Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

Σήμερα Παρασκευή 28-12-2012 και ώρα 12:00 Π.μ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτημα για ενίσχυση με προσωπικό
2.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (προμηθειών, έργων κ.λ.π.)
3.Αποδοχή πιστώσεων και τροποποίηση πρ/σμού
4.Μερική τροποποίηση της με αρ. 603/2012 Α.Δ.Σ. (Αναμόρφωση πρ/σμού)