Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Δράσεις για την τόνωση της τοπικής οικονομίας με την πρωτοβουλία «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά»

Στην ενίσχυση της ρευστότητας στις τοπικές αγορές της Ηπείρου στοχεύει η πρωτοβουλία «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά», που αναλαμβάνουν από κοινού η Περιφέρεια με επαγγελματικούς φορείς της Ηπείρου (Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους και φορείς της αυτοδιοίκησης).Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους επαγγελματικούς φορείς της Π.Ε. Ιωαννίνων τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου η Ο.Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα προβούν στην ανακοίνωση της επίσημης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των μελών τους για συμμετοχή στην πρωτοβουλία, με προθεσμία μίας εβδομάδας.Με το πέρας αυτής της διαδικασίας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Ο.Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Εμπορικός Σύλλογος θα ανακοινώσουν τις κοινές δράσεις που θα αναπτυχθούν για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.Ανάλογες δράσεις, για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Epirus Friendly-Ψωνίζουμε φθηνά-Βγαίνουμε φθηνά», θα αναπτυχθούν και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου με τη συμμετοχή των αντίστοιχων επαγγελματικών φορέων.