Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Ημιτελή τα έργα στον άξονα Σαγιάδας - Αγίων Σαράντα

Ημιτελή παραμένουν τα έργα στον οδικό άξονα Σαγιάδας - Αγίων Σαράντα, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά βάση από το πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου στην Αλβανική πλευρά, καθώς με βάση τη διακρατική συμφωνία που υπάρχει η χώρα μας έχει καταβάλει τα κονδύλια που προβλέπονταν, ενώ η γείτονα χώρα οφείλει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των εργασιών που υπολείπονται.Επιπλέον, με δεδομένο ότι η Αλβανία δεν προέβλεψε επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 για να καλύψει τις ανάγκες του έργου, βρίσκεται υπό συζήτηση η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος των υπολειπόμενων εργασιών.Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη Κούρκουλα, στην ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Αντώνη Μπέζα, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του οδικού άξονα Σαγιάδα – Κονίσπολη - Άγιοι Σαράντα στην Αλβανία.