Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Εκπαιδευτικοί καταγγέλουν την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων ότι κατακρατά εισφορά 20€ από τη... μισθοδοσία τους

Χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για κάτι τέτοιο!!!
Γιαννιώτες εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καταγγέλλουν την τοπική ΕΛΜΕ ότι χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους, αποφάσισε στις 2 Οκτωβρίου, (λίγο πριν τις εκλογές των νέων υπηρεσιακών οργάνων στις 7 Νοεμβρίου) να παρακρατήσει από τη μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Δεκεμβρίου, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, από κάθε εκπαιδευτικό το ποσό των 20 ευρώ για την ανανέωσή της εγγραφής τους στην τοπική Ένωση, στην οποία όμως δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι μέλη! Μάλιστα, η Ομοσπονδία Λειτουργών της Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, απέστειλε πρόσφατα στον υπουργό παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου κείμενο διαμαρτυρίας για την αποτροπή συμμετοχής της Διοίκησης σε παράνομες ενέργειες Καταστρατήγησης Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων, Ατομικών Ελευθεριών και αθέμιτων χρεώσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος, ο «κάθε εργαζόμενος … έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ…» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, «…να γίνει μέλος ΜΙΑΣ…», και όχι ΤΗΣ μιας, συνδικαλιστικής «…οργάνωσης …». Με άλλα λόγια, ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί αν θέλει να εγγραφεί σε όπιοια συνδικαλιστική οργάνωση ο ίδιος επιθυμεί και όχι υποχρεωτικά στην ΕΛΜΕ. Όμως εδώ -σύμφωνα με τα καταγγελόμενα- του παρακρτατούν εκ των προτέρων και μάλιστα χωρίς να τον ρωτήσουν, υποχρεωτικά το ποσό των 20 ευρώ. Το δίκαιο της εντίδρασής τους ενισχύει και το αρ. 9, του Ν. 2303/1995 που προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι: «Η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, ΔΥΝΑΤΑΙ…» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, «…να διενεργείται από τις μηνιαίες αποδοχές τους», «… με τη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους…» και όχι δια της εις άτοπον επαγωγής!!!Τις καταγγελίες των ίδιων εκπαιδευτικών για το που πηγαίνουν τα χρήματα (1.200 καθηγητές Χ 20 ευρώ= 24.000 ευρώ) που περίπου συγκεντρώνει η τοπική ΕΛΜΕ, δεν τις υιοθετούμε, μιας και η τοπική Ένωση, ειδικά εδώ και ενάμιση χρόνο πραγματοποιεί ένα σημαντικό και κατά συνέπεια δαπανηρό έργο που ξεπερνά τα στενά συνδικαλιστικά όρια της εκπαίδευσης και καταξιώνει στην τοπική κοινωνία τον κάθε λειτουργό της μέσης εκπαίδευσης.