Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

22,5 εκ. ευρώ στην Ήπειρο ως ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Oριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.Το πρόγραμμα -το οποίο περιμένει επί μήνες η αγορά - για την Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχεται στα 22, 5 εκ ευρώ, από τα οποία το 70% θα κατευθυνθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο για νέες. Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι στην πρώτη κατηγορία από πλευράς ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς για τις μεσαίες ανέρχεται στο 50% και για τις μικρές στο 60%. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
-από 30 χιλιάδες έως 300 χιλιάδες € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
-από 20 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες € για Εμπόριο - Υπηρεσίες.