Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ψηφίστηκε ο κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αρταίων

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2012 από το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας ο κανονισμός του Δήμου Αρταίων για το πράσινο. Το Δ.Σ. συγκεκριμένα προχώρησε στην επικύρωση της αρ. 452/12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και στην έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Kατηγορία "Κανονισμοί".