι ανυπολόγιστες (υφαλμύρωση εκβολών, εξαφάνιση ειδών κατά μήκος των ποταμών κ.ά.).Ιδανικό πρόσχημα για τα παραπάνω η “ανάπτυξη”, ο σύγχρονος εξουσιαστικός μύθος για να συγκαλυφθεί η λεηλασία της φύσης.Ωστόσο, η φύση δεν λειτουργεί με ποσοστά- δεν είναι ΑΕΠ να το αναπτύξουμε.Το φράγμα δεν θα εξυπηρετήσει καμία κοινωνική ανάγκη- παρά μόνο τα συμφέροντα του ενεργειακού λόμπι ώστε να τοποθετηθεί καλύτερη θέση στο εγχώριο και παγκόσμιο χρηματιστήριο της ενέργειας.Το φράγμα στον Άραχθο είναι καταδικασμένο στην κοινωνική συνείδηση. Τα Τζουμέρκα έχουν ΗΔΗ αποφασίσει αλλιώς για το πώς επιθυμούν το παρόν τους- με ήπιο τουρισμό, οικολογικές-πολιτιστικές δραστηριότητες, σεβασμό στη συλλογική κοινωνική μνήμη της ορεινής Ελλάδας.Η μεταφορά νερού από τον Αώο στην Παμβώτιδα και τα φράγματα που σχεδιάζονται κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς θα διαταράξουν την οικολογική ισορροπία στο οικοσύστημα της Πίνδου.
Το νερό του Αώου δεν είναι κάλπη προς αρπαγή!
Το θέμα της διαχείρισης του νερού είναι βαθιά κοινωνικό-πολιτικό. Δεν μπορεί να υπόκειται ούτε τους αυθαίρετους κρατικούς σχεδιασμούς ερήμην της βούλησης των πολιτών ούτε στην πλανητική απόπειρα των κερδοσκόπων να πατεντάρουν τη φύση και τη ζωή για να μας την πουλήσουν αργότερα. Αντιστροφή προοπτικής για να ανήκουμε εμείς στη φύση και όχι αυτή σε εμάς.Στην fast track λεηλασία των δημόσιων φυσικών πόρων μπορούμε να απαντήσουμε με από-ανάπτυξη, κοινωνικό έλεγχο και αμεσοδημοκρατική διαχείριση.

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΡΗ.

Εκδηλώσεις του Δήμου Πάργας

Στις 15 Αυγούστου με τα Παργινά ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο δήμος Πάργας για το φετινό καλοκαίρι. Τα Παργινά η Κανάρεια είναι εκδηλώσεις που έχουν τόσο θρησκευτικό, όσο και ιστορικό χαρακτήρα και λαμβάνουν χώρα στο νησάκι της Παναγίας, μπροστά στην πόλη της Πάργας. Στις 14 Αυγούστου ο κόσμος μεταβαίνει στο νησάκι και στήνεται εκεί ένα λαϊκό γλέντι με τοπική παραδοσιακή μουσική. Στις 15 Αυγούστου αναβιώνει η "βαρκαρόλα" ένα έθιμο το οποίο αναπαριστά την επιστροφή των Παργινών και των Ιερών Κειμηλίων στην ελεύθερη πλέον πόλη της Πάργας, αφού σύμφωνα με την ιστορία της πόλης, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την Πάργα, όταν αυτοί πουλήθηκε από τους Άγγλους στον Αλή Πασά το 1819. Δύο σειρές από πλεούμενα από το κάστρο και τις Παυλούκες, στολισμένες με ενετικά φανάρια, φτάνουν στο λιμάνι, όπου πλήθος κόσμου τους υποδέχεται με εορτασμούς και πυροτεχνήματα.

"Air Beach Party 2012" διοργανώνει το Αεραθλητικό Σωματείο "Ήπειρος"

Διήμερο εκδηλώσεων, με πολιτιστικό και αθλητικό χαρακτήρα, και με τον τίτλο "Air Beach Party 2012" διοργανώνει το Αεραθλητικό Σωματείο "Ήπειρος" το Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Αυγούστου στην παραλία Βράχου του Δήμου Πρέβεζας. Οι εκδηλώσεις και οι πτητικές επιδείξεις θα διεξαχθούν, για ένατο συνεχές καλοκαίρι, ενώ πέρα των άλλων δραστηριοτήτων το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί ερασιτεχνική, μουσική εκδήλωση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσω των εκδηλώσεων αυτών το σωματείο προσπαθεί να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ των αεραθλητών όλης της επικράτειας, να κινήσει το ενδιαφέρον, ιδίως της νεολαίας, για τα υπαίθρια και εναέρια αθλήματα και, φυσικά, να διαφημίσει μια περιοχή της Ηπείρου με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά.

Την θεσμοθέτηση του ιστορικού Γράμμου ως Εθνικό Πάρκο επανέφερε ο Στ.Καλογιάννης

Την θεσμοθέτηση του ιστορικού Γράμμου ως Εθνικό Πάρκο επανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης, στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Στ. Καλαφάτη, κατόπιν σχετικής επιστολής που του είχε στείλει.Ειδικότερα ο Σταύρος Καλογιάννης επανέφερε το θέμα της έγκρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Μελέτη (ΕΠΜ), για τον χαρακτηρισμό του Γράμμου και του κάμπου της Κόνιτσας μέχρι το Πωγώνι ως προστατευόμενης περιοχής, αναφερόμενος αρχικώς στο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από το 2005 όταν είχε ανατεθεί από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής.Η μελέτη για την ευρύτερη περιοχή του Γράμμου, αφορά δύο περιοχές του δικτύου «Natura 2000»:(α) «Κορυφές όρους Γράμμος» και (β) «Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού, λίμνη Δελβινακίου».Η περιοχή μελέτης ανήκει στους Νομούς Ιωαννίνων και Καστοριάς και η συνολική της έκταση είναι περίπου 1.000 τετρ. χλμ. Στα όριά της περιλαμβάνονται μεγάλα τμήματα των Δήμων Κόνιτσας και Πωγωνίου.Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Καλογιάννης: «Δυστυχώς, επί τρία χρόνια, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μου στο Κοινοβούλιο, δεν προχώρησε η θεσμοθέτηση του Γράμμου ως Εθνικού Πάρκου. Δεδομένου ότι με τη θεσμοθέτηση αυτή, η οποία έχει μηδενικό κόστος, ολόκληρη η ραχοκοκαλιά της Πίνδου θα αποτελέσει έναν ενιαίο χώρο προστασίας της φύσης και ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς και θα δοθεί μεγάλη ώθηση στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, ζήτησα από τον κ. Καλαφάτη να δώσει εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες».Παράλληλα ο Σταύρος Καλογιάννης στη συνάντησή του με τον κ. Καλαφάτη συζήτησε και το θέμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, για το οποίο θα οργανωθεί μία σύσκεψη τις επόμενες εβδομάδες παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων.

Την εκ νέου λειτουργία της αγροτικής αγοράς στην Πρέβεζα, ανακοίνωσε η ΕΝΑ

Την εκ νέου λειτουργία της αγροτικής αγοράς στην Πρέβεζα, ανακοίνωσε η ΕΝΑ Πρέβεζας από αύριο Σάββατο στο σημείο όπου ξεκίνησε, σε ιδιόκτητο χώρο στην Λ.Ιωαννίνων 354 στο ύψος του 8ου δημοτικού σχολείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι μετά από την αναστάτωση που δημιουργήθηκε κατά την μεταφορά της αγροτικής αγοράς στην περιοχή του γηπέδου στην οδό Κ. Τζαβκαι μετά από την συνέλευση που είχαν οι παραγωγοί με την Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Πρέβεζας αποφασίστηκε να επαναλειτουργήσει. Επίσης οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην αγροτική αγορά μέσω της Ε.Ν.Α. Πρέβεζας ζητούν συγγνώμη από τους καταναλωτές που στηρίζουν την προσπάθεια τους για την όποια ταλαιπωρία υπέστησαν. Η Ε.Ν.Α. Πρέβεζας θα συνεχίσει την αγροτική αγορά και την πρόταση της η οποία εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, με το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ, συμμετέχοντας ως φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Νέοι Ορίζοντες). Ελπίζουμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην ανάπτυξη της περιοχής μας και του τόπου μας γιατί το μέλλον φαίνεται αβέβαιο για όλους μας, και χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να στηριχθούν οι Έλληνες παραγωγοί, καταλήγει η ΕΝΑ Πρέβεζας.

Tην επαναλειτουργία του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στο Λούρο Πρέβεζας, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Tην επαναλειτουργία του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας στο Λούρο Πρέβεζας, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΑΤΕ στην περιοχή τους δημιούργησε τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, οι οποίοι χρειάζεται να μεταβούν στην Πρέβεζα για να εξυπηρετηθούν. Την ίδια στιγμή το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λούρου αποφάσισε σειρά επαφών με φορείς και επιστολές προς τους αρμοδίους ώστε να επιτευχθεί η επαναλειτουργία του υποκαταστήματος της ΑΤΕ στο Λούρο, έστω αυτό να παραμένει ανοικτό για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Λούρου αλλά και των γύρω περιοχών, κάποιες ημέρες την εβδομάδα, αν όχι όλες.

Έγκριση τριών νέων προτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας
H Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ως εταίρος και σε συνεργασία με άλλους φορείς κατέθεσε προτάσεις στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Αδριατική 2007-2013" εγκρίθηκαν δύο προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ενώ άλλη μια πρόταση, στην οποία επίσης είναι εταίρος η Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 4η Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (South East Europe).Ο συνολικός Προϋπολογισμός των τριών προτάσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ανέρχεται σε 491.000 €. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Αδριατική 2007-2013” είναι οι: «Σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών στην περιοχή της Αδριατικής (TISAR - Traveller Information System for the Adriatic Region)» και «Βέλτιστη διαχείριση Δασών στην περιοχή της Αδριατικής (AMF - Adriatic Model Forest)».Η πρόταση «TISAR» - Traveller Information System for the Adriatic Region (Σύστημα πληροφόρησης ταξιδιωτών στην περιοχή της Αδριατικής) έχει προϋπολογισμό 193.600,00€ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Marche της Ιταλίας. Το έργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ενημέρωσης ταξιδιωτών, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή της Αδριατικής. Η προτεινόμενη εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών καθώς και στη γενικότερη αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στις συμμετέχουσες περιοχές.Η πρόταση «AMF» - Adriatic Model Forest (Βέλτιστη διαχείριση Δασών στην περιοχή της Αδριατικής) έχει προϋπολογισμό 167.400,00€ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και Επικεφαλής Εταίρος είναι το Κροατικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Στόχος της πρότασης είναι η διαχείριση και η χρήση των δασών ως βιώσιμο πόρο, με την καθιέρωση και τη ανάπτυξη πολλαπλών χρήσεων για την αειφόρο διαχείριση των δασών και την περιφερειακή ανάπτυξη.Η πρόταση που εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης" (South East Europe), είναι η «Βελτιωμένη προσβασιμότητα στις διασυνοριακές διαβάσεις για την ενσωμάτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe – ACROSSEE)». Ο προϋπολογισμός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο έργο είναι 130.000,00€ και Επικεφαλής Εταίρος είναι ο φορέας Central European Initiative – Executive Secretariat, της Ιταλίας. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών των παραμεθόριων περιοχών των χωρών της περιοχής.Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την από κοινού εκμετάλλευση των ευκαιριών χρηματοδότησης που δίνουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εδαφικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας».


Προέγκριση για τη δημοπράτηση της ανάδειξης μονοπατιού της Βίδρας

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Αρταίων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για το έργο «Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου, συνολικού προϋπολογισμού 368.500,00.


Επίσκεψη Περιφερειάρχη στο έργο Τύρια – Σιστρούνι

Την περιοχή Τύριας επισκέφτηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών για την οδική σύνδεση Τύρια – Σιστρούνι.Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τους εκπρόσωπους της αναδόχου εταιρίας για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών, ζητώντας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις καλές καιρικές συνθήκες προκειμένου να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό το έργο.Μετά την επίσκεψη ο Περιφερειάρχης δήλωσε τα εξής:«Μετά από επίμονες, πολυετείς προσπάθειες, επιτέλους ξεκινά η υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί όνειρο ζωής για τους κατοίκους της Λάκκας Σουλίου και του Θεσπρωτικού. Πρόκειται για έργο που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην κατασκευή του, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Με την ολοκλήρωση του έργου, η περιοχή της Λάκκας Σουλίου θα ξεφύγει από την απομόνωση, και θα επιτευχθεί η σύνδεση της Π.Ε. Πρέβεζας με την Εγνατία Οδό. Παράλληλα προωθείται και η ωρίμανση της μελέτης για το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου, ώστε στη συνέχεια να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 12.600.000 ευρώ και το συνολικό ποσό της σύμβασης, που υπεγράφη ανέρχεται σε 7.240.254,60 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί από το 2007 στο πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ».

ΑΡΤΑ: Θεία Λειτουργία στην Ι.Μ. Παναγίας Ροβέλιστας


Η Ομοσπονδία Ραδοβυζινών Άρτας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή το πρωί της 12ης Αυγούστου 2012 θα τελεστεί υπό την αιγίδα της, Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας, στην Ιερά Μονή Ροβέλιστας. Στην ανακοίνωση – πρόσκληση που εκδόθηκε εκ του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αναφέρονται επίσης τα εξής: «Η Λειτουργία τελείται στα πλαίσια της καθιερωμένης εκδήλωσης της Ομοσπονδίας μας που διοργανώνεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Αυγούστου. Η Μονή Ροβέλιστας έχει θεσπιστεί με ομόφωνο ψήφισμα όλων των μελών της Ομοσπονδίας μας ως Προστάτιδα των Ραδοβυζινών. Προσκλήθηκαν να παραστούν οι Εκκλησιαστικές και Κρατικές Αρχές του Νομού Άρτας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Γεωργίου Καραισκάκη αλλά και των υπολοίπων Δήμων του Νομού, οι Ενώσεις και τα Σωματεία, ως και τα μέσα ενημέρωσης της Άρτας. Οι Σύλλογοι και οι Αδελφότητες, τοπικοί και αποδήμων, καλούνται να συνδράμουν με την παρουσία τους, την προσπάθεια της Ομοσπονδίας, που στοχεύει στη διατήρηση ηθών και εθίμων, όπως και την ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Ραδοβυζίων, αλλά και της Άρτας στο σύνολό της. Προσκαλούνται όλοι οι Ραδοβυζινοί στο ετήσιο προσκύνημα της Προστάτιδας των Ραδοβυζίων».

Διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο


Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ενώ θα ακολουθήσουν οι Π.Ε. Άρτας και Θεσπρωτίας. Στην Π.Ε. Ιωαννίνων, η αρχή έγινε από την περιοχή Ζαγορίου και από σήμερα διαγραμμίσεις γίνονται στην έξοδο της πόλης των Ιωαννίνων (εθνική οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς). Οι εργασίες θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς όλες τις επόμενες ημέρες και για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τα σήματα των επικεφαλής των συνεργείων.

Η Αδελφότητα Πηγιωτών Αρτας για το River Party στον Αχελώο

Στις 11 Αυγούστου, το βράδυ με τα «πεφταστέρια», διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά, το μοναδικό στο είδος του River Party νεολαίας, στη γέφυρα Κοράκου σ'ενα πανέμορφο φυσικό τοπίο δίπλα στον Αχελώο ποταμό, ανανεωμένο και καλύτερο από ποτέ. Η Αδελφότητα Πηγιωτών Αρτας, θεωρεί ότι τα γεφύρια ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς και εκτιμά ότι το ιστορικό σημείο της θρυλικής γέφυρας Κοράκου που αποτελεί το σταυροδρόμι τριών νομών είναι ιδανικός τόπος συνάντησης νέων ανθρώπων και σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ τους.Γι αυτό και προσκαλεί τους νέους και τις νέες ...όλων των ηλικιών από την στενή και ευρύτερη περιοχή, να συμμετέχουν δυναμικά σ αυτή την εκδήλωση και τους προκαλεί να συναντηθούν, να γνωριστούν, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να κολυμπήσουν στα νερά του Αχελώου, να βγάλουν τον πιο χαρούμενο εαυτό τους, να παρασυρθούν σε έναν ανέμελο και αυθεντικό τρόπο διασκέδασης και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. Η επιτυχία της εκδήλωσης θα αποτελέσει αξιόλογο κίνητρο ώστε αυτή να παγιωθεί και να καθιερωθεί ως ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της περιοχής. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η ώρα του ραντεβού είναι 9.30μμ.

Σάββατο βράδυ η πλατεία του Προσήλιου μετατρέπεται σε θερινό σινεμά!

Όσοι τυχεροί έχουν μείνει στην πόλη ή στα χωριά του νομού Ιωαννίνων, θα έχουν τη δυνατότητα να “δροσιστούν” και να περάσουν ένα υπέροχο Σαββατόβραδο παρακολουθώντας δωρεάν ταινίες που έχουν πολλά να πουν, κάτω από τον πλάτανο στην παραδοσιακή πλατεία του Προσηλίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, οι σινεφίλ και γενικότερα οι λάτρεις του πολιτισμού θα δουν από κοντά κάποιες από τις διακριθείσες ελληνικές ταινίες του 13ου Ανεξάρτητου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στις 9μ.μ. με την προβολή τριών ταινιών στο Προσήλιο, Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή των ταινιών έγινε με στόχο την αφύπνιση μέσω της έβδομης τέχνης της ελληνικής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε από κοινού τις δυσκολίες της κρίσης που δυστυχώς χαρακτηρίζει πολλούς τομείς της ζωής μας. Η πρώτη ταινία με τίτλο “Οδός Σφακτηρίας” σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Οικονόμου πραγματεύεται την ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης εμπειρίας και τις κοινές υπαρξιακές αναζητήσεις των διαφορετικών κατοίκων ενός μικρού δρόμου στο Κεραμεικό. Ακολουθεί η μικρού μήκους ταινία της Μαριάννας Παπακώστα “Το ασανσέρ” που έλαβε την ειδική διάκριση για την καταγραφή της αλλοτρίωσης μέσα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ η βραδιά θα κλείσει με το “Πάτρα, Πράσινη Πόλη… Περίπου”, το ντοκιμαντέρ του Παναγιώτη Φαφούτη που κέρδισε το ειδικό βραβείο της επιτροπής του φεστιβάλ στην κατηγορία «Αστικό Περιβάλλον-Οικολογικός Πολιτισμός». Η εκδήλωση διοργανώνεται με τη συνεργασία τριών φορέων: του Πολιτιστικού Συλλόγου Προσηλιωτών Ιωαννίνων, του Πολιτιστικού Συλλόγου “Τα Πατήματα” και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Η εθελοντική προσφορά των μελλών των δύο συλλόγων, η αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου και η σημαντική συνεισφορά των χορηγών επιτρέπουν την προσφορά της εκδήλωσης στο κοινό δίχως αντίτιμο, πράξη που συμβαδίζει απόλυτα τόσο με τη λογική λειτουργίας και ύπαρξης των πολιτιστικών συλλόγων όσο και με την απαίτηση των ημερών που διανύουμε. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, η εταιρία courier ΤΝΤ, το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.) και το ξενοδοχείο Λάκμος στο χωριό Προσήλιο.

Σε επίσχεση εργασίας οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από τις 20 Αυγούστου

Σε προειδοποιητική επίσχεση εργασίας προχωρούν από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, διεκδικώντας τα χρήματα που τους οφείλει ο Οργανισμός.Η επίσχεση θα έχει ως συνέπεια να εισπράττεται η νόμιμη αμοιβή του κρατικού τιμολογίου απευθείας από τον ασφαλισμένο, αναφέρεται στο εξώδικο που κατέθεσε η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ προς τον Οργανισμό, τον υπουργό Υγείας και το Δημόσιο, για την «παράνομη» -όπως επισημαίνουν- παρακράτηση δεδουλευμένων ποσών για τα έτη 2010- 2012.Οι γιατροί αναφέρουν ότι θα περιμένουν έως τις 15 Αυγούστου για να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάσουν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Στις 20 Αυγούστου ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος

Στις 20 Αυγούστου ξεκινά επίσημα η νέα κυνηγετική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013, με εξαίρεση τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuni­cu­­lus), η οποία επιτρέπεται μέχρι τις 10 Μαρτίου 2013.Στο μεταξύ, στα 60 ευρώ ορίστηκε από το Υπ. Περιβάλλοντος το ύψος της εισφοράς των κυνηγών στους αναγνωρισμένους συνεργαζόμενους κυνηγετικούς συλλόγους για την περίοδο 2012-2013.Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ότι η ετήσια εισφορά των κυνηγετικών συλλόγων στις κυνηγετικές ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαμορφώνεται σε ποσοστό 8,35% (5 €) και 66,83% (40,10 €) αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών - μελών τους.

Προσπάθειες για την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

Προσπάθειες για την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας, η οποία είναι χαμηλότερη των προσδοκιών, καταβάλλει η ΛΓ’ ΕΠΚΑ. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας κατασκευάστηκε στη θέση "Τρίγωνο", κοντά στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας και άνοιξε για το κοινό το φθινόπωρο του 2009. Στόχος της Υπηρεσίας είναι το Μουσείο να μετατραπεί σε ένα πολυδύναμο πολιτιστικό κέντρο, με καθοριστικό ρόλο στην πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της Άρτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο παρά το χαμηλό εισιτήριο που καθιερώθηκε από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2011 (ολόκληρο 3€, μισό 2€») η επισκεψιμότητα που παρουσιάζεται το Μουσείο δεν είναι η αναμενόμενη. «Το Μουσείο της Άρτας όπως ξέρετε έχει πρόβλημα με την επισκεψιμότητα. Έχει χαμηλή επισκεψιμότητα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, την περιοδική έκθεση για τα Φυτά που κάναμε και τις επαφές που είχαμε με εκπαιδευτικούς όταν είχαμε κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την κυρία Μ. Ντεκάστρο, ακόμη δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση, όχι μόνο των επισκεπτών της Άρτας αλλά και της τοπικής κοινωνίας» τόνισε χαρακτηριστικά η Προϊσταμένη της ΛΓ’ ΕΠΚΑ. Η κυρία Χριστίνα Μερκούρη αναφέρθηκε στον εξοπλισμό της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, ένα έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ για το οποίο σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το οποίο θα συμβάλει στην προβολή του Μουσείου. Το έργο αυτό τελειώνει τέλος του έτους. Όπως ανέφερε η κυρία Μερκούρη, ένας τομέας αυτού του έργου είναι και η σήμανση (πίνακες κλπ.) που θα υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας αλλά και η έκδοση κάποιων φυλλαδίων (Flyers) που θα υπάρχουν σε επιλεγμένους χώρους όπως τουριστικά πρακτορεία και χώρους βυζαντινών αρχαιοτήτων από τους οποίους περνάει πολύ μεγάλο κοινό ούτως ώστε να αποτελέσει έναν τρόπο διαφήμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου, δηλαδή πού βρίσκεται σε σχέση με το γεφύρι. «Όλοι που περνάνε από την Άρτα έρχονται στο γεφύρι. Απέναντι είμαστε εμείς, δεν περνάνε. Δηλαδή πολλοί είναι αυτοί που δεν το ξέρουν (το μουσείο). Με αυτόν τον τρόπο, με κάποια ειδική σήμανση που θα είναι και σε δυο – τρία επιλεγμένα σημεία της πόλης που περνάει πολύς κόσμος και μ’ αυτά τα φλάιερς θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να γνωρίσουμε στον κόσμο την ύπαρξη του Μουσείου» ανέφερε η κυρία Μερκούρη.

Ο διορισμός της κόρης του Β.Πολύδωρα κατέκτησε και το Facebook!!!

«Παραίτηση Β. Πολύδωρα τώρα» είναι το όνομα του νέου γκρουπ, το οποίο δημιουργήθηκε στο Facebook με αφορμή τον διορισμό της κόρης του βουλευτή της ΝΔ στη Βουλή στο διάστημα της μιας ημέρας που διήρκεσε η θητεία του ως προέδρου, όπως είχαν αποκαλύψει "Τα Νέα".Το περιστατικό, πάντως, σχολιάστηκε και από το Reuters, το οποίο μιλά για «σκάνδαλο στη χρεωμένη Ελλάδα» την ώρα που τα στοιχεία για την ανεργία δείχνουν πως το 55% των νέων δεν έχει δουλειά.Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, η σελίδα στο Facebook είχε πάνω από 2.600 μέλη. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της «μοναδικός σκοπός είναι να συγκεντρώσει άτομα που θεωρούν ανήθικο τον διορισμό της κόρης του Β. Πολύδωρα στη Βουλή και ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα και οι δύο».

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Ανάσα δροσιάς υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα από το Σάββατο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες ημέρες θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και η πτώση της θερμοκρασίας, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Αντάμωμα της Ομοσπονδίας Αποδήμων Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου

Το καθιερωμένο αντάμωμα της Ομοσπονδίας Αποδήμων Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου θα γίνει το Σάββατο, 11 Αυγούστου, στην Τύρια Δωδώνης και την Κυριακή, 12 του μήνα, το πρωί, στις Πύλες του Άδη, στα Σερζιανά της Λάκκας Σουλίου. Το αντάμωμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής της Λάκκας Σουλίου. Tο Σάββατο 11 Αυγούστου, το βράδυ, συνδιοργανώνεται αντάμωμα ξενιτεμένων στην Τύρια, με πλούσιο παραδοσιακό ηπειρώτικο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και την Κυριακή 12 Αυγούστου το πρωί, στον Αχέροντα στις Πύλες του Άδη, στα Σερζιανά, συνδιοργανώνεται αντάμωμα όλων των ετεροδημοτών και παρουσιάζονται τα πλούσια έθιμα της περιοχής. Η Ομοσπονδία Αποδήμων Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου και ο Πρόεδρός της, Βαγγέλης Παππάς, με ανακοίνωσή τους απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχή στις εκδηλώσεις προς όλους τους Λακκασουλιώτες.

Εκδήλωση για το αγροτικό κίνημα των 16 χωριών της Μουργκάνας την Κυριακή

Την Κυριακή στις 12 Αυγούστου 2012 θα πραγματοποιηθεί στο Κεφαλοχώρι Φιλιατών η καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε τρία χρόνια η Ομοσπονδία Μουργκάνας για τον εορτασμό του "Αγροτικού Κινήματος των 16 χωριών της Μουργκάνας (1858-1930) .Το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγροτικού κινήματος που βρίσκεται στον Αϊ-Δημήτρη,ενώ το βράδυ διοργανώνεται παραδοσιακό γλέντι στο οίκημα της αδελφότητας, στην Παλιοκούλα.Ελάτε (το πρωί) να τιμήσουμε τους πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία και ανεξαρτησία και (το βράδυ) να γλεντήσουμε όλοι μαζί με την παραδοσιακή δημοτική ορχήστρα του Λευτέρη Γκιώκα.

Ραντεβού στη ΔΕΘ δίνει η ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων

Απαράδεκτο και προκλητικό χαρακτηρίζει το μέτρο της εφεδρείας το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ στα Γιάνενα και βάλλει κατά της τρικομματικής κυβέρνησης. Παράλληλα, καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι σε εγρήγορση για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον άλλο μήνα.

65.867 άνθρωποι κατοικούν στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας

65.867 άνθρωποι κατοικούν στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή πληθυσμού-Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα 10 με 24 Μαΐου του 2011. Tα στοιχεία αναφέρουν 34.045 κατοίκους για το Δήμο Πρέβεζας, 17.827 κατοίκους στο Δήμο Ζηρού και 13.995 κατοίκους στο Δήμο Πάργας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά, από το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει την οπτική ανάγνωση, την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους ποιότητας.

Πρώτο μέλημα η επαρκής αστυνόμευση

Η εμπέδωση της ασφάλειας των πολιτών, στην πόλη των Ιωαννίνων και σε όλο το νομό, είναι η πρώτη προτεραιότητα της Αστυνομικής Διεύθυσης Ιωαννίνων. Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Ανδρέας Παπιγκιώτης, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί και για να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα θα συζητήσει και με τους δημάρχους. Από το Δεκαπενταύγουστο και μετά αναμένει ενίσχυση του προσωπικού, καθώς αρκετοί αστυνομικοί απουσιάζουν σε διακοπές, ενώ σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις των συνοριοφυλάκων και αστυνομικών στη Θράκη, ο αστυνομικός διευθυντής σημείωσε πως πρόκειται για εθνικό θέμα και όλοι οφείλουν να βοηθήσουν.

Μηνυτήρια αναφορά Χρ.Βούζα για τη ρύπανση του Καλαμά

Να αποδοθούν ευθύνες σε όσους τα τελευταία χρόνια, εσκεμμένα ή μη, ρυπαίνουν τον ποταμό Καλαμά ζητά με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων η παράταξη του Χρυσόστομου Βούζα στο δήμο Ζίτσας. Σε δηλώσεις του απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά άφησε να εννοηθεί πως το επόμενο διάστημα η παράταξή του θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις, θεωρώντας χρέος του ίδιου και των συνεργατών του, όπως είπε, να συνδράμουν στην εξεύρεση των υπαιτίων της ρύπανσης του ποτάμιου συστήματος.

Το συνολικό πακέτο των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διεκδικούν οι ενώσεις της Ηπείρου

Το συνολικό πακέτο των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διεκδικούν οι ενώσεις συνεταιρισμών της Ηπείρου και οι κτηνοτροφικές ενώσεις προκειμένου η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» να περιέλθει στους φυσικούς φορείς. Το τίμημα, όπως αναφέρεται στο κοινό ψήφισμα, θα πρέπει να κινηθεί στη λογιστική αξία και να ανέλθει στα 21 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα προτείνεται να διατηρηθούν τα ποσοστά 60% και 40% που ορίζει η καταστατική πλειοψηφία. Τέλος, ενώσεις και κτηνοτρόφοι θεωρούν ζητούμενο την προστασία της φέτας, τη διατήρηση και επέκταση της ζώνης γάλακτος, την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και καλούν φορείς και κόμματα να πάρουν δημόσια θέση για το μέλλον της εταιρίας.

Αναζητά νέους χώρους για υπνωτήριο αστέγων ο Δήμος

Μετά το ναυάγιο εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία υπνωτηρίου αστέγων στα Γιάννενα, η δημοτική αρχή συνεχίζει την προσπάθεια. Ο χώρος στο παλιό αεροδρόμιο, στον Κατσικά κρίθηκε ακατάλληλος, από τις υπηρεσίες του Δήμου, και πλέον υπάρχει ενδιαφέρον για δύο κτίρια εντός της πόλης και οι πρώτες κρούσεις στους ιδιοκτήτες έγιναν ήδη. Ο πρόεδρος του αρμόδιου οργανισμού, Φίλιππας Τσουμάνης, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέχρι το χειμώνα το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι τριάντα περίπου άτομα είχαν φιλοξενηθεί σε ξενοδοχεία της πόλης.

Με τον εφιάλτη του 2000 ζουν το τελευταίο τριήμερο οι κάτοικοι του ακριτικού Πωγωνίου

Με τον εφιάλτη του 2000 ζουν το τελευταίο τριήμερο οι κάτοικοι του ακριτικού Πωγωνίου, καθώς η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στα ελληνικά χωριά της Άνω Δρόπολης συνεχίζει το καταστροφικό της έργο.Η πυρκαγιά απείλησε σπίτια στο Λόγγο της Βορείου Ηπείρου, ενώ κινείται πλέον προς τα Ελληνικά σύνορα. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή είναι αποπνικτική, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα είναι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο εισόδου της πυρκαγιάς στο Ελληνικό έδαφος.Υπενθυμίζεται ότι το 2000 στα χωριά Λάβδανη, Αγία Μαρίνα, Χαραυγή, Καστανή, Ριζό και άλλα είχαμε θρηνήσει επτά νεκρούς, από μεγάλη φωτιά που «εισήχθη» από την Αλβανία.Εντύπωση προκαλεί για μια ακόμη φορά η αδυναμία, κατ’ άλλους αδιαφορία, που επιδεικνύουν οι Αλβανικές αρχές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, και αυτό παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, ανταλλαγές επισκέψεων και τη συνδρομή που τους έχει παράσχει η Ελλάδα, προκειμένου να αποτραπούν ή να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στα σύνορα.Χθες τελικά η Αλβανική πλευρά συναίνεσε και έτσι πεζοπόρες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Γιάννινα και από τη Θεσπρωτία έχουν αναλάβει το έργο της αναχαίτισης της πυρκαγιάς, κοντά στην περιοχή της Κοσοβίτσας, που βρίσκεται σε κοντινό σημείο από την Αγία Μαρίνα. Ωστόσο η περιοχή στην οποία μαίνεται η πυρκαγιά είναι δύσβατη και ίσως η μόνη αποτελεσματική λύση θα ήταν η αποστολή εναερίων πυροσβεστικών μέσων, κάτι όμως που μέχρι και χθες βράδυ ήταν αδύνατο να γίνει, καθώς είναι σε εξέλιξη οι μεγάλες πυρκαγιές σε Άγιο Όρος –Ουρανούπολη, Αρκαδία, Χανιά και Φθιώτιδα, όπου απειλούνται και κατοικημένες περιοχές.Πλέον οι ελπίδες των κατοίκων των χωριών από την Ελληνική και την Αλβανική πλευρά, έχουν στραφεί στον καιρό, με την ευχή να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο. Πυρκαγιές σημειώθηκαν όμως το τελευταίο 24ωρο και σε Ελαφότοπο, Καρίτσα και Κακόλακκο, που ευτυχώς όμως τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές.Χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον Αμμότοπο της Φιλιππιάδας, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αφιέρωμα στους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία διοργανώνει ο δήμος Ηγουμενίτσας

Πολυήμερο αφιέρωμα στους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία διοργανώνει ο δήμος Ηγουμενίτσας στο πολιτιστικό κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» από τις 9 έως τις 13 Αυγούστου. Στο αφιέρωμα που φέρει τον τίτλο « 50 χρόνια μετανάστες στη Γερμανία» θα παρουσιαστούν ταινίες με θέμα τη μετανάστευση, έκθεση φωτογραφίας αλλά και θα μοιραστούν αναμνήσεις εν μέσω ομιλιών εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία.

Συναυλία διαμαρτυρίας ενάντια στο φράγμα του Αγ. Νικολάου


Στις 11 Αυγούστου 2012 και από ώρα 9 το βράδυ δίπλα στον Άραχθο κάτω από τη Γέφυρα Τζαρή οι Δήμοι : Αρταίων, Κεντρικών Τζουμέρκων και Βόρειων Τζουμέρκων, η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου, η Ι.Λ.Ε.Τ., ο πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου και όλα τα κινήματα ενεργών πολιτών της ευρύτερης περιοχής διοργανώνουν Συναυλία διαμαρτυρίας ενάντια στο φράγμα του Αγ. Νικολάουμε, με τίτλο " τραγουδάμε για τον Άραχθο " με τον διεθνούς φήμης κλαρινίστα Βασίλη Σαλέα. Μαζί του ο συμπατριώτης μας Βασίλης Παππάς και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Σε ανακοίνωση - πρόσκληση από πλευράς των διοργανωτών αναφέρεται: " Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για να μείνει το ποτάμι μας καθαρό, χωρίς φράγματα, χωρίς λασπολίμνες με ύδατα αναψυχής για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.Το κίνημα κατά του φράγματος είναι πάντα ενεργό και χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δε γίνονται".Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Για 14η χρονιά «Σαν Παλιό Σινεμά» στο Ζαγόρι

Ξεκινά σήμερα στα Κάτω Πεδινά του δήμου Ζαγορίου το τριήμερο θερινού κινηματογράφου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Οι προβολές και τις τρεις μέρες αρχίζουν στις 9 το βράδυ και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού καλεί τους φίλους του σινεμά να συμμετέχουν, σημειώνοντας πως πρόκειται για αξιόλογες και ενδιαφέρουσες ταινίες.

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Αρχαίας Αμβρακίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου με τίτλο «Ανάδειξη – Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο» που υλοποιεί από το 2010 στην πόλη της Άρτας η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στους εν λόγω αρχαιολογικούς χώρους, η ανάδειξή τους ως οργανικών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας και η ένταξή τους στο δίκτυοτων επισκέψιμων μνημείων της.Στον χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης, που αποτελείται από απαλλοτριωμένα και υπό απαλλοτρίωση οικόπεδα κατά μήκος της οδού Κομμένου, τμήμα του δυτικού νεκροταφείου της αρχαίας πόλης τελεί υπό ανασκαφή και ανάδειξη, προκειμένου να αποδοθεί στο κοινό ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος με την περάτωση του έργου. Πλατειά, μνημειακή, αρχαία λεωφόρος και ταφικοί περίβολοι εκατέρωθεν, με τάφους διαφόρων τύπων, μαρτυρούν τα αρχαία ταφικά έθιμα και πρακτικές. Οι ανασκαφές, που διενεργούνται συνεχώς από το 2010, εμπλουτίζουν την εικόνα της αρχαίας πόλης, καθώς και τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, ενώ συμπληρώνουν την εικόνα από προηγούμενες ανασκαφικές έρευνες.Κατά το τρέχον έτος, επεκτάθηκε μάλιστα η έρευνα σε νέα έκταση κατά μήκος της οδού Κομμένου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης κατά τη φάση ανάδειξης του χώρου και έγιναν οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω οδό. Παράλληλα, γίνονται τακτικές αποψιλώσεις και καθαρισμοί του χώρου, καθώς και μικροστερεώσεις λιθοδομών σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης. Τέλος, έχει εκπονηθεί μελέτη για την οριστική διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Δυτικής Νεκρόπολης, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Δηλώσεις Χρ.Μερκούρη
Σε δηλώσεις της στα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών η Προϊσταμένη της ΛΓ΄ΕΠΚΑ κυρία Χριστίνα Μερκούρη μεταξύ άλλων ανέφερε: «Επειδή το Μικρό Θέατρο είναι στο κέντρο της πόλης, για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη διέλευση των πεζών - και ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος αγαπητός, να μην τον κλείσουμε - αποφασίσαμε να υπάρχει μια μικρή δίοδος περίπου ενός 1,20 μ. που θα είναι στο χώρο που γειτνιάζει με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτός είναι ένας χώρος που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή είναι απαλλοτριωμένος απλώς έχει φυτευτεί από την εκκλησία. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ιερέα π. Βασίλη Τρομπούκη ο οποίος είναι ιδιαίτερα θετικός. Μάλιστα αυτές τις μέρες είχαμε επικοινωνία για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μηχανικοί του έργου, να γίνει αυτή η δίοδος, το πέρασμα από κει ούτως ώστε περιμετρικά του χώρου να περνούν οι πεζοί, προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το χώρο, πώς θα ενοποιηθεί για να δούμε μετά στη συνέχεια τι θα γίνει όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη. Είχαμε μιλήσει για μία πεζογέφυρα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες να δούμε τι ευρήματα υπάρχουν, τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία και την ανάδειξή τους και να δούμε μετά πώς θα γίνεται η διέλευση των πεζών εκεί και πώς θα αξιοποιηθεί αυτό στο κέντρο της πόλης. Οπότε και αυτό το έργο προχωράει. Οι προετοιμασίες για την πρόχειρη διάβαση έχουν ξεκινήσει. Τις επόμενες μέρες πρέπει να ρίξουμε την περίφραξη από το χώρο του Μικρού Θεάτρου και να προχωρήσουμε στην αποδόμηση του ασφαλτοτάπητα. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη διάβαση αυτή για να περνάει ο κόσμος και μετά να κλείσουμε τη μέχρι σήμερα διάβαση αυτού του ασφαλτοστρωμένου δρόμου».Οι εργασίες συνεχίζονται και στο χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης, σε όλους τους τομείς. Η κυρία Μερκούρη ανέφερε σχετικά: «Έρχονται στο φως πλήθος τάφων διαφόρων τύπων. Πρόσφατα κάναμε - και πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε - μία τροποποίηση της αρχικής μελέτης για να μπορεί να γίνει αντιστήριξη των πρανών για την ασφάλεια των κτιρίων που υπάρχουν και του χώρου και άλλαξαν μετά από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα στη Νεκρόπολη και κάποιες εκτιμήσεις που είχαμε κάνει στην αρχή. Οπότε αυτή η μελέτη - τροποποίηση πέρασε από το ΚΑΣ, απλώς πρέπει τώρα με βάση και τις παρατηρήσεις και τους όρους του ΚΑΣ να περάσουμε στην εκπόνηση οριστικών μελετών που είναι και οι μελέτες εφαρμογής. Δηλαδή στο κάθε κομμάτι που θέλουμε στη Δυτική Νεκρόπολη θα γίνει και μια εξειδικευμένη μελέτη, όπως είναι η στατική, η γεωτεχνική μελέτη, για να μπορέσουμε αφού γίνουν αυτές οι μελέτες να περάσουμε μετά και στην υλοποίηση και στο κλείσιμο του έργου».


Σταματούν οι δημοπρασίες έργων στην Άρτα!!!

Επιπτώσεις στην υλοποίηση των έργων έχει η οικονομική δυσπραγία στους δήμους. Ο δήμος Αρταίων έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να σταματήσει τις διαδικασίες για τη δημοπρασία έργων. Αφορμή αποτελεί το γεγονός της νέα περικοπής των κονδυλίων. Ο Γιάννης Παπαλέξης, που είναι και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης δήμων Ηπείρου, διαβεβαιώνει ότι προς το παρόν δεν συντρέχει κίνδυνος για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Μπάζωσε τη θάλασσα στα Σύβοτα ο ξάδερφος του Βουλευτή Θεσπρωτίας Αντώνη Μπέζα!

Σε προέκταση της ιδιωτικής του επιχείρησης έχει μετατρέψει τη θάλασσα γνωστός επιχειρηματίας της Θεσπρωτίας, ο οποίος τυγχάνει να είναι ξάδερφος του πρώην υπουργού της ΝΔ, Αντώνη Μπέζα, και έχει καταφέρει να «μπαζώσει» (!) θαλάσσια περιοχή, μετατρέποντάς της σε ένα πολυτελές, πλωτό, εστιατόριο του ξενοδοχείου του.Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, καθώς, συνέταξε την μελέτη -και εν συνεχεία τα σχέδια- προκειμένου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κατασκευή.

Μπάζωσαν τη θάλασσα
Το ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στο χωριό των Συβότων αγοράστηκε από δύο επιχειρηματίες το 2007 έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες είχαν περιέλθει σε τραγική οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα η ξενοδοχειακή μονάδα να είναι υποθηκευμένη στο κράτος. Μετά την αγορά, το ξενοδοχείο ανακαινίστηκε και άρχισε να είναι και πάλι κερδοφόρο.Ο νέος ιδιοκτήτης, ονόματι Μιχάλης Μπέζας (συγγενής του πρώην υπουργού), αποφάσισε να προεκτείνει τη ξενοδοχειακή μονάδα στη… θάλασσα.Ανήμερα Χριστουγέννων του 2009, έκαναν την εμφάνισή τους συνεργεία τα οποία άρχισαν να δουλεύουν πυρετωδώς, χτίζοντας την παράνομη προβλήτα «εν μία νυκτί».Μάλιστα η μελέτη και τα σχέδια για την προβλήτα έγιναν από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, ο οποίος συνέδραμε στη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής.

Κρίθηκε κατεδαφιστέο
Λίγο καιρό μετά την κατασκευή της προβλήτας, υπάλληλοι της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, επισκέφθηκαν τη μονάδα και έκριναν την προβλήτα παράνομη και κατεδαφιστέα.Ο φάκελος μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια Ιωαννίνων, η οποία έστειλε στην περιοχή πέντε υπαλλήλους της, μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστώσουν την αυθαιρεσία.Πράγματι, επισκέφθηκαν την περιοχή και έδωσαν εντολή να κατεδαφιστεί άμεσα.

Υπεράνω νόμων
Από το ρεπορτάζ, όμως, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη εντολή δεν εκτελέστηκε. Αντίθετα, ακόμη και σήμερα οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν τη δυνατότητα να δειπνούν πάνω από τη θάλασσα, «παρκάροντας» το σκάφος τους (εάν έχουν) στο «ιδιωτικό» πάρκινγκ. Πλήθος ερωτημάτων εγείρει το γεγονός ότι παρ’ όλο που οι επίσημοι φορείς έχουν κρίνει την συγκεκριμένη κατασκευή αυθαίρετη, ο κ. Μπέζας συνεχίζει να την εκμεταλλεύεται μέχρι και σήμερα.

«Πρόκειται να νομιμοποιηθεί»
Η ιστοσελίδα zougla.gr, που αποκάλυψε το θέμα,επικοινώνησε με τον κ. Μπέζα, ο οποίος ανέφερε ότι την προβλήτα την κατασκεύασε με απόφαση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι πράγματι ένα μέρος αυτής είναι αυθαίρετο, το οποίο όμως, όπως είπε, πρόκειται σύντομα να νομιμοποιηθεί.«Αυτή η προβλήτα κατασκευάστηκε με άδεια του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας με άδεια του κεντρικού λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας κατ’ εντολή του ΥΕΝ. Το πρόβλημα της είναι ότι η άδεια έγραφε 140 τ.μ. περίπου και στην ευθυγράμμιση της η προβλήτα αυτή η προβλήτα καταμετρήθηκε 157 τ.μ. Το πρόβλημα ήταν ότι το λιμεναρχείο με την Κτηματική υπηρεσία δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Πράγματι έχει επιληφθεί η Κτηματική υπηρεσία και έχει επιβληθεί πρόστιμο το οποίο πληρώθηκε, ενώ τώρα πρόκειται μέσω ενός νέου νόμου να νομιμοποιηθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΑΡΤΑ: Επιστολή Δημάρχου προς Π. Παναγιωτόπουλο για ΚΕΝ

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για το ότι η ΕΣΣΟ (2012 Ε’) δεν θα καταταχθεί στο ΚΕΝ Άρτας στο πλαίσιο της περιστολής των λειτουργικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει και σε περαιτέρω περιορισμό των στρατοπέδων, ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης απέστειλε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο την ακόλουθη επιστολή:
Κύριε Υπουργέ
Η πληροφορία ότι σχεδιάζονται νέες περικοπές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με κλείσιμο στρατοπέδων, επαναφέρει στην επικαιρότητα της τοπικής μας κοινωνίας το θέμα της κατάργησης του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Άρτας.Η θέση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου όπως διατυπώνεται με ομόφωνο ψήφισμά του, είναι υπέρ της παραμονής του ΚΕΝ, το οποίο είναι πηγή ζωής για την Άρτα. Θέση η οποία εκφράζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας την οποία το Υπουργείο σας οφείλει να αφουγκραστεί.Θεωρούμε ότι πιθανολογούμενη κατάργηση του ΚΕΝ θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην ήδη κλονισμένη και παραπαίουσα τοπική οικονομία και ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική κρίση και τα σκληρά μέτρα του προγράμματος σταθερότητας έχουν φέρει σε απόγνωση το σύνολο των πολιτών.Το ΚΕΥΓ μετατράπηκε σε ΚΕΝ με την περσινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και χωρίς να υπάρχει μια νέα απόφαση το Κέντρο δεν υποδέχτηκε τους νεοσυλλέκτους της νέας ΕΣΣΟ.Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο είναι το μοναδικό στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το στρατόπεδο εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της περιοχής και έχει μια πολυετή παρουσία με άριστα αποτελέσματα και με το δυνατότερο χαμηλό κόστος και θεωρούμε αδιανόητη οποιαδήποτε σκέψη για κατάργησή του, όταν πληροφορούμαστε ότι επαναλειτουργούν στρατόπεδα τα οποία ήταν ανενεργά για ένα σχεδόν ολόκληρο χρόνο, με πολλαπλάσια έξοδα επαναλειτουργίας και συντήρησης.
Κύριε Υπουργέ,
για τους παραπάνω λόγους και εκ μέρους του συνόλου των συμπολιτών μου, σας απευθύνω έκκληση να παρέμβετε προσωπικά για την ακύρωση της πιθαναλογούμενης απόφασης.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία.

Σήμερα η γιορτή μουσικής στην Βροντισμένη

Η Βροντισμένη ως κοινή καταγωγή του Δημήτρη Υφαντή του Τριφώνου, τουΓρηγόρη Κλιούμη των Υπογείων Ρευμάτων και του κλαρινίστα Νίκου Τάσση, οδηγεί τα τρία διαφορετικά συγκροτήματα και είδη μουσικής να συναντηθούν στην πλατεία της ιδιαίτερης αυτής πατρίδας και να παίξουν για το κοινό τους ένα πρόγραμμα με αφετηρία το ροκ και κατάληξη την παράδοση .Ο ιδιαίτερος ροκ ήχος , με γέφυρα τις απογειωτικές τριφωνίες , σε έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια και διασκευές, καταλήγουν στο πεντατονικό κλάμα του κλαρίνου.Επί σκηνής λοιπόν μας καλωσορίζει σ΄ αυτή τη γιορτή μουσικής ο επίσης Βροντισμενιώτης καταξιωμένος ηθοποιός Μιχάλης Μαρκάτης και παραδίδει τα σκήπτρα στους 4 Υπόγειους, στους 7 Τριφωνικούς και κατόπιν στους 5 παραδοσιακούς μουσικούς.
ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Γρηγόρης Κλιούμης : κιθάρα-τραγούδι, Κώστας Παρίσσης: κιθάρα-τραγούδι,
Απόστολος Καλτσάς: ηλεκτρικό μπάσο, Τάσος Πέππας: τύμπανα
ΤΡΙΦΩΝΟ
Ερωφίλη, Δημήτρης Υφαντής, Γιώργος Περαντάκος Μαζί τους:
Δημήτρης Παπαλάμπρου: κιθάρες, Ευαγγελία Μαυρίδου: πιάνο,
Γιάννης Γρυπαίος: μπάσο, Νίκος Χριστόπουλος: τύμπανα,
Δημήτρης Υφαντής: μαντολίνο, τσουμπούς, καβάλ.
Παραδοσιακή Ορχήστρα Νίκου Τάσση
Επιμέλεια παρουσίασης Μιχάλης Μαρκάτης
Διοργάνωση : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ
ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9:30
ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ΕΥΡΩ

«Κτισταδιώτικα 2012» στους Κτιστάδες Άρτας


Εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Κτισταδιώτικα 2012» θα πραγματοποιηθούν στους Κτιστάδες Άρτας από 10 – 16 Αυγούστου. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κτιστάδων και το πρόγραμμα έχει ως εξής: Παρασκευή 10/8/2012 έως Πέμπτη 16/8/2012 έκθεση φωτογραφίας στο Πνευματικό Κέντρο «Η Κοσοβίστα του χθες και οι Κτιστάδες του σήμερα» - Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής. Ώρες 10:00-14:00 & 19:00 – 21:00. Σάββατο 11/8/2012 Ρεμπέτικη βραδιά. Ώρα 21:00. Κυριακή 12/8/2012 συναυλία με ροκ συγκρότημα. Ώρα 21:00. Δευτέρα 13/8/2012 Κινηματογραφική Λέσχη Μεσολογγίου (Ιστορία Ελληνικού Κινηματογράφου). Ώρα 21:00. Τρίτη 14/8/2012 παράσταση Καραγκιόζη. Ώρα 21:00. Τετάρτη 15/8/2012 ημερήσιο γλέντι μετά την εκκλησία. Το απόγευμα εκλογές για νέο Δ.Σ. του Συλλόγου. Ώρα 20:30.

Οι NORMA συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις


Οι NORMA, συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις παρουσιάζοντας τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο «ΕΝΑΝΤΙΟΝ», κομμάτια από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ» και επιλεγμένες διασκευές τραγουδιών της ελληνόφωνης ροκ σκηνής.Την Πέμπτη 9 Αυγούστου, οι NORMA συμμετέχουν πλάι στους ΜΠΛΕ και το ΛΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ στο 2ο ACHERON FESTIVAL, στις πηγές του ποταμού Αχέροντα στη Γλυκή Θεσπρωτίας (ώρα 21:00, είσοδος 5 ευρώ).Το Σάββατο 11 Αυγούστου, οι NORMA, πηγαίνουν… θάλασσα και παίζουν ζωντανά στο φιλόξενο BOURINI Beach Bar, στο Καραβοστάσι Πέρδικας (ώρα 18:00, είσοδος ελεύθερη).Τέλος, μία εβδομάδα αργότερα, το Σάββατο 18 Αυγούστου, οι NORMA συμμετέχουν στο 1ο Θεογέφυρο Festival, στο Λίθινο Ζίτσας, πλάι στο ΔΗΜΗΤΡΗ ΥΦΑΝΤΗ, το Γ. ΓΑΚΗ & The Troublemakers και τους ανερχόμενους CROSSROADS και ELECTRIFY.

Ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος και οι "Τακίμ" έρχονται στο Καπέσοβο


Οι μοναδικοί σολίστες «Τακίμ» έρχονται ξανά στο Ζαγόρι. Στην πολύ όμορφη Πασχάλειο Σχολή του Καπεσόβου τη Δευτέρα 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, θα παρουσιάσουν επιλεγμένα τραγούδια και σκοπούς από την κοινή μουσική παράδοση της Ελλάδας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων, καθώς και αγαπημένα «ζαγορίσια»,.Οι Τακίμ, είναι μία ομάδα που αποτελείται από οχτώ δεξιοτέχνες μουσικούς: Α. Αρκαδόπουλος κλαρίνο, Π. Δημητρακόπουλος κανονάκι, Θ. Κωνσταντίνου ούτι, Γ. Μαρινάκης βιολί, Α. Παππάς κρουστά, Κ. Μερετάκης κρουστά, Γ. Πλαγιανάκος μπάσο, Μ. Κουτσαγγελίδης φωνητικά.Η μουσική της Κωνσταντινούπολης και το ταξίδι της σε όλη την ανατολική μεσόγειο και τα βαλκάνια. Από τη Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια … μέχρι την Ήπειρο και το Ζαγόρι. Η παλιά μουσική των πόλεων φερμένη στο σήμερα. Μια μουσική παράσταση γεμάτη ένταση από την αρχή ως το τέλος.Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπεσόβου «Ο Αλέξης Νούτσος» και ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων, που διοργανώνουν από κοινού την εκδήλωση, σας υπόσχονται μια μοναδική βραδιά.Η είσοδος θα είναι 10 ευρώ.

«Έρευνες στο Πωγώνι: Δελβινάκι στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό»


Η Α’ Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Έρευνες στο Πωγώνι: Δελβινάκι στην Ιστορία, την Παιδεία και τον Πολιτισμό» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δελβινακίου την Κυριακή, 12 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ..Ομιλητές θα είναι οι: Νίκος Θεοδοσίου εκπαιδευτικός συγγραφέας, Διώνη Βαδήμα, φιλόλογος, Σωκράτης ΜυριούνηςΕκπαιδευτικός, Νίκος Θ. Υφαντής Φιλόλογος, Παν. Δ. Τζιόβας Ιστοριογράφος, Μανώλης Ριζόπουλος, πρ. Διευθυντής Εκκλ. Ακαδημίας Βελλάς, Βούλα Σκαμνέλου Σχολική Σύμβουλος, Χαράλαμπος Φούκης Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νίκος Κούροςυποψ. δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αλέκος Ράπτης, ιστορικός – ερευνητής, Κων. Χρ. ΚωστούλαςΣυγγραφέας – εκδότης, Απόστολος Γ. Παπαϊωάννουκαθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συντονιστής θα είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Ντάλλας, ενώ το προεδρείο της ημερίδας θα αποτελείται από τον ίδιο και τους αντιδημάρχους Μιχάλη Μάγγο και Βασίλη Μάτσια.

Διήμερο Επιστημονικό συνέδριο για την Ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής Κόνιτσας


Διήμερο Επιστημονικό συνέδριο για την Ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής Κόνιτσας, οργανώνει για τις 11 και 12 Αυγούστου ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Γυμνασίου – Λυκείου Κόνιτσας. Το συνέδριο θα γίνει στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου και ομιλητές είναι οι: Γεώργιος Καρράς (καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου), Γιάννης Σκούφος (καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου),Χρίστος Φασούλης (δασολόγος), Χαρητάκης Παπαϊωάννου(Βιολόγος – Ιχθυολόγος), Μαρία Καμένου (Αρχιτέκτων – μηχανικός), Ναταλία Μπαλάφα (δασολόγος – περιβαλλοντολόγος), Γεώργιος Τάσσος (κτηνίατρος – υπ. Περιβαλλοντικού Πάρκου Μπουραζανίου), Φίλιππας Καραμπίνας(Δ/ντης Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), Κων. Σουέρεφ(προϊστάμενος ΙΒ Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), Νίκος Σίμος (καθηγητής σε Ερευνητικό Κέντρο των ΗΠΑ), Τζένη Παγγέ(κοσμήτορας σχολής Επιστημών Αγωγής Ιωαννίνων), Χαρίλαος Γκούτος (ομότιμος καθηγητής Παντείου).

38ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Νέοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, άνθρωποι όλων των ηλικιών αλλά ιδιαίτερα μαθητές «πλημμύρισαν» την πλατεία Ανδρούτσου, στην Πρέβεζα, συμμετέχοντας στις πλούσιες εκδηλώσεις του 38ουΦεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή», που έγιναν την προηγούμενη βδομάδα και απ' ό,τι φαίνεται στήθηκαν με έμπνευση και πολύ μεράκι. Η δίψα για επαφή με τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της πλατιάς ανταπόκρισης που είχε το Φεστιβάλ.Οι φεστιβαλικές εκδηλώσεις στην Πρέβεζα ξεκίνησαν με αφιέρωμα στην Σωτηρία Βασιλακοπούλου, την Κνίτισσα που έδωσε τη ζωή της για τους αγώνες των εργατών έξω από το εργοστάσιο της ΕΤΜΑ. Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο αφιέρωμα στους αγώνες του ταξικού κινήματος, του ΠΑΜΕ, με κύρια αναφορά στην Πρέβεζα (περιφρουρήσεις απεργιών, πορείες, συλλαλητήρια κλπ.) τα 4 τελευταία χρόνια με τίτλο «4 χρόνια κρίση - 4 χρόνια αγώνες».Ακολούθησε αφιέρωμα στο παγκόσμιο εργατικό - διεθνιστικό τραγούδι με ιστορική αναδρομή στη «ΔΙΕΘΝΗ» των εργατών, στους αγώνες των ανθρακωρύχων στην Αμερική, στους εργατικούς αγώνες ενάντια στο ναζισμό με αναφορά στην Ρόζα Λούξεμπουργκ, στους απελευθερωτικούς εργατικούς αγώνες στη Νότια Αμερική με αναφορά στον μεγάλο κομμουνιστή επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, στο σήμερα με ένα τραγούδι για το ΠΑΜΕ! Με το συγκρότημα της Δώρας Μπάκου και του Χρήστου Λάμπρου.Για πρώτη φόρα στις εκδηλώσεις της Πρέβεζας στήθηκε, με πρωτοβουλία και την επιμέλεια παιδαγωγών, παιδότοπος, αναδεικνύοντας απ' τη μια τα προβλήματα των νέων γονιών, αλλά και τον τρόπο ψυχαγωγίας των παιδιών.Την κεντρική ομιλία στο φεστιβάλ πραγματοποίησε η Αφροδίτη Μπόμπολη, μέλος του Γραφείου Περιοχής Β/Δ Ελλάδας της ΚΝΕ. Το φεστιβάλ συνεχίστηκε με μαθητικά μουσικά σχήματα, της Κωνσταντίνας Δημοπούλου και του Πάνου Παπανικολάου, ενώ η σκυτάλη δόθηκε σε λαϊκούς ήχους από τον Αντρέα και Ευγενία Νόβα. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μαθητικές μουσικές διαδρομές με ροκ νότες από τους Μίλτο Λαοπώδη και Αρη Μπούσση.Στο χώρο του φεστιβάλ για πρώτη φόρα λειτούργησε και παιδότοπος στα πλαίσια της ανάδειξης των προβλημάτων των νέων γονιών, αλλά και του τρόπου ψυχαγωγίας των παιδιών που πρέπει να προτείνεται, ενάντια στις εμπορευματοποιημένες μορφές ψυχαγωγίας που προκρίνει ο καπιταλισμός σήμερα. Το χώρο του παιδότοπου επιμελήθηκαν παιδαγωγοί που στη συνέχεια ψυχαγώγησαν τα μικρά παιδιά με παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια.
Παράλληλα υπήρχε και κιόσκι της Επιτροπής Ειρήνης Πρέβεζας, αλλά και το βιβλιοπωλείο της «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ».

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στη Δροσοπηγή Κόνιτσας


Με ένα σημαντικό Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην περιοχή μας αλλά και σειρά παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζει την δραστηριότητά του το «Πνευματικό Συνεδριακό Κέντρο Δροσοπηγής» της Κόνιτσας, την Παρασκευή 10 & το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012. Με θέμα «Σεισμική Μηχανική & Δομική Διαρθρωτική Μηχανική» το Συμπόσιο, στο οποίο συμμετέχουν επιφανείς επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, είναι αφιερωμένο στη μνήμη και το έργο του Έλληνα πρωτοπόρου Δρ. Αριστόδημου Φιλιππακόπουλου. Το Συμπόσιο περιλαμβάνει μια ακόμη ειδική θεματική ενότητα με αντικείμενο τους κορυφαίους μαστόρους της πέτρας της περιοχής Μαστοροχωρίων, την εξέλιξη των εμπειρικών τεχνικών τους και τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών τους. Την παραμονή των εργασιών του Συμποσίου, Πέμπτη 9 Αυγούστου, στις 9:00 το βράδυ εγκαινιάζεται στον ίδιο χώρο η Έκθεση φωτογραφίας του Κώστα Τζιμούλη«Μνήμες σε Άσπρο – Μαύρο», η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 12 έως και τις 30 Αυγούστου 2012. Όλες οι εκδηλώσεις, στις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη, διοργανώνονται από την Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών. Πληροφορίες – Επικοινωνία: Γεώργιος Κοτολούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Τηλ.: 2310 587972, 26550 81414, 6978 307275 • Fax: 2310 608957, 26550 81414 e-mail: info@drosopigi.org • kotoloulis@gmail.com

ΑΡΤΑ:Συνεχίζεται η έκθεση «Αρχέγονος Αμβρακικός»


Συνεχίζεται στο Κάστρο (Κούλια) της Κορωνησίας η έκθεση ντοκουμέντων του Αρχέγονου Αμβρακικού η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Φορέων της Κορωνησίας και του Δήμου Αρταίων. Η έναρξη της έκθεσης έγινε στις 6 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Αυγούστου με ώρες λειτουργίας από 6 έως 9 μ.μ. Υπεύθυνος της Έκθεσης είναι ο κ. Κων/νος Δημ. Ρώσσος, Οικονομολόγος – Ερευνητής – Συγγραφέας ο οποίος σε σημείωμά του αναφέρει τα εξής: «Βασικά σημεία ενδιαφέροντος, εκτός των άλλων είναι:
1.Η καταγωγή και η ρίζα των λέξεων, ΕΛΛΑΣ και ΕΛΛΗΝΕΣ
2.Η καταγωγή αυτή καθ’ εαυτή της «Ευρώπης», καθώς αποδεικνύεται ότι η καταγωγή της Ευρώπης είναι Ελληνική από την προϊστορία, καθώς και ότι Ευρώπη ίσον Ελλάδα.
3.Οι Έλληνες, τα Ελληνικά φύλα κατοικούσαν ως γηγενή στο μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού χώρου (και πέραν της οροσειράς του Αίμου – Ελληνικό όνομα), αλλά εκδιώχθηκαν από άλλες φυλές όπως βίκινγκς, Γαλάτες, Ούννους που η ουρά τους ήταν οι Σλάβοι κλπ. 
4.Με βάση τα συμπεράσματα ειδικών επιστημόνων ως προς τον σκελετό και το κρανίο που βρέθηκε στα Πετράλωνα της Θεσσαλονίκης, καθώς και με άλλα ευρήματα, διαπιστώνεται ότι η θεωρία η οποία αναφέρει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, προέρχονται από μια Ινδοευρωπαϊκή φυλή, είναι περισσότερο άστοχη, για να μην χρησιμοποιήσω την Αριστοφανική διάλεκτο».
Σκοπός των διοργανωτών είναι η έκθεση να παραμείνει ανοιχτή και μετά τις 20 Αυγούστου ώστε να δοθεί η δυνατότητα να την επισκεφθούν και μαθητές σχολείων.