Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για τους 34 πρώην εργαζομένους των Κλωστηρίων της Πρέβεζας

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για τους 34 πρώην εργαζομένους των Κλωστηρίων της Πρέβεζας οι οποίοι είχαν ενταχθεί, μετά από πολλούς αγώνες, σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και τα τελευταία 4 χρόνια λάμβαναν ένα βοήθημα έως ότου συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για να βγουν σε σύνταξη. Στον ΟΑΕΔ έφτασε η επίσημη εγκύκλιος η οποία τους εξαιρεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι από 1-2-2013 οι πρώην εργαζόμενοι των Κλωστηρίων θα υπαχθούν σε καθεστώς ανεργίας και θα λάβουν για όσο διάστημα προβλέπεται το συγκεκριμένο επίδομα ενώ στην συνέχεια θα μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα. Την ίδια στιγμή δε που οι πρώην εργαζόμενοι των Κλωστηρίων, βγαίνουν «εκτός προγράμματος προσυνταξιοδότησης», ο ΟΑΕΔ εξαιρεί από τη δυσμενή ρύθμιση και συνεχίζει να χρηματοδοτεί κατά τον ίδιο τρόπο, απολυμένους από την Ολυμπιακή Αεροπορία, την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.