Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Αναγνώστης για την κατάσταση των δρόμων στα Καρδαμίτσια

Ιωάννινα 2012, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση σε πολλούς δρόμους του Δήμου Ιωαννιτών στην περιοχή Καρδαμίτσια παρά τις επανειλλημένες εκκλήσεις των κατοίκων οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως πολίτες β' κατηγορίας και είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν δημοτικά τέλη δίχως τις στοιχειώδες υποδομές σε δρόμους, αποχετευτικό και φωτισμό!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ