Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Συναντήσεις Περιφερειάρχη με Δημάρχους

Διαδοχικές συναντήσεις με τους Δημάρχους Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Μετσόβου είχε την Πέμπτη ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τους οποίους συζήτησε διάφορα τρέχοντα ζητήματα. Ειδικότερα:Σε σύσκεψη που έγινε με το Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Φίλιππα Φίλιο, τον Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων και Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ κ. Θωμά Μπέγκα, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, για τον οποίο, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίθηκε κονδύλιο για πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό.Με το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Γεώργιο Κάτσινο, εκτός των άλλων, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των δύο Φορέων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ με το Δήμαρχο Μετσόβου κ. Νικόλαο Τσομπίκο, ζητήματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των ζημιών από την τελευταία κακοκαιρία.