Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Aνακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου για το ΧΥΤΑ Ελληνικού

Όπως έχει τονιστεί κατ΄ επανάληψη η Περιφέρεια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθεί το φαινόμενο της ρύπανσης που διαπιστώνεται στην περιοχή που έχει κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ Ελληνικού.Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε και λειτουργεί Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει εκδώσει πόρισμα, βάσει του οποίου δρομολογούνται διάφορες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν διαρροή από το ΧΥΤΑ.Έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Πορίσματος προωθούνται δύο παράλληλες δράσεις: Η πρώτη (γεωηληκτρική τομογραφία), μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ξεκίνησε μάλιστα τη Δευτέρα) και η δεύτερη μέσω ιχνηθέτησης, που, όπως περιλαμβάνεται και στο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, θα γίνει με ευθύνη του μελετητή της αναδόχου εταιρίας.Πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικές μεθόδους, των οποίων τα συμπεράσματα θα συνεκτιμηθούν και φυσικά θα τεθούν υπόψη των επιστημονικών φορέων, του ΦΟΔΣΑ και των άμεσα εμπλεκομένων Δήμων.Ο Δήμος Β. Τζουμέρκων είναι ενήμερος για το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής και των ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί και είναι ακατανόητη η επιμονή του Δημάρχου του, να επιχειρεί εξ αρχής να αμφισβητήσει τη διαδικασία και κατ΄ επέκταση το αποτέλεσμα της.Στόχος της Περιφέρειας είναι να αποκαταστήσει και όχι να κρύψει το όποιο πρόβλημα υπάρχει, ώστε το έργο να λειτουργήσει σωστά και προς όφελος του περιβάλλοντος. Με το Δήμο Τζουμέρκων – και πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό από όλους – δεν είμαστε στην αντίπερα όχθη. Είμαστε – ή θα πρέπει να είμαστε- στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό όμως προϋποθέτει εποικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία, η οποία υπάρχει σε απόλυτο βαθμό από τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Ενστάσεις από το ΤΕΕ Ηπείρου στο Σχέδιο Διαχείρισης των νερών

Για το φράγμα στον Άραχθο και την μεταφορά από τον Αώο

Την αντίθεσή του στην μεταφορά νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο, αλλά και στην κατασκευή του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στον Άγιο Νικόλαο του Άραχθου εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΗ μέσα από τις παρατηρήσεις που διατυπώνει επί των κατευθύνσεων της Β' Φάση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου που παρουσιάζεται αύριο στα Γιάννινα.Παράλληλα προχωρά σε διάφορες επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού, τον καθορισμό των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού διαμερίσματος και την αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.Στην κατηγορία «έργα δομικών κατασκευών» περιλαμβάνεται το έργο «Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Πίνδου με πολλαπλή και πολυδύναμη χρήση νερού και υδροηλεκτρική εκμετάλλευση», με αντικείμενο τη μεταφορά νερού από την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου προς την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.Με το έργο γίνεται εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων νερού από την λεκάνη του Π. Αώου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και από εκεί στην λεκάνη του π. Καλαμά.Σύμφωνα όμως με το ΤΕΕ/ΤΗ αυτό δεν αναφέρεται στα έντυπα αξιολόγησης προγραμματιζόμενων έργων.« Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις για μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο που η μελέτη τις αγνοεί και ούτε καν τις καταγράφει. Μάλιστα μία από αυτές – μεταφορά νερού από τις πηγές Αμάραντου - βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης. Πρόταση μεταφοράς νερού είχε διατυπωθεί από το ΤΕΕ\Τμήμα Ηπείρου από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μετσοβίτικου για τον εμπλουτισμό της λίμνης και της επάρκεια σε ποιοτικό νερό άρδευσης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Κανένα στοιχείο στα παραδοτέα δεν εντοπίζει πρόβλημα ποσοτικής επάρκειας νερού στο Λεκανοπέδιο, αντίθετα μάλιστα η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του συστήματος αναφέρεται ως καλή. Ποια λοιπόν είναι η σκοπιμότητα υιοθέτησης περιγραφής και πρότασης υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου;», αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΗ.Αναφορικά με το ΥΗΕ Αγ. Νικολάου το ΤΕΕ/ΤΗ σημειώνει πως τέτοιο έργο δεν περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα δομικά έργα ούτε στα βασικά ούτε στα συμπληρωματικά του 13ου παραδοτέου.«Τελικά αξιολογείται ως έργο που δεν θα επηρεάσει δυσμενώς το ΥΣ του Αράχθου και προτείνεται η κατασκευή του; Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με το μέτρο WD05B370 της κατηγορίας των βασικών μέτρων απαγορεύεται η εγκατάσταση μικρών ΥΗΕ στην περιοχή του Αράχθου από την γέφυρα Τσιμόβου μέχρι τον ταμιευτήρα του Πουρνάρι Ι, πόσο μάλλον τα μεγάλα ΥΗΕ.Τέτοιου είδους ασάφειες και αντιφάσεις για έργα στην περιοχή όταν μάλιστα έχουν διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις είναι ανεπίτρεπτες. Σχεδιασμοί αυτής της κλίμακας οφείλουν να στηρίζουν με αξιόπιστα στοιχεία τις προτάσεις τους και να τις τεκμηριώνουν με επιστημονικά και απόλυτα διαφανή επιχειρήματα», αναφέρει.Σε ότι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού το ΤΕΕ/ ΤΗ τονίζει πως δεν έχει γίνει η καταγραφή και επικαιροποίηση των μελετών καθορισμού ζωνών προστασίας που ήδη έχουν εκπονηθεί για περιοχές υδροληψίας, δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο μητρώο, κύρια υδροσυστήματα από τα οποία αντλείται νερό ύδρευσης και ότι δεν προκύπτει εάν και πως αξιολογήθηκαν οι παρόχθιες στον Καλαμά υδρευτικές γεωτρήσεις κοινοτήτων, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται καμία περιοχή του Καλαμά στο αντίστοιχο μητρώο.Πρότασή του είναι να ανασυνταχθούν όλοι οι σχετικοί πίνακες που αφορούν το μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου νερού προκειμένου να συμπεριλάβουν τα αντίστοιχα υδροσυστήματα.Σχετικά με τα αστικά και βιομηχανικά λύματα το ΤΕΕ/ΤΗ τονίζει ότι στα βασικά μέτρα, προτείνεται η συμπλήρωση του καταλόγου των ευαίσθητων περιοχών με την Τάφρο Λαψίστας και τη Λίμνη Παμβώτιδα. Θεωρεί όμως ότι πρέπει να συμπληρωθεί με την σαφή αναφορά ότι η Λίμνη Παμβώτιδα δεν μπορεί να είναι αποδέκτης οποιουδήποτε βαθμού επεξεργασίας αστικών και λοιπών λυμάτων.Έντονες αμφιβολίες εγείρει το ΤΕΕ/ΤΗ για την αξιοπιστία των δεδομένων, και κατ' επέκταση της όλης μελέτης, που ελήφθησαν υπ' όψη για την σύνταξη των καταλόγων των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν, των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και κατά συνέπεια την εκτίμηση των ρυπαντικών φορτίων (πίνακας 4.2.2 του παραρτήματος του 8ου παραδοτέου).Σύμφωνα λοιπόν με την διοικούσα επιτροπή του και δεδομένου ότι η σταβλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Ήπειρο, η πληροφορία αναφορικά με τον αριθμό και δυναμικότητα των μονάδων θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη.Κλείνοντας και σε ότι έχει να κάνει με την απαιτούμενη ποιότητα του αρδευτικού νερούΤο ΤΕΕ/ΤΗ εκτιμά ότι το σχέδιο διαχείρισης των νερών θα πρέπει να αναφέρεται και στην επιθυμητή ποιότητα του αρδευτικού νερού προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των χρηστών και η απόδοση των καλλιεργειών.«Διαπιστώθηκε ότι στην μελέτη αναγράφεται ότι ο Καλαμάς αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της περιοχής Ιωαννίνων κατά την μη αρδευτική περίοδο . Επειδή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της περιοχής Ιωαννίνων, μέσω της τάφρου Λαψίστας, και κατά την αρδευτική περίοδο , θα πρέπει το ζήτημα αυτό να εξεταστεί και εάν απαιτηθεί να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του αρδευτικού νερού.Ομολογουμένως ο όγκος των παραδοτέων του σχεδίου είναι εντυπωσιακά μεγάλος (2.692 σελίδες και 12 σχέδια), με διάσπαρτα στοιχεία και συμπεράσματα. Θα ήταν σκόπιμο αφού δοθούν οι διευκρινίσεις από τους μελετητές στην ημερίδα που διοργανώνεται να δοθεί χρόνος για βαθειά μελέτη και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω έκφραση άποψης»., καταλήγει το ΤΕΕ/ΤΗ.


ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ο Δήμος Αρταίων για το φράγμα Αγίου Νικολάου

Συνέντευξη Τύπου δόθηκε χθες στα Γιάννενα για το θέμα του φράγματος του Αγίου Νικολάου. Στη συνέντευξη παρευρέθησαν ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Τζουμέρκων, Βασίλης Ρίζος ο γραμματέας του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου, Γιάννης Ντούρος. Τον Δήμο Αρταίων εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος κ. Βίκυ Βασιλάκη η οποία ανέφερε τα εξής:"Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα μας κάθε επένδυση και μάλιστα ενεργειακού χαρακτήρα είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί όμως να τηρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων καθώς και ο βαθμός εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σε κάθε περιοχή.Στην όποια προσπάθεια ανακαίνισης του θέματος της κατασκευής του φράγματος του Αγίου Νικολάου η θέση μας πρέπει να είναι αρνητική. Και αυτό γιατί στην περίπτωση του Αράχθου δεν τηρούνται οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις.Ο Άραχθος ό,τι ήταν να δώσει ενεργειακά το έχει δώσει αφού ήδη λειτουργούν σ’ αυτόν δύο φράγματα και η κατασκευή ενός τρίτου θα οδηγήσει στην πλήρη αλλοίωση του ποταμού, αφού από ποταμός θα μετατραπεί σε σύνολο λιμνών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον αλλά και τον Αμβρακικό Κόλπο όπου ο Άραχθος είναι ζωοδότης του, καθώς και για το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, αφού με την σωλήνωση του ποταμού που προβλέπεται για μεγάλο μήκος του, η όμορφη κοιλάδα του Αράχθου θα αποτελέσει παρελθόν. Η εξέλιξη αυτή θα έχει τεράστιες αλλαγές και στο μικροκλίμα της περιοχής.Και όλα αυτά την παραγωγή 93 MW που θα αποτελέσει ελάχιστη συνεισφορά στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Άλλωστε η χώρα έχει πολλές και μεγάλες δυνατότητες για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που θα έδινε το φράγμα του Αγίου Νικολάου, είτε από τον άνεμο, είτε από την ήλιο, με την δημιουργία αντίστοιχων φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων που και λιγότερη ζημιά προκαλούν στο περιβάλλον και η δυνατότητα ανάπτυξής τους υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα σε πάμπολλες εκτάσεις.Ως εκ τούτου και με δεδομένη την καθολική άρνηση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα όλων εκείνων που ζουν στην περιοχή, θα πρέπει όλοι μαζί με μπροστάρη την Π.Ε.Δ. να αγωνιστούμε για την οριστική ματαίωση και αυτής της προσπάθειας για την κατασκευή του".

ΠΡΕΒΕΖΑ:Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης Νέας Κερασούντας

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» η πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού».Το έργο, προϋπολογισμού 2,669,853.50 ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού μήκους 9.706 μ. και δύο αντλιοστασίων, καθώς και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης (αγωγός μεταφοράς) για την σύνδεση του δικτύου με την υφιστάμενη ΕΕΛ Φιλιππιάδας, όπου θα οδηγούνται τα λύματα. Ο αγωγός μεταφοράς θα έχει μήκος 6.003 μ., ενώ θα κατασκευαστούν και 3 αντλιοστάσια.

ΑΡΤΑ: «Τα βαφτίσια» των Νίκου Μουτσινά-Τζένης Διαγούπη σήμερα στο Θέατρο του Κάστρου

Η θεατρική παράσταση «Τα βαφτίσια» των Νίκου Μουτσινά-Τζένης Διαγούπη ανεβαίνει σήμερα Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 στο Θέατρο του Κάστρου στην Άρτα. Επειδή το γέλιο είναι πηγή ζωής και στις μέρες ακόμα πιο αναγκαίο, επιθυμητό και λυτρωτικό, το συγγραφικό δίδυμο Νίκου Μουτσινά - Τζένης Διαγούπη, μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης τους συγγραφικής συνεργασίας «Ψέκασα την Ελίζα», στο Θέατρο «Χώρα» τη χειμερινή σεζόν 2011-12, ετοίμασαν το νέο τους έργο, την κωμωδία «Τα Βαφτίσια», το οποίο θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα. Η ιστορία της παράστασης, που σε παραπέμπει στη χρυσή εποχή του Ελληνικού Κινηματογράφου, αφορά στη βάφτιση του παιδιού του Σωτήρη Παπατζάλα (Νίκος Μουτσινάς) και της γυναίκας του Βικτωρίας Τρικούπη- Παπατζάλα (Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι μένει με την μητέρα του Σωτήρη, Χρυσούλα Παπατζάλα,(Φωτεινή Ντεμίρη) η οποία πάσχει από ανία και τη Ρωσίδα που την προσέχει, Μπόρτα Πομόλοβα( Αθηνά Οικονομάκου). Με αφορμή τα βαφτίσια , δέχονται στο σπίτι τους τον αδερφό του Σωτήρη, Λευτέρη Παπατζάλα (Θανάσης Αλευράς) , τη γυναίκα του Μπία Παπατζάλα (Τζένη Διαγούπη) αλλά και την κουμπάρα τους από την Αμερική, Καλλιόπη Τάπας (Ελένη Καρακάση).Τι συμβαίνει όμως όταν μία οικογένεια με πολλά μυστικά συναντιέται ξανά; Ποιες αλήθειες λέγονται που οδηγούν σε απανωτές ανατροπές και κωμικά ξεκατινιάσματα.; Πόσο χαμηλά θα πέσουν οι συγγενείς;Και τελικά το μεγάλο ερώτημα « Θα γίνουν τα βαφτίσια;»Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζωή Ξανθοπούλου, τα σκηνικά η Λία Ασβεστά, τα κοστούμια η Έβελιν Σιούπη και τους φωτισμούς ο Περικλής Μαθιέλλης .ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ : 15 ΕΥΡΩ

Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας

Δωρεάν μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης σε μικρούς και μεγάλους με εμπείρους προπονητές, προσφέρει στους πολίτες ο Δήμος Πρέβεζας . Τα μαθήματα θα γίνονται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής τις ώρες 10 με 12 το πρωί και 2 με 4 το απόγευμα. Πληροφορίες στον προπονητή Παναγιώτου Ιωάννη και στο τηλ. 6946512780.

Κόβουν το ρεύμα στο δήμο Πάργας λόγω οφειλών

Σε τρίωρη προειδοποιητική διακοπή ρεύματος για δεύτερη μέρα λόγω οφειλών, προχώρησε η Δ.Ε.Η. σε υπηρεσίες του δήμου Πάργας στην έδρα του το Καναλάκι και πιο συγκεκριμένα στο δημαρχείο, το Κ.Ε.Π. και την πολεοδομία. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι οφειλές του δήμου Πάργας είναι εξαψήφιο νούμερο και υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται το δημαρχείο δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτροδοτείται παράνομα από τον κοινοτικό φωτισμό (τιμολόγιο 53, μηδενικά τετραγωνικά). Συνεπώς, ερωτήματα εγείρονται για τη νομιμότητα του κτιρίου.Τη στιγμή που για ευτελή ποσά, κόβουν το ρεύμα σε ηλικιωμένους και οικογένειες είναι προκλητικό ο δήμος να χρωστά τέτοια ποσά αλλά να χρεώνει και τους πολίτες παράνομα. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν απέναντι στους αρμόδιους αλλά και τους πολίτες, στους οποίους φορτώνουν οικονομικά βάρη που δεν τους αναλογούν.Αυτή είναι η εξυγίανση για την οποία υπερηφανεύεται ο δήμαρχος Πάργας; Αυξάνει το συντελεστή για τα δημοτικά τέλη τη στιγμή που ο δήμος δεν πληρώνει, καθώς δεν έχει δηλωμένα τετραγωνικά.

Αναγνώστης

Νεολαία σε δράση στην Θεσπρωτία 7 – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Διοργάνωση: Όμιλος για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία : «ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»
Τόπος: Κάμπινγκ Ναυτίλος , Πλαταριά Ηγουμενίτσας και σε ολόκληρη τη Θεσπρωτία.
Στόχοι: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων που θα στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο τους Νέους της Ευρώπης για ζητήματα σύγκλισης μέσω αποδοχής της διαφορετικότητας . Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο να γίνει ακόμα πιο κατανοητό ότι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε Έθνους είναι δική του κληρονομιά αλλά και της Ανθρωπότητας και πρέπει να γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και όχι αιτίες αντιπαλότητας..
Χώρες: Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία και Ελλάδα.
Αριθμός Συμμετεχόντων, εκτός συνοδών : Σαράντα(40). Ηλικίες: 15 ως 18 χρονών
Δραστηριότητες: Εκπαίδευση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και σε δομές πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων και παρουσίασή τους. Ψυχαγωγία και εναλλακτικές δραστηριότητες στη Φύση.
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: Μη τυπική εκπαίδευση. Βασική μέθοδος η βιωματική όπου μέσα από θεωρία, συζήτηση, παρατήρηση, επισκέψεις ,πρακτική άσκηση- παίξιμο ρόλων θα διευρυνθεί η γνώση ,θα αποκτηθεί εμπειρία, θα διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες στην αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών.
Κύκλος: Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι το κλείσιμο ενός κύκλου που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στις υπόλοιπες χώρες και συμμετείχαμε κι εμείς.

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το πολιτιστικό τριήμερο του συλλόγου "Πλάτανος" Ιωαννίνων

Με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση κοινού ξεκίνησε το πολιτιστικό τριήμερο του συλλόγου με τον «Καραγκιόζη» του Τάσου Ζαρμπαλά.Σήμερα Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 στις 9.30 μ.μ. συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΪΝ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Καρακέπελη και Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννη Βαλερά.Αύριο Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 στις 9.30 μ.μ κλείνει το τριήμερο με την Συναυλία – Αφιέρωμα στους Γιώργο Ζαμπέτα και Απόστολο Καλδάρα με την Λαϊκή Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΣ

Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ Νίκου Τσουμάνη βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον ποδοσφαιριστή.Ο Τσουμάνης ξεκίνησε από της ακαδημίες της Ξάνθης, ενώ αγωνίστηκε στον Μακεδονικό, στη Γ' Εθνική, τη σεζόν 2009-2010. Είναι διεθνής με την Ελπίδων και τον χαρακτηρίζει το κάλο του αριστερό πόδι, όπως και η δύναμή του.Την σεζόν που μας πέρασε είχε μόλις μία συμμετοχή με τους Ακρίτες, στην τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τον Εργοτέλη, στην οποία όμως κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.Όσο για την τρίτη μεταγραφή παίκτη άνω των 24, σκέψεις υπάρχουν από τους ανθρώπους του ΠΑΣ να εμπιστευτούν τον Μπεσέρα που έκανε πολύ καλή σεζόν και να μην έρθει ξένος που θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Καλοκαιρινές σκακιστικές εκδηλώσεις στην Πρέβεζα

Με κύριο σύνθημα «Ελάτε να παίξουμε σκάκι» και με προσκεκλημένο τον πρωταθλητή Ελλάδας και μέλος της Εθνικής Ομάδας Στέλιο Χαλκιά η Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τις ετήσιες καλοκαιρινές σκακιστικές εκδηλώσεις, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ανδρούτσου,στην Πρέβεζα. Το Σάββατο το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα επίδειξης (σιμουλτανέ) με τον πρωταθλητή Ελλάδας Στέλιο Χαλκιά και τον Αθανασιάδη Ανδρέα και την Κυριακή ελεύθερο σκάκι που μπορείτε να παίξετε με τους φίλους σας. Προσκαλούνται όλοι οι φίλοι του πνευματικού αθλήματος να συμμετάσχουν ενεργά στις φετινές σκακιστικές εκδηλώσεις και να αναμετρηθούν με έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες σκακιστές.

Εγκρίσεις σχεδίων βελτίωσης για δίκτυα ύδρευσης σε Βαρλαάμ και της Δ.Ε. Σελλών

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλ. Καχριμάνη εγκρίθηκαν τα σχέδια σύμβασης και η διαδικασία ανάθεσης των έργων:
- «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλαάμ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης», συνολικού προϋπολογισμού 126.209,50 ευρώ, και
- «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης», συνολικού προϋπολογισμού 126.000 ευρώ

ΠΡΕΒΕΖΑ:Μουσικοθεατρική παράσταση στο Κάστρο Παντοκράτορα

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που αποτελείται από τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, “Μοιρολόγι Φώκιας”, και “Άνθος του γιαλού” με τους Τάκη Χρυσικάκο και Λουδοβίκο των Ανωγείων θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σήμερα Νστις 9:30 το βράδυ, στο Κάστρο Παντοκράτορα, στην Πρέβεζα. Ο Τάκης Χρυσικάκος και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων ερμηνεύουν αρμονικά έναμουσικοθεατρική παράσταση  θεματικό σύνολο λόγου και μουσικής. Η παράσταση ολοκληρώνεται με το Λουδοβίκο των Ανωγείων με τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του. Τιμή εισιτηρίου 12€ και 10€ για φοιτητές, πολύτεκνους και για άτομα άνω των 65 ετών. Προπώληση εισιτηρίων στη Δημοτική Αγορά: 26820 25325

Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας από τον καύσωνα, συστήνει τα παρακάτω:
1. Μειώστε τις κινήσεις σας. Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία και ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Προγραμματίστε τέτοιες εργασίες εκτός χρόνου θερμοκρασιακής αιχμής.
2. Παραμείνετε σε χώρους δροσερούς και σκιερούς.
3. Χρησιμοποιείστε κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες.
4. Φορέστε ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα που διευκολύνουν τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα (βαμβακερά, λινά). Αποφύγετε τα συνθετικά υφάσματα. Χρησιμοποιήστε καπέλο με φαρδύ γείσο και γυαλιά ηλίου, όταν εκτίθεστε στον ήλιο.
5. Πίνετε άφθονες ποσότητες νερού και χυμών φρούτων. Τις θερμές ημέρες, η κατανάλωση υγρών πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που σας υποδεικνύει η δίψα σας. Άτομα με επιληψία ή προβλήματα καρδιάς, νεφρών ή ήπατος που ακολουθούν αυστηρή δίαιτα υγρών ή έχουν προβλήματα κατακράτησης υγρών στο σώμα τους, πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό ή διαιτολόγο πριν αυξήσουν την κατανάλωση υγρών.
6. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
7. Προτιμήστε ελαφρά και μικρά γεύματα με έμφαση στα φρούτα και λαχανικά και αποφύγετε τις λιπαρές τροφές.
8. Κάντε χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας. Αποφεύγετε απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία του σώματος σας. Ένα κρύο ντους/μπάνιο αμέσως μετά την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει υποθερμία ειδικά σε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά.
9. Κρατήστε το δωμάτιο ή το σπίτι κλειστό κατά τη διάρκεια της ημέρας αφού προηγουμένως έχει μείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατεβάστε την τέντα και κλείστε τα παντζούρια.
10. Τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες κ.λ.π.) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους για εφαρμογή ειδικών οδηγιών. Συμβουλή γιατρού πρέπει να ζητήσουν και όσοι παίρνουν φάρμακα, για το αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, καθώς μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος.
11. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
12. Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία. Αν αποφασίσετε να κάνετε, τουλάχιστον αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες 11 π.μ. - 4 μ.μ. και χρησιμοποιείστε κατάλληλη αντηλιακή κρέμα.
13. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως βρέφη και παιδιά μέχρι τεσσάρων ετών, ηλικιωμένοι, ασθενείς και εγκυμονούσες.
14. Εξασφαλίστε στα κατοικίδια αρκετό φρέσκο νερό και σκιά.

ΠΡΕΒΕΖΑ:"Aποκεντρωμένη" λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος φεύγει από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας και δίνει τη δυνατότητα και στους κατοίκους του υπόλοιπου Δήμου να παρακολουθήσουν τις ταινίες που παίζονται στην Πρέβεζα. Σε πρώτη φάση προβολές θα γίνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ωρωπού το οποίο παραχωρεί ο Δήμος, ενώ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα παράσχει την απαραίτητη υποδομή. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η έναρξη των προβολών, ενώ το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα της “αποκεντρωμένης “ λειτουργίας του κινηματογράφου.

Νέος τρόπος επιλογής των ειδικοτήτων στο ΙΕΚ Άρτας

Το ΙΕΚ Άρτας, προσπαθώντας να αφουγκραστεί τις ανάγκες της νέας γενιάς αλλά και την δυνατότητα απορρόφησης από την αγορά εξειδικευμένων στελεχών, προέκρινε για φέτος έναν πρωτοποριακό τρόπο για την επιλογή των ειδικοτήτων που θα αποτελέσουν γνωστικό αντικείμενο για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσω του site του, http://iek-artas.art.sch.gr/ οργάνωσε ψηφοφορία μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν την άποψή τους.Οι προτεινόμενες ειδικότητες Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2012 είναι οι εξής:
1) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
3) ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
5) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ( Security)
6) ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
7) ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
Περίοδος αιτήσεων επιλογής: 1 Αυγούστου 2012 έως 17 Αυγούστου 2012

Σύσκεψη φορέων για την τουριστική προώθηση της Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα

Στράτος Ιωάννου: «Εμπεδώνουμε μια αποτελεσματική συνεργασία όλων των φορέων του τουρισμού»
Σύσκεψη φορέων του τουριστικού κλάδου πραγματοποιήθηκε  στην Ηγουμενίτσα υπό την προεδρεία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Αρμόδιου για θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης της Ηπείρου κ. Στράτου Ιωάννου. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η βάθυνση και συγκεκριμενοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και η λήψη αποφάσεων για τις επόμενες ενέργειες τουριστικής προβολής της Ηπείρου.Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν, ο κ. Αλ. Πάσχος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ο κ Δ. Δήμας και Κ. Ζούκας, μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, ο κ. Δ. Δημητρίου Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, οι κοι Κ. Βλάχος και Γ. Τάσσος, Πρόεδρος και μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων αντίστοιχα, η κ. Αντιγ. Φίλη Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας, η κ. Β. Ζήση, εκπρόσωπος της Π.Ε. Άρτας, ο κ. Σπ. Δρούγκας Δ/ντής της Δ/σης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ο κ. Χ. Αναστασίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Πρέβεζας, ο κ. Κ. Ρέβης από την Ένωση Ξενοδόχων Θεσπρωτίας, ο κ. Π. Κώστας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πέρδικας Θεσπρωτίας, ο κ. Π. Κυπριανός, πρόεδρος Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωμ. Ηγουμενίτσας, ο Χρ. Ζήγος Α/πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών και Αγροτουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου, η Μ. Παπαβασιλείου, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Άρτας και Συλλόγου Ξενώνων και καταλυμάτων Αγροτουρισμού ο «Άραχθος», κ.α.Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου. Ζήτησε τη συγκεκριμενοποίηση της οικονομικής συνδρομής κάθε φορέα στις ενέργειες προβολής που σχεδιάζονται και ακολούθησε συζήτηση πάνω στις λεπτομέρειες της διοργάνωσης των 2 γαστρονομικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Φιλανδία και τη Σουηδία. Οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν κατά τη διάρκεια τουριστικής Έκθεσης με στόχευση τους ηλικιωμένους, στη Στοκχόλμη από 30 Οκτωβρίου ως 4 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ενώσεων Ξενοδόχων και των Ενώσεων Ενοικιαζόμενων δωματίων της Ηπείρου, των 4 Επιμελητηρίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον Γ. Γ. του ΕΟΤ. Θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες σεφ που θα δημιουργήσουν σπεσιαλιτέ βασισμένες σε Ηπειρώτικα προϊόντα.Εκτεταμένη συζήτηση έγινε σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τουριστικό κλάδο, όπου όλοι οι φορείς μετέφεραν τις δικές τους εμπειρίες και προβλέψεις για την εξέλιξη της φετινής αλλά και των επόμενων τουριστικών περιόδων. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου τόνισε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου πρέπει να αντιτάξει την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών, τον καλό προγραμματισμό των τουριστικών δράσεων, τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες με μετρήσιμα αποτελέσματα, το άνοιγμα νέων αγορών και την ενίσχυση των υφιστάμενων. Όλα αυτά θα επιτευχθούν στη βάση της στενής συνεργασίας, της συστράτευσης όλων των φορέων και παραγόντων του τουρισμού στον κοινό στόχο, την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου.

Ξεκινάει τον Αύγουστο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ

Ενεργοποιείται εκ νέου, με απόφαση της υπουργού Τουρισμού, Ολγας Κεφαλογιάννη, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ «Τουρισμός για όλους», για το έτος 2012-2013, το οποίο ξεκινάει από τον Αύγουστο.Σε δηλώσεις της η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό θα τονωθεί ο εγχώριος τουρισμός, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας θα κάνουν διακοπές με χαμηλό κόστος.Όπως προβλέπεται για το έτος 2012-2013 πρόκειται να διατεθούν 81.200 ατομικά δελτία σε αντίστοιχους δικαιούχους, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 5,5 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τους τακτικούς προϋπολογισμούς του ΕΟΤ για το 2012-2013. Σημειώνεται ότι η διάθεση των δελτίων θα πραγματοποιηθεί με κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση κλπ).Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΤ στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις όλων των τάξεων, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, έχουν όλα τα δικαιολογητικά σε ισχύ και περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του προγράμματος.Τα δελτία θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της Επικράτειας, καθημερινά εκτός αργιών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:Eξαρθρώθηκε τριμελής σπείρα, που εμπλέκεται σε κλοπές καλωδίων χαλκού

Κατασχέθηκε ποσότητα χαλκού, βάρους 500 περίπου κιλών
Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας σπείρα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές καλωδίων χαλκού στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας.Συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω σήμερα  νωρίς το πρωί, στην περιοχή Μαυρούδι Θεσπρωτίας, τρεις (3) ημεδαποί Ρομά, ηλικίας 22,21 και 19 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.Ειδικότερα, σήμερα τα ξημερώματα στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις δράστες και το ακινητοποίησαν προκειμένου να διενεργήσουν αστυνομικό έλεγχο.Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στα καθίσματα και στο χώρο αποσκευών του οχήματος καλώδια χαλκού, διαφόρων διαμετρημάτων συνολικού βάρους (500) περίπου κιλών και κατασχέθηκαν.Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, τα καλώδια τα είχαν αφαιρέσει λίγο πριν, από τον προαύλιο χώρο του υποσταθμού της Δ.Ε.Η. στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας.Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας, το τελευταίο δίμηνο είχαν διαπράξει άλλες τέσσερις κλοπές καλωδίων τριφασικού ρεύματος από αγροκτήματα στο Ασπροκκλήσι και στο Ράγιο Θεσπρωτίας.Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας.

Κανένα ίχνος ανθρώπινης ζωής στην Κρυόβρυση Θεσπρωτίας!..

Όχι, η Κρυόβρυση Θεσπρωτίας (φωτό) δεν είναι το μοναδικό ερημωμένο χωριό της Ηπείρου. Και δεκάδες άλλα, κυρίως παραμεθόρια χωριά, αντιμετωπίζουν το φάσμα της εγκατάλειψης. Όμως η Κρυόβρυση (παλαιά Πέστιανη), κοντά στην Ηγουμενίτσα, δεν έχει ούτε έναν κάτοικο! Όλα τα σπίτια είναι γκρεμισμένα. Παρότι το χωριό αυτό, θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό τουριστικό προορισμό, μετά από καταστροφικό σεισμό εγκαταλείφθηκε. Τον τελευταίο καιρό, όμως, χάρις στον πολύ δραστήριο και με όραμα πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Αποστόλη Παππά, γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την αναγέννησή του. Περπατήσαμε για δύο και πλέον ώρες στο έρημο χωριό μαζί με τον κ. Παππά. Και συμφωνήσαμε ότι η εικόνα είναι θλιβερή.


Θλιβερή εικόνα
Παντού ερείπια και κανένα ίχνος ανθρώπινης ζωής. Σαπισμένα πατώματα, διαλυμένες σκεπές, άγρια χορτάρια, που δεν σε αφήνουν να περάσεις, κουκουβάγιες στα χαλάσματα, συνθέτουν ένα σκηνικό θανάτου!..

 Υπάρχουν σχέδια...
Όπως μας είπε ο κ. Παππάς, έχει πολλά σχέδια για το χωριό, από την εποχή που ήταν μετανάστης στη Γερμανία. Αλλά σκοντάφτουν στο ότι δεν υπάρχουν χρήματα, για να υλοποιηθούν. Το πρώτο μέλημά του ήταν να ανακαινίσει το κοινοτικό κατάστημα και να περιποιηθεί τη χωμάτινη πλατεία, όπου υπάρχει μια βρύση με τρεχούμενο δροσερό νερό. Για να θυμίζει ότι κάποτε ο τόπος αυτός έσφυζε από ζωή.

 Στον Προφήτη Ηλία
Ανεβήκαμε και στον Προφήτη Ηλία, απ' όπου αντικρίσαμε στο σύνολό της την όμορφη, αλλά μαραζωμένη Κρυόβρυση. Και δακρύζει, χωρίς να το θέλει κανείς, για το... χαμό ενός ζωντανού, κάποτε, τόπου. Κατεβαίνοντας σταθήκαμε πάνω από το νεκροταφείο, που δίνει το πένθιμο στίγμα του πεθαμένου χωριού...

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Δηλώσεις Μανταλόβα-Βίκα για το έργο του Σ.Υ.Δ.Λ.Ι.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών, Θανάσης Μανταλόβας με αφορμή τη λειτουργία του νέου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε Παμβώτιδας προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:«Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, με τον πλέον αποτελεσματικό για τους πολίτες τρόπο, παρόλες τις δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες, που μπορεί να οφείλονται είτε στην έλλειψη των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, είτε στην υποστελέχωση του οργανισμού μας, είτε στη χρόνια ανεπάρκεια των υποδομών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στην ποσότητα που απαιτείται το πλέον σημαντικό κοινωνικό αγαθό, το νερό.Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την επίλυση των σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων ύδρευσης που αντιμετώπιζαν οι περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ικανότητα διεκδίκησης πόρων, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ, γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.Αξιοποιούμε στο έπακρο ως Δημοτική Αρχή και ως Σύνδεσμος Ύδρευσης κάθε τέτοια ευκαιρία και δυνατότητα και γι΄αυτό σήμερα έργα που ήταν βαλτωμένα, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, καταφέρνουμε κάτω από τις πλέον οικονομικά και χρηματοδοτικά αντίξοες συνθήκες, να τα θέσουμε σε λειτουργία, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε όλο το Λεκανοπέδιο και ειδικότερα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Δ.Ε Παμβώτιδας.Πέρυσι τέτοια εποχή ξεκινήσαμε την προσπάθεια υδροδότησης της Δ.Ε. Παμβώτιδας μέσω της λειτουργίας της πρώτης γεώτρησης στην περιοχή των Λογγάδων. Στο τέλος του 2012 θα έχουμε εξασφαλίσει υπερεπάρκεια νερού για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Παμβώτιδας, προς όφελος όχι μόνο των συμπολιτών της συγκεκριμένης ενότητας , αλλά και όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, καθώς θα αποδεσμευτεί το σύνολο της ΔΕ Παμβώτιδας από την ανάγκη υδροδότησης από τις γεωτρήσεις και το δίκτυο της Τούμπας».Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δ.Ε. Παμβώτιδος και αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου , Βασίλειος Βίκας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: ‘’Αποτέλεσε όραμα τουλάχιστον τριών Δημοτικών Αρχών της Παμβώτιδος η κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Παμβώτιδος. Η πρώτη διερευνητική γεώτρηση είχε ξεκινήσει πριν από μια δεκαετία περίπου, και καταφέραμε τώρα, μετά από συγκεκριμένες και αποτελεσματικές ενέργειες του Συνδέσμου Ύδρευσης να θέσουμε σε λειτουργία το μεγάλο έργο της ύδρευσης στη Δ.Ε. Παμβώτιδος, επιλύοντας οριστικά τα τεράστια προβλήματα ύδρευσης που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Παμβώτιδας.Νιώθω ικανοποίηση και ανακούφιση , γιατί ένα έργο πνοής για τη Δ.Ε. Παμβώτιδος τίθεται πλέον σε λειτουργία προς όφελος όλων των συμπολιτών μας’’.

Ξεκίνησε να λειτουργεί το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο

Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης (ΠΕΣ), το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ιδρύματος της Βουλής άρχισε να δέχεται επισκέπτες.Το ΠΕΣ στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τεκμηρίων της ιστορικής μνήμης και του σπάνιου περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής του Γράμμου και της Δυτικής Μακεδονίας.Στην έκθεση ιστορικού περιεχομένου «Γράμμος: Διαδρομές στην Ιστορία» οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τον Εμφύλιο Πόλεμο και να ενημερωθούν για τα βασικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου, με έμφαση στην κρίσιμη δεκαετία του 1940.Στην έκθεση «Γράμμος: Διαδρομές στη Φύση» οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στη φύση της περιοχής, μέσα από ευσύνοπτα κείμενα, φωτογραφικό υλικό και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ.Στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣ λειτουργεί ξενώνας 12 δωματίων και εστιατόριο-καφέ, καθώς και βιβλιοθήκη προσανατολισμένη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και σε θέματα περιβάλλοντος.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το ΠΕΣ όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ για οποιαδήποτε πληροφορία και για το ωράριο λειτουργίας των εκθεσιακών χώρων και του καφέ – εστιατορίου μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 24670 62136 και 24670 62137.

Επιλύονται οριστικά προβλήματα υδροδότησης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Έντονα και μεγάλης διάρκειας ήταν κάθε καλοκαιρινή περίοδο τα προβλήματα υδροδότησης στα περισσότερα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδος. Σε κάποια μάλιστα από αυτά, όπως στην τοπική κοινότητα των Μουζακαίων και το συνοικισμό των Κυπαρισσίων, η διακοπή της τροφοδότησης με πόσιμο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθιστούσε την καθημερινότητα των κατοίκων ανυπόφορη.Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, υλοποιώντας βήμα- βήμα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υδροδότησης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σταδιακά οδηγεί στην άρση των πάμπολλων προβλημάτων ύδρευσης που εμφανίζονταν στις περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου τα προηγούμενα χρόνια.Τις ημέρες αυτές ολοκληρώνει τη σταδιακή υδροδότηση όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Παμβώτιδος και ειδικότερα της Κατσικάς, των Μουζακαίων και του συνοικισμού των Κυπαρρισίων, της Πλατανιάς, του Πλατάνου, του Χαροκοπίου και του Δροσοχωρίου.Η ύδρευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. Ενότητας Παμβώτιδος επιτεύχθηκε αφενός μέσω της κατασκευής και λειτουργίας και της δεύτερης γεώτρησης στην περιοχή των Λογγάδων και αφετέρου μέσω των καθημερινών και συντονισμένων προσπαθειών και ενεργειών της ολιγάριθμης Τεχνικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου ύδρευσης, που έθεσε σε λειτουργία το νέο δίκτυο και τα αντλιοστάσια της περιοχής προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι δεξαμενές ύδρευσης και τα εσωτερικά δίκτυα των Δημοτικών Διαμερισμάτων.Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου (νέα γεώτρηση στους Λογγάδες) αυξάνει την υδροδοτική ικανότητα του Συνδέσμου με περισσότερο από 2.500 κυβικά ημερησίως και εκτός της πλήρης κάλυψης των υδρευτικών αναγκών της Δ.Ε Παμβώτιδας, συμβάλλει σημαντικά στην άμβλυνση των όποιων προβλημάτων ύδρευσης υπάρχουν σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως είναι Ανατολή, η Πεδινή, το Νεοχωρόπουλο, τα Καρδαμίτσια, το Σταυράκι, τα Μάρμαρα, το Μπιζάνι, η Μπάφρα και η Νεοκαισάρεια, αφού αποδεσμεύσει το σύνολο σχεδόν της ΔΕ Παμβώτιδας από την ανάγκη υδροδότησής της από τις γεωτρήσεις και το δίκτυο της Τούμπας.
Η ύδρευση της Δ.Ε Παμβώτιδας υλοποιείται μέσω δύο διακριτών έργων:
i) «Ύδρευση Δ.Δ Παμβώτιδας – Α΄Φάση» Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται μεταξύ των άλλων η λειτουργία των γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 στους Λογγάδες, καθώς και της κεντρικής ρυθμιστικής δεξαμενής επίσης στους Λογγάδες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε έως ένα σημείο από το πρόγραμμα Θησέα και μετά τα προβλήματα χρηματοδότησης και των μεγάλων καθυστερήσεων που προέκυψαν στις χρηματοροές του προγράμματος, ο ΣΥΔΛΙ σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών πρότειναν και τελικά πέτυχαν την αναχρηματοδότηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου από τους πόρους του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιόικησης) και έτσι κατέστη δυνατή η κατασκευή και ολοκλήρωση και της δεύτερης γεώτρησης.
ii) «Ύδρευση Δ.Δ Παμβώτιδας – Β΄Φάση» που εκτελείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και περιλαμβάνει τα αντλιοστάσια και το εξωτερικό δίκτυο διανομής του νερού στα δ.δ. της Δ.Ε Παμβώτιδας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ηπείρου - ΕΣΠΑ, ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, μετά από προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτεί την κατασκευή και μιας νέας γεώτρησης στους Λογγάδες, της Γ3, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2012, καθιστώντας πλέον όλη την Δ.Ε. Παμβώτιδος αυτάρκη ως προς την κάλυψη των υδρευτικών της αναγκών, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία.

Σπάνιο έντομο ανακάλυψαν Τσέχοι επιστήμονες στην Πρέβεζα!

Τους Αγίους Αποστόλους της Πρέβεζας επέλεξαν και φέτος για τις καλοκαιρινές διακοπές τους οι Τσέχοι επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές οι οποίοι κατασκήνωσαν στην περιοχή, συνδυάζοντας την ξεκούρασή τους με επιστημονικές έρευνες . Οι Τσέχοι επιστήμονες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το φυσικό περιβάλλον της χερσονήσου και μάλιστα είναι εκείνοι που ανακάλυψαν ίχνη από παλαιολιθικό οικισμό, το κομμάτι από τον χαυλιόδοντα μαμούθ και άλλα ευρήματα τα οποία φιλοξενούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Νεοχωρίου. Όπως τονίζουν, κάθε φορά που επιστρέφουν στην περιοχή βρίσκουν και κάτι καινούριο, από φυτά και λουλούδια όπως το μοναδικό στην Ελλάδα έντομο που φέρει το όνομα κηροκέφαλη η Πρεβεζάνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των φετινών ερευνών τους, τα οποία θα ανακοινώσουν σε λίγες μέρες, είναι σχεδόν βέβαιοι ότι εντόπισαν ένα έντομο το οποίο συναντάται μόνο σε περιοχές της Μικράς Ασίας. Την Τετάρτη το πρωί δε, θα επισκεφθούν τον Δήμαρχο Χρήστο Μπαΐλη προκειμένου να τον ενημερώσουν για το νέο εύρημά τους και να του μεταφέρουν την αλληλεγγύη του λαού της Τσεχίας στις δύσκολες ώρες που περνά η Ελλάδα.

H Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ευχαριστεί την ΟΠΑΠ Α.Ε.

H Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για την δωρεά, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μιας μονάδας βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης (HDR BRACHTHERAPY). H μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την διενέργεια ακτινοθεραπειών με χρήση ραδιενεργού πηγής ιριδίου-192, που εισάγεται μέσω καθετήρων στα σημεία ενδιαφέροντος του ασθενούς. Η τεχνολογία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την διασφάλιση στοχευμένης και μεγάλης ακρίβειας ακτινοθεραπεία με σημαντικά μικρότερη για τον ασθενή προσλαμβανόμενη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τα ισχυρά συστήματα ακτινοθεραπείας και θα λειτουργήσει επικουρικά στα υπάρχοντα Συστήματα Γραμμικών Επιταχυντών του Νοσοκομείου. Παράλληλα θα συντελέσει και στην πιο ολοκληρωμένη και διευρυμένη εφαρμογή ακτινοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από διάφορες μορφές καρκίνου όπως γυναικολογικό καρκίνο, καρκίνο οισοφάγου, προστάτη κ.α.Το έργο από πλευράς υποδομών έχει αποπερατωθεί πλήρως και όλη η εγκατάσταση βρίσκεται έτοιμη προς χρήση. Για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, απαιτείται πλέον, μόνον η ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειοδότησης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε περίπου στο ποσόν των 340.000,00 € και περιελάμβανε την προμήθεια-εγκατάσταση μιας μονάδας βραχυθεραπείας και του αντίστοιχου υπολογιστικού σταθμού σχεδιασμού θεραπείας καθώς και την αναγκαία διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης (εργασίες ακτινοπροστασίας, ειδική γυναικολογική καρέκλα, επίπλωση κλπ).Η ευγενική αυτή χορηγία της ΟΠΑΠ ΑΕ, προήλθε κατόπιν έγκρισης σχετικού υποβληθέντος αιτήματος του Νοσοκομείου μας, για συμμετοχή του, στο πρόγραμμα χορηγιών-οικονομικών ενισχύσεων της εταιρείας και αποτελεί μια σημαντική προσφορά, στους πάσχοντες πολίτες της περιοχής της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής.Ευελπιστούμε η χειρονομία αυτή της ΟΠΑΠ ΑΕ, στις δύσκολες εποχές που βιώνει η κοινωνία μας, να βρεί αντίστοιχους μιμητές.

ΜΑΧΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΔΙΝΕΙ Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ!

Δεκάδες μαγαζιά μετακομίζουν σε πιο φτηνούς δρόμους
Μία περίπου εβδομάδα απομένει ως την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων (ξεκινούν στις 16 Ιουλίου) και στα Γιάννινα εννιά στα δέκα καταστήματα έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις τιμών και προσφορές, με την ελπίδα της προσέλκυσης πελατών, ώστε να ανέβει ο τζίρος τους.Οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 20 έως 60%, τονίζει,  ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων Γιώργος Νταλαμάγκας, ο οποίος εκφράζει παράλληλα την αισιοδοξία του ότι η δημιουργία σταθερής κυβέρνησης και η επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες θα έχουν θετικές επιπτώ-σεις στην τοπική αγορά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Βασίλης Κροκίδης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως η επιστροφή των καταθέσεων θα βοηθήσει στην τόνωση της εγχώριας αγοράς.Μέχρι να γίνει αυτό πάντως, οι καταστηματάρχες στα Γιάννινα δίνουν σκληρή μάχη για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους, μέσα στις παρούσες δυσμενείς συγκυρίες, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σ’ αυτά. Έτσι, αναζητούν χώρους ανά την πόλη με χαμηλότερο ενοίκιο, γεγονός που τους τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει δεκάδες καταστήματα σε άλλους εμπορικούς δρόμους και γειτονιές, αφού πολλοί ιδιοκτήτες επιμένουν να λένε «όχι» στην έκκληση για μείωση των μισθωμάτων.Παράλληλα, αποφάσισαν φέτος να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους τα Σάββατα Ιουλίου και Αυγούστου, βάζοντας εξαρχής τέρμα στις… αψιμαχίες περασμένων ετών για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Πρόεδρος των εμπόρων
«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κλείσει το μαγαζί του τα Σάββατα του καλοκαιριού ας το κάνει, αλλά δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν άλλο να κάνει το ίδιο», ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων Γιώργος Νταλαμάγκας. Πάντως, το περασμένο Σάββατο που ήταν και το πρώτο ουσιαστικά του Ιουλίου, όλα τα εμπορικά στα Γιάννινα λειτούργησαν κανονικά και αρκετός ήταν ο κόσμος που βγήκε για ψώνια στην αγορά.

Αρχή με προσφορές
Όσον αφορά τις εκπτώσεις, αυτές μπορεί να ξεκινούν επίσημα από τις 16 Ιουλίου, όμως οι καταστηματάρχες στην μεγάλη τους πλειοψηφία κάνουν ήδη προσφορές στα είδη τους, εκμεταλλευόμενοι σχετική διάταξη που τις επιτρέπει. Το ποσοστό των καταστημάτων στα Γιάννινα που έχει ήδη βγάλει προσφορές φτάνει το 90%, σύμφωνα με τον κ. Νταλαμάγκα, ενώ οι εκπτώσεις κυμαίνονται από 20 έως 60%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών να παρατηρούνται σε περσινά είδη.Ωστόσο, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου συνέστησε προσοχή στους καταναλωτές, τουλάχιστον τώρα, στην αρχή των εκπτώσεων και σε σχέση με τις πολύ μεγάλες προσφορές, προσθέτοντας πως πάντα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.


Η σταθερότητα βοηθάει
Η συγκρότηση κυβέρνησης και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας βοηθούν στην βελτίωση της ψυχολογίας του κόσμου, κάτι που οι έμποροι ευελπιστούν πως θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην αγορά. «Αν δεν έχει καλή ψυχολογία ο πολίτης και χρήματα να έχει δεν θα κατέβει στα μαγαζιά να ψωνίσει», ανέφερε ο κ. Νταλαμάγκας, προσθέτοντας πως επανέρχεται ένα κλίμα ασφάλειας και επιστρέφουν ξανά στις τράπεζες οι καταθέσεις. Κάτι που σημαίνει, όπως είπε, πως και οι έμποροι που παίρνουν δάνεια θα το κάνουν στο εξής με χαμηλότερα επιτόκια, αφού τα πιστωτικά ιδρύματα θα χαλαρώσουν τις απαιτήσεις τους απ’ αυτούς!

Πολλοί μετακομίζουν…
Δεκάδες είναι τα καταστήματα στα Γιάννινα που τον τελευταίο χρόνο έχουν μετακομίσει σε άλλους δρόμους της πόλης, ακόμη και εκτός κέντρου, όπου τα ενοίκια είναι χαμηλότερα. «Ο κάθε επιχειρηματίας προσπαθεί να ρίξει τα λειτουργικά του έξοδα, αφού μειώνεται ο τζίρος του. Έτσι, αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να κατεβάσει το ενοίκιο, αν ο χώρος που έχει δεν κάνει πλέον στον έμπορο, αν έχει χαλάσει η πιάτσα όπου βρίσκεται λόγω του ότι κλείνουν γειτονικά μαγαζιά, παίρνει την απόφαση να πάει σε άλλο κατάστημα», σημείωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που κι ο ίδιος πριν λίγες εβδομάδες μετακόμισε την επιχείρησή του για να τα βγάλει πέρα!

Οι ιδιοκτήτες…
Πόσο διαλλακτικοί είναι όμως οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν καταστήματα στην Γιαννιώτικη αγορά αναφορικά με το ύψος των ενοικίων που ζητούν; Κάποιοι, τόνισε ο κ. Νταλαμάγκας αποδεικνύονται διορατικοί και, ακολουθώντας την πτώση της αγοράς έχουν φτάσει να μειώσουν τα ενοίκια τρεις και τέσσερις φορές για να μην αδειάσουν τα μαγαζιά τους.Αρκετοί ιδιοκτήτες πάντως, ποντάροντας στο ότι ο ενοικιαστής δεν θα αποφασίσει να μετακομίσει και να χάσει την πιάτσα του και την πελατεία του, αρνούνται επίμονα να κατεβάσουν τα ενοίκια που ζητούν. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δύσκολα «πιάνει» πλέον και οι έμποροι οδηγούνται στο να αλλάξουν έδρα. Διαδικασία που για τους ίδιους είναι κουραστική, όμως ζημιώνει και τους ιδιοκτήτες, αφού, σύμφωνα με τον κ. Νταλαμάγκα, ένα κατάστημα που αδειάζει στο κέντρο της πόλης μας, νοικιάζεται ξανά κατά κανόνα με χαμηλότερο ενοίκιο από πριν!


ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Στην Άρτα η πρεμιέρα του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Την κωμωδία του Νικολό Μακιαβέλλι «Ο Μανδραγόρας» θα παρουσιάσει από την Κεντρική Σκηνή του το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε περισσότερες από 40 παραστάσεις, με την αποφασιστική συμπαράσταση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμου Ηπείρου. Η πρεμιέρα του έργου θα δοθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας μεθαύριο Πέμπτη 12 Ιουλίου στις 9.30’ το βράδυ με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Την παράσταση οργανώνει ο Δήμος Αρταίων. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη παραστάσεις την Παρασκευή 13 Ιουλίου η κωμωδία θα παρουσιαστεί στο Παλαιοχώρι Θεσπρωτίας (οργάνωση Δήμος Φιλιατών και την Κυριακή 15 Ιουλίου στα Δερβίζιανα (οργάνωση Δήμος Δωδώνης). Και οι δύο αυτές παραστάσεις αρχίζουν στις 9.30’ το βράδυ με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Η επίσημη πρεμιέρα του έργου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιουλίου στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ με τη συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου.Η περιοδεία που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει παραστάσεις κυρίως στην Ήπειρο, αλλά και την υπόλοιπη χώρα. Μέγας χορηγός: ΠΕΔ Ηπείρου. Χορηγοί επικοινωνίας: Δημοτικό Ραδιόφωνο, ΕΡΑ ραδιοφωνικός σταθμός Ιωαννίνων. Υποστηρικτές: Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Ξενοδοχείο «Ολυμπίκ», Τράπεζα «Eurobank», εταιρείες «Κτήμα Γκλίναβος», «Ζαγόρι», «Βίκος». 

Ελπίζει και στο νέο ΕΣΠΑ η Ήπειρος

Η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αλλά και το Νότιο Αιγαίο θα είναι οι μεγάλες χαμένες του ΕΣΠΑ 2 (2014-2020), επισήμως, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement), η διαπραγμάτευση του οποίου ολοκληρώνεται στα τέλη του 2012, ώστε να εγκριθεί στις αρχές του 2013. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις εργασίες σεμιναρίου που οργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα στα Χανιά το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, και ενώ η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, ειδικά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Αττικής ίσως να φτάσει να έχει απώλειες ακόμη και 50%, εφόσον η Ελλάδα λάβει συνολικά μέχρι και 8,5 δισ. λιγότερα σε σχέση με τα 20,4 δισ. από το ΕΣΠΑ (μείωση άνω του 40%), καθώς η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας ανεβαίνει κατηγορία και -από τη ενδιάμεση του 75%-90% του ΑΕΠ του κοινοτικού μέσου όρου- εντάσσεται πλέον στις ανεπτυγμένες, δηλαδή, στο 90%-100%, με αποτέλεσμα να λαμβάνει σημαντικά λιγότερα κονδύλια σε σχέση με τα 2,8 δισ. του ΕΣΠΑ.Να σημειωθεί ότι λόγω της μεγάλης μείωσης που ίσως υπάρξει στο ΕΣΠΑ 2 όλοι οι ομιλητές με προεξάρχοντα τον υπεύθυνο Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Άρη Περουλάκη μίλησαν για την ανάγκη του να σταματήσουν οι σπατάλες και να αξιοποιηθούν ουσιαστικά τα κονδύλια με την υλοποίηση στρατηγικών έργων και επενδύσεις που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την ελληνική οικονομία. Τόνισαν δε ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους σχέδιο 20ετίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο νέος χάρτης των περιφερειών...
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Περουλάκης, στην ίδια κατηγορία (ανεπτυγμένες), παραμένει και 1) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία πλήττεται μεν λιγότερο από την 2) Αττική, αλλά περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες από τα μειωμένα κονδύλια.Στην ενδιάμεση (από την πρώτη-90% έως 100%) κατηγορία (75% - 90% του ΑΕΠ του κοινοτικού μέσου όρου), κατεβαίνει 1) η Στερεά Ελλάδα, ενώ ανεβαινουν από την τρίτη (κάτω από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου 2) η Κρήτη, 3) το Βόρειο Αιγαίο, 4) η Πελοπόννησος και 5) τα Ιόνια Νησιά. Στην ίδια κατηγορία παραμένει 6) η Δυτική Μακεδονία.Στην τελευταία κατηγορία (λιγότερο ανεπτυγμένες με ΑΕΠ κάτω του 75% του μέσου κοινοτικού όρου) πέφτει από την ενδιάμεση 1) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ παραμένουν οι Περιφέρειες 2) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 3) Θεσσαλίας, 4) Ηπείρου και 5) Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες θα πάρουν αναλογικά περισσότερα χρήματα από τα μειωμένα για την Ελλάδα, κονδύλια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

...και η σκληρή διαπραγμάτευση
Γιατί όμως μειώθηκαν τα κονδύλια για τη χώρα μας και τι περιθώρια υπάρχουν για διαπραγμάτευση; Βασική αιτία είναι τα στοιχεία του ΑΕΠ της προηγούμενης δεκαετίας που λαμβάνονται υπόψη για να κριθεί η χρηματοδότηση της χώρας. Με βάση αυτά η Ελλάδα θεωρείται «ανεπτυγμένη». Γι' αυτό, στη διαπραγμάτευση που θα κορυφωθεί το φθινόπωρο, θα επιχειρηθεί να συνυπολογιστούν ειδικά για τη χώρα μας και τα έτη 2011 και 2012 που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχουμε ύφεση 12%.
Ωστόσο, καθώς η ελληνική πλευρά εμφανίζεται μόνη της σε αυτή την αξίωση, τη στιγμή μάλιστα που η αλλαγή των ετών που χρησιμοποιούνται ως βάση αναφοράς θα άνοιγε ένα γενικότερο θέμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκρίνεται μια πολιτική διαπραγμάτευση: «Αν δεν υπάρξει διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο και ως εκ τούτου δεν ληφθεί πολιτική απόφαση η Ελλάδα θα λάβει σημαντικά λιγότερους πόρους», τόνισε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο κ. Γιάννης Φίρμπας, στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης.Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Φίρμπας, η μεθοδολογία σε σχέση με έναν από τους συντελεστές (2,1% με βάση τη νέα μεθοδολογία έναντι 3,4% πριν) θα μπορούσε να περιορίσει τις απώλειες κατά 4 δισ. ευρώ και αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής διαπραγμάτευσης από τη νέα κυβέρνηση.


Οι δυσκολίες του νέου ΕΣΠΑ
Ωστόσο, οι δυσκολίες του νέου ΕΣΠΑ δεν σταματούν στους μειωμένους πόρους: ειδικά για όσες περιφέρειες λάβουν «μεταβατικά» κονδύλια (ΑΕΠ ανάμεσα σε 75% και 90%), όπως η Κρήτη, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Θα επιδοτούνται μόνο καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές επενδύσεις. Δηλαδή μόνο το 15% των κονδυλίων θα μπορούν να γίνουν τα... συνήθη έργα, όπως δρόμοι, γέφυρες κ.λπ. Μάλιστα, έχει γίνει ήδη κάλεσμα για έγκαιρη προετοιμασία των περιφερειών, ώστε για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα νέα δεδομένα.Επιπλέον, οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες προβλέπουν διακοπή κονδυλίων για όσα κράτη έχουν δημοσιονομικές αποκλίσεις, όπως η Ελλάδα, ενώ προκειμένου να υλοποιήσουν οι φορείς τα έργα θα πρέπει να εναρμονιστούν με συγκεκριμένα -μεγάλης δυσκολίας- περιβαλλοντικά και άλλα πρότυπα.


Έλλειψη μοντέλου Ανάπτυξης
Στην ομιλία του, ο επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος υποστήριξε ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι η αποτυχία των «ελίτ», και αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των ευρωεκλογών του 2014, καθώς αν μειωθεί και άλλο η συμμετοχή που ήταν την προηγούμενη φορά στο 42% μπορεί να χαθεί η νομιμοποίηση ενός οργάνου κρίσιμου για τα συμφέροντα και της Ελλάδος λόγω της θέσης που συνήθως τηρεί.Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδας Αργύρης Περουλάκης, παρουσίασε στόχους Ευρώπης 2020 επισημαίνοντας ότι σήμερα υπάρχει παντελής έλλειψη μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα και ότι οι στόχοι αυτοί ενδεχομένως να μπορέσουν να καλύψουν το κενό. Ανέφερε ως παράδειγμα το Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου ο δήμαρχος με βάση 20ετές σχέδιο δημιούργησε μια άλλη πόλη. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα μέσα και εργαλεία που χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή για να καθιστά δημόσιο το έργο της από τους κκ. Κώστα Τσουτσοπλίδη και Carlos Martin.


aftodioikisi.gr

Καταγγελία του εμπορικού συλλόγου Πρέβεζας

Aυτούς που διένειμαν το ανυπόγραφο έντυπο με τίτλο «θερινό ωράριο» στα καταστήματα της πόλης που θέλει αυτά να λειτουργούν και μετά τις 9 το βράδυ καθώς και τα απογεύματα της Δευτέρας της Τετάρτης και του Σαββάτου καταγγέλλει το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πρέβεζας. Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πρέβεζας δηλώνει κατηγορηματικά στους εμπόρους ότι το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων παραμένει όπως έχει. «Μέγιστη εβδομάδα 48 ωρών με τρία απογεύματα κλειστά και αργία την Κυριακή».Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος η προσπάθεια παράτασης λειτουργίας των καταστημάτων και παράνομη είναι, στην παρούσα φάση, αλλά και επιζήμια για την πλειοψηφία των μαγαζιών της πόλης, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια πολλές επιχειρήσεις στο λουκέτο καθώς πολλαπλασιάζονται οι νεκρές ώρες, ενώ αντίθετα τρέχουν όλα τα λειτουργικά έξοδα. Πελατεία δεν υπάρχει στα καταστήματα, όχι γιατί δεν την εξυπηρετούν οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά γιατί δεν μπορεί με αυτά που εισπράττει, να πληρώσει φόρους, χαράτσια ,κ.α. Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πρέβεζας δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων να γίνει όχημα για την συντριβή των μικρομάγαζων της πόλης και ζητάει την συνδρομή των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Τέλος, καλεί αυτούς που διένειμαν το ανυπόγραφο έντυπο να το υπογράψουν επώνυμα και να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους

Συνελήφθη 25χρονος για το επεισόδειο στην Χρυσοβίτσα

Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, ένας 25χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Ιωαννίνων για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, εξύβριση και απειλή.Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα, συνελήφθη ο 25χρονος δυνάμει εντάλματος σύλληψης, διότι κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ημεδαπών, πράξη που έλαβε χώρα την 05-07-2012 στη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Κα. Ανακρίτρια Ιωαννίνων.

Περί διαπραγμάτευσης και Συνόδων κορυφής

Του Νίκου Κοτζιά
Το βέτο που έθεσε ο Ιταλός Πρωθυπουργός στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής εξέθεσε ανεπανόρθωτα όλη την κυβέρνηση και τα τρία κόμματα που την συναποτελούν. Ο Μόντι, που ουσιαστικά έθεσε βέτο, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να τελειώσει η σύνοδος κορυφής χωρίς να υπάρξουν μέτρα στην κατεύθυνση που ζητούσε εξέθεσε την ελληνική κυβέρνηση για τους εξής 5 λόγους:
1. Ο Μόντι έθεσε ουσιαστικά βέτο διότι αξιοποίησε τις δυνατότητες συμμαχιών. Επί σχεδόν τρία χρόνια τους λέω να πάψουν να πηγαίνουν αποκλειστικά σε Βερολίνο και Βρυξέλλες και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια συμμαχία των κρατών με «ελλείμματα». Ποτέ δεν είπα ότι είναι μια εύκολη υπόθεση. Αυτό για το οποίο επέμενα ήταν ότι ήταν αναγκαίος όρος επιβίωσης της χώρας. Μπορεί κάποιος να αντιτείνει ότι η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεγάλες χώρες και έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Ορθά. Αλλά θα τους αντιτείνω ότι το δικό μας πρόβλημα είναι πολλαπλά πιο ζωτικό για την επιβίωσή μας και άρα πολλαπλά πιεστικό προκειμένου να κάνουμε συμμαχίες.
2. Η τελευταία σύνοδος κορυφής της ΕΕ, απέδειξε ότι ακόμα και αστικές δυνάμεις μπορεί να αντιστέκονται στις θεωρίες του νέου ραγιαδισμού σύμφωνα με τις οποίες όταν χρωστάς δεν μπορείς να κάνεις διαπραγματεύσεις, παρά μόνο να είσαι «καλό παιδί». Η αλήθεια αυτή αποδείχτηκε, διότι όπως έγραψαν οι New York Times της προηγούμενης Παρασκευής, «οι Ιταλοί έκαναν την αδυναμία τους (τα χρέη) στοιχείο ισχύος στη διαπραγμάτευση», κάτι που το έχει διδάξει η ιστορία της διπλωματίας εδώ και αιώνες! Και εμείς εξακολουθούμε να κυβερνόμαστε και να χειρίζονται τα οικονομικά μας οι οπαδοί των μονόδρομων και της οικιοθελούς παράδοσης.
3. Η τελευταία σύνοδος δικαίωσε τη θέση που υπερασπίζομαι εδώ και τρία χρόνια ότι για να πας στις διαπραγματεύσεις πρέπει να έχεις μελετήσει καλά τα αδύναμα σημεία του αντίπαλου, έστω της άλλης πλευράς στη διαπραγμάτευση και να αξιοποιείς μέχρι τα άκρα τις αντιθέσεις του. Ο Μόντι και ο Ολάντ κατέγραψαν με προσοχή τη δέσμευση της Μέρκελ στο γερμανικό κοινοβούλιο ότι θα προωθήσει «ένα αναπτυξιακό πακέτο». Δέσμευση που έγινε προκειμένου να εξασφαλίσει την υπερψήφιση του «Συμφώνου Σταθερότητας». Με άλλα λόγια, η Μέρκελ βρέθηκε σε συμπληγάδες: από την μια για να περάσει στους γερμανικούς ομοσπονδιακούς θεσμούς το Σύμφωνο, θα έπρεπε να διασφαλίσει το «αναπτυξιακό πακέτο» στην ΕΕ. Από την άλλη για να το διασφαλίσει το πακέτο θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την συμμαχία Ιταλίας, Ισπανίας και εν μέρει Γαλλίας.
4. Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής αποδείχτηκε ότι αντί να εκφοβίζεις τον λαό σου, θα πρέπει να «εκβιάζεις» τους κακοπροαίρετους εταίρους σου. Ο Μόντι είπε στη Μέρκελ ότι αν δεν πάρει αυτό που ήθελε ως ελάχιστο αναγκαίο, τότε δεν είχε πρόβλημα να τινάξει στον αέρα όλη την Ευρωζώνη. Οι δικοί μας βασιλικότεροι του βασιλέως θεωρούν ακόμα και την σκέψη για μια τέτοια διαπραγματευτική τακτική ως «αντιευρωπαϊκό αμάρτημα».
5. Το θεμελιακό ερώτημα που προκύπτει είναι τι έκανε η ελληνική πλευρά; Γιατί δεν δήλωσε επιτόπου ότι ούτε εκείνη μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα χωρίς να πάρει αυτά για τα οποία έθεταν οι άλλοι νότιοι βέτο και οι Γερμανοί έπρεπε να ανταποκριθούν λόγο του βέτο που είχε ασκήσει η αντιπολίτευση στο Βερολίνο; Γιατί; Διότι για άλλη μια φορά η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη για τέτοιες εξελίξεις, αλλά ούτε είχαν μελετήσει τις αλλαγές στην Ευρώπη, ενώ στους εκπροσώπους της έλειψαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, ενώ από ότι φαίνεται δεν διέθεταν το απαιτούμενο σθένος να υπερασπιστούν την χώρα, ενώ, αντίθετα, έχουν το απαραίτητο θράσος να εκβιάζουν και να φοβίζουν τους έλληνες πολίτες.

Αντιπροσωπευτικό απ’ όλες τις παρατάξεις είναι το νέο προεδρείο του Νομαρχιακού Τμήματος Άρτας της ΑΔΕΔΥ

Αντιπροσωπευτικό απ’ όλες τις παρατάξεις είναι το νέο προεδρείο του Νομαρχιακού Τμήματος Άρτας της ΑΔΕΔΥ που συγκροτήθηκε ομόφωνα σε Σώμα την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 2 του μηνός. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Άρτας της ΑΔΕΔΥ για την επόμενη τριετία εκλέχθηκε ο Νίκος Νικολάου ο οποίος σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ τόνισε: «Μετά τις εθνικές εκλογές στις 17 Ιούνη τα προβλήματα υπάρχουν. Τα τρία τελευταία χρόνια βρεθήκαμε οι περισσότεροι από εμάς στους δρόμους του αγώνα. Η αγανάκτηση και η κοινωνική οργή επικρατεί παντού. Όλοι μας επιζητούμε λύση και διέξοδο από τα αδιέξοδα που μας οδήγησαν οι πολιτικές των τελευταίων ετών και απαλλαγή από την σημερινή κατάσταση της αποικιακής αντιμετώπισης της χώρας, της λεηλασίας του εθνικού πλούτου, της καταστροφής του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, της κατάργησης των δικαιωμάτων μας, της κοινωνικής χρεοκοπίας, της εξαθλίωσης, της φτώχειας και της πείνας. Εμείς ως νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ θα παλέψουμε με αγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα αλλά και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι κοντά μας στους αγώνες μας. Τους δηλώνουμε ότι με διαρκή αγώνα μπορούμε να τους σταματήσουμε. Υποστηρίζουμε τις Δημόσιες υπηρεσίες. Αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατική αναδιοργάνωσή τους υπέρ του πολίτη και της κοινωνίας».

Κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα βρίσκεται από χθες ο 83χρονος άντρας από την Πάργα που είχε εξαφανιστεί

 Ώρες αγωνίας έζησε η οικογένεια του 83χρονου Θεοχάρη Κατσάνου τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν στις 8 του μήνα. Οι συγγενείς του άνδρα ο οποίος έπασχε από άνοια, απευθύνθηκαν στον φορέα SILVER ALERT και το περιστατικό μαζί με την φωτογραφία και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του 83χρονου δόθηκαν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό είχε αίσια κατάληξη αφού ο Θεοχάρης Κατσάνος βρέθηκε χθες το πρωί σε γειτονική περιοχή, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Πραγματοποιήθηκε η ποδηλατική διαδρομή «Για έναν καθαρό Καλαμά»

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 08 Ιουλίου 2012 η ποδηλατική διαδρομή «Για έναν καθαρό Καλαμά» από τις Φιλιάτες μέχρι τη Σαγιάδα. Με καλοκαιρινό καιρό 32 ποδηλάτες φορτώσαμε τα ποδήλατα και με λεωφορείο φύγαμε από τη Λεωφ. Δωδώνης (Στρατολογία) ώρα 08.45 και φτάσαμε Φιλιάτες ώρα 10.00. Εκεί προστέθηκαν και άλλοι 14 ποδηλάτες από Ιωάννινα και Φιλιάτες. Όλοι μαζί με τη συνοδεία αντιπροσωπείας του Δήμου Φιλιατών υπό τον αντιδήμαρχο κ. Στεργίου και τον Πρόεδρο Κεραμίτσας κ. Κοψίδη, της Τροχαίας, των Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του ΕΕΣ Ιωαννίνων και την επιβεβαίωση κάλυψης του ΕΚΑΒ, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, ξεκινήσαμε για τον Καλαμά. Στην αρχή της διαδρομής προς Σμέρτο μια «μικρή ανηφορίτσα», όπως μας είπαν, αποδείχτηκε δύσκολη «ανηφοράρα» και επί πλέον λόγω του ήλιου και της ζέστης έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Όμως το επόμενο τμήμα της ποδηλατικής διαδρομής μέχρι το φράγμα του Καλαμά, τη Γιτάνη και τη Σαγιάδα ήταν απολαυστικό.Στη Γιτάνη προσφέρθηκε κρύο νερό και σάντουϊτς , που ήταν ότι πιο κατάλληλο. Την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο έκανε η αρχαιολόγος κα Φάτσιου, την οποία επίσης ευχαριστούμε θερμά. Η Γιτάνη, ή «Τα Γίτανα» όπως φαίνεται από μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα επιγραφή να είναι το όνομα της παλιάς αυτή Πόλης , είχε στην ακμή της περί τους 7.000 κατοίκους και κτίστηκε περί το 350 π.Χ. σε έναν φυσικά οχυρωμένο χώρο, όπου περικλείεται από τον Καλαμά και το βουνό της Βρυσέλας. Επικεφθήκαμε την αγορά, το Πρυτανείο και το Θέατρο χωρητικότητας 4.000 θέσεων. Μετά συνεχίσαμε την ποδηλατική διαδρομή προς Σαγιάδα, δίπλα από τον αγωγό άρδευσης της περιοχής (παράγονται όλων των ειδών οπωροκηπευτικά), όπου φτάσαμε καταμεσήμερο περίπου, ώρα 14.00. Στη συνέχεια οι ποδηλάτες είχαν 3 ελεύθερες ώρες για μπάνιο στη θάλασσα και φαγητό στα εστιατόρια της παραλίας, όπου διαπιστώσαμε, ότι οι τιμές ήταν ικανοποιητικές και το φαγητό θαυμάσιο. Ώρα 17.20 ξεκινήσαμε για την επιστροφή και φτάσαμε στα Ιωάννινα, λίγο κουρασμένοι αλλά πολύ ευχαρισρημένοι, ώρα 18.30. Η επόμενη εκδήλωση του ΟΦΠΙ είναι 22 Σεπτεμβρίου, παγκόσμια Ημέρα «Πόλη χωρίς αυτοκίνητο». ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στην Πρέβεζα

Οι μετεκλογικές εξελίξεις Θέσεις και δράσεις του Συ.Ριζ.Α. - Ε.Κ.Μ. είναι το θέμα της ανοικτής συνέλευσης που διοργανώνει η συντονιστική επιτροπή Πρέβεζας σήμερα Τρίτη στις 8:30 το βράδυ στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς. Κεντρικός ομιλητής ο βουλευτής Αθήνας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ την εκδήλωση θα χαιρετίσει και ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο Υπαίθριο Θέατρο της Ε.Η.Μ.

Η θεατρική παράσταση του Ντάριο Φο με τίτλο «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» και πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο θα παρουσιαστεί στο Υπαίθριο Θέατρο της Ε.Η.Μ. την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9:15 μ.μ.. Τα εισιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ γενική είσοδος, 15 ευρώ μειωμένο και φοιτητικό, 12 ευρώ για παιδιά κάτω των 12 ετών.Με προσκόμιση βιβλιαρίων ΟΓΑ στο ταμείο το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ.

Το «Αύριο» διαφωνεί με το σχέδιο διαχείρισης των ποταμών της Ηπείρου

Την πρόταση των μελετητών για το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών της Ηπείρου κατέκρινε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΥΡΙΟ γα την Ήπειρο» Γιάννης Παπαδημητρίου, σημειώνοντας ότι επαναφέρει «από το παράθυρο» έργα περιβαλλοντικά επικίνδυνα, όπως το φράγμα στον Άγιο Νικόλαο Αράχθου και τη μεταφορά νερού από τον Αώο.«Καταγγέλλουμε την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την εξαπάτηση των κατοίκων της περιοχής και την αποσιώπηση των πραγματικών προθέσεων της συγκυβέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο» τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου.

Νυχτερινή κατάβαση στον Άραχθο με την πανσέληνο του Αυγούστου!

Πρό(σ)κληση για ...ρομαντικό rafting, στα νερά του Αράχθου και κάτω απο "γεμάτο" φεγγάρι.Μια κατάβαση που πλέον έχει θεσμοθετηθεί από την "via Natura", απ' την γέφυρα της Πολυτσάς έως την γέφυρα της Πλάκας.Το 2002 πραγματοποίησε την πρώτη νυχτερινή κατάβαση που έγινε ποτέ στον Άραχθο(φαράγγι Αράχθου).Έγινε θεσμός και έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιείτε νυχτερινή κατάβαση με την πανσέληνο του Αυγούστου στο φαράγγι του Αράχθου.Κατάβαση στο ποτάμι με φουσκωτές βάρκες (rafting), με συντροφιά και μοναδικό φως την πανσέληνο του Αυγούστου!!!Αφετηρία της διαδρομής η Γέφυρα της Πολιτσάς και τερματισμός η Γέφυρα της Πλάκας.Φέτος η νυχτερινή κατάβαση θα πραγματοποιηθεί στις 02 και 03 & 04 Αυγούστου.Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, και θέλουν να διανυκτερεύσουν σε σκηνή, μπορούν να φέρουν την σκηνή τους...και να κατασκηνώσουνστη βάση της ViaNatura που βρίσκεται στο ποτάμι, στην Γέφυρα της Πλάκας, κάτω από την σιδερένια γέφυρα ( τύπου Μπέλεϊ).Αν κάποιοι άλλοι, θέλουν να διανυκτερεύσουν σε δωμάτιο μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με το hotel Τελωνείο με το οποίο η Via Natura είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.Στις ιστοσελίδες -www.vianatura.gr- & - www.teloneio.gr - θα βρείτε πληροφορίες και λεπτομερέστερη περιγραφή των δράσεών της via natura & για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ:6972223574.

Ενημερωτικές συναντήσεις με τους Δημάρχους για τη μεταφορά των μαθητών

Ενημερωτικές συναντήσεις ανά περιφέρεια με αντικείμενο τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα γίνουν στη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την παρουσία των Δημάρχων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.Οι συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων στην προετοιμασία των διαδικασιών για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο τόσο την ενημέρωση εκ μέρους των Δήμων για τις διαδικασίες που ακολούθησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, όσο και τη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, με σκοπό να βρεθούν τρόποι επίλυσής τους, ώστε να είναι έτοιμοι κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι στον ασφαλιστικό τους φορέα ΟΑΕΕ βάσει των διατάξεων της παρ. 5 άρθρο 32 του νόμου 4075/2012 δίδεται η δυνατότητα κατάταξης σε έως δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι οι ασφαλισμένοι ταμειακά ενήμεροι ή να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

ΑΡΤΑ: Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ μέσω της οποίας εξασφαλίζονται συνολικά 180 θέσεις δωρεάν φιλοξενίας παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου.Η δράση αυτή χρηματοδοτείται με το ποσό των 360.000 Ευρώ για το Δήμο Αρταίων.Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών ολοκλήρου του διευρυμένου Δήμου Αρταίων. Οι εγγραφές αρχίζουν από τις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 23 Ιουλίου 2012, στο γραφείο της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αρταίων.Κατά τη σχολική περίοδο το ωράριο λειτουργίας της Δομής θα είναι από 2μ.μ. έως 10μ.μ., Χριστούγεννα-Πάσχα και Καλοκαίρι από 8 το πρωί έως 2 το μεσημέρι με στόχο την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση των μαθητών και συγχρόνως την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Το ωράριο θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της οικογένειας και δεν θα υπάρχει παρουσιολόγιο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ:Με τις πολιτικές της φτώχειας και της ανεργίας,αυξάνεται δραματικά η τάση των ανθρώπων να θεωρούν τον θάνατο ως λύση για τα προβλήματά τους

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος Μαντάς, κατά την συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις και την ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:"Δεν γνωρίζω αν βρισκόμαστε σε «επιδημία τυφλότητας», όπως στο γνωστό έργο του Ζοζέ Σαραμάγκου, μην μπορώντας όμως να έχουμε καν αυτ-ΟΠΤΕΣ μάρτυρες για να μας πουν τι βλέπουν να συμβαίνει γύρω μας , αλλά σίγουρα η κοινωνία δηλ. οι από κάτω βιώνουν μια «επιδημία μελαγχολίας» που όμοια της δεν έχουμε ξαναζήσει μετά τον πόλεμο.Στις αρχές της δεκαετίας του 90 όλοι ξαφνικά μαθαίναμε μέσω του γνωστού ντοκιμαντέρ του BBC ‘ Island of outcasts” για το κολαστήριο της Λέρου ενώ με τον ν. 815/84 είχε ήδη ξεκινήσει στην χώρα μας ελέω κοινοτικών κονδυλίων η ψυχιατρική μεταρρύθμιση.Είκοσι-δύο χρόνια μετά στα χρόνια του μνημονίου οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ψυχιατρείου της Λέρου αναζητούν τρόφιμα για να σιτίσουν τους ασθενείς. Το πιο ευαίσθητο κομμάτι μιας κοινωνίας οι ψυχικά πάσχοντες και οι οικογένειές τους πιέζονται ασφυκτικά από την απίστευτη κρίση που δημιούργησαν και εντείνουν οι πολιτικές σας κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης.Πως είναι δυνατόν την ίδια ώρα που παραδίδεται κτιριακά το πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης του αλκοολισμού και των χρηστών Ναρκωτικών στα Γιάννενα αξίας πάνω από 9 εκ ευρώ που με την πολιτική σας θα μείνει ένα κτιριακό κουφάρι
ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ
 Να οδηγείτε χιλιάδες ανθρώπους που πάσχουν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα να στήνονται μήνες στην ουρά για να εξετασθούν από τις εξαφανισμένες επιτροπές, ενώ τους έχετε κόψει τα επιδόματα από τα οποία επιβιώνουν αυτοί και οι οικογένειές τους;
 Να αφαιρείτε από τις συντάξεις των ψυχικά ασθενών ποσά για τα λειτουργικά έξοδα των αντίστοιχων δομών;
 Να βάζετε σε απίστευτη αγωνία αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους στο αν θα μπορούν να βρούν το φάρμακό τους –διότι η συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατεί να το πληρώσει- το οποίο μπορεί και κάθε μήνα να αλλάζει ανάλογα π.χ. με την τροφοδοσία σε γενόσημα του Νοσοκομείου με όλες τις συνέπειες, ειδικά για αυτή την κατηγορία ασθενών
 Να γνωρίζετε ότι μέσα στους χιλιάδες αστέγους ιδιαίτερα της Αθήνας, βρίσκονται υψηλά ποσοστά ανθρώπων με ψυχικά νοσήματα και εξαρτήσεις και να μην κάνετε σχεδόν τίποτε.
Το πιο δραματικό ωστόσο είναι ότι με τις πολιτικές της φτώχειας και της ανεργίας που πιστά υπηρετείτε –όπως πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν- αυξάνεται δραματικά η τάση των ανθρώπων- σε υπερτριπλάσια συχνότητα στους άνεργους και σε εξαπλάσια σε άτομα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες -να θεωρούν τον θάνατο ως λύση για τα προβλήματά τους. Η καθημερινή τραγική πραγματικότητα το επιβεβαιώνει.Aν θέλετε να λοιπόν κάτι να κάνετε για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να μην υπονομεύεται ακόμη και το όποιο πρόγραμμα «Ψυχαργώς Γ» 2011-2020 , που έπρεπε να είχε ξεκινήσει από το 2011 αλλά το υπογράψατε 3 ημέρες πριν τις πρώτες εκλογές, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, αν λοιπόν κάτι πρέπει να κάνετε είναι να εγκαταλείψετε τις πολιτικές της λιτότητας και της απαξίωσης. Να στηρίξετε την ουσιαστική ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία, να στηρίξετε τις δομές και τους εργαζόμενους ως δομές δημόσιες και κοινωνικές, όπου θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων, να στηρίξετε ένα δημόσιο κοινωνικό δωρεάν σύστημα υγείας ριζικά διαφορετικό από το σημερινό κακέκτυπο, όπως το καταντήσατε με τις πολιτικές σας.
Μόνο που δυστυχώς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η τρικομματική συγκυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει ούτε καν στις μύχιες σκέψεις της σε αυτές τις κατευθύνσεις ".

«Πράσινο φως» για προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους της Ηπείρου

Το «πράσινο φως» στη σύναψη 4.703 συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) «άναψαν» την περασμένη εβδομάδα τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, με κοινή τους απόφαση. Ετσι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης προκηρύξεων ξεχωριστά από κάθε δήμο, αφού η κατανομή των θέσεων ανά δήμο έχει ολοκληρωθεί με την υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τα αιτήματα των κατά τόπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Οι θέσεις αφορούν κυρίως ειδικότητες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όπως: εργατών καθαριότητας, εργατών αποκομιδής, εργατών ύδρευσης, εργατών γενικών καθηκόντων, οδηγών απορριμματοφόρων, συνοδών απορριμματοφόρων, χειριστών σαρώθρων κ.ά.Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν ιδιαίτερα προσόντα (εκτός αν πρόκειται για οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων), όμως πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Καταλυτικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής τους παίζουν κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία, η πολυτεκνία, η εμπειρία, ο βαθμός τίτλου σπουδών, τα ανήλικα τέκνα κλπ.
Οι θέσεις στην Ήπειρο
- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 4
- Δήμος Κόνιτσας: 10
- Δήμος Πωγωνίου: 5
- Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 5
- Δήμος Ζαγορίου: 5
- Δήμος Μετσόβου: 8
- Δήμος Ζίτσας: 10
- Σύνδεσμος Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΛΙ): 3
- Δήμος Αρταίων: 4
- Δήμος Ηγουμενίτσας: 7
- Δήμος Φιλιατών: 4
- Δήμος Σουλίου: 7
- Δήμος Πρέβεζας: 5
- Δήμος Πάργας: 14